Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika a etiketa na cestách, aneb, jiný kraj, jiný mrav

Etika a etiketa na cestách, aneb, jiný kraj, jiný mrav

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Skalická
Šetření:14. 03. 2013 - 21. 03. 2013
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení,


prosím o laskavé vyplnění dotazníku. Dotazník je určený pro všechny typy skupin, neboť se jedná o vyjádření Vašeho vlastního názoru. Zpracování výsledků bude použito jako podklad k průzkumu v mé bakalářské práci.

 

Velmi děkuji za spolupráci a z důvodu možnosti využití dotazníku prosím o odpovědi na všechny otázky.


Lucie Skalická

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11473,55 %73,55 %  
Muž4126,45 %26,45 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let13486,45 %86,45 %  
30-44 let127,74 %7,74 %  
Méně než 18 let53,23 %3,23 %  
45-59 let42,58 %2,58 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou10366,45 %66,45 %  
vysokoškolské3925,16 %25,16 %  
základní95,81 %5,81 %  
středoškolské bez maturity42,58 %2,58 %  

Graf

4. Jaké je Vaše sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student11171,61 %71,61 %  
zaměstnanec2214,19 %14,19 %  
živnostník74,52 %4,52 %  
nezaměstnaný63,87 %3,87 %  
ostatní53,23 %3,23 %  
podnikatel31,94 %1,94 %  
důchodce10,65 %0,65 %  

Graf

5. Etika je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
"Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě"14392,26 %92,26 %  
Nevhodné chování k ostatním osobám106,45 %6,45 %  
Nevím21,29 %1,29 %  

Graf

6. Projevem etikety ve společenské sféře je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při setkání zdraví první muž ženu15197,42 %97,42 %  
Vlastnění etikety od lahve31,94 %1,94 %  
Nevím10,65 %0,65 %  

Graf

7. Jaká je podle Vás znalost etiky a etikety v našem životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrná8152,26 %52,26 %  
Malá4730,32 %30,32 %  
Velmi malá159,68 %9,68 %  
Velká85,16 %5,16 %  
Co znamená etika a etiketa?42,58 %2,58 %  

Graf

8. Do zahraničí cestuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně8152,26 %52,26 %  
2-3x ročně4830,97 %30,97 %  
Necestuji vůbec138,39 %8,39 %  
Pravidelně (více než 4x ročně)138,39 %8,39 %  

Graf

9. Domnívám se, že arabská kultura je typická:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zahalením žen14996,13 %96,13 %  
Silnou neverbální komunikací3723,87 %23,87 %  
Uhýbáním pohledem2314,84 %14,84 %  
Uspěchaností42,58 %2,58 %  

Graf

10. V indické kultuře je za nečistou část těla považována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Levá ruka6541,94 %41,94 %  
Pravá ruka5233,55 %33,55 %  
Levá ruka a chodidla3824,52 %24,52 %  

Graf

11. Čínský národ je specifický:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužíváním gest a mimiky10769,03 %69,03 %  
Smrkáním na veřejnosti4025,81 %25,81 %  
Svou nezdvořilostí a nepříjemností85,16 %5,16 %  

Graf

12. Ruský národ je národem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímočarým10165,16 %65,16 %  
Bojácným při jasném a stručném vyjadřování3421,94 %21,94 %  
Vyjadřujícím se zdlouhavě2012,9 %12,9 %  

Graf

13. Český národ je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Závistivý12580,65 %80,65 %  
Trpící komplexem méněcennosti9058,06 %58,06 %  
Pracovitý4327,74 %27,74 %  
Nepracovitý4327,74 %27,74 %  
Nepřátelský3421,94 %21,94 %  
Přátelský a laskavý2214,19 %14,19 %  

Graf

14. Nejméně vychovaným národem jsou dle mého názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ruští obyvatelé6843,87 %43,87 %  
Arabští obyvatelé3120 %20 %  
Čeští obyvatelé3120 %20 %  
Indičtí obyvatelé1610,32 %10,32 %  
Čínští obyvatelé95,81 %5,81 %  

Graf

15. Svým chováním je mi nejblíže kultura:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ruské federace6441,29 %41,29 %  
Indické republiky4830,97 %30,97 %  
Čínské lidové republiky3019,35 %19,35 %  
Arabského světa138,39 %8,39 %  

Graf

16. Delegát či průvodce by měl dle mého názoru být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikativní14694,19 %94,19 %  
Ochotný13788,39 %88,39 %  
Dobrý řečník12681,29 %81,29 %  
Společenský12379,35 %79,35 %  
Introvert31,94 %1,94 %  
Agresivní21,29 %1,29 %  

Graf

17. Během svých cest jsem se převážně setkal s průvodci a delegáty kteří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odváděli skvěle svou prácí10064,52 %64,52 %  
Svou práci vykonávali bez nadšení4529,03 %29,03 %  
Svou práci odváděli špatně106,45 %6,45 %  

