Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > eHealth v českém zdravotnictví

eHealth v českém zdravotnictví

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Vacková
Šetření:30. 05. 2020 - 06. 06. 2020
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:53 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítám Vás a děkuji, že jste si otevřeli můj dotazník.

Pomocí Vašich odpovědí bych ráda získala informace ohledně znalostí českých obyvatel o elektronickém zdravotnictví, jejich pohledů na toto téma a zkušeností s ním.

Odpovědi respondentů

1. Co se vám vybaví pod pojmem eHealth?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"chytré zdravotnictví" Využívání elektronických technik v oblasti zdraví a zdravotnictví

Celonarodni system kam se ukladaji informace o pcientech

Databáze

Digitální zdravotnictví

E- zdravotnictví

Elektronicka komunikace ve zdravotnictvi

elektronická zdravotní knížka, internetové objednání k lékaři

Elektronické informace o mém zdraví.

elektronicke zdravi

Elektronické zdravotnictví

Elektronické zdravotnictvi

elektronické zdravotnictví

elektronické zdravotnictví - chaos

Elektronické zdravotnictví :)

elektronické zdravotnictví, přispívající k efektivitě péče

Elektronické zdravotnictví.

elektronický portál o péči o zdraví

Elektronizace zdravotnictví

Elektronizace zdravotnictví, dominantně ponížení role osobního kontaktu se zástupcem zdravotnictví (ponejvíce lékařem)

eRECEPT, karta pojištěnce v mobilu

informace o pacientovi v elektronické podobe

Mobilní aplikace nahrazující do jisté míry lékaře, pomáhající řešit zdravotní problémy. Především se mi vybaví app na odvykání kouření (nejen "kalkulačky", ale také skutečně medicínsky vyvíjené appky

Něco elektronického

Něco elektronického v souvislosti se zdravím

Něco o zdraví

Něco se zdravým životním stylem, ale moc nevim, co to je.

Nějaká aplikace ohledně zdravi

Nějaká levota.

Nevím

Nevim

neznám

Neznám

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

Nic

Nic

nic

nic

Nic

Nic

Nic :-(

Nic moc, asi nesedět u počítače, není to zdravý

nic, předpokládám, že jde o nějaký portál pro zdravotníky

Nic.

Odborný směr ve zdravotnictví

On-line poradna ohledně zdraví

online přístup k lékařským zprávám, přehled péče a očkování; sdílená databáze vyšetření pro lékaře (zdravel, IZIP)

Online zdraví

Online zdravotnictví

online zdravotnictví, možnost konzultace, objednání se na určitý čas, výsledky online

Pokus o elektronické zdravotnictví

Pomoc lekaru po internetu

program na podporu zdraví, internetová platforma

Přehled o zdravotním pojištění

Sledovani lidi

Sledování zdravotních funkcí.

státní šmírování obyvatel a jejich zdravotního stavu

špehování

Údržba kondice elektronických zařízení (což určitě není to, co tím myslí autor).

zdr. rady pomocí internetu + recepty

Zdraví

Zdraví přes internet

Zdravotnictví přes internet

Zdravotnictví přes internet

2. Myslíte si, že je Česká republika v oblasti elektronického zdravotnictví na vysoké úrovni v porovnání s jinými vyspělými státy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5882,86 %82,86 %  
ano1217,14 %17,14 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy s pojmem telemedicína (telemedicine)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5172,86 %72,86 %  
ANO1927,14 %27,14 %  

Graf

4. Zkuste, prosím, vlastními slovy definovat pojem telemedicína.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

diagnostika na dálku apod.

Konzultace po (video)telefonu, ale také třeba přenosný EKG a odeslání dat k lékaři. Jakékoli diagnostické a terapeutické úkony bez fyzické přítomnosti lékaře a pacienta.

Konzultace s lekarem po tlf

Konzultace s lékařem neosobní cestou

medicína na dálku

Mělo by jít o synonymum k ehealth, viz první odpověd

Online medicins

Pacient chodí s přístroji, které snímají jeho stav a posílají do řídícího a vyhodnocovacího střediska

Poskytovani zdravotnickych sluzeb online- na velkou vzdalenost

Progresivní směr narážející na nepochopení ZP

převod zdravotnictví do elektronického světa

Rady na dálku - mobilem, internetem

Stanovení diagnózy nebo předepsání léků přes internet nebo chytrý telefon. Vystavený e-receptu.

