Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum kvality časopisu Respekt

Výzkum kvality časopisu Respekt

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Platil
Šetření:28. 04. 2019 - 08. 06. 2019
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

děkuji, že jste si našli chvilku na vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se týdeníku Respekt. Cílem otázek je ověřit hypotézu mé bakalářské práce zadané na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, která se věnuje výzkumu čtenářské spokojenosti s formálním zpracováním zmíněného časopisu – zejména po jazykové stránce. Výstup ze získaných dat by měl jasně ukázat, zda časopis dlouhodobě prochází dostatečnou revizí před tiskem a korektoři věnují textům potřebný čas a péči.

Dotazník byl koncipován tak, aby zabral co neméně Vašeho času, proto zodpovězení několika krátkých otázek zabere maximálně dvě minuty. Získané výsledky budou následně veřejně zpřístupněny pro účely obhajoby práce, Vaše odpovědi zůstanou však stoprocentně anonymní.

Prosím, pokud časopis NEČTETE, nevyplňujte následující dotazy. Také se jej neúčastněte v případě, že máte k Respektu výtky pouze obsahové či názorové – dotazník totiž nezkoumá čtenářskou spokojenost s názorovou a tematickou kvalitou jednotlivých textů. Pokud máte výhrady pouze ke zveřejňovaným postojům (nejčastěji politickým) jednotlivých autorů, výzkum, prosím, neabsolvujte.

Dotazník zkoumá pouze kvality grafické, stylistické a jazykové, tedy zejména technické zpracování textu a sazby. Obsahová správnost či případná zaujatost a mediální manipulace, která bývá časopisu někdy připisována, není předmětem dotazníku!

Ještě jednou děkuji za Vás čas a ochotu při participaci na výzkumu. Získaná data mi velmi pomohou při ověření zmíněné vstupní hypotézy a při následném směřování praktické části bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6260,19 %60,19 %  
muž4139,81 %39,81 %  

Graf

2. Je mi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20–40 let5755,34 %55,34 %  
40–65 let2524,27 %24,27 %  
méně než 20 let1211,65 %11,65 %  
nad 65 let98,74 %8,74 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské/vyučení5553,4 %53,4 %  
vysokoškolské4341,75 %41,75 %  
základní54,85 %4,85 %  

Graf

4. Jak dlouho čtete časopis Respekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle jak 5 let3937,86 %37,86 %  
déle jak rok2827,18 %27,18 %  
začínám/krátce2625,24 %25,24 %  
déle jak 15 let109,71 %9,71 %  

Graf

5. Jak často Respekt čtete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4139,81 %39,81 %  
jen když mě vydání (článek v něm) zaujme3130,1 %30,1 %  
pravidelně (kupuji/mám předplatné)3130,1 %30,1 %  

Graf

6. Trpí podle Vás časopis formálními nedostatky?

Pokud Vám vadí názorové postoje autorů či obsahová kvalita textů, prosím klikněte na odpověď 'NE'. Děkuji. Dotazník bude dále zkoumat POUZE technické nedostatky vydání (grafické, jazykové, stylistické).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6260,19 %60,19 %  
ano4139,81 %39,81 %  

Graf

7. Jakými formálními nedostatky trpí podle Vás časopis nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jazykovýmiotázka č. 9, stylistickýmiotázka č. 8, grafickýmiotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykovými1842,86 %17,48 %  
stylistickými1228,57 %11,65 %  
grafickými1228,57 %11,65 %  

Graf

8. Vyjma Vámi vybraných nedostatků, zaregistrovali jste i ty jazykové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1666,67 %15,53 %  
ano833,33 %7,77 %  

Graf

9. Jaké jazykové nedostatky se podle Vás vyskytují nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
překlepy1248 %11,65 %  
interpunkce832 %7,77 %  
dělení slov624 %5,83 %  
shoda podmětu s přísudkem624 %5,83 %  
Občasné chyby v zásadních faktech, které jsou v následujícím čísle zmíněné. 14 %0,97 %  
Vlastní text a obsah, který je trisktně ubohý a vykazuje známky propagace, lhaní, neprofesionality14 %0,97 %  
špatné psaní pomlček, grafika přebíjí kvalitu stylistiky a češtiny14 %0,97 %  
Raději to dělají přitažlivé graficky, ale jak vyjdou slova, dělení, to už je jim fuk! 14 %0,97 %  
špatné psaní uvozovek (trojité) například14 %0,97 %  
Autori neumi psat vedlejsi vety, zapominaji na carky.14 %0,97 %  

Graf

10. Jazyková úroveň se dle Vašeho názoru postupně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhoršuje1040 %9,71 %  
nevím/nemohu zhodnotit832 %7,77 %  
je stále stejná520 %4,85 %  
nemohu posoudit, časopis čtu méně jak rok28 %1,94 %  

Graf

11. Vadí Vám jazykové nedostatky časopisu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všímám si jich, ale toleruji je1456 %13,59 %  
vadí mi velmi, přestal jsem kvůli nim Respekt číst728 %6,8 %  
vadí mi416 %3,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Trpí podle Vás časopis formálními nedostatky?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi grafickými na otázku 7. Jakými formálními nedostatky trpí podle Vás časopis nejvíce?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi stylistickými na otázku 7. Jakými formálními nedostatky trpí podle Vás časopis nejvíce?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Vyjma Vámi vybraných nedostatků, zaregistrovali jste i ty jazykové?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi překlepy na otázku 9. Jaké jazykové nedostatky se podle Vás vyskytují nejčastěji?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zhoršuje na otázku 10. Jazyková úroveň se dle Vašeho názoru postupně
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi všímám si jich, ale toleruji je na otázku 11. Vadí Vám jazykové nedostatky časopisu?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jazykovými na otázku 7. Jakými formálními nedostatky trpí podle Vás časopis nejvíce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Je mi

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jak dlouho čtete časopis Respekt?

5. Jak často Respekt čtete?

6. Trpí podle Vás časopis formálními nedostatky?

7. Jakými formálními nedostatky trpí podle Vás časopis nejvíce?

8. Vyjma Vámi vybraných nedostatků, zaregistrovali jste i ty jazykové?

9. Jaké jazykové nedostatky se podle Vás vyskytují nejčastěji?

10. Jazyková úroveň se dle Vašeho názoru postupně

11. Vadí Vám jazykové nedostatky časopisu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Je mi

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jak dlouho čtete časopis Respekt?

5. Jak často Respekt čtete?

6. Trpí podle Vás časopis formálními nedostatky?

7. Jakými formálními nedostatky trpí podle Vás časopis nejvíce?

8. Vyjma Vámi vybraných nedostatků, zaregistrovali jste i ty jazykové?

9. Jaké jazykové nedostatky se podle Vás vyskytují nejčastěji?

10. Jazyková úroveň se dle Vašeho názoru postupně

11. Vadí Vám jazykové nedostatky časopisu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Platil, D.Výzkum kvality časopisu Respekt (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://esdfsdrafd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.