Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etický kodex studenta - názor vyučujících

Etický kodex studenta - názor vyučujících

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlina Krbcova
Šetření:12. 03. 2012 - 18. 03. 2012
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):6 / 3.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosíme vyučující na vysokých školách o vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník bude sloužit pro zpracování seminární práce a porovnání názorů vyučujících na vysokých školskách v ČR a na Slovensku

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste o etickém kodexu studenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3053,57 %53,57 %  
Ne2646,43 %46,43 %  

Graf

2. Myslíte si, že je potřebné, aby vysoká škola měla vypracovaný etický kodex studenta nebo jiný dokument podobného charakteru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2583,33 %44,64 %  
Ne516,67 %8,93 %  

Graf

3. Které z následujících nařízení zahrnutých v etickém kodexu studenta je podle vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobnostní stránka (úcta k člověku, jeho důstojnosti, student nepodléhá předsudkům, ideologii a vyhýbá se diskriminaci)1653,33 %28,57 %  
Respektování pravidel a nařízení (plagiátorství, studijní a zkušební řád)516,67 %8,93 %  
Je partnerem vyučujícímu (chová úctu ke svým vyučujícím)413,33 %7,14 %  
Zodpovědný přístup ke studiu (student rozšiřuje a prohlubuje své znalosti, vzdělává se a trvale rozvíjí své schopnosti)310 %5,36 %  
Čestné a slušné chování (ke svým spolužákům vždy přistupuje otevřeným a korektním způsobem)13,33 %1,79 %  
Prezentovat dobré jméno fakulty (student si je vědom, že reprezentuje školu a nepoškodí její jméno)13,33 %1,79 %  

Graf

4. Kterou částí etického kodexu se podle vás studenti řídí nejvíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Respektování pravidel a nařízení1033,33 %17,86 %  
Osobnostní stránka723,33 %12,5 %  
Čestné a slušné chování620 %10,71 %  
Zodpovědný přístup ke studiu310 %5,36 %  
Je partnerem vyučujícímu 26,67 %3,57 %  
Dobré jméno fakulty26,67 %3,57 %  

Graf

5. Kterou částí etického kodexu se podle vás studenti řídí nejméně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zodpovědný přístup ke studiu1343,33 %23,21 %  
Dobré jméno fakulty516,67 %8,93 %  
Respektování pravidel a nařízení413,33 %7,14 %  
Osobnostní stránka310 %5,36 %  
Je partnerem vyučujícímu 310 %5,36 %  
Čestné a slušné chování26,67 %3,57 %  

Graf

6. Myslíte si, že etický kodex by měl být doplněný o nějakou část? Pokud ano, uveďte jakou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2583,33 %44,64 %  
chování v rámci výuky13,33 %1,79 %  
6ádný kodex tu nevidím, tak nevím, co doplnit...13,33 %1,79 %  
pravidla akademického života, úcta nejen k člověku, ale i ke společnosti a životnímu prostředí, přebírání zodpovědnosti za svoje činy,...13,33 %1,79 %  
Uvědomění si toho, že vzdělání samo o sobě představuje jednu z nejvyšších lidských hodnot13,33 %1,79 %  
Plnění slibů (Měli by vracet vypůjčené knihy a materiály).13,33 %1,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Slyšeli jste o etickém kodexu studenta?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobnostní stránka (úcta k člověku, jeho důstojnosti, student nepodléhá předsudkům, ideologii a vyhýbá se diskriminaci) na otázku 3. Které z následujících nařízení zahrnutých v etickém kodexu studenta je podle vás nejdůležitější?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zodpovědný přístup ke studiu na otázku 5. Kterou částí etického kodexu se podle vás studenti řídí nejméně?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Myslíte si, že je potřebné, aby vysoká škola měla vypracovaný etický kodex studenta nebo jiný dokument podobného charakteru?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Myslíte si, že etický kodex by měl být doplněný o nějakou část? Pokud ano, uveďte jakou
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Respektování pravidel a nařízení na otázku 4. Kterou částí etického kodexu se podle vás studenti řídí nejvíc?

2. Myslíte si, že je potřebné, aby vysoká škola měla vypracovaný etický kodex studenta nebo jiný dokument podobného charakteru?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Respektování pravidel a nařízení na otázku 4. Kterou částí etického kodexu se podle vás studenti řídí nejvíc?

6. Myslíte si, že etický kodex by měl být doplněný o nějakou část? Pokud ano, uveďte jakou

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobnostní stránka (úcta k člověku, jeho důstojnosti, student nepodléhá předsudkům, ideologii a vyhýbá se diskriminaci) na otázku 3. Které z následujících nařízení zahrnutých v etickém kodexu studenta je podle vás nejdůležitější?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste o etickém kodexu studenta?

2. Myslíte si, že je potřebné, aby vysoká škola měla vypracovaný etický kodex studenta nebo jiný dokument podobného charakteru?

3. Které z následujících nařízení zahrnutých v etickém kodexu studenta je podle vás nejdůležitější?

4. Kterou částí etického kodexu se podle vás studenti řídí nejvíc?

5. Kterou částí etického kodexu se podle vás studenti řídí nejméně?

6. Myslíte si, že etický kodex by měl být doplněný o nějakou část? Pokud ano, uveďte jakou

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste o etickém kodexu studenta?

2. Myslíte si, že je potřebné, aby vysoká škola měla vypracovaný etický kodex studenta nebo jiný dokument podobného charakteru?

3. Které z následujících nařízení zahrnutých v etickém kodexu studenta je podle vás nejdůležitější?

4. Kterou částí etického kodexu se podle vás studenti řídí nejvíc?

5. Kterou částí etického kodexu se podle vás studenti řídí nejméně?

6. Myslíte si, že etický kodex by měl být doplněný o nějakou část? Pokud ano, uveďte jakou

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krbcova, P.Etický kodex studenta - názor vyučujících (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://eticky-kodex-studenta-nazor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.