Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Emo subkultura a její vliv na životní styl

Emo subkultura a její vliv na životní styl

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Horňáková
Šetření:04. 04. 2010 - 11. 04. 2010
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):25 / 21.81
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Michaela Horňáková a studuji na Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě. Cílem tohoto dotazníku je orientačně zjistit, jestli subkultura emo ovlivňuje životní styl. Pokud ano, tak v jaké míře a jakým způsobem. Výsledky budou také použity v mé seminární práci na téma "Subkultura emo a její vliv na životní styl".

Odpovědi respondentů

1. Myslím si o sobě, že jsem emo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3, nevímotázka č. 3, ne, ale chtěl/a bych býtotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6694,29 %94,29 %  
ano34,29 %4,29 %  
nevím11,43 %1,43 %  

Graf

2. Od té doby, co jsem emo, se můj vztah k rodičům a autoritám změnil.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %2,86 %  
ano133,33 %1,43 %  

Graf

3. Okolí si myslí, že jsem emo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5, nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5882,86 %82,86 %  
ano710 %10 %  
nevím57,14 %7,14 %  

Graf

4. Už jsem se někdy setkal/a s urážkami díky tomu, že jsem emo nebo že mě okolí považuje za emo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne650 %8,57 %  
ano541,67 %7,14 %  
nevím18,33 %1,43 %  

Graf

5. Oblékám se podle stylu emo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6491,43 %91,43 %  
souhlasím57,14 %7,14 %  
nevím11,43 %1,43 %  

Graf

6. Mám dostatek přátel.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3752,86 %52,86 %  
spíše souhlasím1927,14 %27,14 %  
spíše nesouhlasím912,86 %12,86 %  
nesouhlasím45,71 %5,71 %  
nevím11,43 %1,43 %  

Graf

7. Hudba je jediná nebo jedna z mála věcí, která mě těší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4462,86 %62,86 %  
souhlasím1927,14 %27,14 %  
nevím710 %10 %  

Graf

8. Mé studijní výsledky jsou dobré.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3042,86 %42,86 %  
spíše souhlasím2332,86 %32,86 %  
spíše nesouhlasím912,86 %12,86 %  
nevím68,57 %8,57 %  
nesouhlasím22,86 %2,86 %  

Graf

9. Školu považuji pouze za ztrátu času.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6085,71 %85,71 %  
nevím68,57 %8,57 %  
souhlasím45,71 %5,71 %  

Graf

10. Věnuji se dostatečnému množství (2 a více) aktivit ve svém volném čase.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4361,43 %61,43 %  
nesouhlasím1825,71 %25,71 %  
nevím912,86 %12,86 %  

Graf

11. Jsem sám/sama se sebou spokojený/á. (obecně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2535,71 %35,71 %  
souhlasím2028,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím1521,43 %21,43 %  
nesouhlasím811,43 %11,43 %  
nevím22,86 %2,86 %  

Graf

12. Chtěl/a bych být někým jiným.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2840 %40 %  
spíše nesouhlasím1521,43 %21,43 %  
spíše souhlasím1217,14 %17,14 %  
nevím1014,29 %14,29 %  
souhlasím57,14 %7,14 %  

Graf

13. Mám pocit, že celý svět je špatně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2535,71 %35,71 %  
spíše souhlasím1825,71 %25,71 %  
spíše nesouhlasím1014,29 %14,29 %  
souhlasím912,86 %12,86 %  
nevím811,43 %11,43 %  

Graf

14. Už mám stanovené cíle do budoucna.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3651,43 %51,43 %  
nevím1825,71 %25,71 %  
nesouhlasím1622,86 %22,86 %  

Graf

15. Mám pocit, že společnost mě ovládá. (Např. ovlivňuje má rozhodnutí)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2637,14 %37,14 %  
nesouhlasím2028,57 %28,57 %  
spíše souhlasím1622,86 %22,86 %  
souhlasím57,14 %7,14 %  
nevím34,29 %4,29 %  

Graf

16. Jak se stravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jím vše, ale přiměřeně3144,29 %44,29 %  
Snažím se jíst převážně zdravě, ale občas si dám i nezdravé jídlo2941,43 %41,43 %  
Přejídám se, ale nezvracím1115,71 %15,71 %  
Jím zdravě45,71 %5,71 %  
Jsem vegetarián/vegan34,29 %4,29 %  
jiné34,29 %4,29 %  
Často hladovím34,29 %4,29 %  

Graf

17. Pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně3955,71 %55,71 %  
často (alespoň 1x týdně)2231,43 %31,43 %  
vůbec710 %10 %  
denně22,86 %2,86 %  

Graf

18. Užíváte drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec4970 %70 %  
měkké příležitostně2130 %30 %  
měkké často (alespoň 1x týdně)11,43 %1,43 %  
tvrdé často (alespoň 1x týdně)11,43 %1,43 %  

