Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > EU a její pravomoce.

EU a její pravomoce.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Marák
Šetření:04. 08. 2021 - 31. 12. 2021
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:28,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Budeme rádi za Váš čas!

Informace budou použity pro účely prezentace.

Odpovědi respondentů

1. Víte co je EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5886,57 %86,57 %  
Ne913,43 %13,43 %  

Graf

2. Má EU pravomoc ve všech oblastech?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

Ano

ano

Ano

Ano, má stejné pravomoce jako nacistická říše v protektorátu Čechy Morava

Bohuzel ano

Bohužel ano

bohužel ano-zákony eu jsou nadřazené národním

komisaři si to myslí

Má a je to spatne

Myslím, že ne, některé věci si rozhodují jednotlivých členské státy

ne ale snaží se jich zmocnit i tam, kde je nemá

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

NE (ale sere se do všeho)

ne, ale chtěla by

Ne, ale snaží se nadřazovat národnímu právu

Ne, pouze v těch výslovně svěřených členskými státy a v těch, jež lze na úrovni EU vyřešit lépe, než na národní úrovni

nemá

Nemá.

Žel ano... protože nařízení tvoří nevolený orgán, je navíc nekontrolovatelná

3. Vzdělaní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3865,52 %56,72 %  
1627,59 %23,88 %  
35,17 %4,48 %  
Ostatní.11,72 %1,49 %  

Graf

4. Mohlo by dojít k rozporu EU a Vnitrostátního práva?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

...

anmo

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

Ano

Ano

Ano

Ano a dochazi spise pravidelne, nez vyjimecne

ano, ale EU právo je nadřazené

Ano, dochází neustále. EU popírá suverenitu jednotlivých zemí.

Ano, v případě rozporu se však dle principu primátu práva EU se však přednostně užije právo EU

dochází

jasně

Jo

Mohlo

Mohlo. Např. jde-li o regální pravomoci.

může

naprosto běžné

ne

Nevím

nevím

Nevim

Samozřejmě. Ale EU vždy dosáhne likvidace kolizního práva a tzv. harmonizace

Už mnohokrát došlo - a kvůli pravomocem EU se musely státy přizpůsobit

5. Jelikož je EU právo součástí vnitrostátního práva, jsou přeneseny pravomoci a je vnitrostátně zavazné co by se stalo v případě že by nějaký akt EU překročil své pravomoce či porušil ústavní pořádek?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevím,ale naštěstí se EU rozpadne samovolně...

.

...

Ano

blbě, asi válka?

Bohužel nic, stejně jako když takto konalo nacistické německo v protektorátu Čechy Morava

Bude tuto situaci projednávat evropský soud

EU úředníci budou vymáhat sankce, kolaborační vláda se pdovolí

Evropský soud

Existuje nález ústavního soudu, dle kterého nesmí být porušeno materiální jádro ústavy. V případě takového rozporu by tedy nebylo možné právo EU použít.

Mezinárodní soud, neuznání v jednotlivém státě, změna práva EU, vystoupení z EU, změna ústavy státu.

ne

ne

ne

Něco by bylo hodně špatně

Nejspíš vyloučení nebo nějaké sankce

nevim

Nevím

nic

nic, šlo by to podle EU

Nic, v protektoratu EU je ustava a pravo jednotivych zemi carwm toaletniho papiru

Nic. To se děje běžně už teď.

ocdod

pak doufám neplatí

Polsko

Právo EU je nadřazeno

právo EU je nadřazeno, respektive vnitrostátní právo nesmí být v rozporu s právem EU, viz Lex Babiš

právo EU je stejně jako mezinárodní smlouvy nadřazeno národním zákonům, takže je to jednoduché

sankce - viz. Maďarsko a Polsko

Soudili by se ?!

špatně formulovaná otázka

špatně zadaná otázka, tak to není

Teoreticky bychom se měli řídit vlastní ústavou. Ale vzhledem k tomu, že "naši" politici nepracují pro nás ale pro EU (a pro Něměcko a USA), se dá čekat podřízení se i kdyby to naše občany poškodilo...

Ústava by se musela změnit nebo vystoupit z EU

V souvětí chybí spousta čárek :-( Asi ano.

vysral bych se ti na záda

Z EU by byla financována likvidace kolizního práva, včetně ústavního, harmonizace lobbingem a nátlakem

Záleží jaký akt. Pokud daný akt není v souladu s právem, může se jím zabývat Evropský soud. V ostatních případech jsou akty EU nadřazeny vnitrostátní právní úpravě a jsou aplikovány přednostně.

Zasáhl by Ústavní soud ČR

6. Mohl by ústavní soud rozhodnout o neaplikaci EU práva v připadě jeho rozporu se smlouvami či ústavou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

1. Poláci majé rozum

ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

Ano, pokud by se to týkalo jádra Ústavy ČR.

Ano.

Asi mohl, ale stejně by se muselo dodržovat

asi těžko

jasněže

Již se tak několikrát v různých zemích stalo.

Měl by takto konat, ale protože již není Ústavní soud garantem Ústavního práva a není apolitický, nic takového neudělá.

Měl by, ale jak už jsem naznašil v odpovědi 5, asi by to neudělal, nebo jen dočasně

mohl

Mohl

mohl, ale doufám, že se to nikdy nestane a nebudeme mít za ústavní soudce taková hovada jako Poláci

Mohl. Ale EU se je schopná bránit všemi dostupnými, i nelegálními prostředky. Viz Polsko a spekulativně-obchodovatelné emisní odpustky.

musel by se obrátit na evropský soud

Myslím, že ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne, respektive ano, ale rozhodnutí zvrátí Evropský soudní dvůr případně Evropský soud pro lidská práva. Holt to vy Pitomiovci nebudete mít jednoduché.

nemohl

Nemohl, v protektoratu EU je ustava jednitlivych zemi, jejimz "ochrancem" by mel byt ustavni soud, coz jiz davno neni, jen car toaletniho papiru

Nevím

Nevím

Při rozporu s ústavou ano. V případě rozporu se Smlouvami je třeba podnět postoupit příslušnému orgánu EU.

Rycheckého partička to bohužel nedokáže

šukali jsme spolu

To by byla dost kuriózní právní situace. Čistě teoreticky asi ano

ústava je nadřazena "právu" EU

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co je EU?

2. Má EU pravomoc ve všech oblastech?

3. Vzdělaní

4. Mohlo by dojít k rozporu EU a Vnitrostátního práva?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co je EU?

2. Má EU pravomoc ve všech oblastech?

3. Vzdělaní

4. Mohlo by dojít k rozporu EU a Vnitrostátního práva?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Marák, D.EU a její pravomoce. (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://eu-a-jeji-pravomoce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.