Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanazie - ano nebo ne?

Eutanazie - ano nebo ne?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ramón Altamirano
Šetření:21. 11. 2014 - 01. 12. 2014
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko, vážený respondente,

rád bych Vás tímto požádal o vyplnění dotazníku, jehož cílem je získat informace o názoru široké veřejnosti na kontroverzní téma eutanazie. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 5 minut. Předem děkuji za pomoc.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Většinu otázek tvoří výroky, u nichž vybíráte ze 3 možných odpovědí - souhlasím/nevím/nesouhlasím. Vybírejte, prosím, tu možnost, která je nejbližší Vašemu názoru.

Odpovědi respondentů

1. Každý má právo na důstojnou smrt.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13591,84 %91,84 %  
nevím74,76 %4,76 %  
nesouhlasím53,4 %3,4 %  

Graf

2. Nevyléčitelně nemocní by po podání žádosti měli mít právo na eutanazii.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12585,03 %85,03 %  
nevím138,84 %8,84 %  
nesouhlasím96,12 %6,12 %  

Graf

3. Nemá smysl prodlužovat utrpení umírajícího.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12786,39 %86,39 %  
nevím106,8 %6,8 %  
nesouhlasím106,8 %6,8 %  

Graf

4. Přemýšlel(a) jsem o tom, jak bych jednal(a), kdyby eutanazii potřeboval někdo z mé rodiny či přátel.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8658,5 %58,5 %  
nevím3322,45 %22,45 %  
nesouhlasím2819,05 %19,05 %  

Graf

5. Existují další onemocnění, v jejichž případě by pacient měl mít právo na eutanazii.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9463,95 %63,95 %  
nevím3926,53 %26,53 %  
nesouhlasím149,52 %9,52 %  

Graf

6. Nakládat s vlastním životem dle vlastní vůle je právem každého člověka.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12484,35 %84,35 %  
nevím1510,2 %10,2 %  
nesouhlasím85,44 %5,44 %  

Graf

7. Legalizovaná eutanazie musí být omezena na pacienty trpící nevyléčitelnými nemocemi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7651,7 %51,7 %  
nesouhlasím4429,93 %29,93 %  
nevím2718,37 %18,37 %  

Graf

8. V případě dětí trpících nevyléčitelnou nemocí eutanazie nepřichází v úvahu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6946,94 %46,94 %  
nevím5738,78 %38,78 %  
souhlasím2114,29 %14,29 %  

Graf

9. Kdyby se konalo referendum o eutanazii, zúčastnil(a) bych se ho.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10772,79 %72,79 %  
nevím2718,37 %18,37 %  
nesouhlasím138,84 %8,84 %  

Graf

10. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10168,71 %68,71 %  
muž4631,29 %31,29 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2911376,87 %76,87 %  
40-49138,84 %8,84 %  
30-3974,76 %4,76 %  
15-1774,76 %4,76 %  
méně než 1532,04 %2,04 %  
50-5921,36 %1,36 %  
60 a více21,36 %1,36 %  

Graf

12. Kolik obyvatel má sídlo, v němž žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 000 000 a více3523,81 %23,81 %  
5000-20 0002919,73 %19,73 %  
50 000-100 0002114,29 %14,29 %  
100 000-1 000 0002114,29 %14,29 %  
do 10001510,2 %10,2 %  
20 000-50 000149,52 %9,52 %  
1000-5000128,16 %8,16 %  

Graf

13. Vyberte vyhovující.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pracuji.otázka č. 14, Jsem student.otázka č. 15, Jsem v pracovní neschopnosti.otázka č. 14, Jsem nezaměstnaný/á.otázka č. 14, Jsem v důchodu.otázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem student.8054,42 %54,42 %  
Pracuji.5436,73 %36,73 %  
Jsem nezaměstnaný/á.117,48 %7,48 %  
Jsem v důchodu.21,36 %1,36 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3145,59 %21,09 %  
střední s maturitou2435,29 %16,33 %  
střední bez maturity68,82 %4,08 %  
základní45,88 %2,72 %  
vyšší odborné34,41 %2,04 %  

Graf

15. Co studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5770,37 %38,78 %  
SŠ s maturitou1720,99 %11,56 %  
33,7 %2,04 %  
VOŠ33,7 %2,04 %  
SŠ bez maturity11,23 %0,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Přemýšlel(a) jsem o tom, jak bych jednal(a), kdyby eutanazii potřeboval někdo z mé rodiny či přátel.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem nezaměstnaný/á. na otázku 13. Vyberte vyhovující.

13. Vyberte vyhovující.

 • odpověď Jsem student.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi SŠ s maturitou na otázku 15. Co studujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 15. Co studujete?
 • odpověď Pracuji.:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 na otázku 11. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Každý má právo na důstojnou smrt.

2. Nevyléčitelně nemocní by po podání žádosti měli mít právo na eutanazii.

3. Nemá smysl prodlužovat utrpení umírajícího.

4. Přemýšlel(a) jsem o tom, jak bych jednal(a), kdyby eutanazii potřeboval někdo z mé rodiny či přátel.

5. Existují další onemocnění, v jejichž případě by pacient měl mít právo na eutanazii.

6. Nakládat s vlastním životem dle vlastní vůle je právem každého člověka.

7. Legalizovaná eutanazie musí být omezena na pacienty trpící nevyléčitelnými nemocemi.

8. V případě dětí trpících nevyléčitelnou nemocí eutanazie nepřichází v úvahu.

9. Kdyby se konalo referendum o eutanazii, zúčastnil(a) bych se ho.

10. Jakého jste pohlaví?

11. Kolik je Vám let?

12. Kolik obyvatel má sídlo, v němž žijete?

13. Vyberte vyhovující.

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Co studujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Každý má právo na důstojnou smrt.

2. Nevyléčitelně nemocní by po podání žádosti měli mít právo na eutanazii.

3. Nemá smysl prodlužovat utrpení umírajícího.

4. Přemýšlel(a) jsem o tom, jak bych jednal(a), kdyby eutanazii potřeboval někdo z mé rodiny či přátel.

5. Existují další onemocnění, v jejichž případě by pacient měl mít právo na eutanazii.

6. Nakládat s vlastním životem dle vlastní vůle je právem každého člověka.

7. Legalizovaná eutanazie musí být omezena na pacienty trpící nevyléčitelnými nemocemi.

8. V případě dětí trpících nevyléčitelnou nemocí eutanazie nepřichází v úvahu.

9. Kdyby se konalo referendum o eutanazii, zúčastnil(a) bych se ho.

10. Jakého jste pohlaví?

11. Kolik je Vám let?

12. Kolik obyvatel má sídlo, v němž žijete?

13. Vyberte vyhovující.

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Co studujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Altamirano, R.Eutanazie - ano nebo ne? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://eutanazie-ano-nebo-ne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.