Telefonická nebo internetová rada od lékaře

Televizní přenos lékařské medicíny u konkrétního pacienta,konkrétní operativy apod.

totéž co v první otázce

Video(hovor) s lékařem, konzultace zdravotního stavu

zhodnocení zdravotního stavu (výsledků) po telefonu

5. Využíváte aplikace na měření délky spánku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5882,86 %82,86 %  
ano1217,14 %17,14 %  

Graf

6. Využíváte aplikace, které sledují Váš denní pohyb? (počet kroků/dny, ve kterých jste sportovali..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4361,43 %61,43 %  
ano2738,57 %38,57 %  

Graf

7. Využíváte aplikace na kontrolu stravování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6795,71 %95,71 %  
ano34,29 %4,29 %  

Graf

8. Pokud používáte některé další aplikace, které Vám pomáhají sledovat (příp. udržovat, vylepšovat...) Vaše návyky spojené se zdravím, vyjmenujte je, prosím.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

endomndo

Endomondo

Hlídání menstruačního cyklu

kaloricketabulky.cz

ne

Ne

nepoužívám

nepoužívám

Nepoužívám

Nepoužívám nic

nepoužívám žádné aplikace, používám zdravý rozum a kontakt s realitou

Nepoužívám žádnou ze zbytečných aplikací.

Neužívam ale mám pověfomí o app pomáhající se závislostmi (alkohol, kouření, apod)

Nevyužívám

Nic

Nic nevyuzivam

Nic.

občas jednu na běh

Samsung Health, aplikace související s váhou Huawei na měření tělesných hodnot

samsung health, zdraví

žádné

Žádné

Žádné aplikace nevyužívám a využívat nechci.

Žádné jiné

9. Používáte aplikaci Záchranka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4361,43 %61,43 %  
ano2738,57 %38,57 %  

Graf

10. Používáte aplikaci zdravotní pojišťovny? (Vitakarta, Moje VZP, ZP211...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5477,14 %77,14 %  
ano1622,86 %22,86 %  

Graf

11. Jaký máte názor na elektronickou evidenci údajů o pacientech státních nemocnic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní3651,43 %51,43 %  
smíšený2738,57 %38,57 %  
negativní710 %10 %  

