Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika v bankovnictví

Etika v bankovnictví

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Linhartová
Šetření:18. 03. 2013 - 25. 03. 2013
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

 

ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma etika v bankovnictví

Předem Vám děkuji za čas věnovaný jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-331926,03 %26,03 %  
34-401621,92 %21,92 %  
18-251520,55 %20,55 %  
40-501317,81 %17,81 %  
51 a více let1013,7 %13,7 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3852,05 %52,05 %  
muž3547,95 %47,95 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3243,84 %43,84 %  
vysokoškolské2534,25 %34,25 %  
vyučen/a1115,07 %15,07 %  
základní45,48 %5,48 %  
vyšší odborné11,37 %1,37 %  

Graf

4. Byl Vám někdy nabídnut spotřebitelský úvěr či kreditní karta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, spotřebitelský úvěr i kreditní karta5169,86 %69,86 %  
ano, kreditní karta1621,92 %21,92 %  
ano, spotřebitelský úvěr34,11 %4,11 %  
ne34,11 %4,11 %  

Graf

5. Jakým způsobem nabídka daného produktu proběhla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nabídka klientským pracovníkem banky3750,68 %50,68 %  
telefonická nabídka2128,77 %28,77 %  
písemná nabídka912,33 %12,33 %  
osobní, písemná, telefonická11,37 %1,37 %  
vice zpusoby11,37 %1,37 %  
všemi nabízenými způsoby :-)11,37 %1,37 %  
nenabízeli mi11,37 %1,37 %  
-11,37 %1,37 %  
Písemně i telefonicky, při návštěvě banky se mi produkt nabídl i klientský pracovník, takže všechy tři možnosti11,37 %1,37 %  

Graf

6. Využil/a jste této nabídky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2331,51 %31,51 %  
ano, kreditní karta2331,51 %31,51 %  
ano, spotřebitelský úvěr i kreditní karta1824,66 %24,66 %  
ano, spotřebitelský úvěr912,33 %12,33 %  

Graf

7. U spotřebitelských úvěrů a kreditních karet sleduji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
RPSN (roční procentuální sazba nákladů)2635,62 %35,62 %  
poplatky související s produktem2027,4 %27,4 %  
výši úroků1926,03 %26,03 %  
nesleduji22,74 %2,74 %  
všechny údaje a konečnou cenu produktu11,37 %1,37 %  
tyto produkty mě nezajímají11,37 %1,37 %  
poplatky i výši úroků (nejde zvolit obojí najednou)11,37 %1,37 %  
všechno11,37 %1,37 %  
vše kolem toho, takže všechny tři odpovědi s tím, že se dívám i na podmínky pro čerpání a splácení úvěru.11,37 %1,37 %  
výši úroků a poplatky11,37 %1,37 %  

Graf

8. Byly Vám poskytnuty předsmluvní informace (výše úroku, RPSN, obchodní podmínky apod.) spolu s jejich vysvětlením klientským pracovníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, bez vysvětlení jednotlivých bodů4054,79 %54,79 %  
ano, včetně vysvětlení jednotlivých bodů2128,77 %28,77 %  
ne1013,7 %13,7 %  
Jak kdy11,37 %1,37 %  
nikdo mi neposkytl nic11,37 %1,37 %  

Graf

9. Byl/a jste spokojen/a s kvalitou a rozsahem informací, které o produktu klientský pracovník poskytl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4054,79 %54,79 %  
ano3345,21 %45,21 %  

Graf

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ne, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace nebyly kompletní2965,91 %39,73 %  
informace byly klamavé1431,82 %19,18 %  
informaci jsem nerozuměl/a613,64 %8,22 %  
ano12,27 %1,37 %  
při tvorbě dotazníku přemýšlejte nad tím co děláte12,27 %1,37 %  
odpověď na otázku 9 byla ano, nic jsem nečekal, nic jsem nedostal12,27 %1,37 %  
nedostala jsem informace12,27 %1,37 %  
vše bylo v podsttě OK. 12,27 %1,37 %  

