Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > EURO v ČR

EURO v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alice Soukupová
Šetření:07. 11. 2009 - 20. 11. 2009
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsme studenty Univerzity Hradec Králové a prosíme o vyplnění následujícího

dotazníku. Dotazník je zpracováván v rámci naší seminární práce v předmětu Marketingový výzkum.

Předem všem moc děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Zajímá Vás téma zavedení eura v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6990,79 %90,79 %  
ne79,21 %9,21 %  

Graf

2. Myslíte si, že je o tomto tématu dostatek informací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5167,11 %67,11 %  
ano1418,42 %18,42 %  
nevím1114,47 %14,47 %  

Graf

3. Kde nejčastěji nalézáte informace Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet5572,37 %72,37 %  
tisk (noviny, knihy, odborné časopisy)3546,05 %46,05 %  
média (TV, rozhlas)3444,74 %44,74 %  
jinde810,53 %10,53 %  
eurocentrum22,63 %2,63 %  

Graf

4. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informovaná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6078,95 %78,95 %  
ano810,53 %10,53 %  
nevím810,53 %10,53 %  

Graf

5. Myslíte si, že bude zavedení eura pro ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevýhodou3444,74 %44,74 %  
výhodou2634,21 %34,21 %  
nevím1621,05 %21,05 %  

Graf

6. Jaké výhody by zavedení eura mohlo přinášet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zjednodušení obchodování se zahraničím6078,95 %78,95 %  
přehlednější porovnání cen zboží a služeb s ostatními 5065,79 %65,79 %  
snadnější cestování do zahraničí 4255,26 %55,26 %  
silnější, jistější a stabilnější měna 1925 %25 %  
příliv zahraničních investorů1823,68 %23,68 %  
návrat turismu1519,74 %19,74 %  
žádné1317,11 %17,11 %  
rychlejší vyrovnání rozdílů mezi ČR a členskými státy 810,53 %10,53 %  
zvýšení prestiže, image a sebevědomí obyvatelů ČR810,53 %10,53 %  
jiné79,21 %9,21 %  
snížení nezaměstnanosti11,32 %1,32 %  
zlepšení ekonomické situace11,32 %1,32 %  

Graf

7. Jaké nevýhody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení cen 5572,37 %72,37 %  
přepočítávání cen5572,37 %72,37 %  
spekulace v obchodech, klamání zákazníka4356,58 %56,58 %  
omezení národní suverenity (zvýšení závislosti na EU)4356,58 %56,58 %  
zvykání si na nový vzhled bankovek a mincí4052,63 %52,63 %  
množství mincí v peněžence3242,11 %42,11 %  
zhoršení finanční situace a nedostatek peněz3039,47 %39,47 %  
nárůst chudoby a prohlubování nerovností2127,63 %27,63 %  
nepříznivý vliv na hospodářství a ekonomiku1823,68 %23,68 %  
jiné810,53 %10,53 %  

Graf

8. Myslíte si, že je ČR připravena na zavedení eura?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5572,37 %72,37 %  
nevím1519,74 %19,74 %  
ano67,89 %7,89 %  

Graf

9. Jste pro zavedení eura?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3647,37 %47,37 %  
ano2836,84 %36,84 %  
nevím1215,79 %15,79 %  

Graf

10. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5065,79 %65,79 %  
muž2634,21 %34,21 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 295268,42 %68,42 %  
do 18 let1013,16 %13,16 %  
30 – 391013,16 %13,16 %  
40 – 4922,63 %2,63 %  
50 – 5911,32 %1,32 %  
více než 6011,32 %1,32 %  

Graf

12. Jaký je Váš příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10.000 Kč2836,84 %36,84 %  
žádný2026,32 %26,32 %  
10.000 – 20.000 Kč1823,68 %23,68 %  
21.000 – 30.000 Kč79,21 %9,21 %  
více než 30.000 Kč33,95 %3,95 %  

Graf

13. Počet obyvatel ve městě / obci, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 150 tisíc obyvatel2836,84 %36,84 %  
pod 10 tis. obyvatel2735,53 %35,53 %  
10 - 50 tis. obyvatel1418,42 %18,42 %  
101 - 150 tis. obyvatel45,26 %5,26 %  
51 - 100 tis. obyvatel33,95 %3,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Myslíte si, že bude zavedení eura pro ČR

  • odpověď nevýhodou:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 6. Jaké výhody by zavedení eura mohlo přinášet?

9. Jste pro zavedení eura?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevýhodou na otázku 5. Myslíte si, že bude zavedení eura pro ČR
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 6. Jaké výhody by zavedení eura mohlo přinášet?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímá Vás téma zavedení eura v ČR?

2. Myslíte si, že je o tomto tématu dostatek informací?

3. Kde nejčastěji nalézáte informace Vy?

4. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informovaná?

5. Myslíte si, že bude zavedení eura pro ČR

6. Jaké výhody by zavedení eura mohlo přinášet?

7. Jaké nevýhody?

8. Myslíte si, že je ČR připravena na zavedení eura?

9. Jste pro zavedení eura?

10. Jste?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaký je Váš příjem?

13. Počet obyvatel ve městě / obci, ve které žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímá Vás téma zavedení eura v ČR?

2. Myslíte si, že je o tomto tématu dostatek informací?

3. Kde nejčastěji nalézáte informace Vy?

4. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informovaná?

5. Myslíte si, že bude zavedení eura pro ČR

6. Jaké výhody by zavedení eura mohlo přinášet?

7. Jaké nevýhody?

8. Myslíte si, že je ČR připravena na zavedení eura?

9. Jste pro zavedení eura?

10. Jste?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaký je Váš příjem?

13. Počet obyvatel ve městě / obci, ve které žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Soukupová, A.EURO v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://euro-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.