Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanázie – etický a právní problém

Eutanázie – etický a právní problém

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Bártlová
Šetření:17. 02. 2016 - 09. 03. 2016
Počet respondentů:1946
Počet otázek (max/průměr):29 / 27.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-18 PDF-19 PDF-20 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Lenka Bártlová a studuji navazující magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná správa. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění přiloženého dotazníku. Vaše odpovědi mi poslouží ke zpracování diplomové práce na téma „Eutanázie – etický a právní problém“. Jde o zjištění, do jaké míry je široká veřejnost o této problematice informována a jaký k ní má postoj. Děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena147675,85 %75,85 %  
muž47024,15 %24,15 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 až 3096449,54 %49,54 %  
31 až 5066334,07 %34,07 %  
51 až 7030415,62 %15,62 %  
71 a více150,77 %0,77 %  

Graf

3. Jste rodičem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne105754,32 %54,32 %  
ano88945,68 %45,68 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské96149,38 %49,38 %  
vysokoškolské76839,47 %39,47 %  
vyšší odborné1326,78 %6,78 %  
základní854,37 %4,37 %  

Graf

5. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á97350 %50 %  
student (studentka)44222,71 %22,71 %  
na mateřské / rodičovské dovolené1648,43 %8,43 %  
OSVČ1487,61 %7,61 %  
důchodce (důchodkyně)1196,12 %6,12 %  
nezaměstnaný/á582,98 %2,98 %  
ani jedna z uvedených možností422,16 %2,16 %  

Graf

6. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě nad 50 tis. obyvatel81341,78 %41,78 %  
ve městě od 10 tis. do 50 tis. obyvatel37519,27 %19,27 %  
na vesnici do 1000 obyvatel27914,34 %14,34 %  
ve městě do 10 tis. obyvatel25012,85 %12,85 %  
na vesnici nad 1000 obyvatel22911,77 %11,77 %  

Graf

7. Jste nábožensky věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne137170,45 %70,45 %  
ano41821,48 %21,48 %  
nechci uvést1578,07 %8,07 %  

Graf

8. Výběrem z nabídky definujte pojem eutanázie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
usmrcení nevyléčitelně nemocné osoby ze soucitu184394,71 %94,71 %  
nevím713,65 %3,65 %  
předávkování léky170,87 %0,87 %  
odmítnutí lékaře podat nemocnému pacientovi léky150,77 %0,77 %  

Graf

9. Za eutanázii nelze považovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potrat150577,34 %77,34 %  
sebevraždu144574,25 %74,25 %  
asistovanou sebevraždu38319,68 %19,68 %  
odpojení těžce nemocného pacienta od přístrojů26813,77 %13,77 %  

Graf

10. V České republice je eutanázie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákonem nepovolená, trestána jako trestný čin vraždy170187,41 %87,41 %  
nevím1346,89 %6,89 %  
zákonem nepovolená, ale tolerovaná1045,34 %5,34 %  
zákonem povolená70,36 %0,36 %  

Graf

Ve vidině utvoření dokonalé, čisté rasy proběhl v době nacismu Hitlerův program s názvem „Eutanázie“. Tento program sloužil k vyvražďování dětí s mentálním a jiným postižením, jež byly vyhodnoceny jako „nehodné života“. Prvními oběťmi se stali novorozenci a o eutanázii dítěte se rozhodovalo na oficiální žádost rodiny. Rodičům byly předkládány informace o nezvratnosti a utrpení jejich dětí a to, že by měli být vděční za to, že jim moderní medicína tímto způsobem dokáže pomoci. Postupem času se rozšiřovaly diagnózy i věkové hranice.

11. Věděl(a) jste o této neblahé historii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne113158,12 %58,12 %  
ano81541,88 %41,88 %  

Graf

12. V souvislosti s eutanázií je často užíván pojem „kluzký svah“. Tento pojem znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otevření prostoru k rozšíření a zneužívání eutanazie na další skupiny nemocných nebo určitým způsobem nevyhovujících osob116559,87 %59,87 %  
nevím68535,2 %35,2 %  
riziko velkého množství žádostí o eutanázii904,62 %4,62 %  
vysokou úmrtnost ve spojení s eutanázií60,31 %0,31 %  

Graf

„Dříve vyslovené přání“ – jde o institut, kdy pacient může pro případ, že by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit.

13. Institut tzv. „dříve vysloveného přání“ v České republice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím77639,88 %39,88 %  
zákon nepovoluje64032,89 %32,89 %  
zákon povoluje, ale lékař dříve vyslovené přání pacienta nemusí za určitých okolností respektovat42621,89 %21,89 %  
zákon povoluje a lékař dříve vyslovené přání pacienta musí vždy respektovat1045,34 %5,34 %  

Graf

14. Na jakou skupinu osob je zaměřená tzv. paliativní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na nemocné osoby jakéhokoliv věku s aktivním, postupujícím a pokročilým onemocněním119761,51 %61,51 %  
nevím70236,07 %36,07 %  
na mentálně postižené osoby392 %2 %  
na dětské kolektivy50,26 %0,26 %  
na osoby trpící alkoholizmem30,15 %0,15 %  

Graf

15. Co je to hospic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zařízení, které poskytuje služby umírajícím pacientům a jejich rodinám163183,81 %83,81 %  
léčebna dlouhodobě nemocných19910,23 %10,23 %  
nevím713,65 %3,65 %  
ústav pro zdravotně postižené261,34 %1,34 %  
jinými slovy domov důchodců190,98 %0,98 %  

Graf

16. Hospicová péče nemocnému garantuje, že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bude vždy respektována jeho lidská důstojnost156380,32 %80,32 %  
v posledních chvílích nezůstane osamocen125564,49 %64,49 %  
nebude trpět nesnesitelnou bolestí76539,31 %39,31 %  
nevím1276,53 %6,53 %  

Graf

17. Myslíte si, že je naše společnost dostatečně informována o alternativách a možnostech zdravotnické péče o těžce nemocné a umírající?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne126765,11 %65,11 %  
určitě ne26513,62 %13,62 %  
spíše ano23412,02 %12,02 %  
nevím1618,27 %8,27 %  
určitě ano190,98 %0,98 %  

Graf

18. Co by bylo podle Vás dostatečným důvodem k eutanázii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přání pacienta113258,17 %58,17 %  
nevyléčitelná nemoc107155,04 %55,04 %  
koma69435,66 %35,66 %  
ochrnutí těla49425,39 %25,39 %  
k eutanázii není žádný důvod dostatečný21811,2 %11,2 %  
nesnesitelné bolesti60,31 %0,31 %  
bolesti30,15 %0,15 %  
neutišitelná bolest20,1 %0,1 %  
nesnesitelná bolest20,1 %0,1 %  
dlouhodobé koma20,1 %0,1 %  
nesnesitelné utrpení20,1 %0,1 %  
Utrpení20,1 %0,1 %  
všechny uvedené možnosti můžou mít různé výklady. Především nevyléčitelná nemoc a koma. Záleží na konkrétní osobě-jejím věku, psychickém stavu atd. 10,05 %0,05 %  
dlouhodobě nesnesitelná bolest způsobená nemocí10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc, ale záleželo by na jejím stádiu, síle bolestí, pohyblivosti pacienta. Koma - též jak hluboké, zda je naděje, že se probere pacient...10,05 %0,05 %  
těžké poškození mozku, perzistentní vegetativní stav10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nmoc, ale kdy člověk trpí bolestma a nežije skoro žádný život a je odkázán na druhé10,05 %0,05 %  
nemoc vedoucí k špatně či vůbec nezmírnitelnému utrpení, ztrátě lidské důstojnosti i při vší poskytované péči a zvláště trýznivému způsobu smrti10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc v posledním stádiu10,05 %0,05 %  
těžko představitelné10,05 %0,05 %  
dlouhodobé koma - finanční tíseň rodiny10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc s bolestmi10,05 %0,05 %  
dlouhotrvající nemoc se zhoršující se tendencí doprovázena nepředstavitelnou bolestí10,05 %0,05 %  
těžká nemoc v kombinaci se stářím a absencí blízkých osob10,05 %0,05 %  
Trpění pacienta, agonie, velké bolesti10,05 %0,05 %  
U starších déle ležících lidí po mozkové mrtvici, celkovýho ochrnutí apod. Bez šance na zlepšení stavu.10,05 %0,05 %  
Nesnesitelné bolesti bez vyhlídek na zlepšení v závěru zivota10,05 %0,05 %  
koma přesahujicí pacientem předem určenou délku10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc, která je v posledním stádiu, stav je nezvratný a pro pacienta obzvlášť zdouhavý a působící obzvlášť veliké bolesti10,05 %0,05 %  
Koma, které je dlouhotrvající až několikaleté.10,05 %0,05 %  
záleží10,05 %0,05 %  
Myslím, že by se mělo jednat o více hledisek. Např. Přání pacienta zemřít může znamenat potřebu psychiatrické péče, atd10,05 %0,05 %  
finální stav smrtelné nemoci10,05 %0,05 %  
to je individuální, záleží na nemoci... "nevyléčitelná nemoc", to je dost široké téma, pokud jde o bolestivý nádor na mozku, pak ano, pokud jde o nevyléčitelnou cukrovku, pak asi těžko...10,05 %0,05 %  
nesnesitelné bolesti nevyléčitelného člověka10,05 %0,05 %  
Každý člověk je jedinečný a i tak by se mělo přistupovat k pravidům eutanazie.Dle mne: 1. páni pacienta, 2. zdravotní stav(strádání jak dušenví,tak tělesné při nevyléčitelné nemoci vedoucí ke smrti), 3. názor lékařských specialistů,resp. odborníků na zdravotní stav pacienta.10,05 %0,05 %  
neutisitelna bolest, kdy je predpoklad brzke smrti10,05 %0,05 %  
dlouhodobá velká bolest spojená s nevyléčitelnou nemocí10,05 %0,05 %  
naprosto nulová prognóza10,05 %0,05 %  
nemoc s přáním pacienta, ale po důkladném rozboru10,05 %0,05 %  
nesnesitelné bolesti s bezvýchodnou prognózou10,05 %0,05 %  
stav je nedůstojný života a není šance na zlepšení10,05 %0,05 %  
jen v případě že odumře mozek a člověk příjde o duši, je to velmi těžké, když tam leží vaše milovaná osoba, pořád doufáte že se stane zázrak. Kdybych věděla, že se ta osoba velmi trápí a každý den je těžký 10,05 %0,05 %  
kombinace více faktoru, v hodně krajním případě10,05 %0,05 %  
zalezi na individualnim posouzeni kvality zivota ve vztahu k postizeni, nemoci atd10,05 %0,05 %  
kombinace přání pacienta a nevyléčitelná nemoc způsobující utrpení10,05 %0,05 %  
nihilismus10,05 %0,05 %  
Ztráta osobnoasti10,05 %0,05 %  
nevyléčitelně nemocní, ale v konečné fázi10,05 %0,05 %  
velmi pokročilé terminální stadium nemoci s netišitelnými bolestmi, koma (tzv. vegetativní stav)10,05 %0,05 %  
Neresitelny stav, vedouci k utrpeni pacienta, ci k nemoznosti vnimat sam sebe.10,05 %0,05 %  
několikaleté koma10,05 %0,05 %  
Dlouhodobý nepříznivý stav pacienta10,05 %0,05 %  
nesnesitelné bolesti u nevyléčitelné nemoci10,05 %0,05 %  
Nevyléčitelná nemoc, s ukrutnou bolestí10,05 %0,05 %  
závažné postižení mozku - např. po nehodě10,05 %0,05 %  
Bolestivá nemoc bez možnosti vyléčení. 10,05 %0,05 %  
vegetativní stav10,05 %0,05 %  
stav, kdy člověk již neovládá své nemocné tělo, ani mysl a žije jen za podpory přístrojů, trpí nesnesitelnou bolestí10,05 %0,05 %  
v rámci zjistení situace10,05 %0,05 %  
pokud nevyléčitelně nemocný pacient trpí10,05 %0,05 %  
to, když už jen v bolestech čeká na smrt a není žádná šance mu jinak pomoci10,05 %0,05 %  
Neschopnost postarat se o sebe sama ani při nejzákladnějších potřebách10,05 %0,05 %  
nemoc přinášející velké fyzické utrpení10,05 %0,05 %  
Přání pacienta v p5ípadě že trpí bolestmi a není jiná možnost10,05 %0,05 %  
vegetativní stav bez aktivity mozku, doplnění: v posledním stádiu nemoci10,05 %0,05 %  
Kombinace více faktorů, vždy je důležité přání pacienta v souvislosti s těžkou chorobou, která znepřijemňuje a podstatně ztěžuje život pacienta.10,05 %0,05 %  
Opravdu nevím. Je těžké odpovědět.10,05 %0,05 %  
stav, ve kterém už o sobě člověk neví, ale jeho tělesná stránka trpí10,05 %0,05 %  
byla bych neschopná se o sebe postarat, trpěla bych obrovskými bolestmi a nebyla by naděje na zlepšení10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc s krutou bolestí10,05 %0,05 %  
veliké utrpení v důsledku nevyléčitelné nemoci10,05 %0,05 %  
bolest spojená s nemocí10,05 %0,05 %  
nesnesitelná bolest, nemožnost pomoci trpícímu10,05 %0,05 %  
nevylečítelná nemoc s krutými bolestmi, když pacient je pouze na přístrojích dlouhou dobu10,05 %0,05 %  
Pokud možno tak VŽDY se souhlasem pacienta. U koma záleží na délce.10,05 %0,05 %  
jakákoliv nemoc, při které člověk přestává být člověkem10,05 %0,05 %  
kombinace více aspektů - nevyléčitelná nemoc+velké bolesti+přání pacienta10,05 %0,05 %  
zbytečné prodlužování utrpení nemocného10,05 %0,05 %  
přání pacienta či rodinných příslušníků při nesnesitelných bolestech bez možnosti pomoci jinak10,05 %0,05 %  
nemoc téměř určitě nevyléčitelná a provázená velkými bolestmi (např. rakovina s mortalitou 95%)10,05 %0,05 %  
nIC.člověk nemá právo brát živo sobě ani nikomu jinému.10,05 %0,05 %  
odpověď je mnohem složitější, než je rozsah dotazníku.10,05 %0,05 %  
jsem v zásadě proti eutanazii, ale pochopila bych ji, kdyby si ji pacient přál a zároveň trpěl nesnesitelnými bolestmi netlumitelnými léky a bez naděje na vyléčení10,05 %0,05 %  
nevydržitelné bolesti10,05 %0,05 %  
těžké psychické problémy10,05 %0,05 %  
Nevyléčitelná nemoc, která působí utrpení10,05 %0,05 %  
Koma, ale s nízkou možností probuzení10,05 %0,05 %  
utrpení, kterém nelze zmírnit10,05 %0,05 %  
nesnesitelné bolesti, degenerativní stav10,05 %0,05 %  
bolest 10,05 %0,05 %  
ukončení bolesti, utrpení, ze kterého již není úniku10,05 %0,05 %  
NESNESITELNÁ , OPAKUJÍCÍ BOLEST10,05 %0,05 %  
Stav, kdy pacient uz ani nevnima sve okoli, a nelze jej vylecit, resp. je nazivu udrzovan umele10,05 %0,05 %  
individualni doagnoza a kombinace10,05 %0,05 %  
ukrutné bolesti10,05 %0,05 %  
beznadějný stav pacienta bez možnosti léčby10,05 %0,05 %  
stav, kdy je mozek prokazatelně mrtvý - nepracuje a tělo udržují při životě jen přístroje10,05 %0,05 %  
nezlepsitelny stav pacienta zpusobujici mu velke utrpeni; koma s mizivou samci na probrani10,05 %0,05 %  
Obávam se, že ve společenském, morálním a právním marasmu České republiky by byla eutanázie zneužívána a proto jsem proti jejímu zavedení.10,05 %0,05 %  
nemoc/postižení, kdy nemocný trpí značnými neutěšitelnými bolestmi10,05 %0,05 %  
Nesnesitelná bolest při nevylecitelne nemoci 10,05 %0,05 %  
Nevylecitelna nemic v pokrocilem stadium, kdy jiz pacient trpi10,05 %0,05 %  
Bolestivá nemoc10,05 %0,05 %  
přání letálně nemocného pacienta10,05 %0,05 %  
pokročilé stadium nevyléčitelné nemoci , kdy nemocný moc trpí10,05 %0,05 %  
trápení, velká bolest10,05 %0,05 %  
chronická deprese10,05 %0,05 %  
dlouhodobé koma, kdy rodina se trápí a ví, že se trápí pacient10,05 %0,05 %  
myslím, že není žádný důvod, protože život jsme dostali jako dar a nemůžeme si ho vzít. Ale to říkám z pozice zdravého člověka, který nikdy ničím netrpěl... a nejsem pro udržování při životě lidí, u kterých je jasné, že umřou...(mají nevyléčitelnou nemoc a umřou apod... ale je to na člověku, na jeho rodině...)10,05 %0,05 %  
přání pacienta v případě že trpí dlouhodobými problémy10,05 %0,05 %  
přání pacienta, který je nevyléčitelně nemocný a trpí (velkou bolestí například)10,05 %0,05 %  
bolestivé onemocnění se zhoršující se prognózou10,05 %0,05 %  
Dlouhodobé utrpení pacienta, jehož postižení vede neodvratně ke smrti bez naděje na zlepšení stavu10,05 %0,05 %  
...10,05 %0,05 %  
já osobně bych pro sebe volil eutanázii v případě, kdy bych přestal být fyzicky soběstačný (tedy ležák s nutností krmení, přebalování, zkrátka závislý na ostatních)10,05 %0,05 %  
nevylečitelná nemoc, ale taková, při které by člověk trpěl nesnesitelnými bolestmi; ochrnutí CELÉHO těla; koma jen dlouhodobé a s minimální pravděpodobností probrání se10,05 %0,05 %  
souběh přání pacienta + nevyléčit.nemoc; pokud kóma, pak trvalé (ideálně s "díve vysloveným přáním"10,05 %0,05 %  
několik nezávislých posudků o nevymožnosti zlepšení zdrav stavu pacienta, případně přání rodiny10,05 %0,05 %  
složitá souhra okolností10,05 %0,05 %  
velké bolesti při nevyléčitelné nemoci (rakovina apod.), čekání na smrt ve stáří (kdy už člověk v podstatě jen leží, sotva dojde na wc nebo ani to, nosí pleny, stravuje se kaší apod...)10,05 %0,05 %  
první 3 možnosti odpovědi pospolu. nevyléčitelná vážná nemoc (těžký úraz s trvalým náslekem), s upadnutím do dlouhodobého komatu a k tomu ochrnutí.10,05 %0,05 %  
jakékoliv zdravotní problémy způsobující ztrátu soběstačnosti a vlastní důstojnosti10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná rychle postupující nemoc10,05 %0,05 %  
pokud má člověk hrozné bolesti a vlastně už jenom přežívá na nemocniční posteli (to už není život a člověk akorát trpí)10,05 %0,05 %  
jistota obrovske bolesti10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc a v souvislosti s ní nesnesitelné bolesti10,05 %0,05 %  
nesnesitelná bolest při nemoci10,05 %0,05 %  
nesnesitelné bolesti,utrpení a přání nemocného tento život ukončit10,05 %0,05 %  
koma, ale dlohodobé (čas je individuální) se souhlasem (rozhodnutím) partnera a rodiny10,05 %0,05 %  
Vždy by mělo záležet na konkrétnmí situaci, nelze zobecňovat.10,05 %0,05 %  
těžko definovat10,05 %0,05 %  
velmi bolestivé, zdlouhavé a nedustojné umírání10,05 %0,05 %  
nevylecitelna nemoc ktera zpusobuje nesnesitelne bolesti10,05 %0,05 %  
těžké mentální onemocnění10,05 %0,05 %  
umírání v bolestech10,05 %0,05 %  
Neřešitelný stav trvalého utrpení10,05 %0,05 %  
nedokáži odpovědět10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc s bolestmi, ochrnutí s napojením na přístroje10,05 %0,05 %  
člověk ve vegetativním stavu10,05 %0,05 %  
Soybeh vybranych moznosti10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc v případě že pacient trpí a není žádná možnost na zlepšení10,05 %0,05 %  
muselo by jít o dlouhodobé záležitosti10,05 %0,05 %  
nesnesitelná bolest, zhoršující se stav, vyloučení možnosti zlepšení stavu10,05 %0,05 %  
Ochrnutí celého těla a poslední stádium nevyléčitelné nemoci10,05 %0,05 %  
totální selhání paliativní péče, nemožnost jejího provedení a stav bez naděje na zlepšení10,05 %0,05 %  
nesnesitelné bolesti bez možnosti vyléčení nemoci10,05 %0,05 %  
u pacientů, kdy se předejde zbytečným bolestem způsobeným onemocněním (rakovina, apod.) za předpokladu, že se k diagnóze vyjádří několik nezávislých doktorů (např. i z druhého konce světa, kteří pacienta neměli možnost potkat osobně, ale mají možnost vidět diagnózu - RTG snímky, CT hlavy, atd.)10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc spojená s krutou bolestí10,05 %0,05 %  
radikálně se zhoršující zdravotní stav s nepřestávajícími bolestmi, kdy už pacient nejde vyléčit10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc způsobující nesnesitelné bolesti bez šance na zlepšení kvality života10,05 %0,05 %  
kombinace závažných důvodů10,05 %0,05 %  
nesnesitelna bolest, rozhodnuti trpiciho10,05 %0,05 %  
trpící pacient upoutaný na lůžku s nulovou nadějí na uzdravení10,05 %0,05 %  
kombinace zhora uváděných důvodů10,05 %0,05 %  
nevylečitelná nemoc, jenž způsobuje nemocnému takové utrpení, s kterým není schopen a ochoten žit, a které nelze jinak ztlumit10,05 %0,05 %  
Ve stavu, kdy je v důsledku nevyléčitelného onemocnění či komatu jasné, že vše nezvratně spěje k brzkému úmrtí a byla by zachována lidská důstojnost, a několikeré posouzení lékařem a přání pacienta. 10,05 %0,05 %  
přání rodiny10,05 %0,05 %  
popáleniny a jiné devastující poranění, rakovina obličeje apod.10,05 %0,05 %  
Ochrnutí od krku dolu10,05 %0,05 %  
Utrpenie + ziadna motivacia zit dalej10,05 %0,05 %  
Příliš velké utrpení10,05 %0,05 %  
nesnesitelná bolest, blížící se smrt10,05 %0,05 %  
vegetativní stav, bolest při beznadějných stavech vedoucích k smrti10,05 %0,05 %  
Nevyléčitelná nemoc taková, kde člověk trpí bolestí a je přáním rodičů, manžela/ky popřípadě osobně pacientem přání k eutanázii.10,05 %0,05 %  
přání pacienta pouze v případě nemožnosti léčby žádnou formou (klasická medicína, alternativní atp.)10,05 %0,05 %  
utrpení člověka10,05 %0,05 %  
pokud je eutanazie nepokračování v léčbě, pak stavy neléčitelné, kdy pacient trpí a zhoršuje se stav. Pokud je vaše definice plánované usmrcení - ve smyslu např. podání nějaké látky, na žádost pacienta, pak nevidím žádný dostatečný důvod.10,05 %0,05 %  
Spíš kombinace těch možností10,05 %0,05 %  
záleží na konkrétní situaci10,05 %0,05 %  
obrovské bolesti nevyliečitelnej nemoci, dôstojná smrť v kruhu rodiny10,05 %0,05 %  
přání pacienta trpícího postupující neyléčitelnou chorobou10,05 %0,05 %  
neúnosné trápení pacienta apod.10,05 %0,05 %  
ale současně nezpochybnitelná neléčitelná devastující diagnóza s vleklými komplikacemi a bolestmi10,05 %0,05 %  
nesnesitelné utrpení bez naděje na zlepšení stavu10,05 %0,05 %  
dlouhodobé koma, kdy není skoro žádná naděje na probuzení10,05 %0,05 %  
nedůstojné a bolestivé umírání s ohledem na přání pacienta10,05 %0,05 %  
příní pacienta s nevylečitelnou nemocí ve stadiu kdy už se není schopen zabít sám10,05 %0,05 %  
utrpení pacienta, kdy nelze očekávat vyléčení a on souhlasí10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc, kdy pacient má neúnosné bolesti10,05 %0,05 %  
okolnosti jsou velmi individuální10,05 %0,05 %  
Vždy záleží na konkrétním pripadu10,05 %0,05 %  
oba důvody současně10,05 %0,05 %  
Rídím se heslem nikdy neříkej nikdy. Jinak si myslím, že drtivá většina problémů je řešitelná, nejspíše bych se přikláněla, pokud je člověk uvězněn v úplně ochrnutém těle bez možnosti komunikace (ale to sama za sebe, u druhých nevím, jestli bych jim uměla kývnout :))10,05 %0,05 %  
Přání pacienta s ohledem na to, že jeho fyzický stav nedovoluje, aby sám spáchal sebevraždu, ačkoli není nevyléčitelně nemocný (např. stav po amputaci rukou). Pro tyto ořípady bych eutanázii rozhodně povolila, protože to je jediná možnost, jak moci zemřeít 10,05 %0,05 %  
svobodné rozhodnutí, pomoc bližnímu10,05 %0,05 %  
vysoký věk a bolesti, které mají tyto lidé10,05 %0,05 %  
ztráta vnímání sebe sama10,05 %0,05 %  
smrtelná nevyléčitelná choroba, přání těžce nemocného trpícího pacienta10,05 %0,05 %  
možná jedině nesnesitelná bolest10,05 %0,05 %  
utrpení pacienta, bez možnosti jeho utrpení utišit a bez možnosti vyléčení10,05 %0,05 %  
pokud již byly vyčerpány všechny možnosti léčby a byly neúspěšné10,05 %0,05 %  
nic10,05 %0,05 %  
pacienta trápí bolesti a nemá vyhlídku na zlepšení stavu10,05 %0,05 %  
nevyléčit. nemoc na úrovni vegetativního přežívání10,05 %0,05 %  
vždy záleží na konkrétní siuaci, kritéria jsou složitější než výše nabídnutá10,05 %0,05 %  
neumím si představit10,05 %0,05 %  
Z uvedených nelze vybrat, důvodem by mělo být především utrpení10,05 %0,05 %  
spíše než jeden z naízených důvodů, jejich kombinace10,05 %0,05 %  
utrpení z důvodu nemoci10,05 %0,05 %  
Souhrn více možností, krom přání i pádný důvod, například nemoc, při které nemocný trpí.10,05 %0,05 %  
Myslím, že keď niekto trpí tak veľmi, že už nevládze ďalej žiť, už mu nie je pomoci, možno v minulosti by už bez umelého udržovania pri živote dávno zomrel, vtedy je to dostatočný dôvod10,05 %0,05 %  
S náboženského hlediska vůbec neuznávám.10,05 %0,05 %  
postižené dítě, o které se matka nemůže starat a během těhotenství nešlo na dítěti nic poznat.10,05 %0,05 %  
To je velice individuální. 10,05 %0,05 %  
závažný a nevratný zdravotní stav pacienta bez možnosti léčby v dohledné době10,05 %0,05 %  
Přání pacienta s ohlednem na jeho nevyléčitelný stav s velkými bolestmi10,05 %0,05 %  
nevylečitelná nemoc s bolestí10,05 %0,05 %  
Velká, nesnesitelná bolest.10,05 %0,05 %  
tezka stadia alzheimera ci dalsi stavy, ve kterych je clovek v dobre telesne kondici ale jde jiz jen o prazdnou telesnou schranku, nevi o sobe, nevnima.. pouze je-li jeho stav nezvratny.10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc způsobující utrpení10,05 %0,05 %  
Vážné postižení mozku, nebo vědomí člověka.10,05 %0,05 %  
nevratné rozsáhlé poškození mozku- koma bez perspektivy uzdravení, 10,05 %0,05 %  
společně s nevyléčitelnou nemocí i přání pacienta 10,05 %0,05 %  
velké utrpení při nevyléčitelné nemoci10,05 %0,05 %  
neléčitelné bolesti10,05 %0,05 %  
nefunkčnost mozku10,05 %0,05 %  
záleží na postoji blízkých (a samozřejmě pacienta pokud je při vědomí)10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná a velmi bolestivá nemoc10,05 %0,05 %  
netroufám si odpovědět10,05 %0,05 %  
poškození mozku10,05 %0,05 %  
Přání pacienta při nevyléčitelné, extrémně bolestivé nemoci kdy příznaky již není možné nijak zmírnit10,05 %0,05 %  
muselo by být více faktorů10,05 %0,05 %  
nesnesitlené utrpení a bolesti10,05 %0,05 %  
Koma s velmi nizkou sanci na normalni zivot v pripade probuzeni10,05 %0,05 %  
vigilní stav10,05 %0,05 %  
Hodně dlouhé koma10,05 %0,05 %  
nemoci samostatného žití10,05 %0,05 %  
neprodluzovani stavu blizko smrti - tzv. neceka az prijde nevyhnutelna smrt 10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc, kterou doprovází nesnesitelné bolesti 10,05 %0,05 %  
Kombinace výše uvedeného. Je to ale i tak velmi problematické, spíše jsem proti. 10,05 %0,05 %  
nesnesitelné bolesti v posledních stádiích nevyléčitlelných nemocí - pokud si to pacient přeje10,05 %0,05 %  
Všechny uvedené možnosti rozumově chápu, ale vnitřně se s nimi neztotožňuji10,05 %0,05 %  
důvodný předpoklad utrpení v budoucnu10,05 %0,05 %  
závěrečná bolestivá fáze rakoviny10,05 %0,05 %  
každý případ je individuální, nedá se paušalizovat10,05 %0,05 %  
nesnesitelné utrpení a přání pacienta, případně nevratný typ komatu, ve kterém se pacient nachází déle než 1 měsíc10,05 %0,05 %  
přání pacienta v souvislosti s jeho utrpením z důvodu nevyléčiitelné nemoci10,05 %0,05 %  
koma jenom v případě dlouhodobého stavu (10 let a více)10,05 %0,05 %  
asi naprosto nesnesitelná bolest a utrpení z osamění, kdy člověk jen počítá hodiny,ne-li minuty, až bude konec10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc způsobující takové bolesti, že již nezabírají ani opiáty10,05 %0,05 %  
Nelze uvést jen jednu možnost .. Domnívám se, že se vždy jedná o souhrou více okolností a faktorů.. (například přání pacienta, který je nemocný nevyléčitelnou nemocí apod.)10,05 %0,05 %  
nepřekonatelná bolest10,05 %0,05 %  
Clovek ma pravo rozhodnout o svem zivote, nikdo nema pravo rikat jestli ma ci nema zit. Jedna se o poruseni zakladniho prava na zivot.10,05 %0,05 %  
pokud je pacientovi poskytována optimální péče ve všech oblastech,myslím si,že by se málokdo chtěl zabít10,05 %0,05 %  
když pacient vyložene trpí, ale prokazatelně10,05 %0,05 %  
nesnesitelné utrpení při nevyléčitelné nemoci 10,05 %0,05 %  

Graf

19. Myslíte si, že lze eutanázii označit za zabití / vraždu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne85243,78 %43,78 %  
určitě ne64032,89 %32,89 %  
spíše ano1769,04 %9,04 %  
nevím1658,48 %8,48 %  
určitě ano1135,81 %5,81 %  

Graf

20. Kdybyste měl(a) rozhodovat o životě / smrti svého nemocného, dospělého příbuzného, podle jakého zásadního kritéria byste se rozhodoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle jeho přání70035,97 %35,97 %  
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí39420,25 %20,25 %  
tuto situaci si neumím vůbec představit39320,2 %20,2 %  
podle zdravotního stavu a doporučení lékaře21110,84 %10,84 %  
nedovedu říci1437,35 %7,35 %  
jeho přání v souvislosti s mým svědomím10,05 %0,05 %  
Podle jeho přání a současně dle doporučení lékaře10,05 %0,05 %  
snažila bych se zhodnotit dle prvních 3 odpovědí10,05 %0,05 %  
dle své víry. Nic není náhoda, vše má svůj význam. Prosila bych o pomoc a vedení Matku přírodu a trávila bych s tím dotyčným co nejvíc času. Vím, že vše má svůj význam a účel.10,05 %0,05 %  
bolesti, p(změny)10,05 %0,05 %  
podle jeho přání, případně svého vědomí a svědomí10,05 %0,05 %  
nejsem ta, která rozhoduje o životě a smrti10,05 %0,05 %  
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s ohledem na jeho přání10,05 %0,05 %  
všechny pní tři10,05 %0,05 %  
kombinace 1,2,310,05 %0,05 %  
život druhého nezávisí na mém rozhodnutí10,05 %0,05 %  
nejsem oprávněn rozhodnout o životě či smrti10,05 %0,05 %  
kombinace - svědomí, informace od lékaře o zdravotním stavu, osobní iformace, podle přání a podle stupně bolesti, utrpení a nezvratnosti této situace10,05 %0,05 %  
respektovala bych jeho prani a zdravotni stav10,05 %0,05 %  
nemám právo rozhodovat o životě/smrti kohokoliv10,05 %0,05 %  
Podle jeho přání, vzhledem k jeho zdravotního stavu a na základě informací od odborného lékaře.10,05 %0,05 %  
modlil bych se za to a ptal se po odpovědi10,05 %0,05 %  
současně všech tří prvních kriterií10,05 %0,05 %  
přání a zdravotní stav10,05 %0,05 %  
dle jeho přání+doporučení lékaře10,05 %0,05 %  
kombinace prvních 3 odpovědí10,05 %0,05 %  
desatero píše- nezabiješ! musela by to být hodně extrémní situace10,05 %0,05 %  
mel by si clovek rozhodnout sam10,05 %0,05 %  
podle jeho přání pokud by ho dokázal vyslovit a dále podle uvážení, pokud by přání vyslovit nedokázal pak podle lékaře a svého uvážení10,05 %0,05 %  
kombinace více faktorů včetně těch výše uvedených10,05 %0,05 %  
Nejdřív bych to probral s lékaře a pak s pacientem10,05 %0,05 %  
pokud by byl duševně zdráv , tak podle jeho přání.10,05 %0,05 %  
kombinace jeho přání, doporučení lékaře a mého svědomí10,05 %0,05 %  
podle jeho přání, zdravotního stavu a doporučení lékaře10,05 %0,05 %  
nelze posuzovat podle jednoho kritéria, první 3 uvedené se podílí určitým% na rozhodnutí10,05 %0,05 %  
Brala bych v úvahu přání dotyčného, názor lékaře i své vlastní vědomí a svědomí.10,05 %0,05 %  
podle první a třetí možnosti, odděleně ne10,05 %0,05 %  
hodně záleží na okolnostech a lékařských nálezech, také na možnostech léčby10,05 %0,05 %  
a+b+c10,05 %0,05 %  
V závislosti na jeho přání, stavu (vyléčitelný x nevyléčitelný) a míře utrpení.10,05 %0,05 %  
na základě jeho přání a zdravotního stavu dle lékařů10,05 %0,05 %  
podle zdravotního stavu + doporučení lékaře + jeho přání + nejlepšího vědomí a svědomí + až po opakovaných sezeních příbuzného s psychologem a psychiatrem10,05 %0,05 %  
nikdy bych nepovolila10,05 %0,05 %  
Desatero!Rozhodně bych nedal souhlas.10,05 %0,05 %  
přání těžce nemocného (popř. ochrnutého) člověka10,05 %0,05 %  
kombinace jeho přání + objektivního hodnocení lékaře10,05 %0,05 %  
rozhodovat o smrti druhých by nemělo být umožněno 2. osobě10,05 %0,05 %  
Podle prvních tří možností10,05 %0,05 %  
kombinace vyse uvedenych kriterii10,05 %0,05 %  
Dle jeho přání a jeho zdravotního stavu.10,05 %0,05 %  
podle přání; pokud by se předem nevyjádřil a nemohl se vyjádřit v danou chvíli, pak podle zdravotního stavu a doporučení lékaře10,05 %0,05 %  
pokud by byl letálně nemocný a přál si asistovat u sebevraždy, pak bych se řídil svědomím, což by mohlo vyústit v to, že bych mu/jí pomohl zemřít10,05 %0,05 %  
podle jeho přání (i v minulosti) a zdravotního stavu10,05 %0,05 %  
nejsem na světě od toho rozhodovat o smrti kohokoliv10,05 %0,05 %  
ráda bych napsala, že podle zdravotního stavu, ale vím, že kdybych se do této situace dostala, asi bych nijak nezasáhla a pořád doufala, že se to zlepší10,05 %0,05 %  
primárně podle jeho přání, s přihlédnutím k diagnóze a vyhlídkám10,05 %0,05 %  
Kdyby v bdělém stavu při vědomí, uvedl toto přání, že kdyby došlo k této situaci,abych svolila k eutanázii, udělala bch to.10,05 %0,05 %  
o příbuzných by se rozhodovat nemělo měla by se stanovit komise odborníků, kteří by jeho stav posoudili a na základě jejich posudku a přání pacienta by bylo dále postupováno10,05 %0,05 %  
podle zdravotního stavu a zároveň podle svého pocitu a svědomí10,05 %0,05 %  
Těžko říci, dříve jsem byla zastánce eutanázie, ale když byla moje maminka těžce nemocná, pořád jsem do poslední chvíle věřila, že se stane zázrak a uzdraví se. Bohužel se nestal a již zastánce eutanázie nejsem.10,05 %0,05 %  
jsem proti eutanazii 10,05 %0,05 %  
podle zdrav stavu, doporučení lékaře, svého vědomí a jeho přání10,05 %0,05 %  
Podle jeho prání, v připadě nemožnosti přání vyslovit podle řešitelnosti a náročnosti dané situace.10,05 %0,05 %  
nevyléčitelná nemoc s bolestmi, ochrnutí s napojením na přístroje - podle jeho přání a podle zdravotního stavu a doporučení lékaře 10,05 %0,05 %  
podle prognóz do budoucnosti10,05 %0,05 %  
základ je dodávat člověku živiny, vodu, blízkost, snažit se vyléčit, kde vyléčit lze - to neznamená křečovitě se držet přístrojů, pokud se dotyčný nevyhnutelně blíží smrti a základní funkce jeho organismu selhaly10,05 %0,05 %  
Podle jeho přání a zdravotnímu stavu10,05 %0,05 %  
rozhodovala bych se dle prvních dvou kritérií - tzn. jeho přání a zdravotního stavu + doporučení lékaře10,05 %0,05 %  
Žádný člověk nemůže rozhodovat o smrti jiného, pokud se nejedná o sebeobranu.10,05 %0,05 %  
kombinace několika výše uvedených odpovědí a určitě i několik dalších10,05 %0,05 %  
podle závažnoti jeho zdravotního stavu a přání10,05 %0,05 %  
Podle toho v jakém by byl ve stavu, pokud by to bylo jeho přání, a pokud by nemohl mluvit tak podle mého svědomí a vedomi10,05 %0,05 %  
to velmi záleží na konkrétní situaci10,05 %0,05 %  
podle toho, jak moc trpí, jak je stav léčitelný a co si sám přeje10,05 %0,05 %  
podle jeho přání i podle zdrav. stavu a doporučení lékaře10,05 %0,05 %  
podle jeho přání pečlivě podloženém lékařskou zprávou a vyzkoušením všech alternativ pro návrat člověka do života10,05 %0,05 %  
Kombinace prvních tří možností, zastávám ale názor, že každý racionálně uvažující člověk by měl být schopen rozhodovat o svém životě sám.10,05 %0,05 %  
Tak asi kombinace všeho předchozího, ne10,05 %0,05 %  
záleží na stavu člověka a možnostch léčby - časté jsou případy, kdy už účinná léčba není možná; jen podpůrná léčba - např. léčba bolesti; lékař ani nikdo jiný nemá právo aktivně ukončit život druhé osoby. A když už o tom píšete - kolik lidí, kteří si přejí umřít aspoň pár měsíců, je v péči psychologa?10,05 %0,05 %  
rozhodovat o životě smrti nemůže žádný člověk10,05 %0,05 %  
nevylečitelná nemoc se zhoršující se prognozou - má bolesti a trpí - není schopen zabít se sám a přitom to chce10,05 %0,05 %  
jeho zdravotní stav a jeho přání10,05 %0,05 %  
nemám právo rozhodnout o životě nebo smrti žádného člověka10,05 %0,05 %  
kombinace prvních tří bodů, ale určitě se tato situace dá těžko představit10,05 %0,05 %  
podle jeho přání, zdravotního stavu a svého nejlepšího vědomí a svědomí10,05 %0,05 %  
hledala bych Boží vůli pro tu konkrétní situaci10,05 %0,05 %  
podle možnosti vylečení, nebo alespoň udržení snesitelného utrpení10,05 %0,05 %  
nemohla bych rozhodnout10,05 %0,05 %  
prvnítři možnosti (má být zaškrtávací!!)10,05 %0,05 %  
rozhodoval jsem o injekci pro starého nemocného psa a bylo to strašně těžké, nedovedu si představit u člověka10,05 %0,05 %  
Nikdy bych nerozhodovala, to si člověk musí rozhodnout sám. Pokud toho není schopen mělo by se vyčkat na to až přijde smrt sama.10,05 %0,05 %  
Vůbec bych to nepovolil.10,05 %0,05 %  
Podle jeho prani a sveho svedomi.10,05 %0,05 %  
Život dává Bůh, a proto jen On ho může vzít. Takže eutanázii v žádném případě, snad v jistých případech odpojení od přístrojů...10,05 %0,05 %  
kombinací možností a-c10,05 %0,05 %  
Nejspíš kombinací jeho přání, názoru a doporučení lékaře a zdravotního stavu pacienta.10,05 %0,05 %  
první 3 možnosti10,05 %0,05 %  
nerozhodoval, rozhodnutí je na něm10,05 %0,05 %  
podle přikázání: Nezabiješ!10,05 %0,05 %  
rozhodovat o životě a smrti člověka může jedině Bůh10,05 %0,05 %  
podle jeho prani, zdravotniiho stavu a veho nejlepsiho vedomi a svedomi10,05 %0,05 %  
smrť bych nedovolila10,05 %0,05 %  
budu se snažit splnit nemocného přání, ale asi budu mít psychický problém10,05 %0,05 %  
kombinace jeho přání, utrpení a bolesti, které prožívá a zdravotního stavu a nulových vyhlídek na uzdravení či zlepšení stavu10,05 %0,05 %  
Kombinace přání a svého svědomí10,05 %0,05 %  
v této situaci jsem se ocitla, ale ze strachu z postihu jsem ji odmítla "řešit", ovšem vidět to utrpení ...10,05 %0,05 %  
Vůbec by se o tom neuvažovalo, nejsem vrah, úchyl ani blázen.10,05 %0,05 %  
záleží na nemoci a celkové situaci, také bych vzala ohled na přání dotyčné osoby a své svědomí10,05 %0,05 %  
první 3 možnosti jsou za mne OK10,05 %0,05 %  
Nepřísluší mi rozhodovat o životě a smrti.10,05 %0,05 %  

