Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika v sociálních službách

Etika v sociálních službách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Venuše Firstlová
Šetření:26. 03. 2015 - 10. 04. 2015
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych našla odpovědi na otázky, které se týkají  profesní etiky v sociálních službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením a to jak z pozice pracovníků, kteří pracují v sociálních službách, tak z pohledu poskytovatelů sociálních služeb. Zajímá mě, zda je etika vnímána jako nedílná součást dobré praxe nebo jen formálně. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7691,57 %91,57 %  
muž78,43 %8,43 %  

Graf

2. Uveďte prosím Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-45 let4351,81 %51,81 %  
18-25 let2024,1 %24,1 %  
46-65 let1821,69 %21,69 %  
66 a více let22,41 %2,41 %  

Graf

3. Vaším zaměstnavatelem je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obecně prospěšná společnost1720,48 %20,48 %  
obec1416,87 %16,87 %  
příspěvková organizace obce1315,66 %15,66 %  
příspěvková organizace kraje1214,46 %14,46 %  
spolek910,84 %10,84 %  
církevní organizace56,02 %6,02 %  
osvč22,41 %2,41 %  
prozatím nezaměstnaná po rodičovské dovolené, oprašuji si praxi jako lektorka pro APOA11,2 %1,2 %  
komerční firma11,2 %1,2 %  
s. r. o. 11,2 %1,2 %  
Česká repuplika - ÚP11,2 %1,2 %  
státní organizace11,2 %1,2 %  
student11,2 %1,2 %  
s.r.o.11,2 %1,2 %  
c11,2 %1,2 %  
NHS V Anglii11,2 %1,2 %  
soukromá osoba11,2 %1,2 %  
jsem studentka11,2 %1,2 %  

Graf

4. Uveďte prosím na jaké pracovní pozici v orgnanizaci pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální pracovník2631,33 %31,33 %  
pracovník v sociálních službách2530,12 %30,12 %  
vedoucí pracovník1214,46 %14,46 %  
student22,41 %2,41 %  
vedoucí11,2 %1,2 %  
byla jsem pracovník v soc. službách, admin. pracovník a lektorka pro APOA11,2 %1,2 %  
marketing11,2 %1,2 %  
Prodavač11,2 %1,2 %  
Canisterapie a mediátor11,2 %1,2 %  
...11,2 %1,2 %  
terénní pracovník11,2 %1,2 %  
referent11,2 %1,2 %  
zdravotní asistent11,2 %1,2 %  
technicko hospodářský pracovník11,2 %1,2 %  
sekretariát11,2 %1,2 %  
brigáda11,2 %1,2 %  
ekonom11,2 %1,2 %  
pomocný pracovník11,2 %1,2 %  
pracovník na zástup11,2 %1,2 %  
vedouc11,2 %1,2 %  
pečovatelka11,2 %1,2 %  
nepracuji11,2 %1,2 %  

Graf

5. Znáte pojem Etika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, dokázal/a/ bych říct co je etika a čím se zabývá7185,54 %85,54 %  
ANO, ale nedokázal/a/ bych ji charakterizovat1012,05 %12,05 %  
NE22,41 %2,41 %  

Graf

6. Má Vaše organizace zpracován etický kodex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, používáme Etický kodex sociálních pracovníků ČR3845,78 %45,78 %  
ANO, máme zpracován vlastní etický kodex2327,71 %27,71 %  
ANO, máme oba výše uvedené910,84 %10,84 %  
Nevím89,64 %9,64 %  
NE44,82 %4,82 %  
ANO, m11,2 %1,2 %  

Graf

7. Seznámil Vás zaměstnavatel při nástupu s etickým kodexem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, seznámil mě osobně3238,55 %38,55 %  
ANO, nechal na mě abych se s ním seznámil/a/2833,73 %33,73 %  
Nevzpomínám si1214,46 %14,46 %  
NE1113,25 %13,25 %  

Graf

8. 8. Pokuste se vlastními slovy říci co je etický kodex sociálních pracovníků:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- jak jednat s klientem, dodržovat a respektovat jeho právo, bez rozdílu jeho náboženského vyznání, barvu pleti apod. - respektovat jeho osobnost

- pravidla chování sociálních pracovníků (jak se chovat ke klientům)

.