Graf

12. Prosím, odůvodněte svou odpověď na předchozí otázku.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím34,35 %4,29 %  
Předávání mezi praxi PL a nemocnici nebo i nemocnicemi navzájem je obtížné, většinou funguje přes mluvené slovo, pacienti si nepamatuji, lékaři musí pořád telefonovat11,45 %1,43 %  
Informovanost ostatních zdravotníků o mém zdravotním stavu při pobytu v zahraničí, mimo bydliště, při náhlé indispozici či při úrazu.11,45 %1,43 %  
Nejsou velke uniky11,45 %1,43 %  
Mohlo by to být lépe propojené mezi různými nemocnicemi, aby se uchovávala data11,45 %1,43 %  
Myslím, že hrozí zneužití osobních údajů. Také ne všichni lékaři neumí zacházet s digitálními technologiemi.11,45 %1,43 %  
Samotná myšlenka evidence mi není cizí, naopak ji vítám; je to ale její implementace která je často tristní. 11,45 %1,43 %  
Je to jednodušší, když je člověk s zdravotním problémem v téže nebo pak i naopak jiné nemocnici - nemusí složitě kopírovat a shánět starší lékařské zprávy apod.11,45 %1,43 %  
digitalizace je soucasti doby, umoznuje vyssi efektivitu prace i jeji vyssi kvalitu11,45 %1,43 %  
Jednoduche sdileni informaci11,45 %1,43 %  
ostatní odpovědi Samozřejmě je nesmysl vést dokumentaci na papíře, ale dokumentace by měla náležet zejména pacientovi, tedy neměla by se povalovat v AWS či vládních obdobách, ale měl by jí mít ve své sféře vlivu pacient. Zákon o zdravotních službách však stanovuje prakticky opak a tedy každá elektronická evidence mimo sféru vlivu pacienta je velkým rizikem pro soukromí. Například centrální uložiště receptů.
Nemyslím si, že je české zdravotnictví dobré v elektronickém zdravotnictví
údaje jsou zneužitelné - a vzhledem k tomu, že i v současnosti je možnost, aby lékaři údaje sdíleli, a přesto to nedělají, nevidím důvod k existenci této platformy
nic o tom nevím
Nemám ke státnímu zdravotnictví špetku důvěry a počítám, že to nedopadne dobře, když se takovýto neefektivní moloch pokusí centralizovat citlivá data svých rukojmí.
Ti dementi se už nemůžou vymlouvat, že nevěděli, netušili...
hackeři
mělo by fungovat předání výsledků vyšetření - před dvěma lety jsem v rámci jedné FN absolvovala v jeden den 3 náběry krve (na dvou pracovištích, pak jsem se vracela na to první na další náběr, protože sestra na něco zapomněla); také jsem na některých pracovištích musela dávat papírovou kopii, protože "nemají přístup do mojí karty". Samozřejmě by měla být data dostatečně chráněná.
Můžete to být dobré, ale hrozí zneužití údajů
Přináší to komfort, ale i zranitelnost (případy Benešov, Brno), a snižuje bezpečnost údajů.
Je to pozitivní. Lékaři, zdravotníci mají rychlý přístup k informacím o zdravotním stavu nemocného. Ale celkově to nefunguje. Některá zdravotní zařízení tohle nemají.
V zásadě je to dobrý nápad, ale je zneužitelný.
Hackři
lékaři vidí na jednom místě, co člověk bere za léky a může se podle toho zařídit
Nevím co si o tom myslet
Pokrok, moderní doba
Je o tom jednodušší přehled.
Rychlejší a spolehlivější způsob komunikace při léčbě, zváště mezi nemocnicemi.
Nemám dostatečné povědomí o problematice. Odpodvěď "Smíšený" jsem zvolil namísto "nevím"
Je mi to uplne jedno
Pořádek musí být
-
Možnost úniku dat při útoku na síť nemocnice. Nevím, jak schopného mají IT admina, jestli mají dobře zabezpečenou síť.
Pokud nedochází k únikům dat, tak mi to nevadí
zamezi se chybám při kontraindikaci leku
?
je to nedobrovolné, vnucené státní šmírování občanů a jejich zdravotního stavu
lepší přehled o zdravotním stavu, kontrola předepisovaných léků, aby nedocházelo k nežádoucím interakcím mezi léky
Není zajištěno bezpečí údajů
Je to velmi užitečné pro lékaře z jiných oborů. Doufám, že data jsou dobře chráněna.
Nechápu, proč jen státních nemocnic
Rychle,okamžitě informace o pacientovi.
Nevím co napsat
Větší přehlednost, eliminace chybovosti.
Mám obavy o zabezpečení citlivých dat. Jinak mi to přijde dobré.
má své negativa i pozitiva
Klidně ať o mně všichni všechno vědí, má to svá pozitiva
Lepší přehled
Bo centrální informační systémy jsou dobré
..
Měli by mít někde uložené informace o pacientech, ale měly by být snadno sdílené. A zabezpečené.
Kontrola
nedůvěra v utajené informace
bála bych se o zneužití osobních udaju
Je to rychlé a účelně
přehlednost, dostupnost údajů pro lékaře, nic se nemůže "založit"
Hodně by se ulehčilo získání anamnestických informací o daném pacientovi v centrální databázi v rámci léčby kdekoliv v ČR,popřípadně v EU. Pac. může zkolabovat,mít těžký úraz apod.
pro pacienty prospěšné nebo aspoň neškodné
Důležité pro propojení různých oborů ve zdravotnictví, kam pacient dochází
Je fajn mít všechny informace o mém zdraví pohromadě,popř. přehled o všech vyšetření minulých i co mě čeká v.budoucnu
Zásah do soukromí
Je to součást zdravotnictví
lepší propojenost
Je mi to jedno
Nevim jak oduvodnit
bezpečnost, validita
Sice je přehled o pacientech, ale hrozí velký únik dat při nedostatečném zabezpečení systému
5782,61 %81,43 % 

Graf

13. Využili jste možnost aplikace Mapy.cz sdílet svou polohu pro boj s šířením koronaviru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5375,71 %75,71 %  
ano1724,29 %24,29 %  

Graf

14. Prosím, odůvodněte svou odpověď na předchozí otázku.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

Cítím to jako omezování osobní svobody- Velký bratr mě sleduje- díky, nechci!