Graf

21. Kdybyste měl(a) rozhodovat jako rodič o životě / smrti svého nemocného, nezletilého dítěte, podle jakého zásadního kritéria byste se rozhodoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuto situaci si neumím vůbec představit77839,98 %39,98 %  
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí50826,1 %26,1 %  
podle zdravotního stavu a doporučení lékaře27113,93 %13,93 %  
nedovedu říci20010,28 %10,28 %  
podle jeho přání954,88 %4,88 %  
nedokážu si představit a chápu kontext k předchozí otázce10,05 %0,05 %  
Podle jeho přání a současně dle doporučení lékaře10,05 %0,05 %  
tohle bych nedokázala, dát dítěti život a pak...tohle nemůže nikdo posoudit, pokud v té situaci není10,05 %0,05 %  
snažila bych se zhodnotit dle prvních 3 odpovědí10,05 %0,05 %  
dle předcházející odpovědi10,05 %0,05 %  
bolesti, p(změny)10,05 %0,05 %  
je to sice moje dítě, ale toto rozhodnutí bych nikdy jako matka neučinila10,05 %0,05 %  
neumím a nechci si představit, ale nejspíš také kombinace 1,2,310,05 %0,05 %  
Nejsem rodič10,05 %0,05 %  
život druhého nezávisí na mém rozhodnutí10,05 %0,05 %  
nejsem oprávněn rozhodnout o životě či smrti10,05 %0,05 %  
v této situaci lze rozhodovat na základě minulých nebo přímých zkušenností, které bohudík nemám..10,05 %0,05 %  
nemám právo rozhodovat o životě /smrti kohokoliv, natož pak svého dítěte10,05 %0,05 %  
Dle předešlé odpovědi, ještě by záleželo na jeho věku.10,05 %0,05 %  
modlil bych se za to a ptal se co dělat. 10,05 %0,05 %  
současně všech tří prvních kriterií s přihlédnutím ke schopnosti dítěte zvážit svoji situaci10,05 %0,05 %  
dle doporučení lékaře+svého svědomí10,05 %0,05 %  
kombinace prvních 3 odpovědí10,05 %0,05 %  
desatero píše- nezabiješ! musela by to být hodně extrémní situace10,05 %0,05 %  
nelze jednoznacne urcit10,05 %0,05 %  
O tomhle nechci ani přemýšlet10,05 %0,05 %  
kombinace více faktorů včetně těch výše uvedených10,05 %0,05 %  
Stejně jak u předchozí otázky - Nejdřív bych to probral s lékaře a pak s pacientem10,05 %0,05 %  
nemám děti10,05 %0,05 %  
kombinace jeho přání, doporučení lékaře a mého svědomí10,05 %0,05 %  
dala bych více odpovědí-podle zdrav.stavu,podle vědomí a svědomí10,05 %0,05 %  
podle jeho přání, zdravotního stavu a doporučení lékaře10,05 %0,05 %  
totéž jako v předchozí otázce10,05 %0,05 %  
Postupovala bych stejně jako v minulém případě a brala bych v úvahu přání dítěte, názor lékaře i svůj vlastní názor.10,05 %0,05 %  
podle druhé a třetí možnosti10,05 %0,05 %  
maximápně necchi mít děti a nechci si představoat tuto situaci10,05 %0,05 %  
V závislosti na jeho stavu (vyléčitelný x nevyléčitelný) a míře utrpení.10,05 %0,05 %  
podle zdravotního stavu, doporučení lékaře a vzala bych v úvahu i přání dítěte10,05 %0,05 %  
na základě jeho přání a zdravotního stavu dle lékařů10,05 %0,05 %  
podle zdravotního stavu + doporučení lékaře + jeho přání + nejlepšího vědomí a svědomí + až po opakovaných sezeních příbuzného s psychologem a psychiatrem10,05 %0,05 %  
nikdy bych nepovolia10,05 %0,05 %  
Desatero .10,05 %0,05 %  
přání těžce nemocného (popř. ochrnutého) člověka10,05 %0,05 %  
kombinace jeho přání a po hodnocení zdravotního stavu více lékaři10,05 %0,05 %  
Podle prvních tří možností10,05 %0,05 %  
nechci se nad tím zamýšlet10,05 %0,05 %  
jen v případě utrpení dítěte spolu s beznadějným stavem10,05 %0,05 %  
kombinace vyse uvedenych kriterii10,05 %0,05 %  
podle přání; pokud by se předem nevyjádřil a nemohl se vyjádřit v danou chvíli, pak podle zdravotního stavu a doporučení lékaře10,05 %0,05 %  
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a podle jeho přání10,05 %0,05 %  
podle zdravotního stavu a jeho přání10,05 %0,05 %  
podle jeho přání (i v minulosti) a zdravotního stavu10,05 %0,05 %  
nejsem na světě od toho rozhodovat o smrti kohokoliv10,05 %0,05 %  
dle diagnózy - radši nechat zemřít hned, než až za půl roku10,05 %0,05 %  
podle situace,kdyby trpělo dítě,tak bych asi svolení dala.10,05 %0,05 %  
jsem proti eutanazii 10,05 %0,05 %  
tuto situaci si NECHCI vůbec představit10,05 %0,05 %  
první tři možnosti10,05 %0,05 %  
Pokud by dite trpelo nevylecitelnou nemoci, trpelo by, a prosilo by me at ho necham odejit, asi bych to udelala, ale je hrozne tezke o tom uvazovat, kdyz se clovek do takove situace nedostal. Ale musi to byt nesmirne tezke.10,05 %0,05 %  
nechci na to ani pomyslet - určitě nejtěžší rozhodnutí -nevyléčitelná nemoc s bolestmi, ochrnutí s napojením na přístroje - podle zdravotního stavu a doporučení lékaře 10,05 %0,05 %  
podle prognóz do budoucnosti10,05 %0,05 %  
stejně jako u předchozí otázky10,05 %0,05 %  
stejná odpověď jako u předešlé otázky, vzhledem k tomu, že zatím nejsem rodič, předpokládám, že odpověď se v rodičovství změní na "tuto situaci si neumím vůbec představit"10,05 %0,05 %  
jako matka nechci ani myslet10,05 %0,05 %  
Nikdo nemůže rozhodovat o zbavení života jiného člověka.10,05 %0,05 %  
Prvni dve10,05 %0,05 %  
kombinace několika výše uvedených odpovědí a určitě i několik dalších10,05 %0,05 %  
to samé co u předchozí otázky10,05 %0,05 %  
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s přihlédnutím k jeho přání10,05 %0,05 %  
to velmi záleží na konkrétní situaci10,05 %0,05 %  
dtto o otázku výše10,05 %0,05 %  
Ačkoliv chápu důvody pro eutanázii, jsem bojovník do poslední chvíle a tak je a bude vedené mé dítě. Takže bez eutanázie.10,05 %0,05 %  
podle jeho přání pečlivě podloženém lékařskou zprávou a vyzkoušením všech alternativ pro návrat člověka do života10,05 %0,05 %  
Opět, kombinace prvních tří možností. V tomto případě ale větší důraz na mé svědomí a doktory informované vedomi, protože dítě si může být nevědomo spousty věcí10,05 %0,05 %  
kombinace 2 a 310,05 %0,05 %  
Tohle je velmi těžké říct, protože jde o míru zdravotního postižení10,05 %0,05 %  
rozhodovat o životě smrti nemůže žádný člověk10,05 %0,05 %  
nechci mít děti10,05 %0,05 %  
nevylečitelná nemoc se zhoršující se prognozou - má bolesti a trpí - není schopen zabít se sám a přitom to chce10,05 %0,05 %  
nemám právo rozhodnout o životě nebo smrti žádného člověka10,05 %0,05 %  
podle zdravotního stavu a svého nejlepšího vědomí a svědomí10,05 %0,05 %  
hledala bych Boží vůli pro tu konkrétní situaci10,05 %0,05 %  
podle možnosti vylečení, nebo alespoň udržení snesitelného utrpení10,05 %0,05 %  
nemohla bych rozhodnout10,05 %0,05 %  
první tři možnosti (nelze vybrat jen jednu)10,05 %0,05 %  
rozhodoval jsem o injekci pro starého nemocného psa a bylo to strašně těžké, nedovedu si představit u člověka10,05 %0,05 %  
Vůbec bych to nepovolil.10,05 %0,05 %  
Podle jeho prani a sveho svedomi.10,05 %0,05 %  
dtto10,05 %0,05 %  
kombinací a-c10,05 %0,05 %  
tuto situaci si vubec nechci predstavit10,05 %0,05 %  
první 3 možnosti10,05 %0,05 %  
podle přikázání: Nezabiješ!10,05 %0,05 %  
o životě a smrti dítěte má právo rozhodnout jedině Bůh. utrpení patří k životu člověka.10,05 %0,05 %  
smrť bych nedovolila10,05 %0,05 %  
kombinace jeho přání, utrpení a bolesti, které prožívá a zdravotního stavu a nulových vyhlídek na uzdravení či zlepšení stavu10,05 %0,05 %  
Vůbec by se o tom neuvažovalo, nejsem vrah, sami jsme zažili jak to chtěli doktoři ukončit, že je to “beznadějné“, postavili jsme se proti, časem se karta obrátila a ten člověk žije...10,05 %0,05 %  
pokud by bylo nevyléčitelně nemocné a trpělo by velkými bolestmi 10,05 %0,05 %  
Nepřísluší mi rozhodovat o životě a smrti.10,05 %0,05 %  

Graf

22. Pokud byste byl(a) naopak Vy těžce nemocný/á a Vaší poslední nadějí by byli lékaři, kteří by měli možnost předepsat Vám jak léky, tak i doporučení k eutanázii, věřil(a) byste, že pro záchranu Vašeho života udělají za všech okolností maximum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano74738,39 %38,39 %  
určitě ano54828,16 %28,16 %  
nevím37019,01 %19,01 %  
spíše ne23211,92 %11,92 %  
určitě ne492,52 %2,52 %  

Graf

23. Myslíte si, že kdyby v budoucnu došlo k legalizaci možnosti ukončit nevyléčitelné případy smrtí pacienta, byl by výzkum nevyléčitelných nemocí minimálně stejně intenzivní, jako je doposud?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím si, že ano - žádný vzájemný vliv tam nevidím84843,58 %43,58 %  
určitě ano, je to velký byznys55028,26 %28,26 %  
nedovedu říci28514,65 %14,65 %  
obávám se, že ne - chyběl by už hnací motor1849,46 %9,46 %  
určitě ne, na výzkum by bylo vynakládáno méně peněz633,24 %3,24 %  
Myslím, že by byla větší motivace, zvýšila by se konkurence, když by potenciální zákazníci měli i jiné možnosti, jak uniknout utrpení. 10,05 %0,05 %  
je absurdní o něčem takovém uvažovat... setkala jsem se s člověkem, který před pěti lety trpěl rakovinou. Sám je velmi finančně zabezpečen a na svou léčbu chemoterapií objetoval obrovskou sumu peněz a lékaři jej vyléčily. Z toho usuzuji, že i lékařská věda je v dnešní době bohužel business, tedy hnacím motorem jsou spíše dostupné finance.10,05 %0,05 %  
myslím, že ano, předpokládám, že záchrana životů by byla stále stejně důležitá10,05 %0,05 %  
Doufám, že i v tom případě by se všichni snažili, aby těch případů bylo co nejméně.10,05 %0,05 %  
Věřím, že na prvním místě vždy bude snaha lidský život zachránit, že tedy výzkum bude pokračovat i nadále velmi intenzivně. Eutanazie nemá být jakousi "pomocí" lékařům, ale pouze prostředkem, který ukončí jinak neřešitelné trápení pacientů.10,05 %0,05 %  
výzkum různých farmak je obrovský byznys, který se ale bohužel vůbec něřídí počtem nemocných tou kterou chorobou, raději se vynalézají další a další zbytečné "léky" třeba na chřipku, jen aby se z lidí dostalo co nejvíc peněz za věci, které ani nefungují10,05 %0,05 %  
Myslím si, že ano. Jen málo lidí by si zvolilo eutanazii10,05 %0,05 %  
Nemyslím si, že by se teď někdo přetrhl léčit nevyléčitelné - nemoc je byznys.10,05 %0,05 %  
Doufám v to.10,05 %0,05 %  
Myslím si že ano, vliv by to mělo ale stále věřím že lidé obětují peníze za šanci získat to, co si koupit nemohou, zdraví.10,05 %0,05 %  
myslím si že ano, dřív se umíralo na spoustu nemocí, které se dnes dají vyléčit10,05 %0,05 %  
Nehodlám to skutečně vůbec povolit.10,05 %0,05 %  
léky na údajně nevyléčitelné nemoci už existují, ale vzhledem k tomu, že léčba je velmi nákladná a plyne do kapes všem stupňům farmaceutického průmyslu, dá se předpokládat, že by i v případě legalizace eutanázie fungovalo vše jako dosud10,05 %0,05 %  
Myslím si, že ano, protože z názvu usuzuji, že konečná definitiva je i nyní, ta bude více méně stejná. Předmětná nemoc bude ortelem blízké smrti. Proto výzkum bude. 10,05 %0,05 %  
určitě ano - i nemocní lidé většinou chtějí žít10,05 %0,05 %  
Myslim ze by mel byt intenzivnější nez doposud10,05 %0,05 %  

Graf

24. Domníváte se, že by se eutanázie dala snadno zneužít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 25, spíše anootázka č. 25, nevímotázka č. 26, spíše neotázka č. 26, určitě neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano75538,8 %38,8 %  
určitě ano53327,39 %27,39 %  
spíše ne36618,81 %18,81 %  
nevím25513,1 %13,1 %  
určitě ne371,9 %1,9 %  

Graf

25. Napadá Vás, jak by se dalo zneužití zabránit? Pokud ano, uveďte stručně jak:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- Kontrola souhlasu s eutanázií - svědci, notář - posouzení stavu žadatele - schopnosti porozumět závažnosti eutanázie - Eutanázie by byla přípustná pouze na vlastní žádost, nesmí o ní rozhodovat druhá nebo třetí strana

- pro použití eutanázie bych určila pouze vybrané lékaře, kteří by byli pravidelně kontrolováni, chodili by na psychické testy atd., zároveň by se při každém použití eutanázie musel vyplnit protokol, kde by bylo všechno do podrobností vypsané, např. důvod eutanázie (přání pacienta) datum eutanázie, předepsané léky, osoby seznámené s eutanáií atd., za zneužití eutanáze bych také dávala vysoké tresty

?

.

"zabití" člověka přes jeho nesouhlas provést eutanazii.. mrtvý už ¨vám nepoví, jak to opravdu chtěl.

1) Nezlegalizovat eutanázii nebo 2) Série psychologických testů a důkladného prověřování žadatele, včetně jeho blízkých.

1) Respektování přání pacienta 2) Možnost rozhodnout jen pro rodinné příslušníky bez konfliktu zájmů (dědictví, apod.) 3) Vždy nutný posudek 2 či více nezávislých lékařů

1) Výslovné přání pacienta (video dokumentace). 2) U lidí v kómatu stanovení minimální doby (několik let)

Absolutně transparentním posouzením situace umírajícího několika odborníky, přinejmenším 3, kteří ale MUSÍ být naprosto na sobě navzájem nezávislí, nesmí se navzájem znát tak, aby své posudky spolu konzultovali, domlouvali. Aby byla všechna FAKTA o stavu umírajícího naprosto nevyvratitelná, a z toho by bylo možné usoudit, co dál.

Aby SME se nestali a nejen nekoukali, jak tu jsou bezbrani, a ti co potřebují pomoc. Radši někomu pomoc než mu ještě víc ublizovat

Aplikování povolit pouze na žádost pacienta nebo rodiny soudně, za doporučení lékařské komise.

Asi by muselo být opravdu přesně napsáno za jakých podmínek je možné k eutanázii přistoupit. I tak je vše zneužitelné a lidi si najdou kličky všude. Ale jsou případy jako koma, kdy je život člověka udržován jen proto, že se příbuzní nechtějí rozloučit, ale život postiženého není.

Asi promyšlenou kombinací nástrojů z právnického a lékařského hlediska. Konkrétně říci neumím.

Beru -li prani cloveka jako nejvyssi institut, pak toto prani by melo byt podrobeno peclivemu a duveryhodnemu provereni.

Blízcí příbuzní by mohli zneužívat umírající, kvůli jejich majetku

Bohuzel ne, je to velmi sporne. Na jedne strane stoji potreba pomoct cloveku od nesnesitelnych bolesti a muk a prezivani. Na strane druhe stoji obova o zneuziti a nedobrovolne usmrceni...

Bohužel kromě propracovaných souhlasů několika stran (nemocný, lékaři, příbuzní) ne. Lidský faktor hraje svou velkou roli a člověk dokáže ledasco obejít.

Bohužel nápad nemám, člověk se těžko může ve dvaceti rozhodnout, že pokud bude mít rakovinu, tak po x chemoterapiích už to dál zkoušet nechce. A naopak pokud se do dané situace dostane, nemusí už být mentálně natolik v pořádku, aby byl schopen uvědomit si veškeré následky svého rozhodnutí.

bohužel netuším, toto je vysoká hra

Bohužel se obávám, že žádná opatření nemusí být dostatečná, ale přesto se domnívám, že by člověk měl mít možnost se svobodně a dobrovolně rozhodnout ukončit důstojně svůj život.

bohužel v této chvíli mě nic nenapadá

Bylo by dobře důsledně někým nezávislým s morálkou a charakterem na výši prověřovat a pořádně trestat ty případy, kdy to lékaři (jak se k tomu i sami přiznávají), provádějí nezákonně i dnes, mnohdy i bez vědomí rodiny či pacienta, nebo na nátlak rodiny proti vůli pacienta! Obrovský prostor pro zneužívání, neboť peníze vládnou světem, světem mnohých, bohužel...

Bylo by třeba právně ošetřit provádění tak, aby byla maximálně zajištěná svoboda, jistota a stálost rozhodnutí nemocného - v žádném případě by rozhodnutí nesmělo být činěno lékařem. Zřejmě by bylo třeba stanovit na jedné straně dostatečná pravidla ošetřující různé situace (umírající dítě, pacient v kómatu atd.) a snažit se o celkové zlepšení etické úrovně naší společnosti. Zneužití euthanasie je velmi pravděpodobné - zhruba stejně jako v současné době poskytování nevyhovující či dokonce zanedbávající péče, která vede ke zhoršování zdravotního stavu a smrti pacientů.

Co se týče nevyléčitelných nemocí : posuzovat dle přesně stanovených kritérií, stejně jako je tomu např. při léčbě onkologických pacientů, taky rozhoduje tým lékařů (komise) o celém průběhu léčby; u nevyléčitelných diagnoz, které jsou rozděleny dle stadií, grade, je již tolik studií na vyléčitelnost, tj. % přežití, z čehož lze odvodit % úmrtí; takoví pacienti vědí na čem jsou, neumírají ze dne na den a mají i dostatek času, aby rozhodovali o své léčbě dávali souhlasy případně ne, např. neresuscitovat, takže takový člověk by měl mít možnost také rozhodnout i o případné eutanazii. Posuzovat dle zdravotního stavu, kvality života, důstojnosti umírání a rozhodnutí pacienta. Jiná situace je u akutních stavů - nehod, zranění, zde je to sporné.

Člověk je vynalézavý, zabránit tomu na 100% není možné.

Dědictví

Dědictví a chamtivosti

dědictví, pacient přítěží pro rodinu

dědictví, zbavit se dlouhodobě nemocného příbuzného, globálně ušetřit za péči na těchto pacientech

dobře definovat podmínky eutanazie, možnost provedení eutanazie pouze při splnění několika různých podmínek

dokonalé legislativní pojetí hranic použití eutanázie

Dostatečné dbát na dobrovolnost podpisu prohlášeni, notářsky ověřit nebo něco podobného. Zároveň dobře rozlišit různé možnosti - aby měl člověk možnost různé volby např.u komatu nebo ochrnutí.

Dotyčná osoba by mohla veškerý svůj majetek darovat např. neziskové organizaci a pak by jednání rodiny (rodinných příslušníků) nemohlo být považováno za účelové.

Dovolila bych jí pouze tehdy kdy by se rodina i lékaři shodli na tom že pacient trpí a nemoc se už nedá vyléčit a jeho život už by nebyl důstojný

dříve vyslovené přání

důkladnou lékařskou zprávou o zdravotním stavu pacienta a také jeho projevem vůle zapsaným za přítomnosti notáře

Důsledné právní zakotvení možností provádění a dohled nezávislého arbitra

Edukací (ale ta má značná omezení, masivní kampaň, která existuje např. proti kouření mu taky nezabraňuje), obnovením lidských hodnot, odstraněním tabu - hovořit s lidmi o nemoci, smrti a umírání a utrpení.

eutanázie i bez vážných důvodů

Eutanazie v komatu by byla povolena az po urcite delsi dobe, co by v nem pacient byl.

Eutanazii by bylo mozne provadet pouze na zaklade predchoziho prani pacienta. Prani by samozrejme muselo byt nejak overitelne

Eutanázii by mohli provádět jen doktoři vyškoleni pro tento typ práce, otestováni psychotesty a s perfektními znalostmi lidské psychiky.

Eutanázii by musel potvrdit jiný nezaujatý útvar (např. soud, lékařská komora,..) který by zvážil zda je k eutanázii skutečný důvod.

eutanázii by musela schválit nějaká komise a přítomna by jí měla řada lidí ne pouze jeden jedinec a i příbuzní

Expertním šetřením stavu pacieta zkušených lekářů, psychologů, podmínkou samozřejmě souhlas rodiny. Až následně by mohla být eutanázie povolena.

falešný souhlas k eutanázii

Hrozně těžké tohle vymyslet. Každopádně já bych to vymyslela asi tak, že by každý u svého praktického lékaře uvedl, v jakých situacích by si přál eutanazii... Ale i to se dá lehko zneužít :(

I v právních kličkách je spousta obezliček, které ti šikovní umí obejít, a ti bezelstní, kteří by o to opravdu stáli, by se možná zamotali..

Implementace do zákona viz USA DND

informovanost, vzbudit u lidí zájem, přednášky, semináře, exkurze...

Informovaný souhlas pacienta na začátku nevyléčitelné choroby a jeho průběžné obnovování za součinnosti nejbližší rodiny, přísná (i zpětná) kontrola léčebných postupů a finálního zdravotního stavu pacienta, konsiliární rozhodnutí o eutanázii

Jak dokázat, že je smrt úlevou? Další věc je, když příbuzný jedná spíše v rámci touhy po dědictví než blaha daného člověka.

Jak jsem uváděla v jedné z odpovědí výše - nestranným názorem několika lékařů z různých koutů světa. Nicméně v dnešní době, kdy se dá podplatit každý mi přijde jako zabránění zneužití čehokoliv jako nemožné.

Jasně definovaným procesem, který by eutanazii předcházel.

Jasně stanovené podmínky pro možnost eutanázie, formální písemný souhlas více příbuzných

Jasným zněním zákona a lékařskou komisí složenou z minimálně 5 i více lékařů, vyjádření rodiny a především nemocného.

je to jako s trestem smrti, když se kácí les, padají třísky, nicméně v zásadě je to věc velice potřebná

Je to moc složitá otázka, a každá situace, kde by se dalo o eutanazii uvažovat je jedinečná, určitě by musely být nataveny pojistky jak v praktické rovině (z lékařského hlediska), tak etické rovině a rozhodování by mělo být vícekolové

Jedině právními nástroji - taxativní vymezení možností, což by ale zase přinášelo určité "nespravedlnosti". Problematika právního ukotvení eutanázie je opravdu složitá.

Jediné respektované slovo v tomto ohledu musí mít pacient sám.

jedině sepsáním přání za plného vědomí a za přítomnosti úřední osoby a svědků

Jedině tak, že by lidstvo bylo nanejvýš svědomité. A to není, bohužel.

Jedině tím, že lidský život je nedotknutelný.

Jednoduché - nelegalizovat ji.

Jednoznačnými zákony.

jen pomocí "dříve vysloveného přání" - ale i přes to by to šlo asi zneužít

Jmenování komise sestávající z odborníků lékařů (dle nemoci pacienta), právního zástupce nemocnice, právního zástupce pacienta a člena rodiny, sepsaná vůle pacienta. Ta by úkon ne/doporučila a o návrhu by následně rozhodl soud dle soudního řádu.

jsem pesimista, kdo by chtěl, našel by cestu

Jsem přesvědčená, že po povolení eutanázie dojde k jejímu zneužití.Potrvzeno historií.

Každá nová věc, přináši s sebou i možnost jejího zneužití, vždycky se najdou zlí lidé, kteří dokáží zneužít čehokoli, a vždy bude naopak spousta těch, kterým to může pomoci, možnost je jen vychovávat své potomstvo tak aby morálně dospěli lépe než naše generace, a aby v jejich generaci, těch , kteří by chtěli věcí zneužívat bylo méně a méně....

Každý by měl své rozhodnutí říci při hospitalizaci, popř. uvést v závěti a při komatu by měla rozhodující slovo osoba blízká.

každý zákrok pomocí eutanazie provádět za vědomí a podpisu svědků a vést o tom záznamy, třeba i nahrávky o souhlasu

každých např. 5 let u mladých lidí a 2 u starých sepisovat u lékaře dokument uvádějící za jakých podmínek eutanázii provést a za jakých ne

kdyby byly stanovené nějaké podmínky, kdy se může euthanázie použít a kdy ne

Kolegium odborníků posoudí stav pacienta

Komise nezávislých

Komise více znalců v oboru jako např. lékaři,právník, zdravotní sestra,sociální pracovnice, pacient(sám si sepíše žádost,nikdo mu nesmí radit jak jí má sepsat),rodina pacienta.

Kontrola státu.

Kontrolou doktorů, kteří by měli pravomoce dělat eutanazii.

Kontrolou tří nezávislých osob, ale pouze okolností, jinak je to rozhodnutí individální, pokud je jedinec při vědomí.

kontroly,dozor nad celým procesem státními orgány

Konzilium nezaujatého lékaře z jiné kliniky vybraného losem. Ošetřující lékař a konzultující lékař by se neměli znát. Bylo by vhodné využít lékaře ze zahraničních klinik. U každého případu eutanázie dotyčného lékaře by potvrzující konziliární lékař musel být jiný, nikdy by nesmělo dojít k opakování.

Konzultace s právníkem a rodinou, probrání dobrých důvodů (nemoc/postižení znemožňující žít plnohodnotný život), prostě větší kontrola

konzultaci vice doktoru a jejich posouzeni.Nikdy to nenechavat na jednom doktorovi

Korupce lékařství.

Krádeže léků

Kvalitní právní úprava. Lze se inspirovat v zemích, kde dnes funguje.

l.egislativa, kontrola i fyzická

Legalizace by zároveň měla přinést kontrolní mechanismy. Kontrola lékařů a zdravotnické dokumentace...

Legislativně

lidé si vždycky něco najdou

lidi jsou krutí a dokáží vymyslet cokoliv

měl by být nutný souhlas lékaře+souhlas pacienta (vyřčený v době, kdy byl psychicky schopný takového rozhodnutí)

mělo by být více faktorů - tzn.přání pacienta, pověřený blízký člověk, lékař, popř. svědek

Mělo by se dbát na přání pacienta (pokud je to možné) a ne na přání jeho rodinných příslušníků.

mnohonásobná, na sobě nezávislá kontrola zdravotního stavu, nevyléčitelnosti nemoci apod.

Možná nejaka komise, psychologa,lekare a jeste nestranneho cloveka.

Musela by být komise tvořená špičkovými lékaři, kteří by vhodnost eutanázie posoudili.

Musela by být schválena ustanoveným kolektivem náhodně vybraných lékařů ze systému zdravotnictví, kteří by svůj názor vyjádřili do sběrného portálu se svým doporučením po prostudování veškerých zdravotních podkladů. Pokud by bylo vybráno 5 lékařů a většina se vyjádřila s doporučením pro eutanázii, a pacient případně sám mohl a vyslovil toto přání, pak bych k ní došlo. V případě, kdy by se pacient nemohl samovolně vyjádřit, by hlavní slovo měli mít jeho nejbližší příbuzní, kde by opět musel převládat souhlas, aby mohla být provedena.

muselo by se ti právně ošetřit

myslím si že by to lidé zneužívali

Myslím si, že není toto riziko 100% možné potřít. Proto jsem spíše odpůrcem eutanazie.

Myslím si, že stoprocentně se tomu nedá zabránit nikdy.

Myslím si, že zneužití se nedá zabránit nikdy. Záleží vždy na daném člověku (v tomto případě lékaři), jestli je úplatný a jaké má morální hodnoty.

Myslím že každy si najde vždy nějakou kličku když potřebuje.

myslím, že 100% možné by to nebylo

Myslím, že minimálně by měl u osoby, která žádá eutanázii, být přítomen větší počet svědků, další možnosti mě nyní nenapadají.

Myslím, že poučení je ve švýcarské klinice Dignitas, kde ke zneužívání euthanasie docházelo v nedávné době, a z toho důvodu byla zavřena. Klinika podle toho, co se tam odehrávalo, nutila pacienty na ni přepisovat své jmění, služby byly neúměrně drahé, požadovala po pacientech vysoké částky, tedy především institut vnější kontroly lékařů na klinice, smluv s pacienty a kontroly a poslouzení každého případu žádosti o euthanasii.

myslím, že se nedá zabránit zneužití ničeho, ale možná by pomohlo, kdyby bylo možné provést eutanazii výhradně na základě dříve vysloveného přání, nebo přání nemocného, bez ohledu na přání příbuzných a podobně.

Myslím, že zneužití se nedá zabránit...

Na to jsou soudy a zákonodárci aby nastavili pravidla

Na základě pacientova přání by se podala žádost k soudu a ten by podle dokumentace a expertních posudků zhodnotil, zda je stav pacienta natolik vážný, že eutanázie by byla možná.

Na základě úplaty by mohlo docházet k plánovaných "vraždám" nepohodlných lidí. Jelikož se nacházíme v etické rovině, je těžké posoudit, zda svědomí každého jedince je schopné nepřijmout peníze jen v vlastního morálního úsudku. Bránit se můžeme rozšířením kamerového systému nebo fotopastí, ale jedná se opět o finančně náročné záležitosti.

Např. přítomnost notáře při podepsání souhlasu s eutanázií

například se více zaměřit na kontrolu toho, pro co jsou jaké prostředky (léčiva apod.) používány

Nastavit určitá kritéria, aby nemohla být zneužita.

Nátlakem člověka donutit ke svolení k eutanázii. Možná falšování dokumentů, potvrzení - nevím.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne, dá se zneužít naprosto vše

ne, jakékoli opatření by šlo více či méně obtížně obejít

ne,uplatit se dá vše...

Nedá

nedá se zabránit

nedá, kdo bude chtít, vždycky si najde nějakou cestu

nedalo

nedalo

nedalo

nedalo

Nedalo

Nedalo, vždy by se našel někdo, kdo by přišel na to, jak ji zneužít

Nedalo.

Nedalo. Absolutní prevence proti zneužití čehokoli prostě neexistuje

nechat vetsi mnozstvi urcitych leku na stolku pacienta a on at se rozhodne sam zda veme ci nikoliv

nějaký druh smlouvy, jako dědická smlouva apod.

