Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ekologická organizace Greenpeace

ekologická organizace Greenpeace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Johana Kolomazníková
Šetření:14. 03. 2010 - 20. 03. 2010
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka 3. ročníku Gymnázia Jeronýmova a tento dotazník mi pomůže při zpracování mé seminární práce na téma Greenpeace. Hlavním cílem této práce je zjistit povědomí veřejnosti o Greenpeace. Děkuji Vám předem za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let9282,14 %82,14 %  
nad 25 let1816,07 %16,07 %  
do 15 let21,79 %1,79 %  

Graf

2. Co se vám vybaví při slově Greenpeace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochrana přírody109,01 %8,93 %  
velryby65,41 %5,36 %  
ekologie54,5 %4,46 %  
ochrana životního prostředí43,6 %3,57 %  
ekologická organizace43,6 %3,57 %  
velryba21,8 %1,79 %  
nevim21,8 %1,79 %  
mír21,8 %1,79 %  
ochránci přírody21,8 %1,79 %  
ekoterorismus21,8 %1,79 %  
ostatní odpovědi ekoteroristi
zelený mír
organizace bojující proti poškozování přírody člov
organizace, ktera chrani ziv. prostredi
společenství lidí, které spojuje záchrana přírody
mezinárodní organizace snažící se o ochranu Země
chránějí přírodu
zelené mozky
ochrana přírody, ekologie
organizace za boj práv zvířat
liga na ochranu zvířat
pomoc a ochrana zemi
Ochrana
Lidi, který chráněj strom uprostřed města.
pohoda
Velryba v moři
ekologicka orginyzace
Zarostlej chlap na stromě
nic podstatného
ochrana zvířat, prostředí
důrazná ochrana životního prostředí
terorizmus
ochrana zvířat
organizace, která chrání životní prostředí
Ochrana přírody a zvířat
Příroda
nějakáí nezisková organice..?
magoři
bojovníci za přírodu
organizece, co má přehnané cíle a používá k NĚKDYd
priroda
green
protesty, přehnaná ochrana všeho živého
organizace bojující za ochranu přírody
zfanatizovaní lidé
ekoligičtí aktivisté
STAV KŮROVCEM PONIČENÉ ŠUMAVY
Hnutí zelených, organizace zabývající se ekologií
ekoterorismus - privazovani ke stromum a taki
zelená
Nadhodnocování čísel okolo Černobylu
záchrana životního prostředí
celosvětová ekologická organizace
organizace na ochranu ohrožených druhů zvířat a ži
organizace,která se snaží chránit zemi a živočichy
Přehánějící blázni s nimiž nelze logicky hovořit
organizace,která chrání životní prostředí
nebetyční kverulanti
ochrana přírody, celé ekologie
organizace pro ochranu životního prostředí
organizácia na ochranu prírody
ekologická organizace - blázni na člunech
Ochrana přírody, velryb, jak Johy leze na komín:D
Magoři, ale vážně hnát se člunem podél 100m lodi.
nátlaková skupina
Strom
ochrana prirody
zelená barva a listí
ochrana ekosystému
neziskova organizace, ochrana biosféry
verlyby
lesy, zachraňování planety
ekologie, ochrana prostředí
hnus
zástěrka mocných a bohatých na ovládnutí světa
ochranaŽivotníhoProstředí, živ.druhů,oceány, odpad
peace:)
Banda veksláků
organizace bojující za záchranu zvířat
lod bojujici proti jadernym pokusum na ostrovech
ekologismus
7264,86 %64,29 % 

Graf

3. Znáte tuto organizaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9989,19 %88,39 %  
ne1210,81 %10,71 %  

Graf

4. Zajímáte se o její činnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8677,48 %76,79 %  
ano2522,52 %22,32 %  

Graf

5. Souhlasíte s tím co dělají?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7567,57 %66,96 %  
ne3632,43 %32,14 %  

Graf

6. Zúčastnil jste se nebo se hodláte v budoucnu zúčastnit nějaké akce Greenpeace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10090,09 %89,29 %  
ano119,91 %9,82 %  

Graf

7. Podpořil jste někdy tuto organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8072,07 %71,43 %  
ne ale chtěl bych1816,22 %16,07 %  
Ano - finančně87,21 %7,14 %  
Ano - Jako dobrovolník43,6 %3,57 %  
Ano - nějakým nápadem10,9 %0,89 %  

Graf

8. Znáte některé jejich kampaně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4641,44 %41,07 %  
nevím4036,04 %35,71 %  
ne2522,52 %22,32 %  

Graf

9. Myslíte si, že je jejich činnost přehnaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy6255,86 %55,36 %  
Ne2825,23 %25 %  
Ano2118,92 %18,75 %  

Graf

10. Zajímáte se o ekologické problémy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8778,38 %77,68 %  
ne2421,62 %21,43 %  

Graf

11. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o ekologických problémech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6356,76 %56,25 %  
ano2724,32 %24,11 %  
nevím2118,92 %18,75 %  

Graf

12. Který z ekologických problémů považujete za nejhorší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadměrné odlesňování4540,54 %40,18 %  
Znečištění ovzduší3834,23 %33,93 %  
Jiné..1412,61 %12,5 %  
Znečištění oceánů1412,61 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk?

2. Co se vám vybaví při slově Greenpeace?

3. Znáte tuto organizaci?

4. Zajímáte se o její činnost?

5. Souhlasíte s tím co dělají?

6. Zúčastnil jste se nebo se hodláte v budoucnu zúčastnit nějaké akce Greenpeace?

7. Podpořil jste někdy tuto organizaci?

8. Znáte některé jejich kampaně?

9. Myslíte si, že je jejich činnost přehnaná?

10. Zajímáte se o ekologické problémy?

11. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o ekologických problémech?

12. Který z ekologických problémů považujete za nejhorší?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk?

2. Co se vám vybaví při slově Greenpeace?

3. Znáte tuto organizaci?

4. Zajímáte se o její činnost?

5. Souhlasíte s tím co dělají?

6. Zúčastnil jste se nebo se hodláte v budoucnu zúčastnit nějaké akce Greenpeace?

7. Podpořil jste někdy tuto organizaci?

8. Znáte některé jejich kampaně?

9. Myslíte si, že je jejich činnost přehnaná?

10. Zajímáte se o ekologické problémy?

11. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o ekologických problémech?

12. Který z ekologických problémů považujete za nejhorší?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kolomazníková, J.ekologická organizace Greenpeace (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ekologicka-organizace-greenpeace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.