Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Euroregion Šumava

Euroregion Šumava

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jarmila Haskova
Šetření:23. 02. 2009 - 02. 03. 2009
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):16 / 16.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Věnujte, prosím, pár minut na vyplnění tohoto dotazníku.

Dotazník je zaměřený na vnímání euroregionu Šumava a poslouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na toto téma.

 

Odpovědi respondentů

1. Co si vybavíte pod pojmem "pohraničí" ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
území s příznivými výchozími podmínkami pro přeshraniční spolupráci2538,46 %39,06 %  
území s nevýhodnou okrajovou polohou1218,46 %18,75 %  
území jako každé jiné1218,46 %18,75 %  
území s velkým potenciálem 710,77 %10,94 %  
území závislé na regionálních podpůrných opatřeních46,15 %6,25 %  
Řídce osídlená území s čistou přírodou11,54 %1,56 %  
uzemi u hranic :-)11,54 %1,56 %  
území blízko hranic11,54 %1,56 %  
územi zaniklých vesnic a nedotčené přírody11,54 %1,56 %  
území u hranic s jiným státem11,54 %1,56 %  

Graf

2. Zajímáte se o dění na druhé straně hranice ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vnímám jen důležité události4467,69 %68,75 %  
ano, samozřejmě1421,54 %21,88 %  
ne, nezajímá mě to69,23 %9,38 %  
stejně jako o dění na první straně11,54 %1,56 %  

Graf

3. Vztahy s Rakouskem považujete za

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální2436,92 %37,5 %  
dobré1827,69 %28,13 %  
spíše špatné1624,62 %25 %  
velmi dobré23,08 %3,13 %  
my jsme pro jadernou energii, vztahy jsou hrozné11,54 %1,56 %  
vztahy neznám11,54 %1,56 %  
nevím11,54 %1,56 %  
špatné11,54 %1,56 %  
v poho11,54 %1,56 %  

Graf

4. Vztahy s Bavorskem považujete za

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální3249,23 %50 %  
dobré2538,46 %39,06 %  
nevím34,62 %4,69 %  
velmi dobré23,08 %3,13 %  
vztahy neznám11,54 %1,56 %  
nezájímal jsem se11,54 %1,56 %  
v poho11,54 %1,56 %  

Graf

5. Jak s odstupem času hodnotíte otevření hranic po roce 1989 ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi kladně, přineslo to otevření nových možností4163,08 %64,06 %  
kladně, ale žádné velké výhody to zatím nepřineslo2030,77 %31,25 %  
spíše záporně, dočlo k nárůstu patologických jevů11,54 %1,56 %  
všechno má své pro a proti11,54 %1,56 %  
odpověd´ 2 + 3 11,54 %1,56 %  
nevím11,54 %1,56 %  

Graf

6. Jak často jezdíte do Rakouska či Německa ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často3858,46 %59,38 %  
několikrát ročně1726,15 %26,56 %  
nikdy46,15 %6,25 %  
několikrát měsíčně34,62 %4,69 %  
málokdy11,54 %1,56 %  
několikrát týdně11,54 %1,56 %  
vubec11,54 %1,56 %  

Graf

7. Považujete přeshraniční spolupráci za důležitou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5892,06 %90,63 %  
nevím57,94 %7,81 %  

Graf

8. Co víte o Euroregionu Šumava ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O Eureoregionu vím, ale nevím jaký je jeho účel2539,68 %39,06 %  
O Euroregionu vím, ale mám jen základní informace2031,75 %31,25 %  
nevím, že by něco takového existovalo1523,81 %23,44 %  
O Euroregionu vím, zajímam se o jeho aktivity34,76 %4,69 %  

Graf

9. Vzpomenete si na nějaký projekt, který Euroregion Šumava realizoval z finančních zdrojů programů Phare a INTERREG III ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5483,08 %84,38 %  
ano1116,92 %17,19 %  

Graf

10. Myslíte si, že Euroregion Šumava nějak přispívá k sociálnímu či územnímu rozvoji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3553,85 %54,69 %  
ano2640 %40,63 %  
ne23,08 %3,13 %  
nevím na šumavě jsem byl loni poprvé11,54 %1,56 %  
jan velice málo11,54 %1,56 %  