...

..........

dodržování lidských práv ,pracovník respektuje jedinečnost každého člověka,právo seberealizace,pomáhání,profesionální jednání,

dodržování morálních zásad, nediskriminovat a držet se společenských pravidel a zvyklostí

dodržování profesionálního chování pracovníků v sociálních službách

dodržování základních pravidel slušnosti a respektování klienttů

Dokument, ktery upravuje pravidla prace v jednotlivych organizacich

Etické chování k lidem

etický kodex popisuje, jak by se měl pracovník chovat ke klientům

Etický kodex se zabývá body správného chování, postojem k práci, klientům užívajícím sociální službu.

jak je vhodné se chovat k zákazníkům

Jak se maji chovat ke svym klientum, aby to bylo v soucinnosti s moralkou

Jedná se určitá pravidla přístupu ke klientům ve spojitosti s morálkou.

jsou to práva a povinnosti sociálních pracovníků ve vztahu k zaměstnavateli a klientům a k sobě samému

jsou to pravidla, normy, které vymezují a upravují vztahy a chování pro členy třeba organizace nebo společnosti

Jsou to zásady a pravidla pro chování sociálních pracovníků (ke klientům, ke kolegům, k zaměstnavateli i ke společnosti). Ve zkratce bych řekla, že jde o to, aby soc. pracovníci dbali na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců, respektovali jedinečnost každého člověka a právo každého jedince na seberealizaci, aby dávali přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy a chránili důstojnost a lidská práva svých klientů.

Norma, jak by se měli chovat (teorie na papíře), praxe bývá bohužel mnohdy jinak.

Pravidla chování které mají pracovníci dodržovat ve vztahu ke klientům, kolegům nadřízeným ad.

Pravidla chování při respektování dodržování lidských práv bez rozdílů a odlišností klientů či uživatelů služeb. S důrazem na další rozvoj osobnosti pracovníků a podpory klientů.

pravidla chování sociálních pracovníků ve vztahu ke klientům, ke kolegům, zaměstnavateli

Pravidla chování ve vztahu ke klientům a ke svým kolegům.

Pravidla chvání soc. Pracovníka s ohleďem na etiku

principy profesního chování pracovníků v sociálních službách

respektování člověka, skupin, intimity, právo na soukromí. Sociální pracovník jedná s klientem, jako sobě rovným a jedná i s jeho rodinou. Podporuje klienta v rozhodování o sobě

Slušné chování ke všem klientům a spolupracovníkům bez rozdílu, bez diskriminace, ochota, slušnost

slušnost, empatie

Soubor pravidel etického chování pracovníků v sociálních službách ve vztahu k uživatelům, kolegům, nadřízeným i veřejnosti

soubor pravidel chovani a jednani jehoz dodrzovanim by moje prace mela byt eticka

soubor pravidel pro sociální práci

Soubor pravidel, kterým by se měl každý sociální pracovník řídit.

soubor zásad chování které máme dodržovat při sociální práci

souhrn doporučení a závazků, jak se chovat a jaké normy dodržovat

Souhrn pravidel chování sociálních pracovníků vzledem k sobě, klientům, kvalifikaci, společnosti

Soupis pravidel, podle kterých by se měli sociální pracovníci chovat, hlavně ve vztahu a při jednání s ostatními lidmi.

velice stručně: náš EK řeší např. pravidla chování soc. pracovníka ve vztahu ke klientovi, svému zaměstnavateli, kolegům apod.

Z mého pohledu nejzásadnější je, že pracovník respektuje jedinečnost každého člověka, bez ohledu na jeho věk, etnickou příslušnost, rasu, sexuální orientaci, politické či náboženské přesvědčení, chrání klientovo právo na soukromí.

zásady chování ke klientům

Zásady chování pracovníků ve vztahu ke klientům a kolegům ..