Graf

19. Už jste si někdy záměrně ublížil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nikdyotázka č. 22, jednouotázka č. 20, pákrát, ale ne pravidelněotázka č. 20, ubližuji si stále, pravidelněotázka č. 20, už jsem s tím skončil/aotázka č. 20, ne, ale chci to vyzkoušetotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4868,57 %68,57 %  
pákrát, ale ne pravidelně1014,29 %14,29 %  
už jsem s tím skončil/a811,43 %11,43 %  
jednou34,29 %4,29 %  
ne, ale chci to vyzkoušet11,43 %1,43 %  

Graf

20. Jak jste si ubližoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řezání se1676,19 %22,86 %  
škrábání se1152,38 %15,71 %  
drásání si ran, narušování jejich léčebného procesu838,1 %11,43 %  
sebetlučení523,81 %7,14 %  
sebekousání419,05 %5,71 %  
propichování kůže29,52 %2,86 %  
popálení a opaření se29,52 %2,86 %  
polykání nejedlých či toxických látek14,76 %1,43 %  
jiné, nikdy jsem si záměrně neublížil/a14,76 %1,43 %  
vytrhávání si vlasů, řas, obočí14,76 %1,43 %  

Graf

21. Ubližuji si, když/protože...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem smutný/á1361,9 %18,57 %  
mám vztek838,1 %11,43 %  
jsem ve stresu628,57 %8,57 %  
se chci potrestat419,05 %5,71 %  
se cítím apaticky419,05 %5,71 %  
nesnáším své tělo419,05 %5,71 %  
jiné, nikdy jsem si záměrně neublížil/a14,76 %1,43 %  
jsem nervózní14,76 %1,43 %  

Graf

22. Už jsem se pokusil/a o sebevraždu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6288,57 %88,57 %  
ano811,43 %11,43 %  

Graf

23. Už jsem někdy myslel/a na sebevraždu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4868,57 %68,57 %  
ne2231,43 %31,43 %  

Graf

24. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
171014,29 %14,29 %  
18811,43 %11,43 %  
16811,43 %11,43 %  
23710 %10 %  
1568,57 %8,57 %  
2268,57 %8,57 %  
2057,14 %7,14 %  
2145,71 %5,71 %  
2445,71 %5,71 %  
1934,29 %4,29 %  
ostatní odpovědi 25
27
42
34
47
30
912,86 %12,86 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.94
Minimum:15
Maximum:30
Variační rozpětí:15
Rozptyl:12
Směrodatná odchylka:3.46
Medián:19.5
Modus:17

Graf

25. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5477,14 %77,14 %  
muž1622,86 %22,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Pijete alkohol?

  • odpověď příležitostně:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi škrábání se na otázku 20. Jak jste si ubližoval/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslím si o sobě, že jsem emo.

3. Okolí si myslí, že jsem emo.

5. Oblékám se podle stylu emo.

6. Mám dostatek přátel.

7. Hudba je jediná nebo jedna z mála věcí, která mě těší.

8. Mé studijní výsledky jsou dobré.

9. Školu považuji pouze za ztrátu času.

10. Věnuji se dostatečnému množství (2 a více) aktivit ve svém volném čase.

11. Jsem sám/sama se sebou spokojený/á. (obecně)

12. Chtěl/a bych být někým jiným.

13. Mám pocit, že celý svět je špatně.

14. Už mám stanovené cíle do budoucna.

15. Mám pocit, že společnost mě ovládá. (Např. ovlivňuje má rozhodnutí)

16. Jak se stravujete?

17. Pijete alkohol?

18. Užíváte drogy?

19. Už jste si někdy záměrně ublížil/a?

20. Jak jste si ubližoval/a?

21. Ubližuji si, když/protože...

22. Už jsem se pokusil/a o sebevraždu.

23. Už jsem někdy myslel/a na sebevraždu.

24. Věk

25. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslím si o sobě, že jsem emo.

3. Okolí si myslí, že jsem emo.

5. Oblékám se podle stylu emo.

6. Mám dostatek přátel.

7. Hudba je jediná nebo jedna z mála věcí, která mě těší.

8. Mé studijní výsledky jsou dobré.

9. Školu považuji pouze za ztrátu času.

10. Věnuji se dostatečnému množství (2 a více) aktivit ve svém volném čase.

11. Jsem sám/sama se sebou spokojený/á. (obecně)

12. Chtěl/a bych být někým jiným.

13. Mám pocit, že celý svět je špatně.

14. Už mám stanovené cíle do budoucna.

15. Mám pocit, že společnost mě ovládá. (Např. ovlivňuje má rozhodnutí)

16. Jak se stravujete?

17. Pijete alkohol?

18. Užíváte drogy?

19. Už jste si někdy záměrně ublížil/a?

20. Jak jste si ubližoval/a?

21. Ubližuji si, když/protože...

22. Už jsem se pokusil/a o sebevraždu.

23. Už jsem někdy myslel/a na sebevraždu.

24. Věk

25. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Horňáková, M.Emo subkultura a její vliv na životní styl (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://emo-subkultura-a-jeji-vliv-na-zivotni-styl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.