Graf

11. Byl/a jste seznámen/a se všemi poplatky, které se k danému produktu vážou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4054,79 %54,79 %  
ano3345,21 %45,21 %  

Graf

12. Víte co znamená pojem RPSN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, tento pojem jsem si vyhledal/a na internetu4257,53 %57,53 %  
ano, byl/a jsem s ním seznámen/a pracovníkem banky při vyřizování žádosti o úvěr či kreditní kartu2230,14 %30,14 %  
ne, tento pojem neznám912,33 %12,33 %  

Graf

13. Byl Vám pracovníkem banky vysvětlen princip bezúročného období s následným doporučením jeho využívání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bylo mi vysvětleno, doporučeno nikoli2534,72 %34,25 %  
bylo mi vysvětleno i doporučeno jeho využívání2129,17 %28,77 %  
princip bezúročného období mi nebyl vysvětlen ani doporučen2129,17 %28,77 %  
bezúročné období u produktu nebylo11,39 %1,37 %  
bylo mi vysvětleno špatně11,39 %1,37 %  
nikdo mi nic nenabízel11,39 %1,37 %  
-11,39 %1,37 %  
ne11,39 %1,37 %  

Graf

14. Využil/a byste znovu nabídky kreditní karty či spotřebitelského úvěru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4561,64 %61,64 %  
ano, spotřebitelský úvěr1419,18 %19,18 %  
ano, kreditní kartu1115,07 %15,07 %  
ano, kreditní kartu i spotřebitelský úvěr34,11 %4,11 %  

Graf

15. Doporučil/a byste produkt svým přátelům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5068,49 %68,49 %  
ano, kreditní kartu1013,7 %13,7 %  
ano, spotřebitelský úvěr1013,7 %13,7 %  
ano, kreditní kartu i spotřebitelský úvěr34,11 %4,11 %  

Graf

16. Jaká je Vaše celková spokojenost s informacemi, které poskytují banky o svých produktech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem spokojen/a, informace jsou neúplné4460,27 %60,27 %  
jsem zcela spokojen/a1317,81 %17,81 %  
nejsem spokojen/a, informace jsou klamavé1216,44 %16,44 %  
celkem dobrá11,37 %1,37 %  
záleží na daném bankovním institutu11,37 %1,37 %  
jsem celkem spkojen, ale rezervy jsou v detailech o produktech....11,37 %1,37 %  
nebyla, tyto informace jsem nechtěla11,37 %1,37 %  

Graf

17. Víte o existenci etického kodexu v bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3852,05 %52,05 %  
ano3547,95 %47,95 %  

Graf

18. Byl/a jste ze strany banky seznámen/a se skutečností, že se banka zavázala k dodržování etického kodexu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5981,94 %80,82 %  
ano1318,06 %17,81 %  

Graf

19. Co si myslíte o etice v bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je velmi důležitá, ale není dodržována5372,6 %72,6 %  
nezajímám se o etiku v bankovnictví1216,44 %16,44 %  
etika v bankovnictví je dodržována79,59 %9,59 %  
Etika v bankovnictví je velmi důležitá, měla by se dodržovat, ale nejsem si jistá, zda ji všechny banky dodržují.11,37 %1,37 %  

Graf

20. Jakou banku využíváte jako svou "hlavní" (máte zde veden běžný účet a provádíte z něj různé operace)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká spořitelna1824,66 %24,66 %  
Komerční banka1419,18 %19,18 %  
ČSOB912,33 %12,33 %  
GE Money Bank45,48 %5,48 %  
KB45,48 %5,48 %  
mBank34,11 %4,11 %  
Poštovní spořitelna34,11 %4,11 %  
Raiffeisenbank22,74 %2,74 %  
CSOB11,37 %1,37 %  
Česká spořitelna (ale ta nemá nic společného s mým úvěrem a kreditní katou)11,37 %1,37 %  
ostatní odpovědi CS a.s.
Volksbank = Sberbank
RB
Česká spořitelna a Komerční banka
LBBW
-
M bank
Poštovní spořitelna
GEMB
československá obchodní banka
komerční banka, internetové bankovnictv
Air bank
ČS
raiffeisen
1419,18 %19,18 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Byl/a jste spokojen/a s kvalitou a rozsahem informací, které o produktu klientský pracovník poskytl?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem zcela spokojen/a na otázku 16. Jaká je Vaše celková spokojenost s informacemi, které poskytují banky o svých produktech?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace byly klamavé na otázku 10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ne, z jakého důvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace nebyly kompletní na otázku 10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ne, z jakého důvodu?