Nejspíš ji povolit jen ve výjimečných případech na vyslovené přání umírajícího.

nelegalizovat ji

Nelegalizovat ji a i připomínat k čemu za války sloužila a kolik utrpení a bolesti způsobila.

nelze

nelze zabranit

nemocný člověk nepohodlný příbuzným

Nemohlo by záležet jen na rozhodnutí jednoho jedince (ať už samotného pacienta či jeho příbuzného). Musel by být pečlivě hodnocen každý případ tribunálem složeným z odborníku na danou nemoc, vědců a veřejnosti.

nenapadá

nenapadá

nenapadá

Nenapadá

nenapadá

nenapadá

nenapadá

nenapadá - zákony nestačí (dají se obbcházet)

Nenapadá ale věřím že pod vysokou kontrolou by to šlo aplikovat. Ta kontrola vy musela být obzvláště velmi vysoká.

Nenapadá mě nic.

Nenapadá, celkově jsem o tomto málo informována....jen píši svoje "pocity"

Nenapadá, já osobně nejsem zastáncem eutanazie. Prostě bych to zákonem nedovolila, pak by se dala kdykoliv snadno zneužít. Chápu, že každý má právo o svém životě rozhodovat sám, např., kdy ještě má smysl léčit nemocného a kdy už na přání pacienta nemocného neléčit a jenom o něho pečovat a zabránit bolesti. Podání injekce z rukou lékaře mi přijde jako vražda. Lékař má léčit a ne vědomě zabíjet.

Nenapadá, kdo chce něco zneužít, vždy má také cestu, jak vše obejít.

Nenapadá, to vidím jako jediný problém eutanázie, tuto možnost zneužití.

Nenapadá, vše se dá zneužít.

nenapadá, vždycky by si někdo našel důvod, kdo vymyslí jednoznačný postup bude machr.

Nenapadá.

nenapadá.. lidi jsou hrozný a občůrají všechno..

nenapadají mě žádné možnosti

Nenasytní příbuzní a zkorumpovaní lékaři, by měli zájem , přivodit rychleji smrt pacienta.

Nepovolením eutanázie

nepovolit eutanazii, zkvalitňovat paliativní léčbu a v lidech pěstovat úctu k životu

Nepovolit eutanázii :-)

nepovolit eutanázii, každý člověk si má svého života vážit a každé utrpení má smysl, i když to někdy není na první pohled vidět

Nepovolit ji

nepovolovat eutanázii

Nepovolovat eutanázii.

Nepřijímat žádný zákon o eutanázie. Vše ponechat morálnímu rozhodnutí.

Nerozhodoval by jen jeden člověk - ale více zainteresovaných - rodina, lékař, psycholog apod. a přání dotyčného vyslovené předtím.

Neschválit zákonem.

Nesmí to být rozhodnutí jednoho čověka. Na finálním ano/ne, by se mělo podílet více lidí - samotný pacient (dokud toho je schopen), někdo z rodiny, lékař, moýná nějaký soudem ustanovený opatrovník?

Nesmíte povolit v ostražitosti

netolerovat ji

Nevěřím v systém kontroly.

Nevhodní lidé by mohli být snadno odstaněni, schovaná vražda....

Nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

Nevím, eutanazie je stejný problém jako interupce. Nelze zabránit někomu, pro koho je dítě jen nepohodlné. Na druhé straně, co když by pro to dítě se narodit bylo opravdu jen neštěstí.

Nevím, jde o velmi citlivé téma

Nevím, každý jsme jiný, a co je pro jednoho normální může být pro druhého zoufalé.

Nevím, nepřemýšlela jsem o tom.

Nevím, nic mě nenapadá.

Nevím, snad pokud by nemocný byl schopen jakékoli komunikace by mělo být požadováno, aby požadavek eutanázie vyslovil opakovaně, před svědky a bylo přitom zajištěno, že mu bude dostatečně tlumena případná bolest - aby to nevyslovil pod tlakem nesnesitelných bolestí.

Nevím, vše, co mě napadá je ošetřeno vlivem dalších osob (lékařů, posudkové komise apod.), což může být v rozporu s dobrovolným ukončením života. Pokud bude syn tvrdit, že otec si přál zemřít, ale nemá žádný "papír" o tomto tvrzení a otec už není schopen komunikovat, kdo mi zaručí, že jej syn nechce nechat odpojit jen kvůli dědictví?

Nezavazna komise složená z odborniku

Nezávislé lékařské zprávy, alespoň 3, souhlas nejbližších příbuzných, alespoň 3, případně osob, které mají k nemocnému vztah. Pečlivé vedení případů. Lhůta, po kterou nesmí být vykonána eutanázie.

Nezávislý posudek, vyšetření, od několika doktorů, který by musel jednoznačně eutanázii navrhnout jako jediné řešení.

nic takového nepovolit, pokud se někde chce zabít, to může udělat i bez eutanázie

ničím

nijak

Nikdy nijak

Notářským zápisem, který pacient uskuteční ještě za plného vědomí.

ntný souhlas více osob

Nutné vyjádření více lékařů z více různých pracovišť.

nutnost posouzení nejenom rodinny, lékaře, ale popřípadě nějakého dalšího soudce a více lidí dohromady. Třebas by to i trvalo nějaký čas, ale tak, aby o tom nemohl rozhodnout pouze jeden- dva lidi, ale i někdo naprosto nezávislý.

O eutanázii by vždy rozhodoval tým nezávislých odborníků i laiků.

O eutanazii musí rozhodovat pravidelně zasedající rada nemocnice, něco jako etická komise, složená nejen lékaři různých odborností a ošetřujícího lékaře, ale i jiných odborníků, např. psychologů, etiků nebo právníků. Dovedu si představit i zastupitele "hlasu lidu". Tito by tak měli činit bez nároku na honorář, stejně jako by se muselo zvážit obodování tohoto výkonu pojišťovnami, aby se předešlo provádění eutanazie z jiných než etických pohnutek.

O Euthanazii by se mělo rozhodovat minimálně na třech nezávislých místech. Vyšetřující lékař, kolegium doktorů a soud (či jiný státní orgán).

o konečném povolení eutanazie by rozhodovala komise složená z ošetřujících lékařů.

o tom jsem nepřemýšlela

Obávám se, že možnost eutanázie je spíše o vyspělosti společnosti než o zákonech či omezeních. Na odborný názor lékaře se nelze spolehnout, neboť ten může podplacen těmi, kdo mají zájem o zneužití eutanázie. Bude vždy zneužitelná.

Obávám se, že v dnešní době mamonu a chamtivosti nidko jakémukoli zneužití nedokáže zabránit. Jedině - že by zvítězila čestnost, posctivost a jelepší úmysl = v českém národu nic z toho již dlouho neexistuje.

Odstranění dlouhodobě nemocných.

Odstraneni nepohodlneho svedka, rodiine rozepre aj.

Osoba, která by souhlasila s eutanazii i kdyby se do situace nedostala, by musela podepsat souhlas, že za určitých podmínek mohla být provedena eutanazie. Jiné zabezpečeni mě nenapada

osobně bych podmínky kdy bych chtěla podstoupit eutanázii sepsala u notáře, pro případ, že bych byla ve stavu, kdy bych nebyla schopná komunikovat

otrávím partnera tajným lékem a budu souhlasit s eutánazií i když vím že by se za pár dnů probudil po vyprchání otravy

Pacient by musel ještě v době svého plného vědomí podepsat, zda s případnou eutanazií souhlasí či nikoli. Pokud by k tomu souhlas nebyl, nepřicházela by nikdy v úvahu.

Pacient by musel předem výslovně souhlasit s tím, že pokud bude jeho stav natolik špatný, že nebude pravděpodobné, že by se uzdravil, pak chce eutanazii.

penize

Pevná pravidla, ale obávám se, že v našem státě by mohlo ke zneužití docházet. Jistá nabídka zde může převýšit morální a etické zásady ...

Písemný souhlas pacienta nebo soudem určeného zástupce.

Písemný souhlas pacienta ověřený notářem, s doporučením lékařské komory a soudně potvrzené aby bylo zřejmé že nejde o cizí úmysl.

Plánovaná vražda.

Podat žádost k soudu? - Prošetření nezávislými odborníky atd..??

Podle mě nedalo, bohužel jde jen o peníze

podle mě se tomu zabránit nedá

Podmínit přáním pacienta. Jenže i tak je možnost, že na něj může rodina vytvářet nátlak. Ještě technická stránka k otázce Myslíte si, že lze eutanázii označit za zabití / vraždu? Tady není jednoznačné, jestli by šlo např. o pacienta v komatu. Dlouhodobě či nikoliv, těžce nemocného nebo jiné. Proto odpovídám nevím. V případě kdy by šlo o pacienta dlouhodobě v komatu nebo těžce nemocného a měl by rozhodnou někdo jiný tak bych nesouhlasil.

Podmínkou tyto okolnosti: /1/ "přání pacienta" u notáře nebo aspoň v přítomnosti nezaujatých svědků v nemocnici + /2/ objektivní posouzení bezvýchodné zdravotní situace lékaři (koncilium)

podobně jako v některých severských zemích, by bylo vhodné nechat dítě při určité životní etapě podepsat list, ve kterém uvádí, zda si přeje být dárcem orgánů či tkání, tak stejně co by se s ním mělo při oné situaci dít. - dítě tu je spíše pracovní název mladého občana.

Podplaceni lekaru, zneziti pro darcovstvi.

Podplácení lékařů, kteří by vykonávali vyšetření, podplácení "poroty" - lidí, kteří by rozhodovali o eutanázii...

Podplacení lidí, kteří o eutanázii rozhodují, ale to by šlo omezit vhodně nastavenými pravidly.

podrobná zpráva lékařů k danému stavu + vyhlídky zdravotního stavu do budoucna

Podrobné informace od lékaře a vyjádření od více lékařů, že je na stav pacienta jednotný názor a poslední slovo na rozhodnutí rodiny a pacienta, zda-li je pacient schopný toto rozhodnutí učinit.

Pokdud by zákon eutanázii povolil, mělo by být podmínkou jejího provedení opakované projevení vůle nemocného k ní a to alespoň před dvěma svědky, z nichž jen jeden může být v příbuzenském vztahu k nemocnému.

Pokud by člověk,který má nevyléčitelnou nemoc a moc trpí,a sám si řekne co chce,tak bych se nerozmýšlela.Horší by to bylo v případě,že nemocný není moc při smyslech a rozhodujou o tom jiní,tam je to snadno zneužitelné,může jít o majetek,peníze a jiné.

Pokud by pribuzny spadl do kategorie, o ktere by mohl rozhodovat jiny pribuzny, mohlo byt jit o ciste dedicke duvody pro schvaleni eutanazie.

Pokud by se eutanázie prováděla na základě dříve vysloveného přání, které by bylo sepsáno u notáře, vysloveno před svědky, pak si myslím, že by to zneužitelné nebylo.

Posouzeni od vice na sobe nezavislych lekaru

Potřeba minimálně 3 lidí (osoba blízká, lékař, pacient - pokud může, pokud ne druhý lékař), kteří by ji odsouhlasili nezávisle na sobě.

Pouze institutem dříve vysloveného přání ověřeného na "závěti" notářem a více svědky. Bez toho bych s eutanazií nesouhlasila.

povinné komisionelní rozhodování a nutnost dosáhnout jednomyslného souhlasu

povinné vyjádření k eutanázii u pacientů s vážnou nemocí za jasné mysli , závěť pacienta, kde se k eutanázii vyjádří

povinnost ověřit skutečné přání pacienta, když toho nebude schopen, tak přes jeho příbuzné a podobně.

Povolit eutanázii pouze za souhlasu nemocného.

Požadováním potvrzeného přání pacienta a rozhodnutí odborné komise.

Právě že vtip je v tom, že zneužití zabránit nelze.

Právní úpravou jako to mají některé země. Nezvratnost nemoci bez možnosti vyléčení, nesnesitelné utrpení pacienta, lékařský posudek dvou nezávislých lékařů a přání pacienta, posouzené například psychologem.

Právními předpisy.

Predem dany souhlas.

predtym vyjadreni souhlas, vyjadreni min 2 lekaru o stave pacienta, eutanazia v pritomnosti rodiny, pribuznych..

Prisnymi pravidly a vyšetřením určenou odbornou komisí jestli je eutanazie nutná

Prodiskutovat danou věc se soudcem.

Prohlásit "papírově" někoho nepohodlného za nemocného, no a pak ho beztrestně usmrtit.

Proškolení lidé kteří smí eutanazii provést a schválit. Přísne tresty při provedení eutanazie ne oprávněnou osobou

Prováděna by měla být výlučně na základě písemné žádosti postiženého. Zároveň by muselo být prokazatelné, že nemocný nevydal souhlas pod vlivem léčiv, drog, horeček či záchvatu nemoci a že si byl jasně vědom toho, co dělá. Eutanazie by tedy určitě nebyla využitelná pro všechny nevyléčitelně nemocné pacienty. Zároveň by lékař měl mít povinnosti nejprve vyzkoušet všechny dostupné prostředky k léčbě pacienta, aby eutanázie byla opravdu posledním řešením. Podmínkou eutanázie by taky měly být prokazatelné bolesti a utrpení pacienta či takový stav, který mu znemožňuje důstojné dožití.

Prověrka celého zdravotnického personálu, zda netrpí nějakými sadistickými sklony apod.

provést psychologické testy pacienta-zjistit jeho přání, nemoci

Přání člověka, doku je ještě schopen o svém životě a smrti rozhodnout.

přání pacienta

přání pacienta by mělo být zásadním kritériem, byl - li by schopen komunikace. Jinak by musela fungovat lékařská komise.

Přání pacienta, svolení všech nejbližších členů rodiny a souhlas alespoň 2 doktorů.

přání pacienty, právní legislativa, přítomnost právníka při pacientově rozhodnutí. Minimálně tři a více svědků při vyslovení pac. přání zemřít

Před použitím eutanázie by měla proběhnout nějaká rozsáhlejší debata s pacientem, a to debata lékaře s pacientem a popřípadě také psychologa. Dále debata také s blízkými pacienta, aby měl možnost probrat to s nimi a vše si důkladně promyslet. Neměla by to probíhat rychle a bez rozmyslu. Pak by se to dalo snadno zneužít. Minimálně by u toho měl být nějaký svědek.

Předčasný souhlas (Dříve vyslovené přání), nějak rozveden na konkrétní typy nemocí a postižení.

předem jasně stanovená pravidla "klient " nesmí být ovlivněn léky vše právnicky ošetřeno neposuzovat plošně, ale " případ od případu"

předem připravený písemný souhlas nemocného

Přesná legislativa s jasně danými pravidly a podrobná evidence případů euthanasie

Přesně jak bylo výše uvedeno.. Mohou být zabity osoby, které se někomu či nějakému režimu nehodí..

Přesný výklad v zákoně,který neumožňuje jiný vyznam slov

Přijde mi to podobné jako s trestem smrti, dají se určit pravidla, kterými se budeme muset řídit, ale nikdy nelze s určitostí vyloučit, že toho někdo zneužije.

Případy, které se staly ve státech, kde eutanázie povolena je. Nedostatečné důvody.

přísné kontrolování potřebných látek a pravidelné přezkušování osob pověřených k tomuto úkonu

přísné předpisy, např. vhodná psychologická vyšetření žádajícího pacienta, v případě nemocného v bezvědomí snad jen předchozí souhlas

Přísnou kontrolou - ideálně schválení zdravotního stavu více na sobě nezávislých a vzájemně se neznaících lékařů, toto by muselo zahrnovat i absolutní odstup od dotyčného a jeho příbuzných

přítomnost nezávislých svědků, zároveň odborníků

Registrace nazoru ve zdravotni dokumentaci

Rozhodně by musela být stanovena komise lékařů, odborníků, kteří by s přihlídnutím pacientova přání dávali souhlas s eutanazií, avšak i komise lékařů je uplatitelná.

rozhodně by to museli dát dohromady studovaní v oboru lékařství... muselo by to mít jasně nastavené body, které by pacientova nemoc musela splnit, jako je př.: nevyléčitelná nemoc, bolest atd.

Rozhodnutí blízkého člověka o smrti příbuzného kvůli vidiny blízkého dědictví

Rozhodnutí by mělo být pokud možno na pacientovi a je třeba dostatečný časový odstup a postupné přezkušování.

rozhodnutí soudu

Rozhodnutí specialistů na podnět rodiny a blízkých, který určí pacient.

Rozhodovací pravomoc by muselo mít víc lidí, kteří se na konečném řešení musí shodnout.

Rozhodování by muselo být kolektivní, nikoliv na jednom lékaři, o eutanazii by měla rozhodovat spíše nějaká komise (etická), i tak nelze vyloučit zneužití, např. vnější ekonimické tlaky.

Rozhodovani vzdy dvou osob, rodiny a revizniho lekare...

Rozhodovat by mohly speciální etické komise.

rozhodovat v kolektivech lidí, někdo by měl mít právo veta

Rozmohl by se nesvar, kterého by se dalo využít i v situaci, kdy by eutanazie nebyla namístě.

sam pacient by mel drive vyjadrit souhlas s moznou eutanazii. nenechat rozhodnuti jen na lekari/instituci.

Sepsani zaveti pred eutanazii, informovani vsech zainteresovanych potencionalnich dedicu, karencni doba, pokud to je mozne preferovat asistovanou sebevrazdu,

setkala jsem se s případem, kdy rodina chtěla uplatit lékaře, aby se operace nezdařila a pacient zemřel - dědili. Jak chcete takovému jednání zabránit? Lékař je vyrazil z ordinace. Ale kdo zaručí, že všichni lékaři budou jednat takto??? Ne, nenapadá mě, jak by se dalo zneužití zabránit. Člověk nemá právo urychlovat smrt. Navíc, když se dá bolest dobře tišit léky a smrt přijde.

Schvaleni soudem

Silný psychicky tlak na pacienta a"by nebyl na obtíž"

Snad jedině "dříve vysloveným přáním" eutanazii NEpoužít. Ale i tak by to bylo na vůli (nemyslím v pejorativním smyslu) lékaře.

Snad jen souběh více podmínek - přání pacienta a předpokládaný vývoj jeho nemoci.

souhlas pacienta (blízké osoby) + nezávislé lékařské konsorcium

souhlas pacienta nebo dlouhodobé koma

Souhlas pacienta, pokud je ještě ve stavu duševního zdraví.

souhlas předem-jako u darování orgánů

souhlas více kompetentních lidí. Nesmí se nechat rozhodovat jedinou osobou

Spravedlivé, právně správné a poctivé prošetření důvodu k eutanázii. Individuální přístup a hlavně řádné prověření lidí k tomu povolaných.

Stanovením několika aspektů nutných pro eutanazii, které by musely být naplněny ve všech bodech: - přání pacienta - pouze u určitých diagnoz - doporučení lékařů (vždy celého konzilia) - souhlas manžela/manželky, partnera/partnerky

Stanovit pevná pravidla- asistovaná sebevražda v zařízení k tomu určeném pod úředním dohledem

stanovit přesná pravidla

Stanovit přesně daná, nevariantní pravidla zastřešená zákonem, který by stanovil i trestní odpovědnost při jejich nedodržení.

stanovit přísné zákonné normy požadovat vyjádření pacienty nejlépe ještě v raném stadiu nevyléčitelné nemoci zřídit možnost sepsat svoji vůli i preventivně, prostě sepíšu něco jako plnou mic..v případě vážného onemocnění, když budu v komatu lze aplikovat eutamazii

stejně jako u justičních omylů nelze eliminovat chybu lidského faktoru :(

Striktně nastavená pravidla

těžko

těžko

těžko dodatečně prokázat, co si pacient přál, jestli nevyléčitelná nemoc byla skutečně nevyléčitelná, z jakého důvodu souhlasili příbuzní atd. atd.

Těžko říct. Musel by to být právní úkon, na který by musel někdo dohlížet - skupina lékařů a právníků.

těžko, lidé si vždy najdou cestičku.

To bohužel ne. Lidé si umí vše přizpůsobit ve svuj vlastni prospěch :-(

To bohužel netuším. Myslím, že ke každému případu bude potřeba přistupovat jinak. Pokud je pacient při vědomí může se nějak vyjádřit o dalším léčení či konci, případně se sám chránit. Pokud je pacient už nemohoucí - v bezvědomí; tak zabránění je možné snad jen 24 hodinovou stráží u postele.

to nevím

To nevím - vždycky se najdou vynalézaví mizerové.

To opravdu nevím, spolehlivě asi jen zákazem eutanázie.

To přesně nevím, asi by se mělo na tom shodnout více lékařů a pacient.

To, aby se více dalo na příbuzné a kamarády "oběti", a tedy, aby vyšetřování policií začalo co nejdříve. Dost často se stává, že policie si dává na čas. A lékař by měl mít v ruce podpis od pacienta nebo jeho předem určeného příbuzného (ten by měl mít papír s notářsky ověřeným podpisem příbuzného), že s eutanásií souhlasí. Jinak by k ní dojít nemělo.

Tomu nepůjde zabránit. Muselo by se to celé zrušit, vůbec by se eutanázie nesměla dovolit. Nesměli by o ní rozhodovat lékaři. Museli by dostat pokutu za to, že jim někdo umřel.

Tomu se nedá úplně zabránit nikdy - je to "kluzký svah" a zneužití by se rozšiřovalo (v Nizozemí už dnes údajně 40 % lidí z těch, kdo jsou zabíjeni eutanázií, jsou ti, kteří nedali svolení nebo eutanázii výslovně odmítli)

trest smrti

Tuto možnost ukončení svého života by musel dotyčný deklarovat prokazatelně (zápis u notáře) ještě v době plného zdraví a tuto deklaraci minimálně každé dva roky obnovovat. V případě aktuální situace by mělo být přání pacienta zkoumáno soudní cestou a soudním znalcem, zda nebylo vnuceno pacientovi někým jiným.

Tvrdými zákony a pravidly a ještě tvrdší kontrolou zda jsou dodržovány a pokud ne, tak nekompromisními postihy. O tomto ale v naší zemi silně pochybuji na jakékoli úrovni, či u jakéhokoli tématu.

u lidí trpící depresí a u lidí, kteří neumějí řešit své problémy

U naprosto výjimečných případů (velké utrpení pacienta, jehož stav je beznadějný a pacient nesnesitelně trpí) by byla eutanazie povolena lékařskou komisí (minimálně ze dvou nezávislých pracovišť) za souhlasu rodiny popř. pacienta, umožnuje -li to jeho stav.

Úpravou legislativy v případě povolení eutanazie.

určitě by se něco našlo, ale určitě by to šlo také obejít :-(

určitě by to mělo být výslovné přání pokud by nastala situace, kdy by to bylo jediné řešení a mělo by o tom rozhodovat více lidí, pokud možno odborníků i nestranných

určitě ji nedovolit, neumožnit..zvýšit osvětu o nepředstavitelné hodnotě každého lidského života, navrátit povědomí duchovních hodnot..toto vše (eutanazii, potraty) přináší materialismus, konzumní způsob života....-(

určitě přísné zákony

určitý počet odborníků ze kterých by se vždy náhodně sestavila komise, která by posoudila pacientův stav. Příbuzní ani pacient by tuto komisi vůbec neznal aby nehrozilo ovlivňování.

Usmrcováním zdravotně postižených novorozenců, či umírajících seniorů, kteří potřebují péči po celý den

Utvoření komise, vyjádření přání před konečným stadiem

v "dokonalém světě" ...

V našem státě nelze zabránit zneužití čehokoliv.

V plném rozsahu by se tomu určitě zabránit nedalo.

V pripade napr.alzhaimra, demence apod.rodicu by jejich deti (byt je to krute) mohli pozadovat eutnanazii z duvodu vycerpani sil pri peci o nemocneho, nebo aby drive dosahli na dedictvi.

v první fázi (předběžný) souhlas pacienta, rodiny, ošetřujících lékařů a např. i soudu ve zrychleném řízení či nezávislého odborného posudku.

V případě eutanázie by se tomu snad zabránit ani nedalo

V tento moment mě nic nenapadá.

v zákoně uvedené případy, kdy lze eutanázii využít

ve chvíli kdy by byla uzákoněna nelze zneužití zabránit. je škoda, že se v dotazníku míchá eutanazie a hospice, paliaitvní péče a dříve vyslovená přání, přestože chápu souvislost, domnívám se že všechny vypsané možnosti si zaslouží větší prostor a spíše samostatně. takto vyvolává doatzník mnoho nevyřešených otázek...

Ve starším člověku lze snadno vyvolat pocit zbytečnosti a nadbytečnosti. Může trpět pocitem osamnělosti apod. To vše spojeno s majetkem (I nevýznamným) je živná půda pro snadné zbavení se takové osoby. V každém případě to je projev neúcty k životu, která se bude dale šířit ve společnosti a přinášet důsledky, které si dnes třeba ani nedokážeme představit. Otázkou v této záležitosti je I řešení psychicky nemocných pacientů, pacientů, kteří se nemohou bránit či rozhodovat apod.

Ve státě, kde je takový bordel ve všem, snad někdo neuvažuje o zavedení zabíjení lidí... Neexistuje tu ani postih za evidentní zločiny, jak chce někdo postihovat zneužití eutanazie v případě její legalizace? Vždyť by to byl jen prostor pro korupci a ještě horší věci...

velice presnou metodikou

Velice přesné stanovení v zákonu

Velmi přísné podmínky pro využívání, přesná dokumentace vedená zodpovědným člověkem

veřejným souhlasem pacienta

Větší ochrana, několik lékařských posudku, minimalni pocet zařízení, kde by se eutanazie prováděla.

Vhodným legislativním zpracováním a posílením lidskosti mezi lidmi... Nevím však, zda je to v současné době u nás myslitelné

Viacnásobné schválenie nezávislými orgánmi (lekári, súd,...)

více náhodných úmrtí v nemocnicích, viž četnické humoresky

více objektivních názorů, předchozí souhlas nemocného

vícenásobná kontrola (lékař - příbuzný)

Vícero svědky; dokumenty s podpisy rodiny (je-li to možné, tak i pacienta), lékařů; videozáznam apod.

Vicestupnovou kontrolou.

Víceúrovňové schvalování a kontrola příslušných osob.

Video ktere poridi kazdy zdravy clovek....se svym nazorem...a kdyz dojde na nejhorsi tak nahravku pouzit jako rozhodujici.Anebo mit napsane na kazde karte pojistovny .....napr.111 Ano.....209 Ne .otazka je prave to zneuziti nesvepravnych a hodne starych lidi...ktery ani nevedi co vyplnuji.:-(

vraždy v nemocnicích, lékař/sestra by řekli, že nemocný to žádal a nebylo zbytí

vše je o lidech - jejich poctivosti, svědomí

vše se dá zneužít...

Všechno je o lidech - a lidský faktor je nevyzpytatelný.

Všemi možnými způsoby zjistit názor pacienta, zajistit, aby v blízkosti nebyla žádná další osoba, která by ho mohla do eutanázie nutit, a ujistit o tom pacienta, aby neměl strach, že se to dotyčná osoba dozví.

vubec ji nepovolit

Vyjádření více doktorů + psychologa + jednoho nezávislého člověka/příbuzného kterého by měl pacient přesvědčit že není jiné cesty

vyjádření více lékařů nezávisle na sobě

Vyslovení přání eutanásie (pokud je toho nevyléčitelně nemocný schopen) před notářem, lékařem a právníkem lékaře, před rodinou, s pořízením zápisu o přání nemocného. Není-li nevyléčitelně nemocný přání vyslovit, musí mít před notářem vyslovené předběžné přání. Pokud ani to není možné, ctít přání rodiny, která vysloví předběžné přání za nevyléčitelně nemocného.

Vysoké tresty za případné zneužití. Především pak ale jasně napsaná pravidla, nejlépe ve formě zákona. Ale zneužít se dá vše, což ovšem neznamená, že nemá smysl něco dělat.

vždy a ve všem je možnost zneužití, nic nejde ochránit na sto procent

vždy je to o lidech, kteří s tím mají něco společného

Vždy písemný souhlas osoby, které se to týká , ale tak aby lékař určil, že osoba je "při smyslech" pro takové rozhodnutí

Vždy posouzení skupiny lidí, nejspíše lékařů, (např 3), zda je to opravdu vhodné. V úvahu by se měl brát i psychický stav pacienta, zda například není jeho rozhodnutí ukončit svůj život vyvolané pouze momentální změnou nálady, ale je opravdu podložené. Myslím si však, že každý by měl právo se rozhodnout sám za sebe a mít vlastní jakékoliv důvody, kvůli případnému zneužití by však bylo třeba nastavit nepříjemná pravidla, která jsou podle mě menší zlo, než nutit naše bližní trpět, ač je v našich možnostech jim od toho ulevit.

Vždy řešit jednotlivce, nenastavovat hromadný systém a zainteresovat do schvalování co nejvíce na sebe nenavazujících lidí.

Vždy se jednalo a jedná o peníze.

z eutanazie by se mohla stát v některých případech vražda

zabránit by nešlo

Zabránit zneužití se nedá.

Zakazat

Zákon by musel přesne stanovit podmínky

Zákonem

Zakonem, k vykonani euthanazie by bylo potreba splnit nekolik kroku, u nekolika na sobe nezavislych instituci

Zavedením přísných podmínek a jejich nezávislou kontrolou

Zbavení se člena rodiny na základě získání dědictví.

zbavení se lékařsky nepohodlných lidí a lidí vůbec

zbavit se nemocného

zde by byla na řadě důkladná lustrace příbuzných, zda mají zištný zájem na brzkém skonu nemocného

ze by se nemocnemu podsunula myslenka kvuli rychlejsimu dedeni treba

zmenou hodnot spolecnosti a zmenou uvazovani vsech lidi, coz je oboje nerealne

znát člověka (který chce umřít) mnohem delší dobu naslouchat více členům rodiny i nezávislých lidí znát charaktery členů rodiny i nezávislých lidí

Zneužití by se nedalo zabránit.

Zneužití bych čekala od vykutálených příbuzných, třeba ohledně dědictví, neochota pečovat o nemocného, tím by si ulehčili situaci. Zabránit by šlo zřejmě těžko....proto si myslím, že u nás není ještě legální.

Zneužití eutanazie se může zabránit tím, že se k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta vyjádří jak ošetřující lékař (který samozřejmě svůj názor konzultuje s odbornými kolegy), tak psycholog se znalostmi paliativní léčby, sám pacient (v případě, že se nemůže vyjádřit pacient - rozhodne za něj zákonný zástupce), který svou žádost vyjádří ústně, písemně, či jiným dorozumívacím způsobem před notářem.O eutanazii bezodkladně rozhodne soud.

Zneužití nejspíš není možné stoprocentně zabránit.

ZNEUŽITÍ SE MŮŽE STÁT KAŽDOPÁDNĚ - VŽDY

Zneužití se nedá zabránit, peníze mají velkou moc...

Zneužití se nikdy zabránit nedá. Vše je podplatitelné.

Zřejmě eutanazii vůbec nepovolit.

26. Jste přesvědčen(a), že Vy osobně jste dostatečně informován(a) o všech souvislostech a dopadech legalizace eutanázie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne141572,71 %72,71 %  
ano53127,29 %27,29 %  

Graf

27. Myslíte si, že by o otázce legalizace eutanázie měla rozhodovat celá společnost pomocí referenda nebo by to měla být pouze otázka politického rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
referendum160082,22 %82,22 %  
politické rozhodnutí34617,78 %17,78 %  

Graf

28. Pokud by bylo vyhlášeno referendum, hlasoval(a) byste pro legalizaci eutanázie v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 29, spíše anootázka č. 29, nevím → konec dotazníku, spíše neotázka č. 29, určitě neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano74138,08 %38,08 %  
určitě ano65233,5 %33,5 %  
nevím26713,72 %13,72 %  
určitě ne1688,63 %8,63 %  
spíše ne1186,06 %6,06 %  

Graf

29. Stručně, prosím, odůvodněte své rozhodnutí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Kdo zakouší lásku a přijetí netouží po smrti. I utrpení má smysl.

nevyléčitelně nemocný pacient s velkými bolestmi, trpěl by, byla bych pro eutanázii

pro člověka s nulovou nadějí na alespoň částečné uzdravení, velkým tělesným utrpením a naprosto nedůstojným životem je to podle mého názoru řešení.

V rodině byla osoba, která byla onkologicky nemocná. Dotyčná osoba si již přála ukončit své utrpení.

vysvobození z bezvýchodné situace-

-

-

- pokud by byla eutanazie jako poslední možnost po vyzkoušení všech možných druhů léčby. - omezili by se sebevraždy umírajících

,,Prodlužování" života pomocí přístrojů mi nepřipadá přirozené.

..nastíněno v předcházející odpovědi...

1. Trochu mimo otázku, ale v dotazníku jsou badatelné předsudky odsuzující eutanazii. 2. U otázky, jestli by o tomto měly rozhodovat politici nebo referendu bych nejraději dal "nerozhodnut" 3. Odůvodnění mé odpovědi: Každý by měl právo rozhodovat o sobě a o svém životě a společnost by mu, za stanovení jasných kritérií a dostatečného množství kroků, které budou sloužit k ujištění se o tom, že daný člověk jenom netrpí psychickými problémy nebo samotou, nebo nedostatkem péče, měla umožnit toto rozhodování o sobě.

1) možnost zneužití lékaři, rodinnými příslušníky, ale i samotnými pacienty 2) člověk nedokáže život dát a nemá právo život vzít sobě ani druhému

1) volila bych eutanázii i pro sebe v případě potřeby, 2) zkrátit utrpení některých těžce nemocných, 3) svoboda rozhodnutí o svém odchodu

A proč ne??

Aby lidé, kteří jsou těžce nemocní mohli odejít důstojně, ještě než upadnou do komatu nebo nedovedou ovládat své tělo

Aby se nemuseli těžce nemocní trápit bolestí.

Aby se těžce nemocní lidé a jejich rodina netrápili a nečekali, kdy nemocný zemře.

Ačkoliv je zneužitelná, mnoha lidem by to ukončilo jejich trápení. Museli by se ale rozhodnout sami bez vnějších podnětů což je opět jednoduše zneužitelné.

ačkoliv utrpení pacienta může být veliké, nikdo si nemůže být na 100% jistý, že se neuzdraví

aktivní i pasivní eutanázie je zneužitelná

Ano,nikdy nevim,co za nemoc muze potkat me.

Asi je to tím, že jsem ještě mladá, ale přijde mi to jako měnění osudu... Radši budu chodit za člověkem do nemocnice, a budu vědět, že je tu stále se mnou, než abych brečela, že je po smrti... možná že ve stáří na to budu mít jiný názor. Ale nyní za mě určitě ne.

asi jsem naivní člověk, ale nevidim důvod, proč by se měla zneužívat, četla sem několik knížek ze zemí, kde je legální a nemyslim, že by to mělo dopad na vývoj v medicíně, no a na závěr v tom vidim malé bezvýznamné plus, že člověk rozhodne o svém konci života sám v době, kdy sám nejlépe cítí, jestli chce ještě bojovat

asi neni spravne nechat trpici treba rakovinou v bolestech kde nic nezabira avedet ze ten clovek ma treba tyden zivota ale v mukach....problem je pouze v zneuzitelnosti

Babičky mi umíraly v bolestech, protože u jedné zanedbali doktoři péči a druhá už byla příliš stará, než aby se s ní někdo zabýval - což je v našem lékařství běžná praxe. Takže ano pokud bych alespoň jedné z nich mohla pomoci od bolesti a lékaři by tento krok povolili, chtěla bych mít možnost jim pomoci. Úvaha: Proč by pes, který trpí měl mít větší možnost na ukončení života než lidská bytost? U domácích mazlíčků se nad "eutanázií" - utracením nikdo ani nepozastaví, to důvěřijeme veterinářům více než našim "lidským" doktorům?

bála bych se možnosti toho zneužívat, věřím, že pokud se podaří zachránit něčí život, stalo se to z nějakého důvodu - přestože nejsem věřící

Bála bych se zneužívání euthanázie jak ze strany lekářů, tak i ze strany např. příbuzných nemocného. Také si myslím, že by už lékaři neměli takovou motivaci zachraňovat životy.

Beru to z mého pohledu kdybych se ocitla v nepříznivé zdravotní situaci, kdy bych byla např. upoutána na lůžko, nebyla schopna pohybu jenom bych vnímala hlasy ale nemohla s nima stejně komunikovat (tím by určitě přicházela i z mé strany frustrace), stejně tak např. koma (mluvím zde koma přesahující již více než 1 měsíc kdy šance na přežití jsou již minimální) -> časem všechen smutek z úmrtí blízkého nějak "přebolí" nebo se s tím člověk naučí žít. Proto lepší v takových případech smrt je-li to dřívější vyslovené přání pacienta, než být potom dlouhou dobu na "obtíž" a trápit okolí mizivou nadějí na uzdravení.

bez ohledu na komplikace spojené s legálním aspektem věci je jediným eticky správným rozhodnutím respektovat přání pacienta - máme právo na život, nikoliv povinnost, a nikdo nesmí být proti své vůli držen naživu, když je to neslučitelné - z jeho pohledu - s plnohodnotným životem

bohužel existuje i taková bolest, kterou současná medicína neumí účinně tlumit respektovala bych přání lidí, kteří by volili smrt před prodlužováním života, který jim přijde nesnesitelný (vážná degenerativní onemocnění, ochrnutí, postupná ztráta kognitivních funkcí...)

bohužial som mala ťažko nemocného otca a napriek tomu, že by sme mu to sami neodporúčali, veľakrát bolo jeho prianim umrieť doma s nami a dôstojne ako v nemocnici, kde sa to napokon stalo, bol tam sám a umieral v bolestiach, srdiečko mu nechali zaplaviť vodou. Eutanázia je v niektorých prípadoch viac dôstojná a sám človek cíti, ked nastáva jeho čas a pokiaľ si to praje, nikto by mu nemal odoprieť bezbolestnú smrť. Väčšina pacientov sa totiž bojí bolesti a toho, že ostanú sami.

