Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronické bankovnictví v ČR

Elektronické bankovnictví v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Novák
Šetření:09. 11. 2009 - 27. 11. 2009
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum má za cíl zmapovat oblíbenost a rozšířenost služeb elektronického bankovnictví v České republice. Tento průzkum bude součástí bakalářské práce s názvem Elektronické bankovnictví v ČR a jeho vývoj.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Nezapomeňte, že platební karty jsou rovněž službou elektronického bankovnictví.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte služeb elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO14296,6 %96,6 %  
NE53,4 %3,4 %  

Graf

2. Ve kterém období jste začal(a) využívat služeb elektronického bankovnictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2006-20095739,86 %38,78 %  
2004-20064027,97 %27,21 %  
2001-20043222,38 %21,77 %  
Před rokem 2000149,79 %9,52 %  

Graf

3. Jak často používáte platební kartu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 krát týdně5034,01 %34,01 %  
Jednou týdně4228,57 %28,57 %  
Jednou měsíčně3523,81 %23,81 %  
Denně117,48 %7,48 %  
Nepoužívám platební kartu96,12 %6,12 %  

Graf

4. U jaké tuzemské banky využíváte služeb elektronického bankovnictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna5537,93 %37,41 %  
Komerční banka3826,21 %25,85 %  
ČSOB2416,55 %16,33 %  
Jiné1611,03 %10,88 %  
GE Money Bank149,66 %9,52 %  
Poštovní spořitelna149,66 %9,52 %  
Raiffeisenbank85,52 %5,44 %  
UniCredit Bank64,14 %4,08 %  
nic10,69 %0,68 %  

Graf

5. Jste spokojen(a) se službami elektronického bankovnictví u Vaší banky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO9263,45 %62,59 %  
Spíše ANO4631,72 %31,29 %  
Spíše NE42,76 %2,72 %  
NE32,07 %2,04 %  

Graf

6. Považujete služby elektronického bankovnictví za bezpečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO7853,06 %53,06 %  
ANO4933,33 %33,33 %  
Spíše NE1711,56 %11,56 %  
NE32,04 %2,04 %  

Graf

7. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příkaz k úhradě5840,56 %39,46 %  
Zjišťování zůstatku na účtu5337,06 %36,05 %  
Jiné128,39 %8,16 %  
Zřizování trvalého příkazu nebo inkasa96,29 %6,12 %  
Dobíjení SIM karty mobilního telefonu96,29 %6,12 %  
Zjišťování informací o bance21,4 %1,36 %  

Graf

8. Využíváte elektronického bankovnictví i při pobytu v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8658,5 %58,5 %  
ANO6141,5 %41,5 %  

Graf

9. Z jakého důvodu využíváte služeb elektronického bankovnictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úspora času8659,72 %58,5 %  
Pohodlí7954,86 %53,74 %  
Dostupnost7451,39 %50,34 %  
Nižší poplatky6142,36 %41,5 %  
Jiné74,86 %4,76 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8255,78 %55,78 %  
Muž6544,22 %44,22 %  

Graf

11. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou7651,7 %51,7 %  
Vysoká škola4027,21 %27,21 %  
Základní škola128,16 %8,16 %  
Vyšší odborná škola117,48 %7,48 %  
Střední škola bez maturity85,44 %5,44 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-256040,82 %40,82 %  
26-404429,93 %29,93 %  
41-552819,05 %19,05 %  
56 a výšší149,52 %9,52 %  
15 a méně10,68 %0,68 %  

Graf

13. Počet obyvatel v místě vašeho trvalého bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000-500005436,73 %36,73 %  
50000-1500004530,61 %30,61 %  
5000 a méně2617,69 %17,69 %  
150000 a více2214,97 %14,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Využíváte elektronického bankovnictví i při pobytu v zahraničí?

  • odpověď NE:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 11. Nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte služeb elektronického bankovnictví?

2. Ve kterém období jste začal(a) využívat služeb elektronického bankovnictví?

3. Jak často používáte platební kartu?

4. U jaké tuzemské banky využíváte služeb elektronického bankovnictví?

5. Jste spokojen(a) se službami elektronického bankovnictví u Vaší banky?

6. Považujete služby elektronického bankovnictví za bezpečné?

7. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

8. Využíváte elektronického bankovnictví i při pobytu v zahraničí?

9. Z jakého důvodu využíváte služeb elektronického bankovnictví?

10. Pohlaví

11. Nejvyšší dosažené vzdělání

12. Věk

13. Počet obyvatel v místě vašeho trvalého bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte služeb elektronického bankovnictví?

2. Ve kterém období jste začal(a) využívat služeb elektronického bankovnictví?

3. Jak často používáte platební kartu?

4. U jaké tuzemské banky využíváte služeb elektronického bankovnictví?

5. Jste spokojen(a) se službami elektronického bankovnictví u Vaší banky?

6. Považujete služby elektronického bankovnictví za bezpečné?

7. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

8. Využíváte elektronického bankovnictví i při pobytu v zahraničí?

9. Z jakého důvodu využíváte služeb elektronického bankovnictví?

10. Pohlaví

11. Nejvyšší dosažené vzdělání

12. Věk

13. Počet obyvatel v místě vašeho trvalého bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novák, M.Elektronické bankovnictví v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://elektronicke-bankovnictvi-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.