Závazný soubor pravidel chování pracovníků ve vztahu ke klientům, organizaci

9. 9. Chovají se pracovníci Vaší organizace ke svým klientům skutečně eticky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO3946,99 %46,99 %  
ANO3440,96 %40,96 %  
Spíše NE67,23 %7,23 %  
Nevím44,82 %4,82 %  

Graf

10. Setkal/a/ jste se ve své praxi s neetickým chováním vůči klientům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5161,45 %61,45 %  
NE1821,69 %21,69 %  
Nevzpomínám si1416,87 %16,87 %  

Graf

11. Pokud jste se setkal/a/ s neetickým chováním vůči klientům, můžete uvést příklad nebo příklady:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

"shazování" názorů klientů, neuctivé vyjadřování o klientech

arogance

Během posledních měsíců života mých nejbližších příbuzných - dědečka a matky, jsem se setkala s takovým chováním v nemocnicích, léčebnách a dokonce v hospici. Jednalo se vždy o jednotlivé pracovníky, ne o celkový přístup instituce.

dětinský přístup chování ke klientovi, nedodržování soukromí, nezachování důstojnosti...

drzost,netrpělivost

Chování a názory jednotlivců na klienty s mentálním postižením, na jejich způsob života, chování, porovnávání se sebou samým (např. ty mentály bych nejraději...)

ignorace, snaha byt nadrazeny

Jednání ne jako s člověkem, ale jen s položkou na papíře, neosobní přístup jako k věci, někdy i kvůli svému pohodlí nerespektování toho, na co měl dotyčný nárok atd.

Lůžka následné péče - neni zde žádná ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem např. při osobní hygieně, při pomoci s oblékáným, při dopomoci při jídle

manipulace s klienty a rodiči uživatelů

Na jiném pracovišti - otřesné chování sester ke klientům (jednalo se o seniory) - např. křik, hrubé zacházení při hygieně, atd. Nebo v nemocnicích na praxi - opět chování zdrav. sester k pacientům.

Nedodržování soukromí, zesměšňování klientů

nedodržování studu, ironická komunikace,

nerespektování intimity při vykonávání potřeby

Poskytování informací o klientovi ostatním klientům.

povýšenost (nadřazenost), stigmatizace klientů

Pracovník půjčil klientovi peníze, pracovník zvýhodňoval klienta oproti jinému, pracovník navázal blízký osobní vztah s klientem apod.

Probírání problému s jinými osobami, kteří nemají vzdělání v sociálních službách, veřejné probírání i s jmény postižených na veřejnosti, v kurzech atd..

Při praxi. Problém nastal mezi klientelu gynekologie a sestrou na gyn. Odd. Kdy sestra "seřvala." klientku za svou chybu a odmitla se omluvit. Gynekologie Rumburk

stigamitizace, manipulace, zveřejnění ponižujících fotografií klientů

tykání seniorům, manipulování s klienty při při intimních úkonech nebo při přesunech jako s věcí, oslovování babi, dědo, vyprávění o klientech služby v autobuse MHD

Zesměšňování zdravotního stavu klienta. Podceňování potřeb klienta.

12. Chová se Váš zaměstnavatel ke svým pracovníkům skutečně eticky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3946,99 %46,99 %  
Spíše ANO3036,14 %36,14 %  
Nevím89,64 %9,64 %  
Spíše NE56,02 %6,02 %  
NE11,2 %1,2 %  

Graf

13. Pokud jste se setkal/a/ s neetickým chováním vůči zaměstnancům, můžete uvést příklad nebo příklady:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

demotivující podmínky - základní mzdy odměny bez jasných pravidel závislé na sympatiích vedoucího

je to stejné- shazování názoru pracovníků, neuctivé vyjadřování o podřízených..