Bojim se nekonciciho utrpeni vice, nez smrti.

Bojim se o zneuziti eutanazie, proto jsem zaskrtla spise ano.

Bojím se případného zneužití. Vůle pacienta může být ovlivněna aktuálním nebo přechodným stavem (bolestí, postojem rodiny). Nejsem si jistá, že je možné nastavit relevantní podmínky pro provedení eutanazie a zhodnotit je pohledem nezúčastněné osoby (úředníka, lékaře nebo kdo by o tom rozhodoval).

Bojím se zněužití ze strany příbuzných, kteří se budou zbavovat svých rodičů/prarodičů/prapra... kvůli majetkovému prospěchu.

Bolest

bolest a beznaděj, vydiny utrpení že není pomoci...

bolest je hrozná a smrt je pak daleko lepší

Bordel a korupce ve státě, nepostižitelnost vlivných nebo těch se známostmi, trestná činnost v justici. Dále - existují případy, a docela dost, kdy lékaři prohlásili člověka za nevyléčitelně nemocného, s předpovědí brzkého konce, nakonec bylo vše jinak a člověk dosud žije (mnoho let). Ani věda není vševědoucí...

Bůh je dárcem pozemského, duchovního a věčného života člověka. Nikdo jiný. Žádný člověk nemá právo rozhodovat o životě a smrti své vlastní ani žádného jiného člověka. Toto právo patří jedině Bohu.

Bůh si pro člověka přeje život a nalezení smyslu utrpení.

Byla bych proti eutanázii kvůli vysokému riziku jejího zneužití.

Byla jsem bezmocným svědkem umělého prodlužování léčení/utrpení v případech, které lékaři a priori označili za beznadějné

Bylo by to dobré pro těžce nemocného pacienta, který neví jak dál

Bylo by ukončení trápení jak pro nemocného tak pro příbuzné.

Byt na tom zdravotne zle, odobne bych ji chtela

celkově si myslím, že člověk má být na světě tak dlouho, dokud to lze a nikdo by neměl život zkracovat... neodsuzuji eutanázii, v určitých případech bych možná! byla pro, ale řekla bych, že je to věc individuální na té nejvyšší úrovni.

Celý dotazník je protkán řadou nejednoznačných voleb, duplicit a zavádějících / návodných otázek a odpovědí. Požaduje jednoznačné odpovědi na vágně definované otázky. Naprosto modelový příklad je otázka "Myslíte si, že lze eutanázii označit za zabití / vraždu?". Ano, euthanázie je zabití, ale rozhodně ne vražda. Ano, obecně jsem pro euthanásii. Tam, kde je evidentní, že pacient trpí, a je odborný konsensus že je nemocný nevyléčitelně. Euthanásie by musela mít jasné mantinely dané zákonem právě proto, aby ji nebylo možné zneužít. Stejně tak by měla být podporována paliatická péče jako možná alternativa.

Cílem je ušetřit nevyléčitelně nemocné zbytečného utrpení.

citát klasika Smrti se nebojím, bojím se umírání

clovek by mel mit moznost rozhodovat o svem zivote.....a pokud jiz neni vyhled na podle nej (dustojny, bezbolestny, plnohodnotny atd) zivot, mel by mit moznost dustojne ze zivota odejit z vlastni vule

Clovek by mel mit pravo umrit dustojne.

clovek ma pravo se rozhodnout jak a kdy zemre, pokud jiz neni jina moznost kvalitniho zivota

Co k tomu dodat,každý má právo rozhodnout o svém životě,pokud je nevyléčitelně nemocný a chtěl by dobrovolně skončit se životem,předejít utrpení,bolestem,proto je podle mně nevyhnutelné referendum,kdy si občané sami rozhodnou,zda eutanázii zlegalizovat,či nikoliv.

Co otázka víry? I když by v referedu to prošlo, co ti věřící? Bylo by to pro ně povinné? Co pohřeb? Na hřibotvě by sebevrazi neměli být uloženi.

ctím život jako majetek osoby a ona má mít právo o svém životě jakkoliv rozhodnout

Človek by mal mať právo rozhodnúť o svojom bytí, resp. nebytí, o kvalite svojho života v prípade ťažkej nevyliečiteľnej chorobe a o možnosti výberu dôstojného odchodu z tohoto sveta.

Člověk by měl být respektován i v tomto jeho rozhodnutí.

Člověk by měl mít možnost rozhodnout jak odejít z tohoto světa, zvláště pokud člověk trpí bolestmi a není možnost léčby a pacient si přeje zemřít, měl by mít na to právo. Léčba pacienta by podle mého názoru neměla být mučení.

člověk by měl mít možnost rozhodnout sám o sobě, hlavně pokud by byl ve špatné zdravotním stavu

člověk by měl mít možnost se do poslední chvíle rozhodnout, jestli chce trpět nebo si třeba zachovat lidskou důstojnost a nechat si pomoci dobrovolně umřít.

Člověk by měl mít práco o svém životě rozhodnout a určitě je lepší umožnit mu důstojný odchod, než vystavovat jeho blízké riziku "spolupachatele" nebo následkům jeho sebevraždy (pátrání, identifikace atd.)

Člověk by měl mít právo na výběr ohledně záležitostí vlastního žití, stejně, jako si například může vybrat, zda se bude stravovat zdravě nebo sportovat. Je to náš život. Ani zvířata nenutíme trpět bolestmi (a ponížením) z nevyléčitelných nemocí. V případě některých nucených prodlužování "života" již tato forma "pomoci" nehraničí s mučením, přímo jím je. V neposlední řadě jsem přesvědčena, že důvody proti eutanázii jsou především náboženské, a jako nevěřící bych ráda měla právo se těmito pravidly neřídit. Přeci jen, pokud je někdo hluboce přesvědčen, že by nějak i v případě legální možnosti činit neměl, ať tak nečiní.

člověk by měl mít právo rozhodovat o kvalitě svého dožití, v Holandsku to možné je, proč ne u nás, referendum o ničem nerozhodne, politici ale asi bohužel mají strach tuto věc podpořit

Člověk by měl mít právo umřít

Člověk by měl mít právo v takové situaci (nevyléčitelná nemoc, nesnesitelné bolesti, naprostá závislost na péči druhé osoby a neexistující naděje na zlepšení...) o svém životě rozhodnout. Sporné je to např. u psychicky nemocných. Na druhé straně mohou existovat lidé, kteří nejsou nevyléčitelně nemocní v tomto smyslu, ale přesto je (dle jejich názoru) jejich současná situace neslučitelná se životem. Napadá mě třeba bezdomovec ve velmi tíživé životní situaci, pozůstalý po dlouholetém životním partnerovi, na kterém byl závislý atd. Pro někoho může být podobná situace třeba mnohem nesnesitelnější (ztratí smysl života) než pro jiného vážná nemoc a fyzická bolest. Jak můžeme potom rozhodovat, co je a co není povoleno jako důvod k eutanazii?

ČLOVĚK BY SE ZBYTEČNĚ NETRÁPIL , NEPRODLUŽUJE SE ČEKÁNÍ NA SMRT V UKRUTNÝCH BOLESTECH.

Člověk by si měl zachovat svou důstojnost a pokud mu v tom nemoc zabraňuje a ma nekoncici bolesti, měl by mít právo rozhodnout si o ukončení tohoto utrpeni

člověk je dostatečně zodpovědný tvor, aby uměl říci svůj názor a svobodně se rozhodnout co si přeje bez ohledu na to zdali platí euthanasie nebo jiná forma

Člověk má mít možnost důstojně odejít a skončit tak své trápení. Můj otec mi řekl, že nikdy nechce skončit nemohoucí a neschopný se o sebe starat. Pokud by to tak bylo, je jeho přání zemřít. Má na to právo stejně jako každý jiný. Je hrozné, že osoba, která toto přání splní, spáchá podle zákona vraždu.

Člověk má mít právo rozhodnout o tom co je ještě pro něj přijatelné a kdy utrpení překračuje mez za kterou není ochoten jit. Každý by měl mít možnost odejít z tohoto světa důstojně.

Člověk má právo na důstojný odchod

Člověk má právo odejít ze života důstojně - bez bolesti, bez ponížení,..... .

Člověk má právo odejít že světa, kdy on uzná za vhodné, ne až mu to povolí nemoc či jiná vyšší síla. Celý život se za sebe máme rozhodovat sami a na sklonku svého života tomu má být naopak?

Člověk má právo rozhodovat sám o svém životě i smrti.

Člověk má právo ukončit svůj život, pokud si to přeje.

Člověk má právo zvolit si svůj konec sám. S důstojností. I přes utišující léky a zdravotnickou pomoc je stále některé umírání bolestivé a zdlouhavé. Stejně to ale úplně situaci neřeší, protože pacient musí vždy souhlasit. A to je také správné. Jsou ale i jiné situace. Moje nejhorší můra je, že budu mít nehodu a skončím s poškozením mozku. Tolik abych se nemohla hýbat, ale s dostatečnou stopou své osobnosti. Lidé takto postižení žijí ještě dlouhé roky. S minimální šancí na uzdravení. S postupujícími atrofií. Mám zkušenosti s podobnou osobou. A víc se ve svém životě bojím toho, že v určitý moment nezemřu než že zemřu.

člověk musí mít právo rozhodovat o svém žití a nežití v případě nevyléčitelnosti či tělesné nemohoucnosti a to i v dostatečném předstihu před rozvinutím neurologické nemoci (třeba při Alzheimeru v prvním stádiu by si mohl nechat vyhotovit dokument, co si teď přeje že se má stát, až bude ve třetím stádiu) koneckonců v nemocnicích jistá forma "nezachraňování života" v tichosti probíhá, ať už formou neoživování pacientů se zástavami nebo formou vyššího dávkování tišících léků, ať už po dohodě s příbuznými nebo jen mezi personálem (nač zbytečně oživovat 85letého pacienta s nefunkčními ledvinami, že?), kdyby byla eutanázie legální, nedělo by se to tajně

člověk nemá právo brát život jinému člověku, v dnešní době jsou již prostředky, aby člověk odešel ze života i v těžké nemoci bez utrpení Chce li někdo sám dobrovolně odejít, ať tak učiní, ale ne s účastí někoho jiného

člověk nemá právo na to aby si vzal život,toto není právo člověka ale Boha

Člověk nemá právo rozhodovat o životě nebo smrti. Myslím, že paliativní péče je dnes na tak vysoké úrovni, že není třeba život násilně ukončit. není to totiž otázka jen bolesti fyzické, ale jde i o pocit bezmocnosti, osamění a přítěže.

Člověk nemůže dopředu vědět, jak by sám vnímal a pociťoval fyzickou bolest a v souvislosti s tím i psychickou zátěž v konkrétních fázích nemoci, situacích a okolnostech. Každý máme individuální vnímání bolesti a měli bychom mít právo o svém životě rozhodovat sami.

člověk nikdy neví co ho potká

člověk nikdy neví co se stane

Člověk se může dostat do neřešitelné situace - nevyléčitelná nemoc + silné bolesti + osamění...proč pak žít dál? Byla bych asi ráda, kdyby mi někdo pomohl takové trápení ukončit, protože sama bych to asi nedokázala...

Člověk si život nedal, nemá právo si o něm rozhodovat jak se mu teď momentálně zachce

člověk si život nedal,nemá právo si ho brát

Člověk si život sám nedal, nemá právo si ho ani sám vzít - platí to samozřejmě i pro rodiče, kteří se mylně domnívají, že "stvořili" dítě (tělo možná ano, to je biologický proces, ale duši ne - a duše má právo pracovat v tělesné schránce tak dlouho, jak dlouho je jí určeno - ne člověkem).

Člověk, který je hodně těžce nemocný a nemá už sílu žít a ví, že to prostě lepší nebude, by se neměl nechávat trápit... pokud to v tu chvíli bude jeho rozhodnutí, má na to právo.

Dala bych určitě ano, kdybych neměla strach, že se to nějak zneužije. Jinak spíše ano jsem dala proto, protože jsem zažila to, když mi umíral hodně blízký člověk. Bylo to... náročně, těžké, nepopsatelné a při tom už jsme všichni věděli, že je to ztracené, že se mu nedá pomoci a dotyčný se dlouho a dlouho jen trápil! V tu chvíli jsem si byla jistá já, ale i dotyčný, že ta eutanazie by byla pro něj vysvobozením.

Dedecek byl pres rok v nemocnici, v bolestech... Nechapu, proc by mel tak trpet. Zvirata taky nechate uspat, aby se uz netrapila.

Dělám zdravotní sestru na interním odd, v podstatě denně se dívám na utrpení lidí. Eutanázie by legalizovaná být měla (samozřejmě za určitých a přísných!) podmínek, protože poslouchat a dívat se na trpící lidi, kteří řvou bolestí i přes velké dávky Morphinu je hrozné i pro nás, natož pro rodinu a už vůbec nemluvím o tom, co musí prožívat samotný nemocný. Zajistilo by to důstojnější konec.

Deset měsíců jsme celá rodina pečovali o nemocného otce. To co prožíval ke konci svého života bych já osobně prožít nechtěla a raději bych volila dobrovolný odchod z tohoto světa.

Dle judikatury ESPL sice právo na život neznamená i právo na smrt, ale cítím, že by to tak být mělo. Nelze nikoho nutit zůstat naživu. V zemích, kde je eutanázie legální, nebyly prokázány obavy ze zneužívání či zpomalení výzkumu léků. Otázkou je tedy pouze to, jaký rámec eutanázii nastavit (věk, zdravotní podmínky, kdo vyslovuje souhlas, ..)

Dle LZS má každý právo na život a z toho logicky plyne i možnost ukončení

Dle mého názoru by eutanázie za právně jasně stanovených okolností a za relativně přísných podmínek měla být povolena ve svobodné moderní společnosti 21. století, pokud o to bude společnost stát - referendum na toto téma se mi zdá být ideálním způsobem, jak to zjistit. Vím, že pro některé jedince především z řad nevyléčitelně nemocných je smrt jediným vysvobozením ze strastiplné existence, nevidím pak žádný problém s asistencí u sebevraždy (vědomě zvolené) takových jedinců. Věřím, že prosazení eutanázie byl dobrý krok, pokud by byl ovšem systém nastaven natolik přísně, aby byla možnost zneužití eutanázie eliminován na minimum - o čemž nepochybuji.

Do konce věřil můj příbuzný, že se uzdraví, i když to bylo z lékařského hlediska nemožné. Netroufla bych si za kohokoliv rozhodnout, že TEĎ je ten okamžik... A ani lékař by neměl.

Dobře si pamatuji na svého umírajícího dědečka, kdy jsme se všichni modlili za to, aby už umřel a dál netrpěl. Měl rakovinu jícnu a umřel v podstatě hladem.

Dochovala jsem minuly mesic doma maminku, ktera umirala na rakovinu a pres maximalni davky nejsilnejsch leku na bolest stenala bolesti cele dny. Divat se na to utroeni a nemit moznost ji pomoct byli hrozne. Rada bych v te situaci mela moznost volby. Mozna.

Domnivam se, ze kazda osoba ma pravo rozhodovat o svem vlastnim byti ci nebyti.

Domnívám se, že lze z tohoto světa odejít svobodně a v klidu i jinak, než cestou eutanázie. Pokud by u nás fungovala paliativní a hospicová péče tak, jak to umí a mohla by fungovat, pak nebude eutanázie určitě potřeba.

Domnívám se, že pokud bych byla sama ve velkých bolestech bez vidiny na zlepšení, závislá na ostatních apod., že bych tuto možnost chtěla využít.

Domnívám se, že v určitých výjimečných případech jde již jen o umělé protahování života, který by bez dnešní úrovně medicíny sám zanikl. Zdůrazňuji, že by se jednalo o velmi výjimečné případy.

Doposud jsme se bez této možnosti obešli.

Dospělý člověk má mít sám právo uskutečnit vědomé rozhodnutí o tom, zda chce za stávajících okolností (které mají mizivou pravděpodobnost na zlepšení) a za stávající kvality života (závislost na lécích proti bolesti, podpůrných přístrojích atp.) dále žít nebo zda takto již dále žít nechce.

Došlo by ke zneužítí. Kdybych byla ale já tak vážně nemocná, že bych trpěla bolestmi a můj stav se měl jen zhoršovat, neváhala bych a žádala bych o rychlý konec. Kdo to zažil u svých blízkých, určitě by mi dal za pravdu.

Dotazník je spíš testem znalostí, než cokoliv jiného

Dovedu si představit, že někteří nemocní by tuto možnost uvítali.

Důstojné ukončení života člověka, který je na odchodu... Konec bolesti, utrpení... V neposlední řadě finance...:-(

důstojné ukončení života trápícího se člověka

Důstojný odchod z pozemského života,bez toho,aniž by dotyčná osoba trpěla.

Důvodem je možné zneužívání.

etické a náboženské důvody

Eutanázie = vražda.

Eutanázie by měla být povolena, ale jen ve velmi závažných případech a až po projednání soudu a souhlasu nejbližších příbuzných. Pro lidi, kteří jsou nevyléčitelně nemocní (např. ochrnutí, kteří nemohou mluvit atd. a je jasné že se jejich stav nikdy nezlepší) by to bylo jediné DŮSTOJNÉ řešení. Akorát se tímto způsobem prodlužuje utrpení dotyčného a celé rodiny (ti by měli mít hlavní slovo). Mělo by být přihlíženo i na názor dotyčného - např. pokud před tím sepsal "přání" aby ho neudržovali při životě, pokud jeho stav bude velmi vážný a minimální šance na jakékoliv zlepšení. Povolena by měla být také v případě, kdy se narodí postižené dítě, u kterého je jisté, že bude vždy velmi těžce postižené (viz případ, který byl probíraný v médiích, kdy bylo jasné, že dítě nebude nikdy mluvit, chodit, dýchá pomocí přístrojů, nevidí, neslyší - to je podle mě týrání!!! a velmi nehumánní) Je fajn, jak pokročila zdravotní péče, ale příroda je mocnější. Pokud bych si měla vybrat jestli žít do 70 a plnohodnotně a pak konec a nebo do 100 let s tím, že mi někdo mění pleny a já 30 let nevstanu z postele, tak volím smrt v 70.

Eutanázie je na jedné úrovni s vraždou.

Eutanázie je násilí. Nikdo nemá právo zbavit druhého života. Člověk má prožít svůj život se vším všudy, i s přírozeným umíráním.

Eutanázie je nebezpečná v tom, že je zneužitelná a staří lidé jsou snadno manipulovatelní, tedy by si mnozí nechali píchnout injekci, aby už od nich měly děti pokoj, aby neutrácely za léky, aby už měly ten byt apod. Nedává šanci vyjádřit se mnoha skupinám pacientů - v komatu, mentálně postiženým, malým dětem. Je zde nebezpečí, že hranice toho, kdo bude podroben eutanázii, se bude časem rozšiřovat, stejně jako to bylo v nacistickém Německu - z ekonomických důvodů, protože jeho život není kvalitní, protože se trápí, má zrovna depresi, nebaví ho život, jeho léčba je drahá, už není perspektivní z hlediska věku apod. Místo eutanázie by se měly legalizovat i takové léky proti bolesti, které nejsou zatím dostupné a měly by se důsledně využívat, aby nemocní netrpěli. Lékaři se dnes často bojí i u smrtelně nemocných nasadit např. morfium, což moc nechápu, když stejně zemřou a žádná závislost u nich nepřipadá v úvahu. Je to složitá otázka a ještě nikdo se neptal těch nemocných a postižených, kolik z nich by tu injekci chtělo.

eutanázie je někdy lepší, než nechat člověka trpět

Eutanázie je nepřípustná. Je třeba ji odlišit od nepokračování v léčbě nevyléčitelné nemoci za každou cenu (udržování při životě na přístrojích bez perspektivy zlepšení zdravotního stavu), kdy musí být nemocnému umožněno zemřít důstojným a přirozeným způsobem a v tomto případě je nutné zajistit odpovídající paliativní péči (tlumení bolestí a pod.).

Eutanázie je podle mého lepší než nechat těžce nemocného a už bez vůle k životu páchat nedůstojnou sebevraždu. Pokud by to bylo přání nemocného určitě by to měl zákon povolovat.

Eutanázie je pro určitou sortu lidí možnost důstojného odchodu ze života, když už jiná možnost není, resp. když zbývá pouze dlouhé umírání v bolestech a s vědomím přítěže a neschopnosti dál se o sebe alespoň základně postarat.

Eutanázie je velice snadno zneužitelná a velmi chouslostivá záležitost. Ponechal bych její legislativní ukotvení tak, jak tomu je nyní.

Eutanázie je velice závažné téma z etických i právních důvodů a osobně si netroufám říct jednoznačně ano či ne. "Volím spíše ano", protože vím, že moje 92 letá babička je tomu (v nevyhnutelném případě) nakloněna.

eutanázie je vražda a každý, kdo se na ní podílí, je vrah, který by pro legálnost tohoto činu nebyl potrestán - právě naopak, byl by vnímán jako hrdina, který někomu pomohl.

Eutanazie je vražda, stejně jako vyvolaný potrat.

Eutanázie je vysvobození

eutanázie má místo v naší humanistické společnosti

Eutanazie může ušetřit zbytečné utrpení pacientovi i okolí

Eutanazie zaručuje důstojný odchod ve chvíli, kdy je pacient i rodina připravena takovýto krok provést.

eutanázie, pokud si ji nemocný/umírající člověk přeje, by měla být legální. když už nechce trpět, je to vhodnější varianta, než například sebevražda, nebo pomalé čekání na vytouženou smrt. mluvím však o případech, kdy je dotyčný schopen rozhodnout. pokud by se mělo jednat o rozhodnutí příbuzných či lékařů, nejsem rozhodnuta, zda je tato možnost správná.

Eutanazii považuji za alternativu kvalitní paliativní péče, tak jak je to např. v Belgii. A v té má ČR velké rezervy.

Eutanázii považuji za krajní řešení v případě, kdy je na tom pacient zdravotně tak špatně, že mu život nepřináší žádná pozitiva, kdy pouze přežívá v silných bolestech odkázán na pomoc jiných. Respektovala bych přání takto nemocného člověka, samozřejmě i názory lékařů - specialistů. Podmínky eutanázie by měly být stanoveny tak, aby nebylo možné ji zneužít.

Eutanazii považuji za vraždu

Eutanazii, resp. možnost její volby vnímám jako součást celoživotně každé osobě nescizitelného práva plně nakládat se svým vlastním životem (v případě, že "umírající" nemá možnost se kvalifikovaně vyjádřit, pak jako právo nejbližších příbuzných ve společné koordinaci s lékaři).

Eutanázije je především volba "dotčeného člověk". Zákon by měl dát limity kdy je přípustné ji pužít ale člověk by měl mít v rámci nich právo volby.

Euthanasie s jasnými pravidly, která zbaví nemocné nesnesitelných bolestí nebo nedůstojné formy života, a je založena na rozhodnutí jejich nebo osob jim blízkých, je jedinou možností pomoci tam, kde ještě neumí pomoci lékařská věda.

Existuje právo na život, stejně jako právo na smrt. Pokud by měl nevyléčitelně nemocný možnost pohybovat se, může skočit pod vlak... Takto je však odkázán na nemocniční péči...

Existuje situace ve které bych ji mohl využít.

existují případy, kdy je pokračování v životě pro nevyléčitelně nemocného i jeho okolí v podstatě nesnesitelné.

existují situace, kdy je lepší pacienta osvobodit, než ho nechat trápit

Fridrich II. vojákům před útokem: "Prasata, copak chcete žít věčně"?

funguje to již léta v zahraničí, tak proč ne u nás

Hlasovala bych pro ANO v případě, že bych si byla dostatečně jistá, že legalizace eutanázie nebude zneužívána. Pokud bych tuto jistotu neměla, legalizaci bych neschvalovala.

Hlavně zneužitelnost, a rozhodně bídné povědomi o možnostech dnešní paliativní medicíny, panika z vlastní smrtelnosti, řešení takových situací... Jedná se o obrovskou šanci pro celou rodinu (jakkoliv neoddiskutovatelně přebolestivou) prožít spolu kvalitní čas, vyříkat si, odpustit si, milovat se, předat si co nejvíc...a pro dotyčného i smířit se s životem, smrtí.. Věřím, že drtivá většina těch, kteří říkají, že by o eutanázii stáli, by ve skutečnosti, pokud by měli někoho, kdo bude s nimi, sdílet se, ctít je, by změnila názor.

Hodně by mi záleželo na jenotlivých detailech. Co by se muselo stát, aby mohla být eutanázie provedena, kdo by měl hlavní slovo atp... Myslím si, že případná "pravidla" by neodpovídala mým představám

Hromadě lidem a rodinám by to ušetřilo velká trápení. Dále by se nemuseli stresovat a koukat, jak se jejich milovaná osoba se trápí.

chápu že je těžké se k tomu rozhodnout, ale když vidím svoji 96letou prababičku, která neslyší, skoro ani nevidí a ze života nic nemá. Prateta ji dennodenně opečovává už 4 roky, takv tomto případě bych volil pro ni eutanázii. Z toho duvodu bych urcite volil pro.

Chci mít možnost dobrovolně ukončit trápení sebe či svých blízkých pod lékařským dozorem bez nutnosti uchýlit se k sebevraždě s nejistým výsledkem či bez možnosti vlastního pohybu, kdy bych mohla sebevraždu učinit

chci mít možnost rozhodovat o svém životě.

chci mít pávo se zříci života a nechci skončit v nedůstojných podmínkách v domově seniorů nebo hůr LDN

Chci mít právo být zbaven utrpení, pokud si to přeji, a zároveň mít právo zbavit utrpení své blízké, pokud si to přejí. Nechci, aby se mezi nás v takovou chvíli stavěl stát nebo nějaký pomatený arbitr jediné správné morálky, natož nějaký věřící.

Chci mít právo rozhodovat o svém životě, smrti, umírání, snášení bolesti a nemoci.

chci mít svůj život ve svých rukou

Chci možnost volby důstojného konce.

Chci rozhodovat sám o sobě.

Chci, aby měl člověk možnost volby, když se ocitne v situaci, ve které by eutanázie připadala v úvahu

Chtěla bych ji využít, kdybych trpěla vážnou nevyléčitelnou chorobou, která by se časem zhoršovala a bych bych jen přítěží pro společnost nebo rodinu, nevěděla o sobě, trpěla nepřestávajícími bolestmi apod... Myslím, že takto se člověk buď trápí sám (neutuchající bolest u které ví, že už neodezní) či svoje blízké ("ležák", který ani nedojde na wc a neví o světě).

Chtěla bych mít možnost rozhodnout se o své smrti v případě nevyléčitelné nemoci apod. Taktéž věřím, že mí nejbližší by se rozhodli tak, aby mi pomohli (jakkoliv), pokud bych o tom nebyla schopna rozhodnout sama. Navíc, pokud bych byla v kómatu již delší dobu orgány by mohly naopak někomu posloužit lépe, než mně připojené na přístrojích, jsem pro.

Chtěla bych mít možnost v případě nevyléčitelné nemoci předejít bolestem a zemřít dřív

Chtěla bych sama rozhodnout o své smrti. Ne být udržována při životě kvůli zákonům.

I kdyby měl být takto usmrcen jen jeden z tisíce žadatalů, který by však prokazatelně trpěl a neměl by pro nic žít, měla by tady ta možnost být.

I když bych raději viděla zlepšení a zkvalitnění paliativní péče, více hospiců a zejména hospiců mobilních, vím, že ne každý má sílu čekat na konec, zejména tehdy, když ho provází nesnesitelné bolesti a ty se dostavují navzdory proklamacím lékařů velice často, protože dávky opiátů již nestačí bolest tlumit, vyšší dávky se lékaři od určíté hladiny bojí psát, aby nedošlo k zástavě dechu a nebyli vinni smrtí pacienta a mnoho nemocných bolestí trpí.

I když je to velmi citlivé a těžké ale mnoho nemocných ani neví že žije a někteří neuvěřitelně trpí

I když kolikrát vidím, že pro těžce nemocné pacienty je smrt vysvobozením a přeji jim at už mají klid, věřím, že nemáme právo na to určovat, kdy má lidský život skončit. Myslím, že nikdo nemůže druhého zabít i když to vnímáme tak, že pro něj děláme to nejlepší. Já bych nikomu nedokázala dát smrtící dávku nějaké látky a myslím, že takových lidí je více, takže kdo by pacienty usmrcoval? A co když sám nemocný věří, že eutanázie je hřích (z náboženských důvodů apod.), ale už nám to nemůže říct. Jak můžeme vědět jaká byla/je jeho životní filozofie?

I když nejsem příznivec referenda v žádné věci, tak v případě vyhlášení mi přijde účast jako naprosto přirozená a jasná věc

I když pominu náboženské důvody, jsem naprosto přesvědčená o tom, že nikdo cizí nemá právo rozhodovat o životě druhého. (Z tohoto důvodu považuji také potraty za nehorázné zvěrstvo.) Eutanázie by podle mě byla lehce zneužitelná, rodiny/stát by se začal/y zbavovat "nepotřebných" a "nákladných" lidí a spousta pacientů by podlehla momentálnímu stavu (velká bolest),kdy by si přáli smrt, ačkoli jindy by to rozhodně odmítali. Kromě toho věřím, že vždy je nějaká (ať už nepatrná) naděje na zlepšení stavu...

I pes nebo kůň mají právo na ukončení utrpení v odůvodněných případech - proč ne člověk?

I přes hrozbu zneužití eutanázie by její legalizaci pravděpodobně nějaká část pacientů uvítala, neboť nevidí naději na úspěch své léčby. Otázka je, jestli je možné přistupovat k usmrcování pacientů - na jejich přání - ve společnosti, kde se za každou cenu zachraňují téměř ztracené životy, např. po těžkých úrazech, ale zejména po pokusech o sebevraždu nebo velmi předčasně narozené děti. Připadá mi divné zachraňovat jedny, kteří se chtějí zabít, a zachraňovat jiné, kteří se chtějí zabít, ale jsou připoutáni na lůžko v nemocnici a sami to nesvedou. A také se velmi bojím zneužívání eutanázie, takže je možné, že bych se raději referenda nezúčastnil.

I utrpení má smysl.

I zvířata mají právo na milosrdné ukončení trápení.Máme menší právo volby,než zvířata?

i zvíře když hodně trpí tak se nechá utratit aby netrpělo proč by neměl mít tuto možnost i člověk

I zvíře se utratí pokud přespříliš trpí. Někdy vidět lidské utrpení je nad člověčí síly.

Já jsem pánem svého života a nevidím důvod, proč by někdo měl rozhodovat za mně jestli budu žít v bolestech a utrpení nebo odejdu relativně důstojnou cestou bez utrpení v moment kdy si sám určím a rozloučím se, se svými blízkými.

já jsem pro, jelikož jsem viděla umírat blízkou příbuznou, bylo to bolestivé a příšerné, eutanázie by určitě pomohla

Já jsem zodpovědný za sebe sobě, rodině, Bohu. Je to jen a jenom moje odpovědnost.

Já osobně bych chtěla umřít poklidněji (dříve) než žít třeba půl roku s ochrnutým celým tělem, to by mi moc vadilo!

Já osobně bych si přála v případě nevyléčitelné nemoci moci rozhodnout o tom, kdy zemřu. Myslím, že jsem to tak chtěla vždy, ale určitě mě ovlivnilo i to, že moje maminka umřela na neoperovatelný nádor a poslední rok strávila po nemocnicích a následně v hospicu, protože nemohla chodit , měla chronické bolesti a potřebovala 24 hodinovou péči.

Já osobně, kdybych byla vážně nemocná, tak bych si chtěla zvolit sama svůj odchod z tohoto světa. Skákat pod vlak nebo se trávit léky není důstojné pro člověka určitého postavení a smýšlení. Jít na kliniku, kde bude možnost podání třeba injekce, kde já si v čistotě lehnu na postel, hezky se o mě postarají. Tak by asi měla vypadat smrt.

Já sama bych nechtěla žít život jen za neustálé asistence druhého člověka.

Já sama se bojím toho, že se ze mě stane ležící pacient, kterého je třeba krmit, přebalovat, který nepoznává své blízké a dlouhodobě trpí bolestí. Myslím, že bych si přála, aby mi někdo pomohl umřít.

já za život poznal pár lidí, kteří trpěli, kteří už jinou cestu neměli a spáchali sebevraždu. Když takovým lidem není pomoci, není eticky správné jim pod nohy házet morální pravidla. Mělo by se jim dopřát důstojný odchod pokud si to sami přejí. Z vlastní zkušenosti vím, že nejhorší není ta samotná smrt ale to čekání, trápení, rozklad. Eutanázie je rozhodně něco, co by měla moderní společnost přijmout.

Jak již jsem napsala výše,když je někdo nevyléčitelně nemocný a mohlo by se zkrátit jeho utrpení,tak si myslím,že je eutanázie na místě.

Jak uvádím hore, pro mě je to spíš ZABITÍ, i když ze soucitu. Samozřejmě si uvědomuji, že nevyléčitelně nemocní lidé ztratí chuť k životu velmi rychle a zvláště pak, když jsou to "ležáci" a nemohou ani nikde na výlet, za kulturou, nikdo za nimi nepřijde na návštěvu a přes den nemají na práci nic jiného, než přemýšlet nad sebou a svým živořením. Ne každý třeba začne psát knihu. Je to opravdu složité.

Jako dospělý člověk mám právo rozhodnout o svém životě a nikdo by mi neměl to právo upřít. Tím spíše, že člověk, jako tvor inteligentní a vynalézavý, si způsob vždycky najde. Takhle by měl možnost to udělat relativně důstojně, v klidu a bez zbytečných dalších rizik.

Jako pracovnik ve zdravotnictvi prilis casto vidam mnoho mesicu trvajici neresitelny stav kdy pacient trpi nebo nevnima (at uz pro lecbu bolesti, ci nemoznost vnimani). Otazka euthanasie neni otazkou emoci a polovicatych informaci proto o ni nemuze rozhodovat referendum, ale na zaklade dobre pripravenych podkladu, vlada. PS: u nekterych otazek je jednoznacna odpoved nemozna...

Jako zaměstnanec zdravotnictví vidím utrpení lidí, hlavně při beznadějném boji s nevyléčitelnou nemocí. A dále záchranu starých nemocných lidí, kterým se i přes jejich nesouhlas utrpení prodlužuje, ztrácí se úplná hodnota života, jde jen o prodlužování, upoutání na lůžko zůstává. To je dle mého často drahé a děje se tak i přes jeho výslovný nesouhlas. Pacient je často zoufalý, ztrácí hrdost. Ví, že tělo není 'funkcni',ale mozek a úsudek většinou ano.

Jaký to je život být ochrnutý anebo v komatu ? Když o sobě někdo neví nebo se trápí nemá to podle mě na světě smysl

Je legální u zvířat, nevím, proč by nemohla být i u lidí.

Je lidsky nedůstojné prodlužovat velmi nekvalitní život v posledních letech života. Viděl jsem to na svých příbuzných. Každý jedinec musí mít právo rozhodnout o svém konci. Pokud je věřící, ať se drží své víry a trápí se jak dlouho chce, ale my ateisté musíme mít právo svůj život důstojně a bezbolestně ukončit v námi stanovený okamžik. Bůh ať se nám do toho laskavě neplete.

Je mnoho lidí v dnešní době, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí, trpí bolestí, příbuzní buď nemají dostatek času nebo možnost s ohledem na svoje zaměstnání se o nemocného starat nebo příbuzné nemocný ani nemá. Pokud musí být dneska nemocný závislý na nemocenském zařízení, LDN zařízeních je to pro něj jenom utrpení. Bohužel dnešní zdravotnická zařízení neposkytují starým lidem a lidem s nevyléčitelnými nemocemi nebo dlouhodobě nemocnými závislými na ostatních pomoc na takové úrovni, kterou by si zasloužili. Je hrozné se na takovou péči o ně dívat a nemoci jim pomoci. V tomto případě se domnívám, že by to bylo pro každého nemocného jenom vysvobození od bolestí a utrpení a myšlenek, že není nikdo, kdo by jim pomohl a někomu by na nich ještě záleželo. Je to velmi ožehavé téma a v současné době hodně diskutované. Čím je člověk starší, tím toto téma chápe lépe a více. Kdo není lhostejný k této otázce a ke starým a nemocným lidem vše dobře chápe a rozumí tomuto tématu.

Je mnoho nevyléčitelně nemocných, nemocných ochrnutých, v kómatu, kteří se trápí ve své tělesné schránce a obdobně jsou na tom i jejich nejbližší. Pomohlo by to trochu vyřešit nejpalčivější případy.

