Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etikety potravin

Etikety potravin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Kutička
Šetření:29. 10. 2012 - 02. 11. 2012
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Už nevíte, jak byste se vyhnuli škodlivým potravinám? Kupujete jen to nejdražší a stejně si nejste jisti, jestli je to i nejlepší? Odpovězte na tento dvouminutový dotazník a zjistěte, jak jste na tom vy..

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5078,13 %78,13 %  
muž1421,88 %21,88 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 355484,38 %84,38 %  
36 - 5569,38 %9,38 %  
méně než 1846,25 %6,25 %  

Graf

3. Snažíte se dodržovat zdravý životní styl a stravování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně3250 %50 %  
ano1828,13 %28,13 %  
spíše ne1117,19 %17,19 %  
ne34,69 %4,69 %  

Graf

4. Čtete podrobné etikety na potravinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen, když mám pochybnosti3250 %50 %  
ano, téměř vždy2640,63 %40,63 %  
ne69,38 %9,38 %  

Graf

5. Věříte etiketám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, ale u některých výrobců jsem podezřívavý/á4570,31 %70,31 %  
Ano, je to přeci zákonem dané uvádět pravdivé údaje1218,75 %18,75 %  
Spíše ne57,81 %7,81 %  
Vůbec ne, píšou si tam, co chtějí23,13 %3,13 %  

Graf

6. Pokud potřebujete poradit s výběrem potravin nebo nevíte, jestli nějaká není škodlivá, kde hledáte tyto informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu6093,75 %93,75 %  
zeptám se známého, rodiny, atp.1625 %25 %  
v tisku (noviny, časopisy, knihy)710,94 %10,94 %  

Graf

7. Znáte některý z těchto webů a potravinách? (zaškrtněte který)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
www.duchna.cz2239,29 %34,38 %  
www.jssj.cz2239,29 %34,38 %  
www.lucy.cz1933,93 %29,69 %  

Graf

8. Který z těchto webů byste upřednostnil/a, pokud byste měl/a vybrat jen jeden z nich?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
www.duchna.cz2640,63 %40,63 %  
www.jssj.cz2539,06 %39,06 %  
www.lucy.cz1320,31 %20,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Znáte některý z těchto webů a potravinách? (zaškrtněte který)

  • odpověď www.lucy.cz:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi www.lucy.cz na otázku 8. Který z těchto webů byste upřednostnil/a, pokud byste měl/a vybrat jen jeden z nich?

8. Který z těchto webů byste upřednostnil/a, pokud byste měl/a vybrat jen jeden z nich?

  • odpověď www.duchna.cz:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi www.duchna.cz na otázku 7. Znáte některý z těchto webů a potravinách? (zaškrtněte který)
  • odpověď www.jssj.cz:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi www.jssj.cz na otázku 7. Znáte některý z těchto webů a potravinách? (zaškrtněte který)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena nebo muž?

2. Kolik je vám let?

3. Snažíte se dodržovat zdravý životní styl a stravování?

4. Čtete podrobné etikety na potravinách?

5. Věříte etiketám?

6. Pokud potřebujete poradit s výběrem potravin nebo nevíte, jestli nějaká není škodlivá, kde hledáte tyto informace?

7. Znáte některý z těchto webů a potravinách? (zaškrtněte který)

8. Který z těchto webů byste upřednostnil/a, pokud byste měl/a vybrat jen jeden z nich?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena nebo muž?

2. Kolik je vám let?

3. Snažíte se dodržovat zdravý životní styl a stravování?

4. Čtete podrobné etikety na potravinách?

5. Věříte etiketám?

6. Pokud potřebujete poradit s výběrem potravin nebo nevíte, jestli nějaká není škodlivá, kde hledáte tyto informace?

7. Znáte některý z těchto webů a potravinách? (zaškrtněte který)

8. Který z těchto webů byste upřednostnil/a, pokud byste měl/a vybrat jen jeden z nich?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kutička, M.Etikety potravin (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://etikety-potravin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.