14. Využil/a byste znovu nabídky kreditní karty či spotřebitelského úvěru

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Využil/a jste této nabídky?

16. Jaká je Vaše celková spokojenost s informacemi, které poskytují banky o svých produktech?

 • odpověď nejsem spokojen/a, informace jsou neúplné:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi informace byly klamavé na otázku 10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ne, z jakého důvodu?

17. Víte o existenci etického kodexu v bankovnictví?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Byl/a jste ze strany banky seznámen/a se skutečností, že se banka zavázala k dodržování etického kodexu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk?

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Byl Vám někdy nabídnut spotřebitelský úvěr či kreditní karta?

5. Jakým způsobem nabídka daného produktu proběhla?

6. Využil/a jste této nabídky?

7. U spotřebitelských úvěrů a kreditních karet sleduji:

8. Byly Vám poskytnuty předsmluvní informace (výše úroku, RPSN, obchodní podmínky apod.) spolu s jejich vysvětlením klientským pracovníkem?

9. Byl/a jste spokojen/a s kvalitou a rozsahem informací, které o produktu klientský pracovník poskytl?

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ne, z jakého důvodu?

11. Byl/a jste seznámen/a se všemi poplatky, které se k danému produktu vážou?

12. Víte co znamená pojem RPSN?

13. Byl Vám pracovníkem banky vysvětlen princip bezúročného období s následným doporučením jeho využívání?

14. Využil/a byste znovu nabídky kreditní karty či spotřebitelského úvěru

15. Doporučil/a byste produkt svým přátelům?

16. Jaká je Vaše celková spokojenost s informacemi, které poskytují banky o svých produktech?

17. Víte o existenci etického kodexu v bankovnictví?

18. Byl/a jste ze strany banky seznámen/a se skutečností, že se banka zavázala k dodržování etického kodexu?

19. Co si myslíte o etice v bankovnictví?

20. Jakou banku využíváte jako svou "hlavní" (máte zde veden běžný účet a provádíte z něj různé operace)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk?

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Byl Vám někdy nabídnut spotřebitelský úvěr či kreditní karta?

5. Jakým způsobem nabídka daného produktu proběhla?

6. Využil/a jste této nabídky?

7. U spotřebitelských úvěrů a kreditních karet sleduji:

8. Byly Vám poskytnuty předsmluvní informace (výše úroku, RPSN, obchodní podmínky apod.) spolu s jejich vysvětlením klientským pracovníkem?

9. Byl/a jste spokojen/a s kvalitou a rozsahem informací, které o produktu klientský pracovník poskytl?

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ne, z jakého důvodu?

11. Byl/a jste seznámen/a se všemi poplatky, které se k danému produktu vážou?

12. Víte co znamená pojem RPSN?

13. Byl Vám pracovníkem banky vysvětlen princip bezúročného období s následným doporučením jeho využívání?

14. Využil/a byste znovu nabídky kreditní karty či spotřebitelského úvěru

15. Doporučil/a byste produkt svým přátelům?

16. Jaká je Vaše celková spokojenost s informacemi, které poskytují banky o svých produktech?

17. Víte o existenci etického kodexu v bankovnictví?

18. Byl/a jste ze strany banky seznámen/a se skutečností, že se banka zavázala k dodržování etického kodexu?

19. Co si myslíte o etice v bankovnictví?

20. Jakou banku využíváte jako svou "hlavní" (máte zde veden běžný účet a provádíte z něj různé operace)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Linhartová, V.Etika v bankovnictví (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://etika-v-bankovnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.