Je na každém jak si rozhodne o svém životě, zda chce nebo nechce žít a pokud trpí a ví se předem, že se to nezlepší a a chce zemřít, nemělo by se mu bránit

Je na rozhodnutí člověka, zda má sílu dále žít.

Je nutno respektovat přání trpícího, který je v bezvýchodné situaci, je si toho vědom a trpí. Vést kvůli tomu soudní jednání, které by dotyčnému, který (zcela nemohoucí, ale natolik při smyslech) sám nemůže svůj život ukončit, mi přijde pokrytecké a nehumánní. (Pozn. k jedné z předchozích otázek: Euthanazie je u nás trestná, a přitom v některých případech tiše prováděna - tzv. pasivní e.) Pokud sám pacient rozhodovat nemůže, a přitom z lékařského hlediska nemá naději na víc než vegetování, i tehdy jde o akt slitovnosti (nejen s pacientem, ale i s příbuznými). Pokud ovšem příbuzní trvají na naději, asi je to otázka jednání lékařů (osobně bych v té situaci toho pacienta nechtěla být). Pozn. k definici eutanazie: Má odpověď "Usmrcení ..." je nejmenším zlem z nabízených možností: u této definice navrhuji spíš /1/ "Ukončení života", navíc chybí: "se souhlasem nemocného", tedy= "asistovaná sebevražda" nebo /2/ na základě konsenzu odborníků a v přítomnosti právníka"

je potřeba ulevit nevyléčitelně nemocnému od bolestí

Je rozdíl mezi životem a přežíváním. Když už jen čekáte na smrt, víte, že ležíte na smrtelné posteli, nedokážete se sám o sebe postarat... Nedokážu si představit nic horšího. Chtěla bych mít kontrolu aspoň nad tím, kdy umřu.

je řada případů, kdy udržování těla při životě nemá smysl - například pokud je v důsledku postupujícího onemocnění vyloučeno, že se zdravotní stav zlepší, a dotyčná osoba je udžována v umělém spánku. A podobně.

JE SPOUSTA LIDÍ KTEŘÍ JSOU NEMOCNÍ A NECHTĚJÍ ŽÍT

je to humánní a důstojné

Je to jako trest smrti - co když je obviněný nevinný? co když teď není člověku pomoci, ale lékařská věda stále hledá odpovědi na otázky léčby i velmi těžkých onemocnění (nebo jejich zmírnění). Eutanázie je neměnná, je to konečné rozhodnutí.

Je to nemorální vražda, která se dá snadno zneužít.

je to podle mě každéh věc zda chce žít.

Je to proti mému náboženskému vyznání

Je to proti mému přesvědčení.

Je to riziko zneužití, nicméně si myslím, že pokud má osoba bolesti, a v podstatě ji "na světě" již nic nedrží, může si to sama rozhodnout, tak jsem pro.

Je to svobodné rozhodnutí člověka.

Je to volba pacienta

je to vražda a i období utrpení v životě má smysl, může člověka donutit přehodnotit svůj život, napravit špatné a rozbité vztahy, dát svému životu alespoň na poslední chvíli smysl a hodnotu

je to vražda každý má právo na život a zeptejte se člověka co je v hospici žádný z nich zabít nechce pokud člověk se chce zabít něco je v nepořádku

je to vražda. my jsme si sami nedali život, nemůžeme si ho ani vzít..

je to zabití člověka a vede to ke špatnému přístupu, kdy hledáme, kdy už můžeme někoho zabít, místo abychom hledali, jak mu pomoct (ať už se uzdravit, nebo přijmout blížící se smrt)

Je to zásadní téma, které je o lidech, a proto by měli rozhodnout lidé.

je to zneužitelná situace každého nemocného

Je věcí každé osoby, jak se rozhodne ukončit život.

Je-li zvíře na smrt nemocné, téměř každý řekne: "Nenecháme je trpět, ať v klidu zemře". Lidi naopak velmi často necháváme trpět, leží sami mezi čtyřmi zdmi, společnost se na ně dívá jako na ty, kteří odčerpávají a nic nedávají. Myslím, že není dobré udržovat život za každou cenu, pokud si to nevyléčitelně nemocný člověk nepřeje.

Je-li, to poslední možnost, která může trpícímu ulevit (samozřejmě po důkladném rozboru lékařů a rodiny) pak je naší povinností tuto prosbu trpícímu vyplnit. Mnohdy trpí v nesnesitelné agonii čekajíc až přijde nezvratný okamžik a to utpení jen prodlužuje.

Jedná sa o slobodnú vôľu každého jednotlivca.

jedná se o velmi rozumné rozhodnutí, zvláště, když je přáním nemocného, je lepší si uchovat dobré vzpomínky, než trauma z let beznaděje

jednou se na tom lehátku mohu ocitnout sama. chci mít možnost důstojně odejít, pokud to budu potřebovat. a totéž chci pro svou rodinu.

Jej cielom je ukoncit utrpenie. Slobodny clovek by mal mat na vyber, ak legalna nie je, nema na vyber

Jelikož jsem byla svědkem nevyléčitelného trápení a toto by bylo rozhodně lepší řešení pro daného trpícího, který stejně boj s rakovinou prohrál

jelikož jsem věřící, můj názor je, že nikdo nemá právo druhou lidskou bytost zbavit života. Člověk trpící nějakou nemocí rovněž často není, dle mého názoru, plně schopen pochopit důsledky svého rozhodnutí pro eutanázii. A pokud by za tohoto nemocného člověka měl rozhodovat někdo jiný, je to mnohem snadnější "dosoudit ke smrti" jinou osobu než sebe.

Jelikož jsme se jednou ocitli v situaci, kdy by zřejmě eutanazie byla neodkladna... Osoba stejně zemřela a lékaři za každou cenu zachraňovali onen život i přes to, že smrt byla jistá... Osoba se extrémně trápila a bylo to i pro nás jako rodinu neuprosne a stresující po emocionální strance.

Jen já sám mám mít kontrolu nad svym životem, a smrtí

Jen pro nejtěžší případy - pro ně by to asi bylo vysvobození

Jen v pripade kdy si to dotycny sam preje..

Jenom Bůh může život vzít, protože jen on je Tvůrcem života. To je můj důvod osobní a křesťanský. A praktický důvod je právě v tom zneužití, kterému se nikdy nedá zabránit a které by z civilizované společnosti během několika let udělalo něco horšího než džungli. Ještě k předposlední otázce: nevím, jak na ni odpovědět. Záleží na tom, jestli by před referendem byli občané rozumně informováni, pak by snad rozhodli dobře. Možná by bylo lepší, aby rozhodli politikové, jenže to by museli mít kromě dobrých znalostí taky rozhodnutí podle svého (čistého!) svědomí; a to se spíš obávám, že by hrály roli úplatky a podobně...

Jestli že pominula šance na uzdravení či vrácení částečného zdravý a životního komfortu,tak by člověk neměl být nucenv takovém životě pokračovat.

Jestliže má nevyléčitelně nemocný bolesti, vůli raději zemřít než "se dál trápit" , přežívá-li ze dne na den a čeká "kdy už to přijde", má mít právo rozhodnout o svém životě nebo smrti.

Jistě by nebyla zneužívána, jelikož by to bylo hodně hlídané a svůj smysl to má. jak u pac. v komatu, tak s nevyléčitelně nemocnými trpícími bolestmi

Jistě existují lidé, kterým současná medicína není schopna pomoci a kteří velice trpí. Měli by mít možnost rozhodnout o svém životě. Na druhou stranu je to ovšem lehce zneužitelný nástroj.

Již jsem výše uvedl, nemyslím si, že je možné zabránit zneužívání. Například si myslím, že jeden z jevů, který by se mohl po schválení vyskytovat, je ten, že by byl v některých případech činěn nátlak ze strany příbuzných, aby pacient svůj konec uspíšil, protože by byli celí nedočkaví například majetku, který by dědili. Nedělám si iluze, že takové hyeny nejsou.

Již zmíněno - obrovský prostor pro zneužívání (pro peníze, majetek, pohodlí, osobní antipatie či nenávist atd.), navíc nemůže nikdo rozhodovat o smrti jiného člověka (mimo sebeobranu) a zabíjet lidi!

Jsem hluboce přesvědčen, že umírající pacient má právo rozhodnout o svém důstojném odchodu. Nepovažuji za důstojné ,pokud je pacient trvale upoután na lůžko a není schopen se o sebe postarat, je odkázán na to, aby jej druhá osoba krmila, přebalovala a koupala. Pokud je takový stav nevratný, dávám jednoznačně přednost eutanázii.

Jsem katolička, takže se eutanázie neslučuje s mojí vírou. Podle mého názoru nemá žádný člověk právo zbavovat druhého člověka života, popř. rozhodovat o životě a smrti druhého člověka, ať je jeho stav jakkoli vážný. Od toho je tady někdo jiný.

Jsem liberál. Myslím, že člověk by měl mít práve svobodně rozhodovat o své budoucnosti, ať je jakákoliv.

jsem naivní :)

Jsem poměrně liberální, a tak eutanázii nevidím jako něco společensky černobíle negativního. Dle vlastního přesvědčení a vnitřního cítění však za sebe pro legalizaci nejsem. Věřím, že člověk má na světě nějaký "úkol", nějakou cestu a cíl, kterého by měl dojít.

jsem praktikující katolička, život je dar

Jsem pro asistovanou sebevrazdu, resp. odpojeni od pristroju, clovek by mel mit moznost dustojne odejit ze zivota, nevylecitelne nemocni by se potom nemuseli zabijet nekdy hroznymi zpusoby.

Jsem pro dobrovolný odchod z tohoto světa.

jsem pro možnost eutanázie v těch nejhorších případech. Samozřejmě je to citlivé téma, stejně jako trest smrti a podobně, jelikož v dnešní době je spousta "sluníčkářů", kteří kolem sebe mávají lidskými právy, pak jsou tu Ti, kteří na nemocných vydělávají a nehodí se jim to pro bysnys. Pak riziko zneužití. Je nás několik miliard, nějaká eutanázie nám uškodit nemůže.

Jsem přesvědčena, že člověk a jeho rodina má právo rozhodnout.

Jsem přesvědčená, že eutanázie se u nás už nyní děje, jen je trochu skrytá - pokud by se legalizovala, byla by více pod kontrolou. Mimo to je volbou každého, jak naloží s vlastním životem, je lepší ukončit svůj život, než žít jej jen na bázi přežívání a s pocitem zoufalství a bezmoci.

Jsem přesvědčena, že naše společnost není morálně zralá pro eutanázii. Jsem přesvědčena, že by se našel prostor pro korupci a s ní spojenou "nedobrovolnou"eutanázii některých nepohodlných osob.

Jsem sama nemocná s nevyléčitelnou nemocí, tak vím co bych sama chtěla.

Jsem spíše zastáncem paliativní péče, s níž mám zkušenost skrze mého dědečka, který trpěl rakovinou. Podobnou zkušenost mají i lidé v mém okolí, kteří se starají nebo starali o těžce nemocné příbuzné. Při paliativní péči nemocní umírají důstojně, zatímco eutanazie je zásah do přirozenosti umírání. Jsem také věřící člověk, naši duši a tělo na konci života má ve své moci Bůh.

Jsem starý a týká se mě to a žít jako rostlina je hrozné

jsem tělesně postižený,poznal jsem mnoho lidí,též tělesně postižených,kteří velmi trpěli a chtěli ukončit své trápení. Také jsem zažil umírající v obrovských bolestech a ačkoliv pro ně nebyla žádná perspektiva uzdravění,tak jim nebylo umožněno se utrpení jednou provždy zbavit.

jsem trochu nemocná i mám dost vysoký věk, máme však jistě dost léku i proti bolesti,abych vydržela do normálního umírání. Myslím že eutanázií bych odmítla a ani s ní nesouhlasím jako s legalizaci.

Jsem úplně protí Eutanazie,protože člověk nemá vůbec skutečně právo zasáhovát do života člověka.Pouze Pán Bůh má plno moc skutečně rozhodovát,kdy člověka povola na Věčnost.

Jsem věřící člověk a život je pro mě dar. Sama jsem si ho nedala, nemám tedy žádné právo ho nikomu, asi sobě vzít. Jsem jak proti potratům, tak proti eutanazii.

Jsem zdravotní sestra a viděla jsem dost utrpení na to, abych byla pro ukončení života v závažných chvílích

Jsem zdravotní sestra...utrpení vidím každý den. A vidím i případy, kdy si říkám, že by eutanázie byla vhodná, aby to nekonečné a bolestivé trápení ukončila. Ale také vidím lstivé a zlé příbuzné. Je to na dlouhou diskuzi a osobně nezávidím nikomu, kdo by o tom jednou měl rozhodovat. je to velmi citlivé téma.

Jsem zdravotnický asistent,pracující na interním oddělení a některé případy mě opravdu dokázaly přesvědčit,že pro nemocné by to někdy bylo lepší ať už z důvodu jejich vlastního přání,utrpení a bohužel i nezájmu zdravotnického personálu (ne však mého,snažím se vždy a všem poskytnout maximální péči) díky čemuž tito lidé neskutečně trpí

jsem zdravotník a jsem i věřící člověk, život považuji za dar a nikdo nemá právo rozhodovat o jeho předčasném ukončení. v praxi jsem se setkala mnohokrát s těžce nemocnými i umírajicími, kterým už nemohla moderní medicína pomoci.mnohkrát jsem uvažovala nad eutanázií, zda je to dobré či ne a nedokáži si předstabit, že bych musela žít s pocit viny, že jsem někoho zabila, i kdyby to bylo jeho přání. Ve své praxi jsem stala svědkem i několika neuvěřitelných uzdravení, právě u lidí, kteří by mohli být považováni za kandidáty na eutanázii. A kteří se navzdory očekávání všech lékařú i rodiny uzdravili a byli schopní se vrátit do života. Kdyby byla uzákoněna eutanázie, tak by se tento zázrak stát nemohl.

Jsme lidé rozumní a nikdo na světě nemá právo rozhodovat o tom, co se bude nebo dít s mým tělem a mým životem. Jedině já sama mám právo se rozhodnout, jestli chci třeba nadále snášet nesnesitelné bolesti nebo zda už toto nechci nadále podstupovat. Pokud celý život neseme odpovědnost za svá rozhodnutí, své chování a své skutky, nevidím nejmenší důvod, proč by zrovna toto rozhodnutí nemělo najednou spadat do čistě naší kompetence. Můj život, moje tělo, moje rozhodnutí.

Jsou lidé, kteří umírají v hrozných bolestech a trpí. Naděje na vyléčení žádná. Myslím si, že pokud mají tu možnost a mohou se ještě svobodně rozhodnout, mají právo ze světa odejít důstojně.

jsou nemoci, které způsobují ke konci života velké bolesti a člověk by měl mít právo se rozhodnout jak toto ukončit. Popřípadě těžké psychické nemoci jako Alzheimer, kdy člověk spíše přežívá a žije již jen ve svém světě, je pro některé lidi přímo nepředstavitelné, je to ztráta hrdosti, samostatnosti a jisté lidskosti, alespoň jim to tak připadá.

jsou případy, především u pacientů trpících velkými bolestmi, kdy je diagnóza "nevyléčitelný", zde by mělo být minimálně na přání pacienta (pokud je ho schopen) možno dopřát mu důstojný rychlý odchod, než zdlouhavé trápení

Jsou situace v životě, kdy už jiná možnost opravdu není...

jsou situace, kdy by eutanazii brali někteří jako vysvobození od utrpení v bolestech

jsou situace, kdy je eutanázie jediným vysvobozením z bolesti

Jsou situace, kdy se při rozhodování objeví několik faktorů, u kterých bych byla pro eutanazii (přání nemocného, zdravotního stav a doporučení lékaře, situace ve který se nemocný nachází). Nešlo by být pro, když by byl k eutanazii přikloněn třeba jen jeden faktor.

jsou situace,kdy je další život pro nemocného utrpením, které si už nepřeje podstupovat

jsou u nas mozne mnohem vetsi nesmysly a nelogicnosti, tak proc ne tohle???

jsou VZÁCNÉ

Kazdy by mel mit pravo rozhoudnout se, kdy a za jakych okolnosti ukonci svuj zivot.

Kazdy jedinec ma pravo rozhodovat o svem zivote

Kazdy ma pravo si o svem zivote rozhodnout sam, pokud trpi a je s tim dotycny smireny, je to sice tezke, ale pro nemocnou osobu rozhodne vysvobozeni

Každá fáze života má svůj smysl, i když třeba není ihned znatelný a bojím se, že by se eutanazie stala přirozenou součástí možností léčby.

Každý by měl mít možnost se rozhodnout o svém bytí a žití.

každý by měl mít možnost volby důstojného odchodu ze života

Každý by měl mít plnou kontrolu nad svým životem

Každý by měl mít právo na ukončení svého života, pokud se dostane do situace, kdy jenom trpí a nechce dál svůj život žít.

každý by měl mít právo rozhodnout o svém bytí a nebytí

Každý by měl mít právo rozhodnout o svém životě v případě, že již nemá adekvátní podmínky žití.

Každý by mel mit právo rozhodnoutza sebe nebo za dve blízke bez obmedzení zakonem

Každý by měl mít toto právo volby a nemělo by to být trestné.

Každý by smě měli mít právo svobodně rozhodovat o svém životě a tom zda se rozhodneme pro eutanazii.

Každý člověk by měl mít možnost rozhodnout o svém životě a smrti. Myslím tím, že zdravý člověk může sám ukončit svůj život, nemocní - nepohybliví... lidé to sami nemohou.

každý člověk by měl mít možnost rozhodnout o svém životě/smrti sám, pokud se rozhodne pro eutanázii a vedou ho k tomu vážné důvody, (ty by měly být zakotveny/ošetřeny v podmínkách eutanázie), pak by tu ta možnost měla být

Každý člověk by měl mít možnost rozhodovat o svém žití či nežití.

Každý člověk by měl mít možnost se svobodně a dobrovolně rozhodnout ukončit důstojně svůj život, pokud je jeho zdravotní situace bezvýchodná.

každý člověk by měl mít možnost se svobodně rozhodnou zda chce v případě vážné nemoci žít a ojovat či sobě i rodině zkrátit své utrpení

Každý člověk by měl mít právo rozhodovat jak o svém životě, tak smrti.

Každý člověk je odpovědný sám za sebe. A žádný zdravý by sám nechtěl skončit život.

Každý člověk má být respektován, a tak i jeho rozhodnutí - zvláště když se týká jen jeho samotného. Morální dilema je spíše pro toho kdo by měl eutanázii vykonat. Něco jiného je samozřejmě když člověk komunikovat nemůže, pak by se měla shodnout rodina a několik odborníků že žádná jiná šance není.

Každý člověk má mít právo na život i na důstojnou smrt podle svého rozhodnutí

Každý člověk má mít právo rozhodnout o svém bytí či nebytí.

Každý člověk má mít právo volby

Každý člověk má právo rozhodnout o tom, jestli si ukrátí trápení. Pokud je člověk už dlouho (v řádu let) rozhodnutý zemřít, všechny jiné možnosti selhaly a není fyzicky schopen vzít si život sám, měla by mu být umožněna eutanázie. V ostatních případech, kdy si lidé mohou "pomoci" sami, "stačí" sebevražda. Etické důvody odmítání sebevraždy jsou vždy méně nepřekonatelné než fyzické důvody.

každý člověk má právo rozhodnout si o svém životě, ale i smrti.

Každý člověk má právo se sám rozhodnout, zda chce od svého utrpení pomoci. V případě velkých bolestí např. při rakovině kdy už víte, že není žádná šance na vyléčení nebo v případě trvalého kóma

Každý člověk má svůj osud,který by měl dokončit dle jeho předurčení....

Každý člověk si zaslouží si vybrat. A pokud se jedná o pacienty v kómatu, kolik z nich se z něj probere??

Každý jedinec má právo rozhodnout o svém životě (a případné smrti) sám, je to jeho volba. Samozřejmě by se jeho okolí mělo snažit, aby měl důvod žít, což zahrnuje i kvalitní lékařskou péči.

Každý má mít právo odejít důstojně a rozhodovat o svém životě. Pokud se osobnost hroutí, není již tím člověkem, kterým byl, měl by mít právo zachovat si alespoň zbytky sebeúcty, než se zcela vytratí.

každý má nárok ukončit svuj život

Každý má právo na důstojný odchod a pokud je to přání pacienta A trápí se, mělo by mu být vyhověno

Každý má právo na důstojný odchod, který je mnohdy vysvobozením jeho samotného i rodiny v důsledku životní situace, ztráty zdraví, vážným a nevyléčitelným nemocem. Člověk, který má diagnostikovanou nevyléčitelnou nemoc, která se bude určitě jen zhoršovat, za velkých bolestí, musí mít právo takový nezvratný a nedůstojný vývoj ukončit. Je to právo každého jedince jak na život, tak na smrt. Dosud nelegalizovaná možnost eutanázie je jen důkazem nevyspělosti naší společnosti.

každý má právo na rozhodnutí o svém životě, umělé udržování člověka, který nechce žít - má nevyléčitelnou nemoc a nechce zatěžovat společnost, rodinu,, měl by mít tuto možnost...

Každý má právo na svoje rozhodování.

každý má právo na život a také právo si ho vzít

Každý má právo na život, eutanazie není řešení všech problémů.

Každý má právo na život, stejně jako rozhodnout se zemřít. Pokud budu mít ochrnuté dítě o které se musím 24 hodin denně starat, netrápil bych ani jeho ani sebe. Úvaha: Jak může být život v ochrnutí plnohodnotný?

Každý má právo nakládat se svým životem jak chce

Každý má právo o sobě rozhodnout, jak moc utrpení je schopen snášet.

Každý má právo odejít ze života důstojně a bez bolesti. Proč musí lidé skákat pod vlak či z mostu? Je to jen otázka etiky.

každý má právo rozhodnout o svém životě v případě nevyléčitelné nemoci, kde by člověk trpěl neskutečnými bolestmi

každý má právo rozhodnout se jak naloží se svým životem a když che zemřít a nemůže si pomoci sám, musí mu někdo pomoci

Každý má právo rozhodnout se o svém žití nebo nežití

každý má právo rozhodnout se v bezvýchodné situaci o svém bytí nebo nebytí

Každý má právo rozhodnout, co se svým životem udělá. Pokud někdo "pouze" trpí bolestmi, lze mu ulevit (podávání morfia, hospic), zde bych pro eutanazii nebyla, ale pokud je někdo kvadruplegik, nemůže nic, ani se sám najíst a může takhle žít i třicet let, chápu, pokud to odmítne s tím, že je pro něj takový život nedůstojný.

Každý má právo rozhodovat o svém životě (ti při vědomí). U lidí v komatu je podle mě zbytečné je udržovat déle jak rok, pak už je vrácení se skoro zázrak s trvalými následky, navíc náklady na jejich udržování při životě by se daly investovat spíše do zdraví jiných / na výzkum.

Každý má právo rozhodovat o svém životě-smrti v případě nevyléčitelné nemoci,velkých bolestí, neměnného stavu....

Každý má právo rozhodovat o svém životě.

Každý má právo rozhodovat se ve chvílích těžké nemoci, při které lze udržovat tělo při životě lékařem, nikoli však již stav duše, o chvíli svého odchodu. Důvodem, proč nedávám "Určitě ano" je vysoká pravděpodobnost zpackaného zákona našimi politiky, kteří spíše dokáží připravit zákon asistované vraždy, než asistované sebevraždy. Toho se také obávám, proto je pro mě spíše schůdnější dosavadní stav tichého tolerování odchodu pacienta za asistence lékaře.

Každý má právo se rozhodnout důstojně ukončit svůj život.

Každý má právo se rozhodnout jak se svým životem naloží.

každý má právo se rozhodnout o svém (ne)životě

Každý má právo se rozhodnout, zda mu stojí za to žít za každou cenu.

Každý má právo se rozhodnout. Ale já bych to nevyužila.

Každý má právo se rzhodnout, zda chce žít nebo ne.

každý má právo si vybrat si, že už nechce žít

každý má právo si zvolit, kdy chce odejít. pokud k tomu bude jasná lékařská dokumentace, že se jedná o nezvratný stav, který skončí smrtí

Každý má právo svůj život ukončit..a je-li to mé přání, měl by mi ho někdo splnit.

Každý má právo ukončit své trápení (myšleno v nemoci).

Každý má právo ukončit svůj život kdy chce a nemůžeme nikoho nutit, aby žil, když nechce, zvlášť, když má bolesti a podobně...

Každý má právo ukončit svůj život kdy se mu zachce. Druhá věc je, že lidé jsou "prasátka ženského rodu", proto vidím reálné, že by ke zneužívání docházelo velmi často. Proto nelze k úvahám o euthanasii přistupovat v takto duchovně ubohé společnosti lidí, kteří se honosně nazývají homo sapiens sapiens, přičemž by nás lépe vystihlo homo debilus destruktor. K předposlední otázce: Referendum bych vůbec nechtěla, protože lid je neuvěřitelně lehce manipulovatelný a je tristní, že k tomu stačí ubohá televizní masáž. Politikům, všem co se doposud předvedli, bych nejraději nesvěřila vůbec žádná rozhodnutí. Naštěstí referendum o odsouhlasení eutahanasie se v nejbližších 50ti letech v ČR konat nebude a ani politici se v zájmu svých vlastních korýtek nepustí na tento tenký led. Taková poptávka po euthanasii tu není, aby to přineslo nějaké politické hlasy navíc. Každý má právo ukončit svůj život kdy se mu zachce. Druhá věc je, že lidé jsou "prasátka ženského rodu", proto vidím reálné, že by ke zneužívání docházelo velmi často. Proto nelze k úvahám o euthanasii přistupovat v takto duchovně ubohé společnosti lidí, kteří se honosně nazývají homo sapiens sapiens, přičemž by nás lépe vystihlo homo debilus destruktor.

každy má právo ukončit svůj život, když by trpěl

každý má právo volby

každý má právo volby

každý má právo zvolit si typ léčby, pokud léčba není, člověk trpí a není šance na zlepšení stavu, měl by mít právo rozhodnout o svém životě

každý má právo, jak na život tak, i na smrt

Každý má rozhodovat sám o sobě. Pokud je to přání nemocného, má být naplněno a né protahovat jeho utrpení.

Každý má svá práva, jak naložit se svým životem

Každý má svůj osud nést, i když to může být těžké, až do konce.

každý máme právo rozhodovat o své léčbě a léčbě těžce nemocných příbuzných.

Každý nemocný by měl mít volbu. V kombinaci s přáním, které nemocný vysloví ještě dříve než mu to nemoc znemožní a nulové prognóze na uzdravení bych s eutanazií souhlasila.

Každý nevyléčitelně nemocný člověk by měl mít právo se svobodně rozhodnout, že už nechce trpět.

každý nevyléčitelně nemocný má na eutanázii právo

Každý nevyléčitelně nemocný, nebo člověk trpící by měl mít možnost rozhodnout se.

Každý racionalni clovek by měl mít možnost rozhodovat si o svém zivote, a to včetně smrti. Nejen eutanazii, ale klidne i sebevraždě (chronická deprese apod). Pokud se nepletu, v USA existuje v nějakém státě možnost důstojně umřít. Navic dejte si to do kontrastu, kdy se clovek nechá odpojit od pristroju a ten pak redaktor během několika dni umře hlady.

každý se může zabít dle své libosti, ale lékař tu je od léčení, nikoli zabíjení

Každý si o svém životě rozhoduje sám a je tedy na něm zda chce žít např. zdravotně znevýhodnění či nechce. Další př. je, že pokud je někdo v koma je to někdy lepší ukončit to trápení všech okolo. Další př. je, že kdybych byla nevyléčitelně nemocná a byla odkázána na pomoc jiných, raději bych svůj život ukončila, pořádně se rozloučila se všemi apod. než abych na smrt jen čekala než příjde. Jednou by to stejně nastalo, takto bych ji měla jen po svém a ušetřila si např. půlroční trápení.

Každý svobodný člověk by měl mít možnost,v přpadě nevyléčitelné nemoci,rozhodovat o svém životě či smrti.

každý z nás má právo rozhodovat o svém bytí/ žití a nežití, ale pouze sám za sebe, nikoliv za druhé

Každý zákon vyjímá člověka z otázek svědomí.

Kdo je soudce a kdo je kat? Má člověk právo rozhodovat o cizím životě? má člověk právo rozhodovat o svém životě? Nemoc i bezmoc má svůj důvod, například poznání, pochopení a pokoru před životem samotným. "utéct z boje" není řešení - je to jen posunutí problému "do příště"

Kdokoli, kdo navštívil nějakou LDN má v tomto jasno. Pokud mám zemřít, bude to dle mého (zákon nezákon), rozhodně nehodlám chcípnout hlady nebo na sepsi z proleženin v nějaké LDN.

Kdyby byla euthanazie legální, nemuseli bychom se bát dlouhého bolestivého umírání, znetvoření způsobeného rakovinou, nebo několikaletého dožívání na přístrojích třeba po mozkové mrtvici.

kdyby jsem byla ochrnuta(cele telo), v kome - vegetativny stav, prip. nemoc nevylecitelna - v posled stadiu, tak bych chtela eutanaziu, abych se dal moc netrapila..

kdyby to bylo nutné využila bych ji sama

Kdyby v mé rodině byl někdo nevyléčitelně nemocný a jeho zdravotní stav by ho upoutal k lůžku a měl bolesti, které by se nedaly snést a věděla bych, že se trápí, tak v případě, že by život vzdával a neměl smysl, bych mu touto cestou pomohla.

Kdybych byl já těžce nemocný, chtěl bych mít možnost rozhodnout se o svém životě.

Kdybych já sama měla velmi závažné zdravotní problémy, které by nebylo možné léčit, sama bych se pro eutanázii rozhodla

Kdybych měla mít bolesti s jistým následkem smrti nebo naopak necítila nic (z důvodu např. mrtvice) sama bych jí pro sebe chtěla.

Kdybych se sama ocitla v situaci, kdybych byla tak těžce nemocná, že bych spíše svému okolí škodila (psychicky, finančně), pak bych si zvolila raději cestu Eutanázie. Myslím, že někdy je to pro člověka opravdu úleva a velká pomoc než prodlužování času, který je většinou v bolestech.

Kdyz nebudu schopny se o sebe postarat, neni duvod proc ne. Utrpeni mam ja i ostatni

Když by nebylo jineho východiska ?!? Tak co dělat když pistoli neudržím.

Když člověk pouze leží na lůžku a nemá šanci na uzdravení, tak už to stejně není žádný život.

Když člověk trpí a už se pouze čeká na to až zemře. Měla by být možnost ukončit život. Např. když máme mazlíčka , také ho nenecháme trápit.

Když je člověk v životní tísni a nepřeje si dál žít a má pro to opravdu opodstatněné důvody, pak by se mu mělo vyhovět, ale ne v jiném případě.

Když je nemoc nevyléčitelná a jsou velké bolesti, je zbytečné se na tomto světě trápit. Každý člověk má právo rozhodovat o svém životě a eutanazie je možnost, jak odejít z tohoto světa z nějakou ctí.

Když je nevyléčitelně nemocný či už nemohoucí stářím domácí mazlíček, tak neváháme a zkrátíme jeho utrpení. A člověka trápíme. Navíc - ušetřené peníze za snahu léčit nevyléčitelné se dají lépe využít tam, kde léčba přináší pozitivní výsledky.

Když mi bylo necelých 15 mi na rakovinu umrela maminka. Trapeni které jsme zazivaly obě jsme musely vydržet az do konce.

když mohu ulevit nemocnému zvířeti, proč ne člověku?

Když těžce onemocněl náš pes, a viděli jsme, jak trpí, nechali jsme mu dá injekci. Brečeli jsme při tom všichni, ale věděli jsme, že je to jediné správné rozhodnutí. Možná je to blbé přirovnání, ale kdybych viděla v bolestech a utrpení někoho ze svých blízkých, nevyléčitelně nemocné, závislé na přístrojích, tak bych taky byla ráda, kdyby konečně našel klid a mohl se rozhodnout svůj život ukončit a odejít. A rozhodně bych to chtěla já sama ,mít tuto možnost.

Když už člověk jen trpí, je smrt tím nejlepším řešením (např. poslední stadium rakoviny)

Když vidíte takového člověka a žijete s ním, každý den vám říká, jaká ta nemoc pro něj je a když vidíte i jedna z nejhorších stádií, tak smrt pro takového člověka je vysvobození.

komentar: Jeden z tech slabsich dotazniku, co jsem videl. Misty formulovan manipulativne. Otazka "definice eutanazie" nepostihuje odpoved, se kterou bych se konkretne ja mohl ztotoznit.

Konec trápení

Kvalita života pacientů v terminálním stádiu bývá velmi špatná a je trápením jak pro pacienta, tak i pro rodinu. Mohla by tedy ukončit zbytečné trápení.

Kvůli právu nemocného a trpícího člověka naložit se svým životem po svém a nepřijít o důstojnost.

kvůli zneužití

Lékař, několikaleté působení na JIP neurologie -

lepší nežít než dlouhodobě a nevyléčitelně trpět

lepší smrt než trpět

lepší to skončit rychle než pomalo a bolestivě

Lidé by neměli být odsouzení k nesnesitelnemu utrpení.

Lidé by neměli být udržováni při životě proti jejich vůli.

Lidé často umírají dlouho a sami, případně nevyléčitelně nemocní v bezvědomí, případně trpící i bolestmi. Zkrátka jsou situace, kdy by člověk měl mít šanci rozhodnout že je toho utrpení již dost.

Lidé se často dostávají do velmi složitých situací, zdravotní nevyjímaje, že je každé další možné řešení více než žádoucí.

Lidé si zaslouží důstojnou smrt, není správné prodlužovat něčí trápení (třeba velké bolesti) jen proto, že to lékařská péče dovoluje.

Lidé trpící nesnesitelnou bolestí, depresemi, nevyléčitelnou nemocí by měli mít šanci si o svém osudu rozhodnout sami.

lidé, kteří nemohou řádně žít život, nejen plnohodnotně, jsou buď nevylečitelně nemocí třeba v poslední fázi nemoci, trpí obrovskými bolestmi nebo jinak upoutáni na lůžko a nemají vidinu zlepšení života... Pro tyto případy bych hlasovala pro legalizaci eutanázie...

Lidé, kteří trpí nesnesitelnými bolestmi v důsledku nevyléčitelného onemocnění mají právo rozhodovat o svém životě.

Lidé, pro něž je setrvávání na tomto světě v určitém momentě utrpením, by měli mít možnost volby v utrpení setrvat nebo toto utrpení ukončit. Nucené setrvávání ve stavu utrpení považuji za méně etické než eutanázii samotnou.

Lidská důstojnost, zkušenost z rodiny, zvíře trpět nenecháme, člověka ano, v některých případech lékařská péče jen uměle prodlužuje život bez možnosti na zlepšení

Lidské tělo je majetkem jednotlivce a má proto výhradní právo rozhodovat o tom, jak s ním naloží.

Lidský život je hoden ochrany až do přirozené smrti, eutanazie je vražda.

Lidský život je od Boha-člověk je zde pouze jakýmsi "zprostředkovatelem", nikoliv však primárním dárcem života. Člověk jej tudíž nemá právo brát. Přikázání Desatera "nezabiješ" je závaznou mravní normou.

Mám nevyliečiteľne chorú dospelú dcéru, kde choroba sa intenzívne vyvíja a rešpektovala by som jej právo rozhodovania o svojom živote.

Mám obavy, že společnost není připravená, ani doktoři nejsou dostatečně seznámeni s riziky eutanázie. Pokud se do té doby legalizuje, lidé nebudou mít ponětí o svých činech, které už nikdy nebudou moct vzít zpátky.

mám opakovanou zkušennost s trpící osobou, paliativní péče nestíhá, u terminálních stádií stále váhá zvýšit medikaci, použít opiáty a léky ke tlumení bolesti i antidepresiva, která takovéto stavy často doprovázejí, pacient trpí, hospiců je málo, v systému není dostatek prostřeků ani personálu, tento personál je podhodnocen finančně, má nedostatečnou psychologickou podporu -trpí jak pacienty tak lékaři sestry i příbuzní, nevyléčitelných a trpících lidí přibývá, byrokratické překážky pak mají za následek skutečné tragédije

mám pocit, že by to mohlo pomoci spoustě lidem, i přes mé obavy, že by toho mohl leckdo zneužívat...

Mám pocit, že jsou lidé, kterým by to pomohlo ukončit jejich trápení.

Mám příliš málo informací, abych se jednoznačně mohla rozhodnout, ať už pro ano nebo ne.

Mám rakovinu a chtěla bych mít možnost se rozhodnout pro eutanázii.

Mám vážně nemocného v rodině denně trpí nesnesitelnými bolestmi lékaři mu nedokáží pomoci už jen čeká na smrt... Miluji ho ale smrt by pro něj byla vysvobození nikdo si nezaslouží takhle trpět

mám velmi nedonošené děti a nemohla jsem rozhodnout o eutanazii. Lidé mnohdy dožívají v bolestech a nedůstojných podmínkách, přejí si už konec a my/společnost/příbuzní mu ho nemůžeme dopřát

Mám zkušenost s těžce nemocným dědečkem, který byl velký sportovec a velice moudrý a vzdělaný člověk. Před 10- ti lety onemocněl mozkovou mrtvicí. Od této doby nemohl komunikovat, pohybovat se nebo si dojít na toaletu. Vidět ho v takovém stavu bylo především velké trápení a způsobovalo mu velké bolesti. Nikdo si nezaslouží takovou smrt, jako je smrt v ponížení a neuvěřitelných bolestech po dobu 5-ti let. Pokud by byla povolena eutanázie bolest by nebyla menší, ale všichni jsme si ho mohli pamatovat jako hrdinu a ušetřit mu spoustu bolestí, které prožíval on sám.