Graf

18. Sexuální turistika, kdy turisté cestují z důvodu ukojení svého chtíče, se mi zdá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to každého jedince soukromá věc11976,77 %76,77 %  
Neetická2516,13 %16,13 %  
Skvělým nápadem117,1 %7,1 %  

Graf

19. Byl jste někdy účastníkem sexuální turistiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13184,52 %84,52 %  
Ne, ale rád/a bych byl/a2113,55 %13,55 %  
Ano31,94 %1,94 %  

Graf

20. Účastnil jste se někdy tzv. temného turismu, kdy lidé navštěvují místa s tragickým podtextem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11674,84 %74,84 %  
ano3925,16 %25,16 %  

Graf

21. O jaké se jednalo místo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osvětim1128,21 %7,1 %  
Terezín1025,64 %6,45 %  
Polsko - Osvětim25,13 %1,29 %  
Terezín, Gaza12,56 %0,65 %  
Osvětim-brezinka, Terezín12,56 %0,65 %  
Osvětim, Terezín, Březinka12,56 %0,65 %  
Terezín, Lidice.12,56 %0,65 %  
Koncentrační tábor12,56 %0,65 %  
Koncenteční tábor12,56 %0,65 %  
koncentrační tábory12,56 %0,65 %  
ostatní odpovědi Ležáky
cernobyl , koncetracny tabor , havaria lietadla ,
Bordel
Terezín, Osvětim, Lidice
Terezín, Lidice
Terezín, Osvětim
kambodža
Lidice, Terezín
koncentrační tábor Osvětim
923,08 %5,81 % 

Graf

22. Důvod návštěvy místa s tragickým podtextem byl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělávací2871,79 %18,06 %  
Pouhá zvědavost923,08 %5,81 %  
Tyto místa mne fascinují25,13 %1,29 %  

Graf

23. Jsem toho názoru, že temný turismus je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poučný8454,19 %54,19 %  
Akt vzdání holdu obětem5535,48 %35,48 %  
Nevím3925,16 %25,16 %  
Neetický a nevhodný2113,55 %13,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

 • odpověď středoškolské s maturitou:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Terezín na otázku 21. O jaké se jednalo místo?

20. Účastnil jste se někdy tzv. temného turismu, kdy lidé navštěvují místa s tragickým podtextem?

 • odpověď ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávací na otázku 22. Důvod návštěvy místa s tragickým podtextem byl:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osvětim na otázku 21. O jaké se jednalo místo?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Terezín na otázku 21. O jaké se jednalo místo?

23. Jsem toho názoru, že temný turismus je:

 • odpověď Poučný:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osvětim na otázku 21. O jaké se jednalo místo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Jaké je Vaše sociální postavení?

5. Etika je

6. Projevem etikety ve společenské sféře je

7. Jaká je podle Vás znalost etiky a etikety v našem životě?

8. Do zahraničí cestuji

9. Domnívám se, že arabská kultura je typická:

10. V indické kultuře je za nečistou část těla považována?

11. Čínský národ je specifický:

12. Ruský národ je národem:

13. Český národ je:

14. Nejméně vychovaným národem jsou dle mého názoru:

15. Svým chováním je mi nejblíže kultura:

16. Delegát či průvodce by měl dle mého názoru být:

17. Během svých cest jsem se převážně setkal s průvodci a delegáty kteří:

18. Sexuální turistika, kdy turisté cestují z důvodu ukojení svého chtíče, se mi zdá:

19. Byl jste někdy účastníkem sexuální turistiky?

20. Účastnil jste se někdy tzv. temného turismu, kdy lidé navštěvují místa s tragickým podtextem?

21. O jaké se jednalo místo?

22. Důvod návštěvy místa s tragickým podtextem byl:

23. Jsem toho názoru, že temný turismus je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Jaké je Vaše sociální postavení?

5. Etika je

6. Projevem etikety ve společenské sféře je

7. Jaká je podle Vás znalost etiky a etikety v našem životě?

8. Do zahraničí cestuji

9. Domnívám se, že arabská kultura je typická:

10. V indické kultuře je za nečistou část těla považována?

11. Čínský národ je specifický:

12. Ruský národ je národem:

13. Český národ je:

14. Nejméně vychovaným národem jsou dle mého názoru:

15. Svým chováním je mi nejblíže kultura:

16. Delegát či průvodce by měl dle mého názoru být:

17. Během svých cest jsem se převážně setkal s průvodci a delegáty kteří:

18. Sexuální turistika, kdy turisté cestují z důvodu ukojení svého chtíče, se mi zdá:

19. Byl jste někdy účastníkem sexuální turistiky?

20. Účastnil jste se někdy tzv. temného turismu, kdy lidé navštěvují místa s tragickým podtextem?

21. O jaké se jednalo místo?

22. Důvod návštěvy místa s tragickým podtextem byl:

23. Jsem toho názoru, že temný turismus je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skalická, L.Etika a etiketa na cestách, aneb, jiný kraj, jiný mrav (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://etika-a-etiketa-na-cestach-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.