Graf

11. Řešení kterých 3 problému Šumavy považujete za klíčová ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
životní prostředí a ochrana přírody5588,71 %85,94 %  
cestovní ruch, volný čas, rekreace, sport3556,45 %54,69 %  
infrastruktura - dopravní i technická1727,42 %26,56 %  
sociální rozvoj, podpora zaměstnanosti1727,42 %26,56 %  
kulturní a spolková přeshraniční spolupráce1727,42 %26,56 %  
podpora zemědělské výroby a venkovského prostoru1422,58 %21,88 %  
podpora malého a středního podnikání1219,35 %18,75 %  
spolupráce obcí na společnách projektech812,9 %12,5 %  
nevýrobní sféra - služby58,06 %7,81 %  
podpora vzdělávání, vědy a výzkumu34,84 %4,69 %  
výrobní sféra11,61 %1,56 %  

Graf

12. Máte představu, jaké množství finančních prostředků z fondů EU bude v programovacím období 2007-2013 použito na kofinancování projektů euroregionu Šumava ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 miliony EUR1624,62 %25 %  
3 miliony EUR1320 %20,31 %  
0,5 milionu EUR1116,92 %17,19 %  
2 mililony EUR1015,38 %15,63 %  
1 milion EUR913,85 %14,06 %  
4 miliony EUR69,23 %9,38 %  

Graf

13. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3452,31 %53,13 %  
muž3147,69 %48,44 %  

Graf

14. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let2944,62 %45,31 %  
25-40 let2843,08 %43,75 %  
40-60 let69,23 %9,38 %  
nad 60 let23,08 %3,13 %  

Graf

15. Vaše vzdělání je

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské3656,25 %56,25 %  
vysokoškolské2031,25 %31,25 %  
základní57,81 %7,81 %  
jiné34,69 %4,69 %  

Graf

16. Jste z kraje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jihočeského3249,23 %50 %  
Praha1523,08 %23,44 %  
středočeského69,23 %9,38 %  
královéhradeckého46,15 %6,25 %  
ústeckého23,08 %3,13 %  
vysočina23,08 %3,13 %  
olomouckého11,54 %1,56 %  
zlínského11,54 %1,56 %  
moravskoslezského11,54 %1,56 %  
jihomoravského11,54 %1,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si vybavíte pod pojmem "pohraničí" ?

2. Zajímáte se o dění na druhé straně hranice ?

3. Vztahy s Rakouskem považujete za

4. Vztahy s Bavorskem považujete za

5. Jak s odstupem času hodnotíte otevření hranic po roce 1989 ?

6. Jak často jezdíte do Rakouska či Německa ?

7. Považujete přeshraniční spolupráci za důležitou ?

8. Co víte o Euroregionu Šumava ?

9. Vzpomenete si na nějaký projekt, který Euroregion Šumava realizoval z finančních zdrojů programů Phare a INTERREG III ?

10. Myslíte si, že Euroregion Šumava nějak přispívá k sociálnímu či územnímu rozvoji

11. Řešení kterých 3 problému Šumavy považujete za klíčová ?

12. Máte představu, jaké množství finančních prostředků z fondů EU bude v programovacím období 2007-2013 použito na kofinancování projektů euroregionu Šumava ?

13. Jste

14. Váš věk

15. Vaše vzdělání je

16. Jste z kraje

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si vybavíte pod pojmem "pohraničí" ?

2. Zajímáte se o dění na druhé straně hranice ?

3. Vztahy s Rakouskem považujete za

4. Vztahy s Bavorskem považujete za

5. Jak s odstupem času hodnotíte otevření hranic po roce 1989 ?

6. Jak často jezdíte do Rakouska či Německa ?

7. Považujete přeshraniční spolupráci za důležitou ?

8. Co víte o Euroregionu Šumava ?

9. Vzpomenete si na nějaký projekt, který Euroregion Šumava realizoval z finančních zdrojů programů Phare a INTERREG III ?

10. Myslíte si, že Euroregion Šumava nějak přispívá k sociálnímu či územnímu rozvoji

11. Řešení kterých 3 problému Šumavy považujete za klíčová ?

12. Máte představu, jaké množství finančních prostředků z fondů EU bude v programovacím období 2007-2013 použito na kofinancování projektů euroregionu Šumava ?

13. Jste

14. Váš věk

15. Vaše vzdělání je

16. Jste z kraje

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Haskova, J.Euroregion Šumava (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://euroregion-sumava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.