MÁM ZKUŠENOSTI S NEMOCEMI, LÉKAŘSKOU PÉČÍ I S NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÝMI

Matka umírala na rakovinu více jak dva roky. Musela při tom nevýslovně trpět. Po její smrti jsme našli její deník, kde se vážně zabývala sebevraždou. Jenom proto, že byla věřící a sebevražda je hřích, to neučinila. Nevím proč mohou zvířata dostat injekci z milosti a lidé ne.

Měl by být umožněn důstojný odchod z fyzického života. Velice zajímavý dotazník!

Měl jsem rakovinu tlustého střeva a na onkologii jsem viděl několik těžce nemocných, kteří boj vzdali a více méně byli uměle udržováni při životě, ačkoliv z toho měli jen bolest a spánek.

měla by to být svobodná vůle každého člověka, rozhodnout si o možnosti ukončení svého života

Měla bych na to mít právo.

Měla jsem babičku, která několik let umírala. O nějaké důstojnosti nemohla být řeč, protože byla naprosto nesoběstačná. Hrozně trpěla a pořád říkala jak už by chtěla umřít. Moc doufám, že než budu stará já, bude eutanázie povolená, děsím se toho, že bych měla skončit takhle. Když máme doma milované zvířátko, které trpí, tak ho naprosto samozřejmě vezmeme k veterináři, aby jeho utrpení ukončil. Proč stejnou pomoc odmítáme trpícímu člověku?

Mela jsem nemocnou maminku která ležela v bolestech a i pres podávání léků na bolest byla úplně mimo. Kolikrát si přála umřít kvůli boestem . pak když vidíte svého nejbližšího jak trpí mate chuť ho vysvobodit.

Měli jsme v rodině případ, kdy dědeček velice trpěl, protože měl metastázy rakoviny v celém těle, už mohl jen ležet, měl obrovské proleženiny, které ho bolely. Sám si přál umřít a všichni věděli, že je to otázka týdnů. Nepřipadá mi důstojné, aby člověk takto trpěl.

Mělo by být umožněno nevyléčitelně nemocným a trpícím lidem rozhodnout o svém osudu. Naopak, rozhodovat o ukončení života za druhé nepovažuji za eutanázii. To by nemělo být povoleno. Eutanázii si spíše představuji pouze a výhradně aktivitu ze strany nevyléčitelně nemocného.

Mělo by být umožněno svobodně se rozhodnout, v některých vyspělých státech již tato možnost existuje, i zákaz lze obejít...

Mělo by se vyhovět přání nevyléčitelně nemocnému člověku, který trpí nesnesitelnou bolestí ukončit jeho trápení a odejít ze života důstojně.

Mnoho me blizkych v rodine umiralo na rakovinu a nebyl to hezky pohled ani pro mne ani pro me jelikoz vedeli, ze se s tim neda nic delat kolirkat chteli si vzit vic leku sami a ukoncit to, ptz bolest byla nesnesitelna proto si myslim, ze o eutanaziii bysme meli premyslet.

Moderni medicina dokaze velke zazraky,ale nekdy to muze byt na skodu.Pokud je pacient jen umele drzen pri zivote,ale sance na jeho nasledny plnohodnotny neexistuje a pacient si navic plne uvedomuje nebo uvedomoval dokud byl pri smyslech (napr. nefunkci pohybovy aparat,ale mysl zcela v poradku), nevidim duvod,proc takovemu cloveku dale prodluzovat zivot-trapeni.

mohlo by to vyřešit problémy sebevražd (zoufalé činy zoufalých nemocných lidí) i utrpení nemocných

Moje babička onemocněla po 70. narozeninách rakovinou slinivky, na kterou se přišlo až v době metastází. Jako jediné doporučení od lékařů byla paliativní léčba, ležet a čekat, dali jí půl roku až rok. Pokud by si mohla vybrat, chtěla by odejít sama a dobrovolně, bez bolestí a za svého vědomí.

moje zkušenost s posledním rokem života mé maminky

morální a etické důvody

Morální důvody a zneužití

možnost eutanázie dává nevyléčitelně nemocnému člověku možnost důstojně zemřít, když utrpení z nemoci je nesnesitelné a vyléčení nebo zlepšení zdravotní stavu nemožné

možnost manipulace s pacientem, rodinou a zneužití eutanázie při neúspěšné léčbě

možnost svobodně rozhodnout o ukončení utrpení

Možnost ukončit život z důvodu nevyléčitelné nemoci by měla být uzákoněna

Možnost v případě nemoci či nemohoucnosti odejít důstojně a bez nesnesitelného utrpení z tohoto světa, by měla být volbou každého člověka.

možnost zneužití či chyby

Možnost zneužití, v případě dlouhodobého kómatu není jisté, zda se pacient neprobere, prvotní reakce např. po úrazu může vést k žádosti o eutanázii, ale další léčení a psychologická práce může pacientovi umožnit kvalitní život...

Možnost zneužití.

Můj otec (60 let) a babička (80 let) zemřeli na těžké formy rakoviny. Přestože byli oba v terminální fázi klienty velmi dobrého hospicu, vidět jejich utrpení a nesmyslnost udržování při životě za každou cenu (tělo bez duše, pod silnými dávkami opiátů) bylo i pro mne zcela nesnesitelné a jejich smrt byla vysvobozením jak pro ně, jejich nebohá těla, tak pro rodinu. Několik let poté byla naší tehdy 17 leté kočce odhalena rakovina prsu (cecíčku), spíše neoperovatelná a neléčitelná. Během 5 minut se jí dostalo vysvobození v podobě injekce, s tím, že prožila krásný život až do posledních dnů. Proč mohou být zvířata utracena, pokud jsou smrtelně nemocná, a člověk nemá právo včas odejít ze světa?!

Můj otec umřel na rakovinu, poslední 3 měsíce byly pro něj, zejména pro něj, ale i rodinu velkým utrpením o posledním měsíci nechci ani mluvit. Smrt byla pro něj vysvobozením, bylo to pro nás kruté, že jsme mu nemohli pomoct, bezmoc je krutá ve všech situacích. Eutanázie by byla pro něj vysvobození a pro nás úleva, že už netrpí.

Musel by být jasný souhlas pacienta, právně ověřený. Žádné sebevraždy z nepodstatných důvodů, pouze opodstatněné lékařsky.

musela by se předem změnit etika lékařského povolání, zatím je eutanázie v kofliktu s deklarací who apod.

Musely by být definovány výjimečné případy. Primárně by o tom měl rozhodovat sám pacient, posléze rodina.

Musí se jednat o rozhodnutí pacienta za účasti své rodiny, případně svědků v případě nevyléčitelné nemoci, nebo posledního (nejhoršího štádia nemoci) nemoci - AIDS, rakovina, nádory a pod.

Muze to byt reseni dosud neresitelneho problemu

Může se stát, že bych takovou možnost sama potřebovala a požádala bych o ni.

Myslím především na sebe. V případě nevyléčitelné nemoci, stálých bolestí ( byť tlumených medikamenty ) nechci být nikomu na obtíž. Protože to stejně nepovede k uzdravení. Tak k čemu prodlužovat přežívání.

myslím si , že v některých případech je to pro toho konkrétního člověka i rodinu úleva

myslím si že každý člověk má právo rozhodout o tom za jakých okolností a jestli chce žít dál. Nemám ráda, když společnost přebírá absolutní kontrolu nad životem jedince.

Myslím si, že by člověku mělo být umožněno ukončit trápení. a bolesti.

Myslím si, že by každý měl mít možnost ovlivnit, zda bude ještě žít v případě, že trpí nesnesitelnými bolestmi, nevyléčitelnou nemocí apod. V případě, že je člověk v komatu, je to trochu složitější - člověk za sebe nemá jak rozhodnout, museli bychom mít tedy všichni podepsaný souhlas k eutanázii, v případě, že se ocitneme ve stavu, kdy nebudeme moci za sebe rozhodnout.

Myslím si, že by každý měl mít právo na ukončení svého života důstojným a bezbolestným způsobem, pokud mu jeho život způsobuje jen utrpení kvůli např. těžkým bolestem apod.

Myslím si, že by mohla být prospěšná ve výjimečných případech, kdy je opravdu zřetelné, že léčba nikam nevede a pacient buď trpí či dlouhodobě nevnímá. Uleví se poté jak nemocnému tak blízkým, protože není nic horšího, než dlouhodobě trpět

Myslím si, že by si člověk měl mít možnost ve zcela výjimečně situaci si rozhodnout o svém zivote

Myslím si, že člověk má mít možnost svobodně rozhodovat o svém životě.

Myslím si, že člověk má mít právo rozhodnout o svém životě.

Myslím si, že člověk pokud má tokovou chorobu, zranění, bolesti,... by měl mít možnost se sám rozhodnout život ukončit dříve. Ale zákon musí být napsaný tak, aby byl co nejméně zneužitelný. Tedy pokud by jeho forma neodpovídala mým představám, tak bych byla proti.

myslím si, že eutanázie na přání pacienta by měla být legální

Myslím si, že existují případy, kdy eut. může být pro člověka vysvobozením, stejně tak případy, kdy je možné ji zneužít. Existují státy, kde je mnoho let eut. povolená, je to otázka vytvoření kvalitní legislativy, která ji ošetří. Nicméně, otázka na vlastní děti pěkně nastavuje zrcadlo.

Myslím si, že je dobré mít možnost ukončit život někoho, kdo se už jen trápí a nemá vyhlídky bezbolestného ukončení života. Než se trápit v ukrutných bolestech (nebo pod vlivem tišících látek ve velkém množství), popř. být dlouhodobě bez vědomí je utrpení jak pro nemocného, tak jeho okolí

Myslím si, že jsou případy, kdy může být eutanázie vysvobozením, ale zároveň bych se bála zneužití.

Myslím si, že jsou situace (koma, ochrnutí celého těla apod.), kdy bych si já sama přála mít možnost eutanazie.

Myslím si, že jsou situace, kdy to pomůže od utrpení.

Myslím si, že každý člověk má právo na to, v případě nevyléčitelné nemoci svůj život předčasně ukončit, pokud by nemoc byla progresivní. Problém by nastal v případě komatu a rozhodování jiné osoby za konkrétního nemocného člověka. Já sama bych v případě těžkého onemocnění, pokročilého věku a rychle se zhoršujícím stavu neváhala a eutanázii bych podstoupila. Přecijen chci ze světa odejít s nějakou důstojností.

Myslím si, že každý má právo na to říct svůj názor a rozhoudnout o svém žití v těžké nemoci.

Myslím si, že každý má právo o svém životě rozhodovat sám. Po celou dobu života, když měl člověk nějakou bolest, tak se jí snažil vyvarovat a zbavit - léky, lékaři, lékařský zákrok. A pokud by byl pro někoho konec života už jen o bolesti, měl by mít šanci se té bolesti zbavit. I kdyby takto trvale a drasticky. Každý má právo na život, ale i na smrt.

Myslím si, že každý má právo rozhodovat o svém životě i smrti. Zdravý člověk, který má "jen" psychický problém, se kolikrát rozhodne ukončit svůj život. A může, protože je toho schopný. Proč tuto svobodu nemají i lidé, kteří se třeba nemohou hýbat, mluvit atd. A jen "čekají" na smrt. A trošku z jiného soudku? Může tato svoboda hodně ulevit i státní pokladně, protože udržování beznadějných životů stojí velké množství peněz.

myslím si, že každý má právo zvolit si, jak s ním bude dále nakládáno a pokud si zvoli eutanázi, je to jeho volba

Myslím si, že legalizace eutanázie by rozhodně pomohla v tom, rozhodnout se, zda by chtěl člověk žít nebo ukončit své trápení, kdyby byl vážně a těžce nemocný. Nemusel by tak být odkázaný na rozhodnutí svých blízkých a lékařů.

Myslím si, že lidé mi měli mít právo z tohoto světa odejít bez toho, aby se trápili přílišnými bolestmi, případně aby dlouhodobě byli v komatu.

Myslím si, že nikto nemá právo predlžovať život plný utrpenia z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu proti vôli chorého.

Myslím si, že pokud já sama bych byla v takové kondici, kdy by už člověk ze života nic neměl a sama bych projevila přání odejít, mělo by mi být vyhověno.

myslím si, že pokud je člověk nevyléčitelně nemocný a v takové fázi nemoci, kdy trpí velkými bolestmi a je víceméně připoután na lůžko, má právo rozhodnout se (popř. rodina na základě přání nemocného), zda chce dobrovolně zemřít

Myslím si, že právo na život a smrt je záležitostí individuální. Zabezpečení zneužití a ochrana práv je záležitostí společenskou. Pouze v případě souhry těchto okolností, může eutanazie být aplikovatelná.

Myslím si, že právo rozhodovat o vlastním životě (tj. i o tom, že v životě už daná osoba nemá dost síly a chuti pokračovat), by měl mít každý alespoň částečně a zároveň oficiálně ve svých rukou. Sama si danou situaci neumím představit, aktuálně si myslím, že bych vždy bojovala do posledních sil - stejně jako jsem to viděla už několikrát ve své rodině - ale dopředu člověk nikdy neví. Jiné je, když funguje mozek a přestává fungovat tělo, jiné je, pokud už nefunguje mozek a není velká naděje na změnu.....Právo svobobodně a legálně se rozhodnout - tj. učinit třeba i své poslední rozhodnutí - by dle mého názoru mělo být k dispozici všem.

Myslím si, že pro případy, kdy člověk trpí nemocí, která mu způsobuje nesnesitelnou bolest, kdy už není schopen se na nic jiného soustředit, se dá eutanázie považovat za určitou možnost osvobození, úlevu.

myslím si, že ten kdo ví, že je nevyléčitelně nemocen a ví, že by musel být pořád v nemocnici a trpět, tak by měl právo si rozhodnout o tom zda chce či nechce eutanázii.

myslím si, že v mezní situaci, jak je tato , by měl mít člověk možnost se (za předpokladu jasného úsudku - ať již předchozího nebo aktuálního) se rozhodnout , zda bude dál bojovat za svůj život nebo boj důstojně vzdá. U dětí se této záležitosti trochu bojím, jednalo by se o rozhodnutí rodičů, je to asi na delší veřejnou intenzivní diskusi i právní pohled...

Myslím si, že v některých výjimečných případech trpí nevyléčitelnou nemocí pacienta nejen on sám, ale i jeho celé okolí, pro rodiny je to devastující a pro některé členy zbytečné trauma navíc. V případech, kdy pacient jen čeká na smrt a ještě trpí bolestmi je podle mě lidské mu dovolit část toho utrpení přeskočit a rovnou to skončit.

Myslím si,že když člověk dostal dar života, že by ho neměl zahodit, a vím, o čem píši.

Myslim ze moc lidi nestoji o to ukoncit svuj zivot kazdy z nas lpi na zivote jde samozrejme mimo jine i o pud sebezachovy ale jsou take lide tezce nemocni bez jakekoliv sance na uzdraveni kteri nevyslovne trpi nesnesitelnymi bolestmi ktere se jeste zhorsuji. Tak takovito lide si zaslouzi dustojne odejit z tohoto sveta ve spanku a ne se kazdy den probouzet a cely den se modlit aby jejich trapeni zkoncilo

Myslím, si že každý člověk by měl mít možnost odejít z tohoto světa s důstojností a rozhodnout o způsobu svého odchodu.

Myslím, ze by smrtelně nemocní lide neměli na sebe vázat jednak finanční prostředky a stejně tak i personál. Další věci je, ze by mel kazdy člověk, pokud je to trochu možné, zemřít důstojně.

Myslím, že by měl mít člověk v určitých situacích právo rozhodnout si o životě.

Myslím, že člověk by měl mít možnost rozhodnout o sobě, a pokud nechce např. být závislý na ostatních nebo čekat až se smrt rozhoupe pro něj přijít, má mít právo ji jít naproti.

Myslím, že člověk se může rozhodnout, že chce ukončit svůj život, a také ten, který je požádán, má plné právo vyhovět či odmítnout. Myslím, že to není otázka zákazů či povolení, ale vztahu jednotlivců k tomuto problému.

Myslím, že je hodně lidí udržováno uměle při životě ke kterému se už nikdy nevrátí. Já osobně bych takto přežívat nechtěla.

Myslím, že je lepší, když mají lidé možnost ukončit svůj život bez bolesti, když už nedokáží zvládat bolest.

myslím, že je otázka každého jedince se rozhodnou jestli žit nebo zemřit

Myslím, že je správné umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným ukončit svůj život, pokud psychicky nebo fyzicky trpí.

Myslím, že je to přijatelné řešení, když je někdo nevyléčitelně nemocný. Mám osobní zkušenosti s maminkou umírající na rakovinu i s pomalu umírajícím tatínkem. A ty konce byly opravdu moc smutné - jak pro mě a mé blízké příbuzné, tak pro lidi, kteří se o rodiče v nemocnici starali.

Myslím, že každý člověk by měl mít možnost dobrovolně ukončit svůj život. Myslím, že by mělo být ošetřeno, aby se jedinec nerozhodl impulzivně v reakci na nečekanou situaci, ale v případě nevyléčitelné nemoci, trvalých velkých bolestí atd s eutanázií souhlasím.

Myslím, že každý má právo na to rozhodnout o svém životě a smrti.

Myslím, že má každý právo rozhodnout o svém životě a smrti.

Myslím, že má každý právo se svým životem naložit podle svého.

Myslím, že má pacient právo na důstojné ukončení života, především v případě nezvratně progredující nemoci. Rozhodně by však měla proběhnout pouze na výslovnou žádost pacienta a to po vyšetření jeho motivů, aby se zamezilo souhlasům se žádostmi podanými pod nátlakem např. rodiny.

Myslím, že na to společnost není připravená a také bych měla morální problém o samotné proveditelnosti usmrcení v případě, že sám žadatel už toho není schopen. Kdo bude tím, který odpojí přístroj, podá lék apod..???

Myslím, že není možné někoho držet uměle při životě. Ať jde o nevyléčitelnou nemoc, nesnesitelné bolesti tišení léky...

Myslím, že pacient, vyžadující eutanázii má spíše sociální deficit, nechce být na obtíž, trpět bolestí, trpět samotou. Při respektování a odstranění těchto problémů, za spolupráce a zájmu rodiny a s pomocí státu( dopomoc v sociálních a medicínských službách) se bude určitě umírat v klidu a bez pocitu nutnosti eutanázie...

Myslím, že pro některé lidi je tahle možnost vysvobozením z bolesti či jineho utrpení.

Myslím, že pro trpící bez naděje na uzdravení by měla být šance na důstojný konec.

Myslím, že v určitých případech je eutanazie jedinou možností. Může ulehčit pacientovi i jeho rodině.

Myslím,že právo na ukončení života má každý člověk. A toto je možnost,jak mu vyhovět,když nemůže svůj život ukončit sám

Na jedné straně trpící a nevyléčitelný člověk, na druhé straně může jít o návratnou změnu kognitivních funkcí a v daném okamžiku, lze hototo stavu zneužít.

Na prvním místě by mělo být přání pacienta. Pokud je mu diagnostikována nevyléčitelná choroba, jejíž příznaky lze jen utlumovat, případně také zpomalovat jejich rozvoj, měl by mít možnost volby. Nemyslím si, že by bylo snadné legální eutanázii zneužít. Pokud vím, platí v Nizozemsku pravidlo, že pacient musí o eutanazii požádat jednou písemně a dvakrát ústně. Nedokážu si představit, jak by toto mohlo být zneužito. V případě pacientů, kteří jsou dlouhodobě v kómatu a je nepravděpodobné, že by se z něj probrali, by mělo rozhodnout buď "dříve vyslovené přání", nebo (pokud by takové nebylo) příbuzní. Jsem pro eutanázii dostupnou dospělým i nezletilým, ale také těm, kteří by o ni během několika let (Netroufám si navrhovat, kolika, maximálně však pěti.) požádali písemně i ústně za přítomnosti notáře.

Na úvod bych jen chtěla uvést, že nechat rozhodovat jen politiky je kravina, ale referendum... Když kolikrát vidím lidi a jejich názory o něčem, o čem absolutně nic nevědí, tak bych se také bála. Jinak si ale myslím, že by si každý měl rozhodnou o tom, co je pro něj ještě snesitelné a co už je přes jeho hranici a radši by si přál důstojnou smrt, která by pak byla pro něj, a možná i pro jeho rodinu, vykoupením.

Na vlastní kůži jsem zažila, jaké je trpět bolestmi, proti kterým už nepomáhají prášky. Mně nakonec pomohla operace - Bohu díky! Žít v bolestech dlouhodobě je nesnesitelné.

náboženské důvody, možnosti zneužití eutanázie

náboženské důvody, zneužitelnost

Nač trápit ty, co se již neprobudí nebo se nemohou hýbat a svět okolo sebe nevnímají a jejich rodinu, které se jen prodlužuje bolest vidět svého blízkého na pokraji smrti?

nacházím se právě v situaci (nevyléčitelně nemocný dědeček), ve které bych eutanázii pro dobro všech účastněných (hlavně dědečkovo) uvítala

Naprosto rozhodně nechci aby někdo jiný proti mé vůli rozhodoval jak mám nebo nemám žít či zemřít, chci o tom rozhodnout já sám, takže určitě jsem pro legalizaci. Chci mít tu možnost. Proč je mě v současnosti odepřena, proč si někdo cizí přivlastňuje právo rozhodnout o tom nejdůležitějším - o mém životě?!?!

např. v případě těžce nemocného ležícího nevnímajícího pacienta se nejedná pouze o něj, ale také o celou rodinu, která tím trpí jak fyzicky, tak i psychicky a dost možná i ekonomicky

nastíněné téma se týká každého člověka, proto by mělo být referendum...ovšem za podmínek dostatečného informování veřejnosti o této problematice, všech úskalích atd. Umírat by měl dle mého člověk důstojně a v důstojných podmínkách, ne každý má to štěstí usnout ve spánku a každý má jiný práh bolesti. O svém životě si každý rozhoduje, protože jen ten jediný ví, jak mu je a zda má sílu ještě vše snášet....každý člověk je zodpovědný pouze za svůj vlastní život a o něm rozhoduje, jak ho stráví a prožije....a i jak ze života odejde...

Něco jsem zažil.

Nedal jsem nikomu život, nemám tedy právo ho brát.

Nedávno mi umírala babička, bylo to nejhorší období pro nás všechny a hlavně pro ni. Moc si přála mít to už za sebou, protože cesta zpět už nebyla. Určitě by to bylo moc těžké rozhodnutí, ale dovedu si představit, že bychom ji její těžké trápení ukončili. Je to asi nevhodné porovnání, ale svého milovaného domácího mazlíčka také utratíme, pokud je vidět že mu už skutečně není pomoci. Uděláme to pro to, že ho milujeme a nechceme, aby tolik trpěl. Ale pokud je naděje, že se to zlepší, tak samozřejmě bojujeme!

Nedovedu si představit, že bych ležela v bolestech bez výhledu zlepšení stavu.

nedovedu si představit, že bych měla trpět nesnesitelnou bolestí, se kterou se nedá nic dělat, nebo být ve stavu, že mozek funguje, ale tělo už ne - za určitých okolností je smrt nemocného vysvobozením jak pro něj, tak pro jeho nejbližší

nedovedu si představit, že bych někdy k eutanázii přistoupila u jakéhokoli člověka

Nedovedu si představit, že se potýkám s nevyléčitelnou nemocí, trpím nesnesitelnými bolestmi a jen sleduji, jak den za dnem umírám. Všimněte si, že svým mazlíčkům lidé dopřejí tento odchod ze světa bez zbytečného utrpení, často s větama typu "už ho nic nebolí", "jenom by se trápil" apod. Kéž bych někdy sama měla důstojný odchod bez utrpení, a snad se do té doby dostaneme do takové fáze, že mi ho budou moci mí blízcí dopřát. Samozřejmě, zneužití se bojím, bohužel mě nenapadá, co proti tomu dělat.

Nehlasovala bych pro eutanázii z obavy, že by docházelo ke zneužití. Peníze mají velkou moc i v případě smrti.

Necháte trpět nevyléčitelně nemocného domácího mazlíčka? Ne? Tak proč milovanou osobu?

Nechci být dlouhodobě udržován při životě. Smrt je nevyhnutelnou součástí života a jestli přijde o rok nebo o deset let později je jedno. Kdo se bojí smrti, není schopen prožít svůj život.

nechci odpovědět

Nechci psat

Nechci trpět život, který vlastně není životem. Zkušenost z rodiny. Naše zdravotnictví nedokáže některé nemoci vyléčit a proto je tahle možnost nutná, nenechat lidi umírat v bolestech. A o prodloužení života nemůže být ani řeč, protože to není život. Člověk je velmi omezen ve všech činnostech, které by měly život naplňovat.

nechci už nikoho vidět dlouho a zbytečně trpět

Nechci zbytečně trpět.

Nechtela bych ležet nemocná, připojená na přístrojích, bez možnosti zásadního zlepšení zdravotního stavu.

Nechtěla bych protahovat nedůstojné žití.

Nechtěla bych se dožít toho, že žiju v neovladatelném těle a funguje mi jen mozek a jeden prst. Nebo něco takového.

Nechtela bych se sama trapit, zivotorit, umele prodluzovat jen trapeni. Taktez bych nechtela videt sve blizke se trapit, zijici, ale bez zivota. Samozrejme se obavam zneuziti eutanazie a i toho, ze existuji pripady, ze se clovek uzdravi nebo v bolestech tvrdi, ze chce zemrit, ale pres bolest se dostane a je vdecny za zivot.

nechtěla bych zůstat ležet třeba ochrnutá a odkázaná na pomoc ostatních

Nechtěla bych žít, kdybych byla tak těžce nemocná, že by nebyla žádná naděje a jen velké, neutuchající bolesti

nějak moc o této problematice nevím

Nejen jako zdravotník, ale i jako člen rodiny jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří trpěli nevyléčitelnou chorobou a umírali v bolestech, na jejich vyléčení byly použity veškeré metody. Čekala je jen vyhlídka na bolestné umírání i přes podávání analgetik. Myslím, že ani já bych nechtěla čekat na smrt v bolestech, upoutaná na lůžko, být odkázána na pomoc lidí a rodiny, aby po mě museli uklízet výkaly při neschopnosti dojít si na WC atd. Toto by pro měl byl 100% důvod k euthanazii ale na přání pacienta, s jeho plným vědomím a podpisem. Nikdy bych neměla srdce rozhodnout o smrti druhého člověka.

Nejsem nějaký velký humanista, sám jsem toho dost zažil, ale eutanázii bych povolil právě z humáních důvodů. Aby prostě netrpěl, jak nevyléčitelně nemocný, tak ale i ti nejbližší. okolo.

Nejsem sice věřící, ale nejsem si jíst, zda "se smí" takovy dar, jako je život, někomu vzít...

Nejsem zastáncem udržování života za každou cenu, pokud tak nejde učinit se zachováním důstojnosti a bezbolestnosti stavu umírajícího.

Nejsme na to zatím připraveni.

nejsme stvořeni k tomu, abychom druhým brali život. Nikdo by neměl žít s vědomím, že někoho usmrtil-ač se to pro něj zdálo být to nejlepší řešení

Někdo si nepřeje jen přežívat.

Někdy je lepší a milosrdnejsi ukončit trápení ne jen nemocného....

Někdy je lidské utrpení nekonečné. Myslím, že je vrcholem soucitu a lidskosti dopřát někomu smrt (namísto bolesti, komplikací, dekubitů a života, kde například nemůže sám ani dýchat), pokud takové přání opakovaně vysloví nebo vyslovil.

někdy je opravdu zdrav. stav člověka tak špatný, že to může být i vysvobození

Nekdy je to to jedine co by smrtelne nemocnym mohlo pomoci

někdy je ulehčení pro všechny, když člověk odejde důstojně a netrpí

Některé lidi děsí představa, že by před smrtí jen leželi a nevnímali by své okolí

Některým lidem jsou pomocí přístrojů udržovány funkce srdce a dechu, ale o životě tu nemůže být řeč. Zlepšení je vyloučeno. V takových případech je to vysvobození.

Někteří lidé mají nevyléčitelná onemocnění, trpí bolestmi, které léky jen málo tlumí a spíš jen přežívají než žijí. Neměli bychom je takto trápit, a pokud se rozhodnou, že už dál nechtějí žít, tak bychom ji to měli dopřát. Je to přece jejich život, ne náš. Udržovat je tu i přesto, že nechtějí, je velmi sobecké.

Někteří lidé opravdu trpí a pouze z nutnosti přežívají jen protože nemají možnost eutanazie. Vadí mi zoufalé kroky, ke kterým jsou takto někteří dohnáni - sebevraždy, které často provází dlouhé a bolestivé umírání a které se nemusí ani zcela vydařit. Eutanazie by mnoha lidem ušetřila spoustu trápení!

Někteří lidé trpí a chtějí, ať už kvůli sobě nebo i kvůli nejbližším, kteří trpí často ještě více pohledem na nesnesitelné bolesti apod. jejich blízkých, ukončit svůj život. Pokud není jiná možnost léčby a je to jejich vlastní a svobodné rozhodnutí, nemyslím si, že by to mělo být zakázané. Je to na jejich uvážení, každá má právo nakládat se svým životem tak, jak cítí, že je to správné.

Někteří lidé trpí nevyléčitelnou nemocí, v krutých bolestech jen čekají a prosí aby už umřeli. Pro takto nemocné a trpící pacienty je eutanázie vysvobozením.

někteří lidé trpí opravdu hodně

někteří pacienti opravdu neskutečně trpí a pouze přežívají ale už nežijí svůj život. v jedné otázce bylo něco

Nema smysl prodluzovat trapeni nekoho, kdo uz opravdu nema sanci na zlepseni nemoci ktera ho zabiji. Moznost zneuziti bude vzdy, ale na druhou stranu k euthanasii dochazi i dnes a bez jakekoli kontroly. Sam jsem byl svedkem, neceho podobneho a soudim ze to byla rozhodne lepsi moznost nez dalsi pobyt v nemocnici s jistou smrti.

nemám důvod,je to ale můj názor

Nemám pro odpověď ano dostatek informací a nejsem zcela přesvědčen o její správnosti. Navíc jsem přesvědčeno o tom, že takováto otázka není pro referendum vhodná, neboť volební účasti v ČR jsou velmi nízké a o tak komplexní problematice by voliči nebyli dostatečně informováni.

nemam ted cas, pardon :D

nemám žádný nápad, jak zajistit, aby nikdo tohoto práva nemohl zneužít

nemáme právo rozhodnout o životě nebo smrti žádného člověka

Nemáme právo rozhodovat, kdo kdy zemře, i když je tam závažná nemoc, nebo postižení.

Nemáme právo vzít život druhému člověku. Beru to jako vraždu. Místo toho bychom se měli snažit ulevit umírajícímu tělesně i duševně a duchovně.

Nemělo by se rozhodovat ani referendem, ale politicy by o tom neměli rozhodovat už vůbec. Rozhodnutí by mělo vycházet od lékařů. Eutanázie jako taková není zabitím, je vysvobozením pro některé, kteří boj již vzdali a chtějí umřít dokud si zachovali důstojnost, nechtějí aby se z nich jen stávala "zelenina". I u psů je možné uspání, aby se dále netrápili,pokud je to možné u nejlepších přátel lidí proč by na to lidé neměli mít nárok ?

Nemoc, která opravdu těžce ovlivňuje život člověka je hrozná a dotyčny by měl mít právo na rozhodnutí ukončení života, pokud by samozřejmě nemoc byla nevyléčitelná a bylo by jisté že člověk bude neuvěřitelně trpět

Nemohu hlasovat pro něco co je neslučitelné s lidskou důstojností a mým svědomím.

Nemozem sa zucastnit referenda v CR

nemusím to využít, ale je lépe mít na vybranou a také to svědčí o vyspělosti společnosti

Nemyslím si totiž, že na konci života jsou jen dvě varianty a) rychle umřít a netrpět b) ještě se určitě vyléčit. - tak by tomu bylo při velkém rozšíření eutanázie. Úplně by nás mohla připravit o přirozenou variantu c) žít, dokud neumřu a najít v tom smysl.

Nemyslím si, že je eutanázie eticky ospravedlnitelná.

Nemyslím si, že je přínosné, ba je to spíše kontraproduktivní, udržovat někoho, kdo to nechce, má obrovské bolesti a už nemůže dál, udržovat při životě. Mělo by se respektovat jeho přání.

Nemyslím že bychom my lidé mohli rozhodovat o životě a smrti, to nám nepřísluší a nejsme s to se rozhodnout správně.

Nemyslim, že pro člověka upoutaneho na lužku je život ten ŽIVOT natož odkázanost na druhé. Žití v bolesti a čekání ze dne na den na smrt, také nepovažuji za ten ŽIVOT. Nechápu, proč mužu nechat utratit zvíře, když trpí bolestí je staré a nemohoucí, ale nejbližším toto utrpění legálně zkratit nelze. A taky nechápu, proč na tomto světě necháváme lidi u kterých je již od narození jasné, že nikdy nebudou soběstační a nadosmrti budou odkázaní na pomoc druhých.

Není důvod nechat člověka trpět, když už jediné co ze života má jsou bolesti a čekání na smrt. Pokud skutečně není naděje a člověk sám¨vysloví přání zemřít, mělo by mu být vyhověno.

Není důvod nutit žít a trpět člověka, který si to nepřeje, proti jeho vůli.

Není možné, aby člověk rozhodoval o životě a smrti druhého. Pokrok v medicíně taky může zásadním způsobem změnit důvody pro eutanázii.

Není to dobrý nápad

není vůbec potřeba tady držet trpící lidi a s nima nechat trpět i jejich rodiny. Snažit se někoho udržet na světě i když sám o to nestojí je jen alibistická sračka. není potřeba se smrti obávat, až to všichni pochopí, tak teprve bude dobré dát o této otázce rozhodnout plebsu

nepovažuji to za správné. Jak již bylo řečeno, mohu já sama předem určit, co se se mnou stane, pokud se dostanu do určitého stavu...

Nesnesitelná bolest, bezvýchodnost a beznadějnost situace, pro nemocného asi úleva - v opačném případě trápení.

Nesouhlas s principem eutanázie; rozšiřující se možnosti paliativní léčby - spíš nutná podpora terminální péče.

Nesouhlasím s jakýmkoli nepřirozeným (předčasným) ukončením života. Je třeba znovu a více se učit, že nemoc, umírání a smrt patří k životu stejně jako zrození. Život není jen o příjemných a snadných věcech, byť bychom si to přáli. Dnešní společnost se ale často tváří, jakoby to tak nebylo.

Nespravdlivost

Netrpět

Neumím si představit horší mučení, než přinutit trpícího zůstat naživu. Taková thalamická bolest nebo locked-in syndrom, to jsou opravdu "lahůdky".

Neumím si představit sama sebe, že bych měla být dlouhé měsíce nebo roky připojená na přístrojích bez jakékoli naděje na normální život a jen čekat, až i přes veškeré úsilí přístrojů zemřu. Pokud není naděje a bez těch přístrojů by mé tělo už nikdy nefungovalo, je zbytečné jen tak nechat bezvládné tělo dýchat.

Nevidím důvod nevyhovět pacientovu přání zemřít. Trpí-li nevyléčitelnou chorobou, má bolesti a sám chce se dobrovolně vzdát života, proč prodlužovat jeho utrpení?

Nevidím důvod, proč by měl člověk, který umírá, zbytečně trpět třeba čtvrt roku.

Nevidím důvod, proč by měli lidé trpět nevyléčitelnou a velmi bolestivou nemocí v konečném stádiu v době, kdy bychom jim mohli pomoct toto trápení relativně bezbolestně a důstojně ukončit. Samozřejmě, za předpokladu, že by si to dotyčný přál. Horší by byla situace, kdybychom stáli před rozhodnutím, zda eutanazií ukončit život člověka, který se k tomu nemůže sám vyjádřit. Bylo by třeba ještě zvážit všechna pro a proti, ale jsem spíše pro legalizaci eutanázie. Nemá cenu držet uměle při životě umírajícího člověka, který tím navíc trpí.

nevidím kvalitu života v trvale vegetativním stavu

Nevidím smysl ležícího těla, kde už není obsažen člověk.

Nevidím v eutanazii vraždu ani sebevraždu, pouze důstojné opuštění tohoto světa, které tělo nevyléčitelně nemocného pacienta neumožňuje. Člověk, by měl mít možnost rozhodnout o svém životě/smrti sám, pokud je toho duševně a mentálně schopen.

Nevím

Nevím co mě v životě potká a já sama bych třeba o eutanázii jednou požádala.

Nevím jaká smrt čeká mě, je možné že na smrtelné posteli kdy budu třeba nevýslovně trpět a má rodina se mnou si možná budu přát tu eutanázii. Svým způsobem je to vysvobození.

nevylecitelna nemoc,bolesti

nevyléčitelná nemoc spojená s velkými bolestmi, bez naděje na zlepšení - eutanázie - řešení

Nevyléčitelně nemocní by netrpěli tak dlouho.