Jednání bez pochopení druhé strany, pro vlastní klid nerespektování oprávněných požadavků protistrany, nechuť řešit i vážnější problémy, mocenské jednání, rozhodování o něčem bez znalosti věci atd.

krácení odpracovaných hodin

Lhaní zaměstnancům, zvýhodňování - protěžování některých zaměstnanců, hodnocení dle osobních vztahů a sympatií a nikoliv dle schopností pracovníků, požadování značného množství úkonů mimo prac. náplň zaměstnance, "drbání" - vytahování osobních informací od zaměstnanců a jejich sdělování dalším osobám

manipulace, napomenutí za odvoz agresivního uživatele lékařem, který rozhodl, že je nutná jeho hospitalizace, bral na nás příborový nůž, chtěl napadnout ostatní uživatele, když na nás bere příborový nůž, není to ohrožení, zavolat můžeme, leda, když bere ostrý nůž, od toho bereme rizikové příplatky, nerovný přístup k zaměstnancům

nemůžu

neustale zmeny

šikana,lpění na nadbytečných maličkostech pro svou ješitnost

můžete vybrat

14. Pokud se setkáte ve Vaší organizaci s neetickým chováním, máte prostor je řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6072,29 %72,29 %  
NE1518,07 %18,07 %  
Nevím89,64 %9,64 %  

Graf

15. Pokud jste odpověděl/a/ v předchozí otázce ANO, uveďte prosím, kde:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhovorem s nadřízeným1830,51 %21,69 %  
na pracovní poradě1728,81 %20,48 %  
na individuální supervizi813,56 %9,64 %  
na skupinové supervizi813,56 %9,64 %  
rozhovorem s kolegou35,08 %3,61 %  
Uvedla bych více možností - pracovní porada, rozhovor s nadřízeným i kolegy. 11,69 %1,2 %  
tymova porada osobni rozhovor11,69 %1,2 %  
všechny předchozí možnosti11,69 %1,2 %  
Všechny výše uvedené možnosti. 11,69 %1,2 %  
vse zminene 11,69 %1,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Setkal/a/ jste se ve své praxi s neetickým chováním vůči klientům?

  • odpověď ANO:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvková organizace obce na otázku 3. Vaším zaměstnavatelem je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Uveďte prosím Váš věk:

3. Vaším zaměstnavatelem je:

4. Uveďte prosím na jaké pracovní pozici v orgnanizaci pracujete:

5. Znáte pojem Etika?

6. Má Vaše organizace zpracován etický kodex?

7. Seznámil Vás zaměstnavatel při nástupu s etickým kodexem?

9. 9. Chovají se pracovníci Vaší organizace ke svým klientům skutečně eticky?

10. Setkal/a/ jste se ve své praxi s neetickým chováním vůči klientům?

12. Chová se Váš zaměstnavatel ke svým pracovníkům skutečně eticky?

14. Pokud se setkáte ve Vaší organizaci s neetickým chováním, máte prostor je řešit?

15. Pokud jste odpověděl/a/ v předchozí otázce ANO, uveďte prosím, kde:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Uveďte prosím Váš věk:

3. Vaším zaměstnavatelem je:

4. Uveďte prosím na jaké pracovní pozici v orgnanizaci pracujete:

5. Znáte pojem Etika?

6. Má Vaše organizace zpracován etický kodex?

7. Seznámil Vás zaměstnavatel při nástupu s etickým kodexem?

9. 9. Chovají se pracovníci Vaší organizace ke svým klientům skutečně eticky?

10. Setkal/a/ jste se ve své praxi s neetickým chováním vůči klientům?

12. Chová se Váš zaměstnavatel ke svým pracovníkům skutečně eticky?

14. Pokud se setkáte ve Vaší organizaci s neetickým chováním, máte prostor je řešit?

15. Pokud jste odpověděl/a/ v předchozí otázce ANO, uveďte prosím, kde:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Firstlová, V.Etika v sociálních službách (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://etika-v-socialnich-sluzbach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.