Covid neexistuje

Časové důvody

Člověk nevím kohoutek kde potká

Dle mého názoru to nebylo zapotřebí

Dodržuji karanténu, neopouštím svůj dům.

Chci mit castecnou kontrolu nad covid-19

Chtěl jsem mít větší jistotu, že se můžu pohybovat volněji po okolí

chvíli jsem používala

Je to zbytečné. Dřív nebo později se každý nakazí.

Jen jsem to vyzkoušel. Většinu času trávím doma

K tomu je zapotřebí vybavení, které nemám, a služeb, které si neplatím.

Když to nemají všichni, je to k ničemu.

Koronahysterie je fake

mam erousku

mám ráda své soukromí, nemám chuť utrácet data na podobnou aplikaci, nevěřím v její účinnost (pokud budu nakažená a vůbec to budu vědět, jak budete podle aplikace zjišťovat, koho jsem potkala v autobuse, v marketu, na chodníku...

Mapy CZ se mají využívat pro zadávání cílů (pozemní komunikace)

Myslím, že by to stejně ničemu nepomohlo

Ne

Nebyl důvod

nebylo třeba

nedůvěra v bezpečné utajení informací, strach o zneužití

Nechce se mi

nechci

Nechci byt porad sledovana

Nechci být sledován

Nechci být sledován

nechci, aby mě někdo špehoval, nevěřím, že data nemohou být zněužita

Nechci, aby mě sledovali:D

Nechci, aby můj mobil sledoval mou polohu

nelibi se mi trackovani na základě sdílení GPS. Používám erousku

nemám chytrý telfon

Nemám kovid

Neměla jsem čas a nevěděla jsem jak to funguje

Neměla jsem důvěru v ochranu dat.

nemocná nejsem,ale mohu být přenašeč

Nemyslím si, že je to dobrý nápad.

Nenapadlo mě to.

Nepohybuji se po místem s větším výskytem lidi.

Nepoužívám mapy

nepripadala mi situace natolik vazna abych sdilel verejne (byt anononymne) svou polohu

Nepřipadalo mi to důležité, necestovala jsem.

nevěděla jsem, jak funguje

Nevěřim, že není možnost zneužití

Nevidím k tomu žádný důvod.

Nevlastním a nechci vlastnit chytrý telefon. Nejedná se z mé strany o nějaký protest, či zpátečnictví, technologie a počítače jsou mým koníčkem. Opravuji PC, tablety i chytré telefony s různými operačními systémy (Windows, Linux, OS X, iOS, Android...). Mám velký přehled a shledávám, že spousta věcí je naprosto zbytečných. Většina aplikací pro telefony jsou velice amatérské a o jejich opravdové funkčnosti by se dalo polemizovat, vše je zatím jenom tak trochu "hračka."

Nikde nechodím,spíše doma.

o této funkci jsem nevěděl. Dosud nevím, co tato funkce umožňovala

odmítám se podílet na davovém šmírování a bonzování a hysterii strachu

Ochrana soukromi

Partner ano, já ne. Sama jsem nikde nebyla.

pořád mě k tomu nutili, po pár dnech jsem to odinstaloval

Poskytnout soucinnost pri pripadnem trasovani

Prislo me to zajimavy

Pro zajímavost

Proc bych to delal

Proč?

Převážila ochrana soukromí a výdrž baterie.

Přišlo mi rozumné mít přehled, případně být okamžitě informována v případě potřeby

Přišlo mi to jako dobrý nápad a věřím, že poskytované údaje nebudou zneužity

starost o vlastní bezpečí

Užitečná věc

Využila jsem asi na 3 dny, abych pomohla mapování a abych věděla, jestli jsem nepřišla s někým do kontaktu.. Nicméně jsem pak nechtěla mít pořád zaplý GPS lokator a dala jsem tedy Mapycz nepoužívala

Zaprvý, kolik lidí používá mapy.cz? A jinak já si nečtu vyskakující okna

Zbytečně

zbytečné

Zbytečné, koronavirus je mediální produkt

Zkusila jsem to. Ale pak spíš e-roušky.

15. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že proces digitalizace může výrazně přispět českému zdravotnictví? (1 - proces digitalizace je zbytečný, 10 - proces digitalizace je nezbytný)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101724,29 %24,29 %  
71115,71 %15,71 %  
81014,29 %14,29 %  
5912,86 %12,86 %  
6811,43 %11,43 %  
968,57 %8,57 %  
134,29 %4,29 %  
222,86 %2,86 %  
322,86 %2,86 %  
422,86 %2,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.22
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.78
Směrodatná odchylka:2.19
Medián:7
Modus:10

Graf

16. Pokud Vás k tématu eHealth ještě něco napadá, napište, prosím, své poznámky do textového pole níže.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"Digitale Selbstvermessung"

Byla bych radši, kdyby se peníze na eHealth užily na proškolení zdravotníků ve farmakologii - i když jim sdělíte, jaké léky užíváte, jsou vám schopni předepsat takové, jejichž účinky se vzájemně ruší... problém není v bedně pod stolem, problém je mezi židlí a klávesnicí - program tomu nepomůže.

Bylo by to jistě super... kdyby to bylo soukromé a dobrovolné.

Co to vůbec je??

Elektronicke sdileni dat muze zabranit interakci leku a poskytnout lekari potrebne informace

Je důležité tuto centrální databázi v elektronickém zdravotnictví velmi dobře zabezpečit kvůli osobní ochraně....

Je třeba vzkřísit ZDRAVEL nebo něco podobného, postupně to zavést u lékařů (stejně si každý píše poznámky k jednotlivým pacientům, jde tedy jen o sjednocení SW a zpřístupnění zpráv pro pacienty a další lékařská pracoviště); mohlo by se využívat i k objednání k lékaři.

Nevíme co je eHealth

Nic

Nic, traparna. Abyste se z toho vseho neposrali

Nwnapada

Pozitivně hodnotím e-recept a e-neschopenku

už jsem swi vzpomněl, že sem patří i sledování zdr. stavu pomocí chytrých zařízení

Větší spolupráce s terénem, obtížná komunikace zdravotník - expert IT

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co se vám vybaví pod pojmem eHealth?

2. Myslíte si, že je Česká republika v oblasti elektronického zdravotnictví na vysoké úrovni v porovnání s jinými vyspělými státy?

3. Setkali jste se někdy s pojmem telemedicína (telemedicine)?

5. Využíváte aplikace na měření délky spánku?

6. Využíváte aplikace, které sledují Váš denní pohyb? (počet kroků/dny, ve kterých jste sportovali..)

7. Využíváte aplikace na kontrolu stravování?

9. Používáte aplikaci Záchranka?

10. Používáte aplikaci zdravotní pojišťovny? (Vitakarta, Moje VZP, ZP211...)

11. Jaký máte názor na elektronickou evidenci údajů o pacientech státních nemocnic?

13. Využili jste možnost aplikace Mapy.cz sdílet svou polohu pro boj s šířením koronaviru?

15. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že proces digitalizace může výrazně přispět českému zdravotnictví? (1 - proces digitalizace je zbytečný, 10 - proces digitalizace je nezbytný)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co se vám vybaví pod pojmem eHealth?

2. Myslíte si, že je Česká republika v oblasti elektronického zdravotnictví na vysoké úrovni v porovnání s jinými vyspělými státy?

3. Setkali jste se někdy s pojmem telemedicína (telemedicine)?

5. Využíváte aplikace na měření délky spánku?

6. Využíváte aplikace, které sledují Váš denní pohyb? (počet kroků/dny, ve kterých jste sportovali..)

7. Využíváte aplikace na kontrolu stravování?

9. Používáte aplikaci Záchranka?

10. Používáte aplikaci zdravotní pojišťovny? (Vitakarta, Moje VZP, ZP211...)

11. Jaký máte názor na elektronickou evidenci údajů o pacientech státních nemocnic?

13. Využili jste možnost aplikace Mapy.cz sdílet svou polohu pro boj s šířením koronaviru?

15. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením, že proces digitalizace může výrazně přispět českému zdravotnictví? (1 - proces digitalizace je zbytečný, 10 - proces digitalizace je nezbytný)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vacková, V.eHealth v českém zdravotnictví (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://ehealth-v-ceskem-zdrav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.