Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanasie, paliativní péče

Eutanasie, paliativní péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Ševčíková
Šetření:24. 02. 2016 - 29. 02. 2016
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto stručného dotazníku je zjištění názoru veřejnosti na eutanasii a zda zná veřejnost pojmy paliativn péče a hospic.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je to eutanasie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám obecné znalosti5488,52 %88,52 %  
Ano, mám odborné znalosti58,2 %8,2 %  
Ne23,28 %3,28 %  

Graf

2. Dobrovolná eutanasie je usmrcení na vlastní žádost neboli činnost, která ve své podstatě a záměru působí smrt, aby tak byla odstraněna bolest. Souhlasíte s možností žádat o vlastní smrt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 3, Nevímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4675,41 %75,41 %  
Nevím813,11 %13,11 %  
Ne711,48 %11,48 %  

Graf

3. Nedobrovolná eutanasie je usmrcování lidí, kteří nejsou schopni rozlišit rozdíl mezi životem a smrtí. Například těžce poškození kojenci, lidé, kteří ztratili schopnost rozhodovat - z důvodu poškození mozku, nemoci, vysokého věku. Souhlasíte s možností nedobrovolné eutanasie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7, Nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2337,7 %37,7 %  
Ne2032,79 %32,79 %  
Nevím1829,51 %29,51 %  

Graf

4. Měla by být možnost eutanasie jen s aktuální žádostí nebo může jít i o dříve vyslovené přání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktuální žádost2970,73 %47,54 %  
Dříve vyslovené přání2356,1 %37,7 %  
Nevím49,76 %6,56 %  

Graf

5. Měla by být možnost eutanasie dovolena až v terminálním (konečném) stádiu nemoci nebo i dříve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V terminálním (konečném) stádiu2458,54 %39,34 %  
I dříve2048,78 %32,79 %  
Nevím49,76 %6,56 %  

Graf

6. Měla by být eutanasie dovolena při nevyléčitelné nemoci, těžkém poranění mozku či těžké depresi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Těžké poranění mozku3380,49 %54,1 %  
Nevyléčitelná nemoc3278,05 %52,46 %  
Těžká deprese1126,83 %18,03 %  
Nevím49,76 %6,56 %  
Dlouhodobe koma12,44 %1,64 %  
bolesti12,44 %1,64 %  
+ je rovněž nutné zhodnocení odborníkem (např. lékař či psychiatr - těžká deprese)12,44 %1,64 %  
Nevyléčitelné nemoci ale jen těžké12,44 %1,64 %  
u každého člověka to může být individuální12,44 %1,64 %  
Smyslem eutanasie je zbavit člověka utrpení, když (už) jeho život neobsahuje téměř nic, než to utrpení (tj. Je tak velké, že člověku brání vnímat jiné věci). 12,44 %1,64 %  

Graf

7. Víte, co je to paliativní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám obecné znalosti3760,66 %60,66 %  
Ne2032,79 %32,79 %  
Ano, mám odborné znalosti46,56 %6,56 %  

Graf

8. Víte, co je to hospic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám obecné znalosti5488,52 %88,52 %  
Ano, mám odborné znalosti58,2 %8,2 %  
Ne23,28 %3,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Měla by být možnost eutanasie jen s aktuální žádostí nebo může jít i o dříve vyslovené přání?

 • odpověď Aktuální žádost:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těžká deprese na otázku 6. Měla by být eutanasie dovolena při nevyléčitelné nemoci, těžkém poranění mozku či těžké depresi?

6. Měla by být eutanasie dovolena při nevyléčitelné nemoci, těžkém poranění mozku či těžké depresi?

 • odpověď Nevyléčitelná nemoc:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těžká deprese na otázku 6. Měla by být eutanasie dovolena při nevyléčitelné nemoci, těžkém poranění mozku či těžké depresi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Nedobrovolná eutanasie je usmrcování lidí, kteří nejsou schopni rozlišit rozdíl mezi životem a smrtí. Například těžce poškození kojenci, lidé, kteří ztratili schopnost rozhodovat - z důvodu poškození mozku, nemoci, vysokého věku. Souhlasíte s možností nedobrovolné eutanasie?
 • odpověď Těžké poranění mozku:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těžká deprese na otázku 6. Měla by být eutanasie dovolena při nevyléčitelné nemoci, těžkém poranění mozku či těžké depresi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dříve vyslovené přání na otázku 4. Měla by být možnost eutanasie jen s aktuální žádostí nebo může jít i o dříve vyslovené přání?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V terminálním (konečném) stádiu na otázku 5. Měla by být možnost eutanasie dovolena až v terminálním (konečném) stádiu nemoci nebo i dříve?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Nedobrovolná eutanasie je usmrcování lidí, kteří nejsou schopni rozlišit rozdíl mezi životem a smrtí. Například těžce poškození kojenci, lidé, kteří ztratili schopnost rozhodovat - z důvodu poškození mozku, nemoci, vysokého věku. Souhlasíte s možností nedobrovolné eutanasie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevyléčitelná nemoc na otázku 6. Měla by být eutanasie dovolena při nevyléčitelné nemoci, těžkém poranění mozku či těžké depresi?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je to eutanasie?

2. Dobrovolná eutanasie je usmrcení na vlastní žádost neboli činnost, která ve své podstatě a záměru působí smrt, aby tak byla odstraněna bolest. Souhlasíte s možností žádat o vlastní smrt?

3. Nedobrovolná eutanasie je usmrcování lidí, kteří nejsou schopni rozlišit rozdíl mezi životem a smrtí. Například těžce poškození kojenci, lidé, kteří ztratili schopnost rozhodovat - z důvodu poškození mozku, nemoci, vysokého věku. Souhlasíte s možností nedobrovolné eutanasie?

4. Měla by být možnost eutanasie jen s aktuální žádostí nebo může jít i o dříve vyslovené přání?

5. Měla by být možnost eutanasie dovolena až v terminálním (konečném) stádiu nemoci nebo i dříve?

6. Měla by být eutanasie dovolena při nevyléčitelné nemoci, těžkém poranění mozku či těžké depresi?

7. Víte, co je to paliativní péče?

8. Víte, co je to hospic?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je to eutanasie?

2. Dobrovolná eutanasie je usmrcení na vlastní žádost neboli činnost, která ve své podstatě a záměru působí smrt, aby tak byla odstraněna bolest. Souhlasíte s možností žádat o vlastní smrt?

3. Nedobrovolná eutanasie je usmrcování lidí, kteří nejsou schopni rozlišit rozdíl mezi životem a smrtí. Například těžce poškození kojenci, lidé, kteří ztratili schopnost rozhodovat - z důvodu poškození mozku, nemoci, vysokého věku. Souhlasíte s možností nedobrovolné eutanasie?

4. Měla by být možnost eutanasie jen s aktuální žádostí nebo může jít i o dříve vyslovené přání?

5. Měla by být možnost eutanasie dovolena až v terminálním (konečném) stádiu nemoci nebo i dříve?

6. Měla by být eutanasie dovolena při nevyléčitelné nemoci, těžkém poranění mozku či těžké depresi?

7. Víte, co je to paliativní péče?

8. Víte, co je to hospic?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ševčíková, N.Eutanasie, paliativní péče (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://eutanasie-paliativni-pece.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.