Nevyléčitelně nemocní často trpí zbytečně dlouho.

Nevyléčitelne nemocni v bolestech při plném vědomí konce - zkrácení utrpení po smireni

Nevyléčitelně nemocní, např. rakovina po ozařování, chemo atp. kde už opravdu není žádná naděje a v podstatě se čeká jen až nemocný zemře, v mnoha případech již jen tělo ležící na morfiu - tam to jistě má smysl.

Nevyléčitelně nemocný a bolestmi ztrápený člověk, který již nemá naději na uzdravení a pouze čeká na smrt, by měl mít možnost zkrátit své utrpení.

nevyléčitelně nemocný, který má veliké bolesti a není naděje na zlepšení stavu, by měl mít právo důstojně odejít

nevyléčitelně nemocný, trpící bolestmi, kdy život je už jen utrpení by měl právo rozhodnout o svém konci

Neztotožňuji se s myšlenku, že by kterýkoliv člověk měl mít právo vzít lidský život. Ať už svůj nebo cizí. Jedině snad ve vyjímce, kdy se z člověka stane tzv. zelenina a po zdlouhavých snahách, důkladném prozkoumání o nemožnosti zotavení, doporučí lékař (podpořen názorem dalších lékařů) odpojení od přístrojů, na kterých je "život" pacienta bezpodmínečně odkázán.

Nezvladatelné fyzické utrpení si dokáže představit jen ten, kdo ho zažil. Proto si myslím, že ten, kdo to nezažil, nemůže plně porozumět důvodům a přáním nemocného člověka. Myslím, že žít za každou cenu (i v hrozném utrpení) nemusí být náš hlavní cíl.

Než aby někdo trpěl několik let nesnesitelnou bolestí a už kvůli svému stavu vlastně ani nemohl žít plnohodnotný život, to je mnohem důstojnější ho nechat odejít.

Než nechat někoho umírat pomalu a třeba v ukrutných bolestech, raději volit eutanázii.

Než nelidsky trpět bez dalších nadějí tak lépe lidsky a důstojně odejít.

než se trápit a ničit tím rodinu, to ne, proto jsem zastáncem pro eutanázii

než trpět nesnesitelnou bolestí nebo být po zbytek života oblbován a utlumován silnými léky, tak raději nic

Nie som občan ČR.

nikdo by neměl trpět.

Nikdo by si neměl uzurpovat právo rozhodovat o něčím životě.

Nikdo nemá právo brát někomu život. Nic se neděje pro nic za nic, a jestli máme trpět, tak je to pro naše dobro do budoucna. Nemoc přijde tehdy, jestliže jsme sešli z cesty a něco dělali špatně.. naše tělo nás na to jen upozorňuje .. Spíš bychom měli hledat cesty a jak rozumět sami sobě .., jak správně žít a být lepšími .. To si myslím, že je ta cesta.. a být si na té cestě vzájemně a s láskou nápomocni.. Pak by žádné eutanázie nebylo třeba .. :)

Nikdo nemá právo ukončit svůj ani cizí život.

Nikdo si nemůže vybrat jestli se chce narodit, ale může si vybrat jak umře.

nikdy bych nechtěla žít upoutaná na posteli s nemožností se o sebe postarat; a být ostatním pouze na obtíž.

nikdy člověk není , kdyto bude potřebovat.

Nikdy člověk neví jaké situaci se ocitne

Nikdy člověk neví zda se to nebude týkat i jeho.

Nutit člověk žít je omezování lidské svobody a smrt je největší osvobození.

Nutit žít někoho, kdo žít už nechce, mi prijde nelidské. (Bez ohledu na to, jestli souhlasím s jeho rozhodnutím)

O svém životě by měl vždy rozhodovat jednotlivec ne politické rozhodnutí z důvodu globálního a společenského, ekonomického, náboženského atd. (viz. potraty) Ze zdravotní dokumentace vždy víme pouze fakta, ne okolnosti, pocity aj., pokud není možné zlepšení a člověk trpí, je to možnost, jak toto utrpení ukončit, a to nesobeckým způsobem.

O svém životě nebo smrti má právo si každý rozhodnout sám

O životě a smrti nemá žádný člověk právo rozhodovat!

o životě člověka má právo rozhodnout on sám a nejbližší, které k tomu určí. Pro nezletilé by měla být kritéria schválení eutanázie mnohem přísnější než pro dospělé

Obávala bych se možnosti zneužití eutanazie. Pro mně osobně by jediným důvodem pro eutanazii byla nesnesitelná bolest - pak je smrt opravdu osvobozením - tak jak to má být. Jenže pokud jsem dobře informovaná, v dnešní době se především bolesti dá předejít nejrůznějšími tišícími prostředky, a dále se domnívám, že lidé, kteří o eutanazii uvažují, spíš prožívají psychická muka - spojená s osamělostí, pocitem nepotřebnosti... Spíš než na legalizaci eutanazie, bych se tedy zaměřila na pomoc těmto nemocným z tohoto hlediska, z hlediska lidského - zajistit jim důstojný a "neosamělý" konec života. Co vůbec neschvaluji, je možnost rozhodnout za jiného - o eutanazii jiného člověka - to je pro mě naprosto vyloučené. Pro mně osobně je důvodem pro eutanazii, jak už jsem uvedla, pouze bolest, která se nedá snést, nicméně chápu, že různí lidé mají různé názory. Proto jsem vysloveně proti legalizaci, kdy by např. rodiče rozhodovali o smrti svého dítěte, nebo děti o smrti svých rodičů, a příbuzní o smrti jiného příbuzného. A nehledě na to, že v případě eutanazie se obávám degradace lidské osobnosti na "kus masa", kus věci, který už není potřebný, nepřináší nám zisk (nepracuje, apod.) - a je třeba se ho zbavit.

Obávám se zneužití, a to jak ze strany rodinných příslušníků (aby už měli "pokoj", aby se nemuseli starat, chodit do nemocnice, svým způsobem také psychicky trpět, neboť blížíci se smrt v rodině je těžká a náročná situace i pro nejbližší), tak i ze strany zdravotnického zařízení (ekonomické důvody, kvůli nim i tlak na rodinu). Skoro bych se více bála zneužití ze strany zdravotnického zařízení. Obávám se, že jakmile se jednou otevře "Pandořina skříňka", bude těžké to zastavit. Pak se budou zabíjet i mentálně postižení novorozenci, poté i tělesně, poté i starší děti a dospělí atd. Tak jako ve zmiňovaném historickém úvodu.

Obávám se, že by mohlo docházet ke zneužívání tohoto institutu. Nepanují zde tak silné morální a etické zásady, které by povolení eutanázie dovolovaly.

obavy ze zneužití

Občas nastane takový zdravotní stav, že si myslím že danýmu člověku by se jen ulevilo.

obecně jsem spíše pro povolené euthanasie, spíše by záleželo na tom, jakým způsobem by ta možnost byla právně upravena. Myslím, že pokud někdo má závažné zdravotní problémy, trpí bolestí a nemá příliš naději, že se jeho stav v dohledné době zlepší, neměl by být nucen "žít proti své vůli" v tomto stavu dál. Těžko si to kdo umíme představit, jaký je takový každodenní život, když sami takové problémy nemáme, každý by tedy měl mít možnost s vlastním životem disponovat sám.

Opravdu záleží na situaci a možnostech, které v danou dobu nastanou.

osobní zkušenost jako zaměstnance v LDN

osobní zkušenost s dloholetou nemocí v rodině

Otec zemřel na rakovinu.

pacient ma u tezkych nevylecitelnych chorob pravo zkratit sve utrpeni

Po vyplnění dotazníku si nejsem jistá, že téma eutanázie je něco snadného a jednoznačného. Nechtěla bych být ani v pozici, kdy bych měla rozhodovat o něčím životě nebo smrti.

Podle mě má každý právo rozhodnout si o svém životě, jestli má zdlouhavě a bolestivě umírat a nebo využít možnosti eutanázie.

Podle mě není nic horšího, než když nevyléčitelně nemocný člověk v poslední fázi nemoci jen čeká na smrt. Při eutanazii by se věděl, kdy přesně umře, tak by mohl umřít obklopen svou rodinou, říct jim poslední sbohem atd. Samozřejmě moje hlasování by ovlivnila i míra zabezpečení proti zneužití.

podle přikázání: Nezabiješ!

Pokud bu clovek mel nevylecitelnou nemoc a velke bolesti ,muselolo by to byt jeho rozhodnuti.

pokud budou daná jasně pravidla, tak je to lepší než prodlužovat umírání a trápení celé rodiny

Pokud by měl blízký trpět a bylo by to nevyléčitelné a zdlouhavé umírání ,trápení tak proč mu neumožnit důstojný odchod jako svým čtyřnohým miláčkům

Pokud by opravdu bylo zaručeno nezneužití tohoto činu, tak bych pravděpobně hlasoval pro schválení. P.S. Chválím opravdu zajímavý výběr tématu a kvalitu zpracování dotazníku. J.K.

pokud by se nastavili jisté hranice, podmínky apod., myslím, že by vzhledem pro některé pacienty byla eutanázie vysvobozením. ale je to hodně těžké rozhodnutí, dosud nevím, jestli bych v případě referenda hlasovala pro nebo proti...

Pokud bych byla smrtelne nemocna a nebyl by zadny lek, ktery by mi na 100% pomohl, chtela bych mit moznost zvolit smrt.

Pokud bych byla v posledním (příp. předposledním) stádiu nějaké nevyléčitelné nemoci (např. rakoviny plic), a věděla bych, že zemřu a umírání bude pravděpodobně bolestivé a zdlouhavé, asi bych velmi uvažovala o sebevraždě. Pokud by byla možnost eutanázie, určitě bych ji uvítala. Pokud člověk trpí bolestmi a už mu není jak pomoct a sám si přeje život ukončit, umožnila bych mu to.

Pokud clovek trpi nevylecitelnou nemoci a trapi jej nesnesitelne bolesti a vice mene "ceka" na smrt, mel by mit moznost se rozhodnout. Samozrejme po konzultaci s lekari a odborniky oblasti psychologie

POKUD ČLOVĚK NECHCE ŽÍT,A TRPĚT A ROZHODNE SE SÁM ZA PLNÉHO VĚDOMÍ A SVĚDOMÍ,NEMÁ SMYSL JEJ K ŽIVOTU NUTIT

Pokud člověk trpí nevyléčitelnou nemocí, která má progradující charakter a ví, že na konci bude trpět nesnesitelnými bolestmi, nebude vnímat své okolí, ztratí svou lidskou důstojnost, měl by mít svobodnou možnost takovéto trápení ze své vlastní vůle včas ukončit. Odejít smířený a důstojně.

Pokud člověk umírá bolestivou smrtí, a přál by si to, tak nevidím důvod, proč jeho přání nevyhovět. Je to přece jeho život.

pokud daná osoba ví že už nebude schopna normálního života a chtěla by svůj život ukončit tak proč ne.

Pokud chce někdo ukončit svůj život, je to jeho volba, nevidím důvod mu v tom bránit.

Pokud je člověk ještě sám za sebe rozhodnout o svém osudu, nevidím důvod, proč mu toto právo upírat a nechat ho dále trápit se.

Pokud je člověk nevylečitelně nemocný a má obrovské bolesti ,měl by mít možnost požádat o eutanazi.

Pokud je člověk nevyléčitelně nemocný aje v stádiu nemoci, ve které trpí a není mu pomoci tak má právo zemřít dustojně a je lidské ušetřit ho utrpení, které je v jeho případě nezvratné

pokud je člověk nevyléčitelně nemocný/ nepohyblivý+trpí bolestmi bez vyhlídek na zlepšení/vyléčení+je při smyslech musí to být nevýslovné utrpení

Pokud je člověk svobodný a má právo na život, má mít právo i na smrt, pokud jeho zdravotní stav vylučuje možnost uzdravení.

Pokud je člověk vážně nemocný, trpí a z největší pravděpodobností se z takového stavu už nedostane, myslím si, že by měl mít na výběr.

pokud je dostatečná a kvalitní paliativní léčba a zájem rodiny o umírajícího, je eutanazie nesmyslná vražda

Pokud je někdo nevyléčitelně nemocný, trpí bolestmi a není žádná naděje na uzdravení... eutanázie umožní člověku odejít důstojně. Smrt by přišla dříve nebo později a tak by se dalo ulehčit člověku, kterého by čekali stejně jen veliké bolesti.

Pokud je někdo tak nemocný, že nemá žádnou šanci na vyléčení a zbytečně se trápí, je eutanázie pro něj asi nejlepším řešením.

pokud je někdo těžce a nevyléčitelně nemocný a již nechce prodlužovat své trápení, nevidím důvod, proč mu bránit , je to každého rozhodnutí dle vlastního uvážení.

pokud je nemoc už v pokročilém stádiu a léky už nepomáhají a pacient má velké bolesti a přeje si konec

pokud je nemocný ve stavu,kdy už jen trpí bolestmi a nevnímá okolí a není mu pomoci

Pokud je nevyléčitelně nemocný člověk bez šance na uzdravení a jeho zdravotní stav se zhoršuje takovým způsobem, že má ukrutné bolesti, nebo že zůstane delší dobu upoután na lůžku a je odkázán jen na pomoc jiných (člověk zažívá pocit bezradnosti, potupy, zoufalství a vzteku). Proč jej dál trápit, proč nemůže zemřít důstojně a v klidu. Kdyby můj blízký příbuzný takto umíral a prosil , ať mu pomůžu, že se trápí, co bych pro něj mohla udělat??? Jedině souhlasit s eutanazií. Ano už existují hospice, ale ne každý se tam dostane. Hodně lidí umírá na LDN v nemocnicích, jako psi. A to už i ti psi jsou uspáni aby se netrápili. Lidé na LDN nemají dostatečnou péči, z důvodu velmi malého počtu sanitářů.

Pokud je osoba nevyléčitelně nemocná a další prodlužování života mu působí utrpení, nevidím důvod proč jej dále trápit. Eutanázie je důstojnější varianta než bolestivé umírání.

Pokud je pacient dlouhodobě v kómatu a je téměř jisté že se z něj už nikdy neprobere tak je zbytečné aby za něj dychaly přístroje, které můžou zachránit život někomu jinému.

pokud je to přání pacienta, mělo by mu býti vyhověno, jinak asi ne

Pokud jsou pacienti pouze ve vegetativním stavu a navíc trpí bolestmi.

Pokud někdo chce ukončit svůj život, mělo by mu to být umožněno, ale samozřejmě pouze po posouzení zdravotního stavu (nevyléčitelná nemoc, nesnesitelné bolesti...)

pokud někdo nesnesitelně kvůli své nemoci trpí a není naděje na vyléčení, měl by mít dotyčný právo odejít sám, než dál ležet v agónii.

Pokud někdo trpí při své nevyléčitelné nemoci, uleví se mu a poku má někdo právo na život, má právo i na smrt.

Pokud nekdy nekdo videl cloveka s nevylecitelnou nemoci co uz nechce dal bojovat, taky by souhlasil s legalizaci.

pokud není jiné cesty neprodlužujme utrpení

Pokud není sebemenší naděje na uzdravení a člověk nesnesitelně trpí, nevidím důvod, proč by se nemohl dobrovolně rozhodnout o svém životě. Ta muka si za něj nikdo neodtrpí.

Pokud osoba, která je schopna vlastního právního jednání, o eutanazii požádá, měla by ji rovněž obdržet. V dalších případech je to na posouzení lékářů a osob v nejužším příbuzenském vztahu.

Pokud pacient velmi trpí, je to jeho přání, a neexistuje léčba ke zlepšení jeho stavu je lepší pokud si zvolí důstojný odchod

Pokud půjde o kombinaci posouzení zdravotního stavu, a s přihlédnutím k přání pacienta, který v sobě nesnížené vnímání takovou možnost chtěl, tak je tato legalizace správná. Není správné, i přes neuvěřitelné pokroky v medicíně, nechávat nevyléčitelně nemocného nebo osobu v dlouhodobém komatu na přístrojích bez nejmenší šance jakéhokoliv zlepšení

pokud se člověk trápí několik let a jeho stav se nemění, a začíná to být pro všechny strany obtěžující, je celkem pochopitelné, že nemocný by chtěl své trápení ukončit, nehledě na to, zda žije v bolestech a není mobilní. Pro takového člověka je to "vysvobození".

Pokud si člověk přeje důstojně ukončit svůj život, měl by k tomu mít možnost.

Pokud si představím, že bych se ocitla ve výše popsaných situacích sama, tak bych se určitě rozhodla pro bezbolestné ukončení života

Pokud si to pacient přeje, mělo by být jeho přání vyhověno.

Pokud už není možnost na vyléčení, proč prodlužovat utrpení jak nemocného, tak jeho okolí ? Např. pokud onemocní amyotrofickou laterální sklerózou, člověk má právo zemřít důstojně.

Pokud už život přestane být životem a stane se jen přežíváním v bolestech a není naděje na zlepšení, může být smrt vysvobozením. Každý by měl o svém životě rozhodovat a sám a pokud se rozhodne pro smrt, určitě se pro ni nerozhodne jen tak a je s ní smířený, na rozdíl od těch, co tu zůstanou...

Pokud život člověka vypadá tak, že jen trpí a nemůže ani z části žít jako člověk, měl by mít právo tento "život" ukončit. Avšak musí se jednat jen o opravdu ojedinělé a vážné případy.

Pomalá, bolestivá, nedůstojná a nezvratitelná smrt je pro mě velikým strašákem

Pouze v případě nevyléčitelně nemocných s velkými bolestmi na jejich přání.

Pouze v případech, kdy pacient trpí velkými bolestmi a není šance na vyléčení.

Považuji za právo každého jedince, rozhodovat o svém životě. Nelze však paušálně někoho a nebo něco hodnotit. Co je pro někoho snesitelné, pro jiného již snesitelné být nemusí. Každý člověk je zcela jiný a tudíž na každého i vše zcela jinak působí. Referenda v podobných věcech nic neřeší a nemají tudíž ani logiku. Společnost by se vždy měla snažit o to, aby podobná rozhodnutí byla vždy ošetřena tak, aby procento zneužití bylo minimální, i tak se vždy najde někdo, kdo nebude spokojený. Ale toto je přece zcela normální a i toto je život a takto je to i třeba brát.

Pracoval jsem v nemocnici na jipkach, aru i dlouhodobem aru a jsou stavy, kdy vsichni vi, ze ten clovek bude zit nekolik dalsich par dnu, neni sance ho nijak vylecit, ale ne, my ho budeme drzet na pristrojich a ted se budete divit proc - protoze to pojistovna plati a ma dobrou pojistovnu (treba 213 dopre plati inenzivni peci), ktera ma dobry bodovaci system a plati nam dobre. Takze jsem i zazil situace, kdy bylo v kalendari poznaceno, datum, kdy pani xy muze zemrit, protoze pokud se dozije 30 dne, resp 60 dne, tak VZP zdvojnasobi svou platbu. A sral to pes ze je v bolestech, dejte ji paralen sestri... Tak co je teda vetsi svinstvo, jit nekoho odpojit, nebo nechat lidi trpet, protoze to pojistovna plati a my na tom vydelame? BTW a kolikrat si myslite, ze jsem si vyslechl - bezte na trojku vypnout ten norak. V lepsim pripade - budeme mit prijem, bezte vypnout ten norak. Takze alespon by netrval pololegalni stav, kdy si clovek neni jist, jeslti to muze, nebo nemuze. A dale muzu rozvadet dilema, ze pokud to neudelam, tak neni to vlastne zabiti toho cloveka na jipce, co potrebuje arovou peci a misto toho tam lezi nekdo, kdo stejne zitra, pozitri umre?

Pracovala jsem se starými a nemocnými lidmi a většina z nich chtěla zemřít,protože ztratila smysl života /nezájem příbuzných o jejich osud/. Na druhou stranu nesmyslné udržování při životě za každou cenu.Eutanazie,tak jak zní definice určitě ne,ale měli bychom více používat paliativní léčbu a nechat naše blízké odejít v klidu a s důstojností.Měla by se dostatečně tlumit bolest a ne říkat,že to přeci nemůžeme pacientovi dát,to je pasivní eutanazie.Spíše si myslím,že než hlasovat o eutanázii,měli by lékaři jasně vědět,kdy je již potřebná pouze léčba paliativní.

Pracuji u Policie ČR a jsem si vědom, že se mi může stát cokoli a rozhodně bych přistoupil k eutanázii v případech, kdybych měl být naprosto imobilní a musel by se o mě někdo starat po celých 24 hod. Další případy jsou různé formy rakoviny v pokročilém stádiu, kdy pacientovi pouze mírní bolesti a není šance na vyléčení.

Pracuji v paliativní péči, vím, že mnoho obtíží nevyléčitelně nemocných lidí umíme zmírnit. Znám lidi, kteří dokázali své poslední dny zvládnout.

Pracuji ve zdravotnictví a jsem svědkem hodně nedustojnych ,neetickych odchodů za života. Není pěkné,když lidé při vědomí se např.dusi,protože nemají čím dýchat a vy jim nemůžete pomoci,myslím,ze tohle si nezaslouží nikdo a to byl jen jeden příklad

pracuji ve zdravotnictví, vím jak někteří lidé trpí. Byla bych pro ulehčení odchodu z tohoto světa a event. pomocí z odchodem

Prastrýc měl Alzheimerovu chorobu. Kdybych věděla, že ji mám, určitě bych raději odešla ještě za určité důstojnosti, než se stát ležákem, který ani neví, jak se jmenuje. To nemluvím o případech bolestivého umírání např. při rakovině. Ke konci už prý nic nefunguje (resp. už by se musely podávat smrtelné dávky opiátů) a člověk umírá ve strašlivých bolestech. Zvířata taky nenecháme trpět, tak proč by lidé nemohli sami o sobě rozhodnout? Vyžadovalo by to samozřejmě přísnou legislativu, ale věřím, že by to bylo přínosem pro některé těžce nemocné.

Právě pro to, že si myslím, že by mohla být snadno zneužitelná. A žije zde až příliš mnoho zranitelných lidí.

právě proto, že by mohla být zneužita např. příbuznými, kteří se už nemůžou dočkat dědictví

Právo zejména o sobě rozhodnout

Právo zemřít nesmí být upíráno nikomu.Je to každého věc jak chce naložit se svým životem.Komunismus si osvojoval právo,řídit životy svých občanů a kam to vedlo?

Praxe v hospicích ukazuje smysl umírání - dozrání osobnosti člověka, usmíření s rodinou, vyrovnání se se smrtí a důstojnost až do přirozené smrti. Objevení Boha.

Pro člověka ve finální fázi nevyléčitelné nemoci se stálými bolestmi bez vyhlídky na zlepšení, naopak za zhoršujícího se stavu není důvod ho uměle udržovat při životě za stálého utrpění pro něj i jeho blízké, zvlášť pokud je mentálně schopen se sám rozhodovat a o eutanázii žádá.

Pro člověka, který prokazatelně trpí takovou nemocí, která je neléčitělná a dostane se do stavu, kdy už z jeho dřívějšího JÁ nezůstane téměř nic, přeje si sám svou smrt, je to možné východisko a pomoc v jeho utrpení. Odpověděla jsem ale spíše ano, a to proto, že je eutanazie velmi snadno zneužitelná.

Pro mnohé pacienty by byla eutanazie vysvobozením.

pro některé lidé by to bylo vysvobození

Pro některé lidi je to vysvobození z bezvýchodné situace a ponechání zbytku jejich lidské důstojnosti. Je samozřejmé, že by eutanázie musela být právně a fakticky ošetřena tak, aby se nedala zneužít a zároveň proces dostatečně rychlý, aby měl smysl.

Pro některé lidí to je bysvobozeni

Pro nektere pacienty je smrt vysvobozeni aby nemuseli trpet bolestmi a byt zavisli na silnych lecich a pristrojich.

pro vážně nemocného v bolestech žijícího člověka by to bylo vysvobození

Proč by se měl člověk trápit, když by mu už stejně nebylo pomoci?

proč by se měli trápit ti, kteří jsou uměle drženi při životě (senioři upoutání na lůžko, závislí na 24 hodinové péči jiné osoby)

proč nechávat při životě člověka, který trpí natolik, že musí být tlumen už jen léky proti bolesti a nevnímá co se s ním a kolem něj děje, to mi přijde jako týrání při kterém trpí nemocný i jeho blízcí

Proč žít život, kterého se neúčastním.

Prostě si to myslim

Proto, že by se vždy našel důvod jejího zneužití.

Protoze je to tryzneni lidi na luzku, oni sami trpi. Nikdo nechce "zit" tak ze bude x let umirat na luzku. Je to i pokoreni a vysvobozeni cloveka, pokud trpi bilestmi, nebo ma rakovinu ve vssim stadiu, kdy je pripoutan na luzko. Na cekat az umre, nebo mu muzeme "zprijemnit" umirani, vysvobodit ho. Nemeli bychom mi rozhodovat, koho nechame umrit a koho ne a at umre az bude z Cas. Melo by to byt vyslovne prani a slihlas jedince, ze to tak chce. Jedine on sam se svou psychikou a mentalni vyrovnani vi, co je pro nej nejlepsi. A urcote to neni zivot na luzku bez nadeje.

Protoze stojim za tim, ze eutanazie je spravna vec.

Protože člověk má mít právo odejít ze života důstojně pokud si to přeje a nebýt závislý na rozhodování ostatních v době, když už nemá sílu o sobě rozhodovat sám. Nechci se rozepisovat o tom, že navzdory proklamacím, pacient zpravidla nedostává důstojnou péči ani kompletní tišení bolesti navzdory všem proklamacím. To by totiž nemělo být důvodem k zavedení eutanazie, ale výzvou pro zdravotnický personál. Má to být možnost volby pro člověka, který nechce skončit jako bezmocný balík, byť balík dobře opečovaný.

Protože jsem pečoval o nevyléčitelně nemocného starého člověka.

Protože jsem přesvědčena, že jsou případy kdy je eutanazie humanější než prodlužování utrpení a bolesti a sama bych ji v této chvíli asi i využila.

Protože jsem už viděla několik těžce nemocných lidí - příbuzných, kteří se jen plácali ze dne na den a sami si přáli už umřít. Sami si nic neudělali a cítili se trapně za to, jak se o ně musí ostatní starat a přitom věděli, že stejně už je nic lepšího nečeká, jen čekání na smrt, která může přijít zítra a nebo třeba za měsíc dalšího trápení se.

protože jsem viděl dlouho umírat blízkého člověka, kterému už nefungoval mozek a jednalo se o vegetativní přežívání pod medikamenty

protože se mohu také dostat do situace, kdy bych si ji přála provést (na sobě).

Protože si dovedu představit, že by mohla nastat situace, ve které bych sám o eutanázii žádal.

Protože si myslím, že i já sama bych se mohla dostat do situace,kdy bych třeba o eutanázii uvažovala. Bojím se více utrpení než smrti.

Protože si myslím, že pokud je opravdu někdo nevyléčitelně nemocný a trpí např. nesnesitelnými bolestmi, mělo by mu být umožněno v klidu ze světa odejít a ne se trápit a těšit se na smrt....

Protože si nepřeji, aby kdokoliv z mých známých, přátel, rodiny a nebo já osobně měl nevyléčitelnou nemoc, trpěl bolestmi a musel čekat, než prostě "sám" odejde. Je lepší to ukončit a netrpět. Ani nemocný a ani rodina.

Protože u nevyléčitelných nemocí se trápí celá rodina jak nemocný tak i jeho příbuzní,kteří musí prožívat jeho bolesti s vědomím že mu není pomoci

protože, každý člověk by měl mít právo rozhodnout o svém životě tedy i smrti

prožila jsem umírání svého otce na rakovinu, nemohl se ani pohnout, ani najíst ,vše si uvědomoval

Přání jedince v otázce jeho života má být respektováno.

Před rokem umíral několik měsíců můj otec (89 let), byl celkově zesláblý, ležel, bez chuti do života, nejedl, stěžoval si na bolesti celého těla, byla to hrůza pro obě strany a ohromná psychická zátěž. Pomoci ani ulehčit mu nedokázal nikdo.

Před třiceti lety nám doma umírala babička,hrozně trpěla. Zvířatům pomahame umřít, proč ne lidem.Musí si lidí vytrpet poslední zvyky života? Nechci být v budoucnu odkázána na veškerou pomoc.

Přeji si mít možnost rozhodnout o svém konci. Jsem ten typ co nechce roky ležet v posteli a nevěděl o světě.

Přijde mi to neetické. Když si člověk přeje ukončit svůj život, často ho bohužel ukončí sám. Asistovaná eutanazie z rukou lékaře mi nepřijde správná. Jsem věřící a myslím, že i život v bolesti má smysl. Bolesti se dají zmírnit. Často lidé mají osobnější důvody k ukončení života. Bolest na duši, špatné vztahy, jejich život ,,nemá smysl".

Přijde mi, že každý by se měl rozhodnout sám, zda chce žít svůj život i se všemi nemocemi a problémy nebo ho raději ukončit

Připadá mi nedůstojné, když nemocný trpí silnými bolestmi a je prakticky odkázán na pomoc druhých( krmení, hygiena, proleženiny...) Já osobně bych se nechtěla do tohoto stavu dostat. Jestliže je legalizována interrupce, proč ne eutanázie?

Přivítala bych, kdyby lidé nespokojeni se svými životy, ve stavu bez naděje na vyléčení nebo nápravu, mohli svobodně zvolit možnost odejít z tohoto světa, a to důstojným způsobem, který neohrožuje a nemá dopad na veřejnost (na rozdíl od např. sebevraždy skokem po jedoucí vlak).

Ráda bych měla možnost se rozhodnout ukončit život, pokud by nebyla naděje.

ráda bych pro sebe a své nejbližší měla vědomí té možnosti

ráda bych sama měla tu možnost, v případě, že bych nesnesitelně trpěla a nebylo mi pomoci

Riziko zneuziti je prilis vysoke, zvlaste v Cesku, kde selhavaji kontrolni mechanismy.

Riziko zneužítí Co se stane s mentalitou lékaře, který má léčit a bude zabíjet.

riziko zneužití

Rozhodně si myslím, že pokud někdo trpí nesnesitelnými bolestmi, které už neutlumí ani opiáty, je mu stále zle a není naděje na zlepšení, měl by mít právo klidně zemřít. Můžeme to udělat pro svého psa a já bych byla ráda, kdyby to ve zmíněné situaci mohl někdo udělat pro mne.

Rozhodnout by měli o zákoně politici na základě opakovaných odborných studií u nás.

Rozhodnuti musi byt na cloveku a ne nekom jinym

Rozhodovala bych se podle zákonného rámce, jak by eutanazie u nás byla zpracována, prováděna... Například v Belgii eutanazie uzákoněna je a funguje to...

Rozhodování o vlastním životě je na vůli každého jedince, v možnosti eutanázie vidím taktéž důstojnou cestu smrti, která by byla třeba za jiných okolností vedena pokusem o sebevraždu s nejasným koncem nebo prodlužováním životního utrpení nemooucího jedince.

Rozhodovat o smrti druhých je ohavné

Rozhoduji se na základě představy, že se já osobně budu nevyléčitelně nemocná a budu trpět velkými bolestmi, byla bych vděčná za tuto možnost ukončit mé trápení.

S eutanázií nesouhlasím, přesto lidé, kteří si o ni požádají neodsuzuji, protože to bývá určitě pro ně velmi těžké, ale taky záleží na blízkých. Cítí se zbyteční a nepotřební, protože se k nim takto chováme - přitom když se rodina dokáže postarat o těžce nemocného je to obrovský příklad pro mladší generaci. Hospice jsou k tomu nápomocny, protože celodenní starost o nemocného není jednoduché. Mnozí to prezentují jako pomoc nemocnému, přitom je to určitý druh alibismu - nechtějí mít starosti. Vždy my mladí máme problém být vlídní, vstřícní a ohleduplní ke starší generaci.

S eutanazii spíše nesouhlasím, když už něco podporovat, tak hospice a rodiny, které pečují o těžce nemocné, ne eutanazii. Navíc hrozí riziko zneužiti.

S ohledem na trpící pacienty kterým již není pomoci a jsou upoutáni na lůžko a sami by se rádi pro tuto možnost rozhodli.

S ohledem na zneužitelnost. Myslím si, že v extrémních situacích by bylo možno při posuzování přihlédnout k okolnostem. Nemocný člověk, který je v dobré péči v dnešní době má možnost být ošetřován vhodnými léky a každý den prožít důstojně. Každý den mu může přinést vzácné chvilky, stejně jako jeho blízkým a rodině.

s tímto zásadně nesouhlasím a nebudu se podepisovat pod legalizaci vražd a sebevražd

Sám bych chtěl skončit to utrpení, kdybych věděl, že mám nevyléčitelnou nemoc, zbývalo by mi jen pár dní života a byl bych v nesnesitelných bolestech.

sam bych o ni v pripade tezke nevylecitelne nemoci stal

sama bych chtěla mít možnost ukončit svůj život tímto způsobem

sama bych si nepřála se závažnou nemocí žít a komplikovat tím život i rodině (např. pokud bych potřebovala nepřetržitou péči). Zároveň pokud se o sebe člověk už nedokáže postarat sám, měl by mít možnost rozhodnout o svém životě- může to být lepším řešením než se roky cítit ''na obtíž''

Sama jsem byla v situaci, kdy jsem viděla umírajícího a trpícího člověk, a nemohla mu pomoci, ale mohla jen přihlížet tomu jak trpí a umírá.

Sama jsem nemocná a nechci se ocitnout v situaci,kdy se o sebe nedokážu postarat

sama jsem nevyléčitelně nemocná, a tak si myslím, že by se mohlo stát , že už bych si přála rychlý konec utrpení

sama mám nevyléčitelnou nemoc, zatím bez následků, ale v případě úplného ochrnutí a bolestí bych ráda zkrátila utrpení, které není vyléčitelné

Sama trpím nevyléčitelnou nemocí. Nechci být "živá mrtvola". život není o čekání na smrt v nemocnici, v hospicu nebo doma.

Sama v sobě nosím již dlouho pocit, že v případě nevyléčitelné nemoci s bolestmi či ochrnutí s napojením na přístroje nechci žít - nechci soucit, nechci být na obtíž a přidělávat starosti s péčí o mne. Léky na tlumení bolestí nebo i napojení na přístroje - to jsou velké finanční částky, které by se daly využít jinde.

Sami v rodině mame osobu, ktera již přibližně 15 let trpí Alzheimerovou chorobou, nevnímá, nikoho nepozná, nedokáže mluvit, potravu přijímá sondou a sama se nedokáže hýbat, nosí plínky. Zdravotní pojišťovna již odmítá platit její pokoj na LDN. Je to težké pokud víte, ze by se možná mel lépe jinde, protože z věcného lezení ma jen otlaceniny a ze svého života nic a nikdy uz mit nebude.

Setkala jsem se těžce a nevyléčitelně nemocnými lidmi, působila jsem na praxi v hospici a někteří těžce nemocní umírající v bolestech by eutanazii uvítali.

Skráťme trápenie chorým ľudom.

Sledování situace těžce nemocných a přestárlých lidí, postižených Alzheimrovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími jako těžký stupeň rakoviny a jejich život, pokud se tomu ještě nechá říkat život či pouhá existence.

Smrtí život nekončí.

Snížení zátěže ve zdravotnictví u těžkých nevyléčitelných případů, důstojný odchod ze světa - pacient nemusí ležet po zbytek života jako "placka" a může se rozhodnout ukončit život důstojnějším způsobem než je sebevražda

so zo SK

soudím podle sebe, že kdybych já měla nějakou nevyléčitelnou nemoc, nechtěla bych zůstat rodině na obtíž, ať fyzicky, psychicky a v neposlední řadě i finančně ...

Souhlasila bych s eutanázií, pokud by ukončila bolestivé trápení, které nevede k vyléčení za alespoň těchto podmínek: - pacient by využil institutu "předem vysloveného přání" nebo - pacient by byl několik let v kómatu nebo trpěl ve velkých bolestech

Souhlasila bych, pokud by jasně byla dána pravidla a ta by mi připadala, jako správně zvolená.

Spíše ano - pouze v případě, že by opravdu byla legislativa upraveno tak, aby došlo k minimalizaci zneužívání a aby takové případné zneužití bylo trestné.

Spíše ne jelikož se domnívám, že je velmi jednoduché to zneužít.

splnění přání nemocného

Společnost nemá nejmenší právo do rozhodování člověka o jeho životě. I termín „sebevražda“ je nedůstojný a zavádějící.

spousta lidi, kteří by privitali tuto formu odchodu při sve nevylecitelne nemoci

Spousta nemocných lidí se určitě trápí na tomto světě a ráda by odešla.

Spoustě lidí by to ušetřilo trápení

Spoustě trpících by to pomohlo ukončit jejich trápení. Mimochodem, nepřipadá mi vhodné ani referendum (protože masa těžko bude jednat rozumně, ať už to znamená cokoli), ani výhradně politické rozhodnutí, protože politici si vymýšlí kraviny ve svůj prospěch a ve prospěch svých demagogií, které pak nejhůře dopadají na obyčejné lidi. Měl by to hodnotit spíše sbor odborníků (lékařů, anesteziologů, neurologů, psychologů, psychiatrů...).

Stejně jako potrat považuji eutanásii za zásah proti životu na než nemá člověk právo. Trest smrti jsme odmítli a pod rouškou hezkých řečí uvažujeme o tom jak se zbavit ne zločinců, ale lidí nemocných. Poznámka o eutanásii v Německu mi přijde naprosto případná.

Strach ze zneužití.

svoboda člověka je i v rozhodnutí nežít; maximálně preferuji svobodu

Svoboda rozhodnout se, možnost "ukončit trápení"

Svoboda rozhodnutí

Svoboda rozhodnutí o vlastním životě by měla být nadřazena ochraně života ze strany společnosti proti vůli dané osoby (samozřejmě u svéprávných a mentálně zdravých osob, které dokáží chápat dopady takového rozhodnutí)

Táta kamaráda umíral 6 let v obrovských bolestech s rakovinou žaludku. V těchto případech by měl mít každý možnost důstojně odejít. Doktory prosil, aby se o něj přestali starat, ale dále ho léčili. Výsledkem je, že se posouvá smrt, ale neprodlužuje život.

Těžce (nevyléčitelné choroby) nemocní lidé trpí silnými bolestmi.

těžce nemocní trpí a tím i celá rodina

Těžce nemocný člověk, zvláště v případě, že jeho zdravotní stav se velmi pravděpodobně už nemůže zlepšit, by měl mít možnost rozhodnout se, že už toho bylo dost.

Těžce nemocný, trpící člověk, který ví, ze stejne umírá by mel mit právo rozhodnout o svém odchodu.

Trpící by měli mít právo rozhodnout, zda má cenu dál trpět a čekat až je dostihne jejich konec, nebo je lepší si svůj konec zvolit.

trpící člověk jistě by měl být pochopen a zbaven muk,ikdyž nevím ,je-li to etické nebo protináboženské.

Trpící lidé by měli mít možnost si zvolit jak dále pokračovat či nepokračovat.

trpící lidé,by měli mít šanci si říci,jak chtějí ,nebo nechtějí žít!Samozřejmě by bylo důležité sestavit nějakou etickou komisi,která ještě prozkoumá ,jestli nemocný je opravdu nevyléčitelně nemocný a jestli je psychicky vyrovnaný a je schopen objektivně rozhodnout.

Trpím nevyléčitelnou nemocí a v případě zhoršení zdravotního stavu je to pro mě jediné správné řešení.

Tuto otazku jsem si jiz kladla nekolikrat co se tyka mne ja bych zvolila pokud bych byla nemocna nebo napojena na pristroje at lekari si ze mne vyberou vse co je jeste dobre a pomuze to dalsim lidem a jinak nez lezet kolik let a dychat za mne pristroje volim eutanazii.

U lidí, jejichž naděje na uzdravení je prakticky nulová (alespoň dva nezávislé lékařské názory) a oni jsou se smrtí smíření (akorát se jim z nějakého důvodu delší dobu nedaří umřít "přirozeně"), jsou v kómatu nebo z jiného důvodu nemají možnost se vyjádřit (těžce tělesně postižení, velmi malé děti,...) a jejich nejbližší okolí je s tím smířeno, by měla existovat legální cesta k ukončení života. Analogie např. k potratu při zjištění Downova syndromu nebo dnes již legálnímu odpojení od přístrojů.

ukončení utrpení nevyléčitelně nemocných

ukončení velkého trápení lidem s obrovskými bolestmi bez naděje na uzdravení

ukončení velkého utrpení

Ukončí se tím trápení osoby. Nebudou se vynakládat takové peníze ze zdravotních pojišťoven na léčbu / prodloužení života .

Ukončit utrpení, bolest, stejně bude jednou konec.

úleva pacienta

uleví se nemocnému

Umím si představit, že lidé, kteří trpí, mohou uvažovat o této možnosti, která je jejich utrpení zbaví dříve.

umírá mi kamarádka a vím, že kdyby mohla mít možnost volila by eutanazii než trpět a osobně vím, že já bych se rozhodla sama za sebe stejně být v její situaci a mít možnost volby

Určitě ano, ale jen za jasně specifikovaných podmínek.

určitě jsou případy, kdy je euthanazie řešením, ale je to těžké a složité rozhodování

Utrpení a nemožnost dosáhnout kvality života,závislost na přístrojích bez možnosti zlepšení. Problematika umělé plicní ventilace, kardiostimulátoru...

Utrpení je horší než smrt, pokud je bezvýchodné.

Uvědomuji si, že bolest dokáže člověka změnit v něco, než lidskou bytost ... pokud bych byla já sama nemocná a měla jsem velké bolesti bez vyhlíidky na zlepšení, chtěla bych mít možnost o svém životě sama rozhodnout. Nechtěla bych svou nemocí zatěžovat a trápit své blízké.

už kvůli těm lidem , kteří opravdu žijí v bolestech vlastně jen trpí a jejich život je ve čtyřech stěnách, závislí na druhých a na lécích...ale vše je otázka, kdo bude rozhodovat...zda sám nemocný nebo nejbližší rodina...

v době,kdy je společnost velmi konzumní tak není pravděpodobné,že i eutanazie nebude jen byznys.

V jistých případech už není lidksým život životem, ale pouze nesnesitelnou bolestí pro nemocného tak pro jeho okolí. Eutanazie je v takovýchto případech řešením.

v mém okolí se jž vyskytovali osoby které před smrtí trpěli bolestmi a bylo zřejmé ,že trpí svým stavem , špatně se to píše ale smrt pro ně i jejich rodiče byla vysvobozením z dlouhého trápení se a vědomím ,že není jak pomoci .

V mnohých případech je utrpení dožívat,a někdy už aniléky netlumí bolest.takové utrpení si nikdo nezaslouží.A pokud pacient chce za každou cenu eutanázii,nevidím důvod mu nevyhovět.

V některých opravdu závažných případech by to určitému nemocnému člověku ulevilo od bolestí a zdlouhavému léčení bez naděje .

V nekterych pripadech, kdy pacienti trpi hodne, by to asi uvitali. Pro rodinu take nemuze byt prijemne sledovat, jak pacient dlouze umira v bolestech.

v některých případech je lidštější osvobodit člověka od bolesti, nebo nedůstojného, nebo nijakého žití

V některých případech je smrt vysvobozním.

V některých případech je to podle mě jediné řešení, které zachovává lidskou důstojnost a zkracuje utrpení, které by stejně nevyhnutelně končilo smrtí.

V některých případech myslím, že je eutanázie důstojnějším a snad i humannějším řešením, než mnohdy pomalá, útrapná či bolestivá smrt.

V některých závažných případech je to jediná možnost, jak pomoci. V přírodě by ten člověk nebo tvor také nevydržel a umřel by. Proč držet někoho při životě pouze přístroji a vědět, že strašně trpí a brečí bolestmi a žadoní o vysvobození?

V pripade, ze nektery pacient je smrtelne nemocny, mel by mit moznost dustojne ukoncit svuj zivot. Ja osobne si nedovedu predstavit to, ze jednou mozna budu zcela odkazana na pomoc druhych. V pripade, ze by se to nekdy stalo a nebyla by moznost nejake zmeny k lepsimu normalnimu stavu, volila bych eutanazii. Samozrejme, rikam to nyni, a v dane situaci bych se treba zachovala jinak, ale v soucasne chvili je tohle muj nazor.

V prostředí České republiky by jistě docházelo k mnoha zneužitím. Jsem o tom bytostně přesvědčen. Nejsme na eutanázii dostatečně morálně vyspělí.

v případě jasně stanovených pojistek proti zneužití si dovedu představit situace, kdy objektivně skončil smysl pokračování lidského života, a to se stává pouhým nevratným utrpením. Takové rozhodnutí by nepopřelo smysl a dar lidské existente (jak často argumentují věřící), naopak by předchozímu svobodnému životu dodalo v případě jeho příchozí nesmyslnosti svobodnou tečku.

V případě neléčitelné nemoci s bolestivým průběhem, kdy není naděje na zlepšení, jsem pro eutanázii.

v případě nevyléčitelných nemocí s bolestivým průběhem by člověk měl moci o své budoucnosti rozhodovat sám

V případě nouze bych jí sám využil.

V případě správného a důsledného právního ošetření může lidem pomocí od utrpení. Mimochodem, tento dotazník je značně tendenční a z otázek je patrný názor autorky na danou problematiku. O jeho relevanci by se tedy dalo s úspěchem pochybovat.

v případě, že člověk umírá, léčba neexistuje, selhává organismus a není mu už žádné pomoci, je eutanázie jediným lékem zkracujícím utrpení, osobně bych nechtěla měsíce, týdny, ani dny navíc trpět, pokud vysvobození jiné již není

V případě, že člověk v utrpení jen čeká na smrt. V přírodě není možné, aby těžce nemocné či zraněné zvíře , muselo trpět, vždy se najde někdo kdo jeho utrpení ukrátí, nevím proč v době, tak vysoké lidské inteligence by měli lidé nekonečně trpět, často i proti své vůli, dokud pomalé umírání nepřijde samo.

v rodině jsem měla člověka, který bych ležící bez možnosti pohybu, trpěl fyzicky i mentálně a jediné jeho přání bylo již zemřít. Neříkám, že tento konkrétní případ bych takto řešila, ale jsou lidé, kteří jsou na to ještě hůře. Pokud by bylo vše legislativně dobře ošetřeno, říkám ano.

v těch správných případech je to správná věc, ale nedokážu říct kdo to mže posoudit, že je to ten správný případ....

v určité fázi nemoci, kdy pacient jen nevýslovně trpí a není absolutně žádná šance na zlepšení, vše se jen trvale zhoršuje a je to pro všechny okolo nevýslovná zátěž a bezmoc, že nelze pomoci zmírnit jeho utrpení

V určitých případech již není zaručena kvalita života, zvláště při velkých bolestech.

V zájmu zachování lidské důstojnosti mi přijde jedině správné, aby si člověk sám zvolil způsob své smrti a mohl se tak například vyhnout utrpení spojenému s posledními dny, kterým se žádným způsobem nemůže vyhnout. Léky tlumící bolest nemusí dostatečně fungovat a i v případě jejich naprostého tlumícího účinku si nedovedu představit, že by mentální stav pacienta zůstal zachován do takové míry, aby si uvědomoval základní skutečnosti.

Vadí mi nesmyslné prodlužování života, smrt v nemocnici, život bez života.

ve 4. ročníku střední školy jsme pořádali konferenci na téma euthanásie a paliativní péče, navštívila jsem několik hospiců a mluvila s pár pacienty, je to velmi složité téma a nikdy není jistota, že to bude opravdu podle přání pacieta (může chtít euthanasii na nátlak rodiny, může si připadat zbytečný, může to chtít vzdát), na druhou stranu opravdu může ze své vlastní vůle kvůli nesnesitelným bolestem chtít svůj život ukončit a nezvládne to sám - muselo by se velmi podrobně zkoumat kdo a PROČ euthanasii chce + jaké má zázemí a podporu rodiny a svých blízkých

Ve sdělovacích prostředcích se už několik případů legální eutanázie objevilo a myslím si, že při nich měla eutanázie smysl.

Ve svém rodinném kruhu jsem zažila několik případů vážně nemocných. Nejtěžší však pro mě bylo sledovat útrpné umírání maminky.

Ve svete to funguje. Nac se trapit...

Ve vyjímečných případech velkého utrpení jsem pro to aby sám pacient rozhodl o svém žití. V případě dlouhodobého koma s přihlédnutím na funkci- disfunkci mozku bych byl také pro eutanázii. Možná bych pak úkon samotného odpojení nechal na ,, robotovi,, než na konkrétní osobě.

Velmi snadno zneužitelné. Nemám právo rozhodovat o životě a smrti.

Věřím tomu, že lidem, kteří trpí bolestivou a nevyléčitelnou nemocí úmrtí od bolesti pomůže.

Věřím že se najdou případy kdy je eutanázie správným řešením, měla by tedy být legální a zároveň velmi striktně kontrolovaná.

Věřím, že člověk má právo rozhodnout o svém vlastním životě. Nemám potřebný background, abych se dokázala v otázce uzákonění eutanázie rozhodnout na základě racionálních argumentů; o problematiku jsem se nikdy do hloubky nezajímala, takže neznám možné dopady na zdravotní péči, farmaceutický výzkum ani rizika zneužitelnosti a podobně. Prostě si myslím, že každý člověk má právo rozhodnout se zemřít.

Věřím, že pro někoho je smrt vysvobozením, a zbytečným prodlužováním se zvyšuje jeho utrpení.

Věřím, že více lidem by to rozhodně ulehčilo trápení. Každý by měl mít možnost v těžké zlomové chvíli rozhodnout se sám za sebe.

Viděl jsem své blízké v beznadějné situaci umírat za hrozného utrpení.

Viděla jsem hodně lidí, co už nechtěli žít a po zbytek života se jenom trápili a plakali. Život pro ně ztratil smysl. Je to hrozné utrpení muset žít a popřípadě mít i nesnesitelné bolesti. Pro takové lidi je to spíš vysvobození, oni stejně vědí, že čekají pouze na smrt, že nic jiného nepříjde. Ti, kteří ale žijí ještě v naději, tam bych eutanázii nedoporučovala i když ostatní vědí, že je to ztracené definitivně.

Videla jsem jak se lide v poslednim stadiu rakoviny trapi a nepomahaji ani utlmujuci leky jako morfium

Viděla jsem mnoho pacientů, kteří byli odkázáni na přístroje a na pomoc druhých a neměli možnost volby. Jejich život jim byl i přes jejich námitky uměle prodlužován, což hraničí s týráním lidí. Zvířata mají možnost zemřít bezbolestně a v klidu, proč lidé ne?

Viděla jsem už několik lidí umírajících, kteří mě osobně prosili,abych jim dala nějaké léky a ukončila to, takže ta myšlenka má určité své opodstatnění.

Viděla jsem už své příbuzné trpět v posledních dnech smrtelné nemoci a pokud by to bylo legální a oni sami chtěli odejít dřív, přistoupila bych na to. A sama bych chtěla mít tuto možnost otevřenou.

Viděla jsem ve své rodině příliš mnoho utrpení a bolesti ze smrtelných a nevyléčitelných chorob a lékaři toto utrpení a bolest prodlužovali, protože museli. Kecy, že jsou léky na bolesti a že nemocný nic necítí, jsou jenom kecy. Já bych něco takového rozhodně prožít nechtěla.

Vím o spoustě případů opravdu těžkých bolestivých stavů, kdy pacient jen "čeká na smrt" a nemá možnost nijak si užít konec života. Na druhou stranu i přes drsné psychologické testy se tak může zneužít lékaře v podstatě k sebevraždě, která rozhodně nutná není.

vím, že sama bych se nedokázala rozhodnout pro eutanázii ani u blízké osoby ani u sebe, tak by byla legalizace eutanázie pro mě zbytečná

Viz odpovědi výše - velké riziko zneužití

viz předchozí

viz výše

Vlastni prani

vlastni zkusenost na osobe blizke, ktera umirala v nesnesitelnych bolestech bez moznosti utlumu bolesti

vlastní zkušenost s babičkou dlouho umírající v bolestech v nefunkčním těle s fungující hlavou, déle než rok nás několikrát denně prosila, ať jí pomůžeme umřít...

vnímám to jako svobodu jednotlivce

Vnitřně jednoznačně podporuji možnost eutanázie, ale nejsem si jist, zda dokážu domyslet všechny důsledky

Volba

volbu ukončení života není člověk schopen úplně obhájit

Vše má svůj důvod a význam. a myslím, že dokud se člověk neocitne v daných situacích nemůže posoudit, jak by jednal.

vůle většiny

Vyděla jsem umírat tetu. Měla roztroušenou sklerózu a rakovinu. Sama má maminka prohlásíla,že dopadnout tahle,tak se radši zabije. Kdyby byla eutanázie legální,lidé by mohli odcházet se ctí a ne si brát životy. Pak se ještě o nich mluví v tv.

Vycházím ze svého vlastního přání. Pokud budu mít nevyléčitelnou nemoc, která mi bude způsobovat velké utrpení, kdy nebudu ani při smyslech a tím budu zraňovat i své blízké... A toto přání vychází z vlastní zkušenosti, kdy děda byl v nemocni měsíc a i lékaři říkali, že to je jen prodlužování umírání. V jiných případech má člověk možnost se s blízkými rozloučit a případně svým rozhodnutím svůj život ukončit...

Vysoká hrozba zneužití, nebo zabití z ekonomických důvodů. Povolil bych jí jen pokud by bylo jasné, že se jedná o průkazné nevratné poškození mozku člověka. Člověk bez uvědomění si sebe sama a bez myšlenek již je stejně mrtví. V ostatních případech Eutanázii považuji za nepřípustnou a lehce zneužitelnou.

Vysoké riziko zneužitelnosti a etická otázka smyslu života ve všech jeho fázích, i v utrpení.

vysoké, opravdu vysoké riziko zneužití - říkám z vlastní zkušenosti, když vidím, co všechno jsou rodiny schopny tvrdit...a kdo bude rozhodovat za dementního umírajícího s rakovinou a mts mozku? měl by se snad zabít na přání rodiny, protože rodina si myslí, že trpí???Kdo zhodnotí, jak mu je? Rodina bude schopna podat žalobu na nemocnici, že odmítá zajistit eutanasii - je riziko, že vedení nemocnice bude tlačit na to, aby se vyhovělo rodinám... A kdo bude zabíjet??? Lékař, který se zavázal k péči včetně podpůrné péče a tlumení bolesti těch, ktrerým už nemůže pomoct jinak - ale nebude urychlovat smrt. Spousta lidí, kteří chtějí umřít, chtějí často proto, že jsou v depresi, osamělí. Taky vyhovíme?

Vysvobozeni pro nemocneho

vysvobození pro nevyléčitelně nemocné pacienty, pacienty při "locked in" syndromu apod.

Vysvobozeni. Nekdy je to lepsi, nez psychicke deptani, bolesti a cekani na smrt.

Vzdát lze ledacos ale za život by měl bojovat každý. Ovšem je každého rozhodnutí jestli bojovat chce nebo ne.

Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost X krát vidět utrpení umírajících lidí, kdy vyloženě jen čekají na smrt a modlí se, aby přišla brzy, tak vím, že já takto dopadnout nechci a rozhodně bych ráda v tomto případě využila eutanázii.

Vzhledem k vážnému a bolestivému onemocnění mého dědy. Jenž vedlo k pravidelnému podávání několika násobného denního přídělu morfia. Tato situace dospěla k úmrtí i když ve spánku, ale to jak vypadal po takovýchto dávkách nebylo hezké.

Vzhledem ke stavu českého zdravotnictví a úrovni péče o ekonomicky slabé umírající se přikláním k tomu, aby pacient s progresivním onemocněním vedoucím k silnému utrpení, ztrátě důstojnosti a smrti měl možnost rozhodnout, kdy a za jakých podmínek zemře, a aby mu byla poskytnuta možnost odejít ze světa netrýznivým způsobem.

Vzhledem ke svému nízkému věku si jen těžko dokátži představit, do jakých situací se lze dostat kvůli zdravotnímu stavu blízkých nebo svému vlastnímu.. Určitě ale existují situace, kdy už člověk "nemůže dál", proto ji schvaluji.

vždy jde o přání dotyčného člověka a myslím si,že většina by se eutanazii nerozhodla, ale těch pár jedinců by měli mít tu volbu

vždy může existovat zvrat a zdravotní stav se může zlepšit

z dlouhodobých zkušeností

z důvodu ukončení utrpení nevyléčitelných pacientů

Z osobních důvodů - otec mi zemřel měsíc po transplantaci, přičemž ta pooperační péče je šíleně drahá a bylo jasné, že bez trvalých následků se to neobejdete. Vím, ze by eutanazii využil a že by mu ji rádi poskytli, strašně trpěl.

z vlastní rodiny vím, jak je zoufalé při nevyléčitelné nemoci nechat trpět rodinu

Za dobrých legislativních podmínek..., když má člověk právo spáchat sebevraždu, měl by ji mít právo spáchat, i když už toho není schopen - a jen u takovýchto lidí by se snad dala sebevražda pochopit.

za jistých okolností je to pro člověka úleva

Za předpokladu nezneužitelnosti a přání pacienta s tichým souhlasem lékaře.

Za určitých podmínek si myslím, že je eutanázie nejen vhodným a rychlým řešením pro lidi s nevyléčitelnými nemocemi a trpícími bolestmi, ale i právem člověka rozhodnout se, jak chce odejít ze světa Sama mám v rodině člověka, který má 2 nádory v hlavě, přestává vidět, slyšet a hrozí epileptické záchvaty - eutanázie je řešením, které pomůže člověku odejít s důstojností!

Zabíjení není řešení. Tím je všemožná pomoc a útěcha a paliativní péče. Zajímavé je, že po eutanázii volají převážně zdraví a mladí lidé - nechce se jim vydávat finance a ostarat se o staré a nemocné, kteří pro ně vybudovali co tady mají. Je to hnusl .

zabití

zachování lidské důstojnosti respektování lidského práva o ukončení života pro veliké bolesti, nevyléčitelnosti atd.

zalezi na definici podminek, ale v pripade kdy ji chce postizeny (pripadne jeho rodina kdy je v komatu) a i lekar souhlasi, ze dana osoba na 99% do par tydnu/mesicu zemre nebo se nikdy neprobudi k zivotu, tak ano.

Zalezi na konkrwtnim zneni zakona. Otazka mozneho zneuziti moznosti ukoncit zivot cloveka sehrava podstatnou roli.

Záleželo by na dalším rozvoji zdravotnictví.

záleželo by na mantinelech a kritériích, které by se musely splňovat

Záleželo by na podmínkách eutanázie.

Záleželo by na pravidlech eutanázie. Vím, že by se dala za určitých podmínek zneužít.

Záleželo by na tom, jaká by byla podoba daného zákona. Jinak jsem plně za eutanazii, pokud se daný zákon bude snažit zamezit zneužití tohoto výkonu. Eutanazii podporuji, jelikož zbytečné prodlužování života u terminálně nemocných pacietnů je nejen neetické, ale také odporuje zásadám solidarity našeho zdravotního systému, protože jej zbytečně personálně i ekonomicky vyčerpává.

ZÁLEŽÍ NA PODOBĚ ZÁKONA, ALE RÁMCOVĚ MI PŘIJDE LÉKAŘSKÁ PÉČE O BEZNADĚJNÉ PŘÍPADY SPÍŠE TÝRÁNÍM, NEMOCNÉHO I JEHO NEJBLIŽŠÍCH.

záleží na přesném znění podmínek za nichž může být eutanazie poskytnuta Ad předchozí otázka: o otázce legalizace by měla rozhodovat především odborná veřejnost, nikoliv politici.

Záleží na tom, jak by byla otázka formulována. Souhlasila bych s asistovanou sebevraždou, nikdy by rozhodnutí nemělo záviset jen na vůli okolí pacienta (lékaři, příbuzní...)

Záleží na tom, jak by byly definovány podmínky eutanázie.

Záleží, jakou formou by byla legalizace eutanázie provedena, jak by vypadal návrh zákona atd.

Zastávám názor, že každý má právo se svým životem naložit, jak chce. Zdravý člověk, který nechce žít, si sáhne na život sám. Nemocný člověk, který je upoutaný na lůžko a je odkázán na pomoc ostatních, nyní tuto volbu nemá. Přestože už třeba nechce dál žít v bolestech, lékaři se ho musí snažit udržet při životě, ačkoli o to pacient nestojí.

zaškrtla jsem vám politické rozhodnutí, ale nemyslím si, že je to správně, jsem přesvědčená, že není důvod k tomu, aby o této otázce rozhodoval ani lid ani politik, současná medicína nabízí mnoho možností jak zaléčit bolest a všechny průvodní příznaky terminálních stavů, že je společnost neschopna sounáležitosti a pomoci je věc druhá, která vyvolává potom tyto otázky, většina lidí, kteří jsou v situaci kdy volají po eutanazii z důvodu bolesti, ji v situaci, kdy je bolest zaléčena, již nechtějí podstoupit. A že po uzákonění volají hlavně zatím zdraví, je na pováženou...

Zaškrtla jsem, že rozhodnutí o eutanázii by mělo být u nás na základě referenda. Protože jako politické rozhodnutí by to vždycky někdo znevěrohodňoval. A proto k tomu politici nikdy nenajdou odvahu.. A vím, že referendem u nás eutanázie nikdy odsouhlašena nebude. Přitom já sama za sebe a pro sebe bych ji chtěla, protože jsem takto opatrovala vlastní maminku 7 let a vím, co to bylo za peklo.. Částečně i proto, že mám zároveň mentálně postiženou dceru. Maminka, když se občas probrala k normálnějšímu vědomí, zuřila a řvala na mě - nechte mě už konečně zemřít !!! Zuřila ze své vlastní bezmoci, ten stav ji přiváděl k šílenství. A já vím až moc dobře, že budu stejná, bezmoc mě neskutečně deptá, přivádí k šílenství..

Zazila jsem sama utrpeni a dovedu se vcitit do bezmocnosti vazne nemocneho cloveka, ktery uz nema sanci a pomalu umira v bolestech.

zazila jsem umirat blizkeho cloveka, od te doby jsem pro eutanazii

Zazivam situaci, kdy muj otec ztraci dustojnost a cela velka rodina vynaklada veskere usili. Sam to delam s laskou, ale nechtel bych, aby jednou pro me musela totez delat moje rodina.

Zažil jsem v blízké rodině nevyléčitelnou nemoc a viděl jsem na vlastní oči co je postupné umírání (několik let). Nikomu bych to nepřál. A bylo to vysvobození HLAVNĚ PRO TOHO NEMOCNÉHO!! Nikoliv až zas tak pro nás ostatní, my jsme se nějak vystřídali.

Zažila jsem nevyléčitelně nemocného, trpícího, krvácejícího z tělních otvorů a naprosto zničeného, prosícího o ukončení jeho bolestí a umožnění důstojného odchodu.

Zažila jsem umírajícího otce na rakovinu, který mne v okamžicích vědomí několikrát o to žádala.

Zbytečně ne prodlužovat utrpení těžce nemocným a umírajícím lidem a hlavně tresty smrti pro těžké zločince ať na ně nemusíme platit bo kulka vyjde na pár korun ale poplatek za vězně na jeden den je hnusně velká částka

Zbytečné utrpení člověka při nevyléčitelných nemocech!

zbytečně vynaložené finanční prostředky na pacienty ve vegetativním stavu zbytečně vynaložené finance na děti narozené s prognózou těžkého zejména mentálního postižení vlivem předčasného porodu, genetiky apod(další utrpení pro rodiny, neustálá péče, obětování kariéry) zbytečná bolest pacienta v konečném stadiu čekání na smrt já osobně bych zde nechtěla trpět, život mě baví když mám slušné podmínky

Zdravotní péče u nás sice není v nejlepším stavu, ale věřím že zákony podle kterých by euthanazie mohla být prováděna by byly dostatečně přísné. To že se dá vše zneužít je jasné, ale to bychom nemohli nikdy měnit žádnou legislativu. Dnes není eutanázie umožněna ani z důvodu přáni pacienta a prodlužuje zbytečně utrpení umírajících, o penězích na péči vynaložených ani nemluvě.

Zdravotnictví nelze přeceňovat, každý má danou určitou dobu. I příroda se brání přelidnění. Kdyby se nepodporovalo narození těžce mentálně nebo těžce zdravotně postižených osob, bylo by pak mnohem méně nákladů na zdravotnictví i na sociální služby. I rodičům těžce postiženého by se pomohlo. To je, co se týče toho, když se ví, že se jedinec narodí těžce postižený. Příroda v minulosti používala "přírodní výběr". Přežívali, jen ti zdraví. A co se týče starších. Pokud již člověku nelze pomocí, pokud již je to o přežívání, pokud již ten člověk nemá radost ze života, je rozumné jeho trápení rozumným způsobem ukončit a nenechat ho trápit "do smrti". Možná se Vám moje názory zdají xenofobní, já ten pocit nemám. Jsem synem otce po mrtvici, s altzheimerem. Zatím vidím, že jej život baví, i když už je to úplně jiný člověk, než když byl zdravý. Pokud by ale byl již nehybný, neschopný pohybu, bez radosti ze života, umožnil bych mu humální odchod, než jej nechat trápit v nějakém komatu.

Zdravý člověk rozhoduje o svém životu sám (může spáchat sebevraždu). Stejné právo má mít i fyzicky nemohoucí člověk.

Zdravý člověk si může vybrat, jestli bude žít nebo ne... Jak si může vybrat někdo, kdo trpí v bolestech v podstatě upoután na nemocniční lůžko 24/7?

ze své zkušenosti, kdy jeden člen rodiny trpěl posledním stádiem roztroušené sklérozy, neviděl, nechodil jen ležel a jen se trápil. Smrt byla pro něho vysvobozením

zhoršující se zdravotní stavy osob mě blízkých a jejich vyslovená přání, že nechtějí být v budoucnosti kvůli špatnému zdravotnímu stavu důvodem trápení a stresu pro sebe i pro zdravé blízké

Zkušenost s dlouhodobě nemocným a umírajícím příbuzným.

zkušenost, smrt v rodině ( matka po dvou mozkových příhodách) - strašné umírání a manžel rakovina ( bolestivé a dlouhé umírání )

zkušenosti v rodině-pokročilé stadium rakoviny

Zmenšit utrpení nevyléčitelně nemocných na jejich přání.

Zmírnění nesnesitelného utrpení, nedůstojného umírání v případě, že není perspektiva na kvalitnější podobu života.

zmírnění utrpění

Znala jsem několik lidí, kteří by eutanázie uvítali a kterým by rozhodně zkrátila bolestivé umírání a psychickou bezmoc nejbližších.

Znám utrpení a bolest dlouho umírajících, čekajících pouze na smrt.

Zneužitelnost eutanazie

Zneužití eutanázie je jasné tady a teď, proto nesouhlasím, hospic je stále nejlepším řešením pro mě a moje blízké.

Zrovna včera jsme o tom vedli parlamentní debatu. Myslím, že pokud člověk rozhoduje o svém životě, tak má právo rozhodovat i o své smrti. Nemůže čekat na zázrak vyléčení.

Zvirata nenechame trpet, jejich trapeni ulehcime utracenim. Lidem tuto sluzbu z obav pred moznou zneuzitelnosti nedoprejeme? Eutanazii chapu jako milosrdnou pomoc trpicimu, kdy nadeje na jeho uzdraveni ci zlepseni stavu je nulova.

Zvláště u bolestivého umírání je pro nemocného lepší bezbolestný odchod. Znám případy, kdy byl umírající do poslední minuty zcela při vědomí, vše si uvědomoval, vše cítil ale byl ochrnutý v nemocném těle a paralizován bolestí, není to důstojný konec který bych přála sobě nebo svým blízkým.

žijeme v demokracii a mezi má práva by mělo patřit moci se rozhodnout ukončit své utrpení, když už není naděje na zlepšení (ne sebevražda při prvním problému!)

Žít jen pro život (např. při kompletním ochtnutí, žití na přístroji) či bez naděje na vyléčení (navíc třeba v bolestech) .. a působit tak utrpení svému okolí.. to raději zemřít. Dost rozumný argument pro eutanazii - dle mého pohledu na věc.

život je dar od Boha a nemáme právo jej svévolně ukončit, paradoxně ale jsem pro trest smrti ;)

Život je příliš vzácný.

Život každého člověka je jen a jen jeho. Říct, že se nesmíš zabít (nechat dobrovolně zabít) protože (náboženské aspekty, nedělá se to, život je svatý atp.) mi přijde hloupé. Otázkou je, kdo to má provádět, protože doktoři by to dělat podle mě neměli, je to proti přísaze...

Život každého jedince je jeho životem a má právo o něm rozhodovat a disponovat s ním dle svojí libovůle, pokud takovým rozhodnutím neohrožuje či neblaze neovlivňuje životy ostatních lidí. Proto je každého právo svůj život ukončit a v případě, že je ve stavu, kdy to nedokáže sám, si říct někomu jinému, kdo by tak měl moci beztrestně učinit.

Život máme jako dar, který jsme dostali bez ohledu na naši vůli. Není tedy na naší vůli, abychom ze světa dobrovolně "odcházeli" a nutili ještě lékaře ke hříchu asistované sebevraždy

Život si nikdo sám nenaplánoval (nerozhodl), neměl by plánovat ani jeho ukončení. Já bych to nechala na Bohu (přírodě).

Život vnímám jako dar, který si sami nedokážeme dát a tudíž nám ani nepřísluší ho nikomu brát.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jste rodičem?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jste:

6. Kde žijete?

7. Jste nábožensky věřící?

8. Výběrem z nabídky definujte pojem eutanázie:

9. Za eutanázii nelze považovat:

10. V České republice je eutanázie:

11. Věděl(a) jste o této neblahé historii?

12. V souvislosti s eutanázií je často užíván pojem „kluzký svah“. Tento pojem znamená:

13. Institut tzv. „dříve vysloveného přání“ v České republice:

14. Na jakou skupinu osob je zaměřená tzv. paliativní péče?

15. Co je to hospic?

16. Hospicová péče nemocnému garantuje, že:

17. Myslíte si, že je naše společnost dostatečně informována o alternativách a možnostech zdravotnické péče o těžce nemocné a umírající?

18. Co by bylo podle Vás dostatečným důvodem k eutanázii?

19. Myslíte si, že lze eutanázii označit za zabití / vraždu?

20. Kdybyste měl(a) rozhodovat o životě / smrti svého nemocného, dospělého příbuzného, podle jakého zásadního kritéria byste se rozhodoval(a)?

21. Kdybyste měl(a) rozhodovat jako rodič o životě / smrti svého nemocného, nezletilého dítěte, podle jakého zásadního kritéria byste se rozhodoval(a)?

22. Pokud byste byl(a) naopak Vy těžce nemocný/á a Vaší poslední nadějí by byli lékaři, kteří by měli možnost předepsat Vám jak léky, tak i doporučení k eutanázii, věřil(a) byste, že pro záchranu Vašeho života udělají za všech okolností maximum?

23. Myslíte si, že kdyby v budoucnu došlo k legalizaci možnosti ukončit nevyléčitelné případy smrtí pacienta, byl by výzkum nevyléčitelných nemocí minimálně stejně intenzivní, jako je doposud?

24. Domníváte se, že by se eutanázie dala snadno zneužít?

26. Jste přesvědčen(a), že Vy osobně jste dostatečně informován(a) o všech souvislostech a dopadech legalizace eutanázie?

27. Myslíte si, že by o otázce legalizace eutanázie měla rozhodovat celá společnost pomocí referenda nebo by to měla být pouze otázka politického rozhodnutí?

28. Pokud by bylo vyhlášeno referendum, hlasoval(a) byste pro legalizaci eutanázie v ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jste rodičem?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jste:

6. Kde žijete?

7. Jste nábožensky věřící?

8. Výběrem z nabídky definujte pojem eutanázie:

9. Za eutanázii nelze považovat:

10. V České republice je eutanázie:

11. Věděl(a) jste o této neblahé historii?

12. V souvislosti s eutanázií je často užíván pojem „kluzký svah“. Tento pojem znamená:

13. Institut tzv. „dříve vysloveného přání“ v České republice:

14. Na jakou skupinu osob je zaměřená tzv. paliativní péče?

15. Co je to hospic?

16. Hospicová péče nemocnému garantuje, že:

17. Myslíte si, že je naše společnost dostatečně informována o alternativách a možnostech zdravotnické péče o těžce nemocné a umírající?

18. Co by bylo podle Vás dostatečným důvodem k eutanázii?

19. Myslíte si, že lze eutanázii označit za zabití / vraždu?

20. Kdybyste měl(a) rozhodovat o životě / smrti svého nemocného, dospělého příbuzného, podle jakého zásadního kritéria byste se rozhodoval(a)?

21. Kdybyste měl(a) rozhodovat jako rodič o životě / smrti svého nemocného, nezletilého dítěte, podle jakého zásadního kritéria byste se rozhodoval(a)?

22. Pokud byste byl(a) naopak Vy těžce nemocný/á a Vaší poslední nadějí by byli lékaři, kteří by měli možnost předepsat Vám jak léky, tak i doporučení k eutanázii, věřil(a) byste, že pro záchranu Vašeho života udělají za všech okolností maximum?

23. Myslíte si, že kdyby v budoucnu došlo k legalizaci možnosti ukončit nevyléčitelné případy smrtí pacienta, byl by výzkum nevyléčitelných nemocí minimálně stejně intenzivní, jako je doposud?

24. Domníváte se, že by se eutanázie dala snadno zneužít?

26. Jste přesvědčen(a), že Vy osobně jste dostatečně informován(a) o všech souvislostech a dopadech legalizace eutanázie?

27. Myslíte si, že by o otázce legalizace eutanázie měla rozhodovat celá společnost pomocí referenda nebo by to měla být pouze otázka politického rozhodnutí?

28. Pokud by bylo vyhlášeno referendum, hlasoval(a) byste pro legalizaci eutanázie v ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bártlová, L.Eutanázie – etický a právní problém (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://eutanazie-etika-pravo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.