Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanazie - pohled veřejnosti a zdravotního personálu

Eutanazie - pohled veřejnosti a zdravotního personálu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Kobolková
Šetření:28. 02. 2015 - 07. 03. 2015
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jmenuji se Jitka Kobolková a studuji

na Vysoké škole zdravotnicé o.p.s obor - Všeobecná sestra. V souvislosti s ukončením studia zpracovávám bakalářskou práci, která je zaměřena na problematiku eutanazie. Prosím o pravdivé vyplnění předloženého anonymního dotazníku. Vámi jednu
(pokud není v textu otázky uvedeno jinak) zvolenou odpověď zakroužkujte.
Děkuji za Váš čas. 

Odpovědi respondentů

1. Jste zdravotník nebo laik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Laik7582,42 %82,42 %  
Zdravotník1617,58 %17,58 %  

Graf

2. Co si představíte pod pojmem eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
usmrcení na žádost se svolením nemocného91100 %100 %  
ukončení života nemocného bez jeho vedomí11,1 %1,1 %  

Graf

3. Souhlasíte s legalizací eutanazie v Čr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7178,02 %78,02 %  
Ne1213,19 %13,19 %  
Nevím88,79 %8,79 %  

Graf

4. Znáte alespoň jeden stát, ve kterém je eutazie legální? Pokud ano uveďte jaký/jaké:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Belgie1314,61 %14,29 %  
Švýcarsko1011,24 %10,99 %  
ne88,99 %8,79 %  
nevím55,62 %5,49 %  
Nizozemí55,62 %5,49 %  
neznám55,62 %5,49 %  
Nizozemsko33,37 %3,3 %  
Holandsko33,37 %3,3 %  
Belgie, Holandsko22,25 %2,2 %  
-22,25 %2,2 %  
ostatní odpovědi USA
Nizozemí, Belgie
Svycarsko
Nechtěli jste se zeptat spíš na to, zda vím, v kterém státě je legální, než na to, jestli znám ten stát?
tuším Švýcarsko, možná Holandsko, nevím
Vím, že existuje, ale nevybavím si ho.
Švýcarsko, Belgie, Nizozemí
nevím, snad Nizozemí
země beneluxu,
benelux
Norsko?
z hlavy nevím
Ne.
Belgie, Lucembursko
Švédsko?
Ohio/Oklahoma/Oregon - jeden z nich
Nizozemí, některé státy USA
Belgie, Nizozemsko
Lucembursko
Nevzpomenu si
Švýcarsko ?
Belgie, Lucembursko, Nizozemí
švýcarsko, lucembursko
Holndsko?
švédsko
USA,Belgie,Švýcarsko,Nizozemsko
rakousko
nevím, možná USA?
kluii
Francie, Belgie...
3337,08 %36,26 % 

Graf

5. Představte si situaci, kdy Váš blízký trpí již dlouhou dobu nevyléčitelnou chorobou, která mu nesnesitelnými bolestmi velmi snižuje kvalitu života. Uvažovali byste o možnosti eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6065,93 %65,93 %  
Nevím, jak bych se v této situaci zachoval2325,27 %25,27 %  
Nikdy88,79 %8,79 %  

Graf

6. Pokud by tento Váš blízký měl možnost podstoupit eutanazii, respektovali byste jeho rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7481,32 %81,32 %  
Nevím, jak bych reagoval/a1112,09 %12,09 %  
Ne, každý den navíc je důležitý66,59 %6,59 %  

Graf

7. Velmi často se mluví o zneužití legalizace eutanazie. Jakým způsobem si myslíte, že by mohla být zneužita?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím55,68 %5,49 %  
sebevražda33,41 %3,3 %  
senioři a nemocní lidé by byli přemlouváni, případně by museli snášet nátlak za účelem souhlasu s eutanázií (např. by jim byla poskytována záměrně menší péče, šetřilo by se na analgetikách), případně by byly falšovány žádosti11,14 %1,1 %  
Různými11,14 %1,1 %  
asi milion způsobů ;-). Rozhodně by neměli rozhodovat či spolurozhodovat jakékoli jiné osoby (příbuzní), přítomnost psychologa je nezbytná11,14 %1,1 %  
obávala bych se podplatitelnosti lékaře, který by mohl odsouhlasit provedení eutanázie na žádost příbuzných pacienta, který by sice třeba splňoval kritéria provedení eutanázie ze zdravotního hlediska ale přesto by chtěl dál žít11,14 %1,1 %  
přesvědčením příbuzného kvůli dědictví11,14 %1,1 %  
personálem11,14 %1,1 %  
podplácení, nebo naopak vyrovnávání účtů... nevím11,14 %1,1 %  
Panují obavy, že by např. na seniory mohl být vytvářen psychický nátlak, aby ji podstoupili, ačkoliv o ni nestojí.11,14 %1,1 %  
ostatní odpovědi nijak
např. u nesvéprávných osob, donucení ze strany rodiny (kvůli dědictví)
Zfalšování souhlasu
Člověk v bolestech nemusí uvažovat jasně, nerozpozna konečný stav od přechodného.
Mohla by být zneužita ze strany člověka trpící neurózou (např. depresemi).
použita bez svolení pacienta
Smrt zdravých
rodina se chce starce ,,zbavit"
Osoby, které by na eutanázii měly nárok, by se mohli cítit povinny jí využít, i když by o ni ve skutečnosti neměly zájem
jako cokoliv jiného i eutanazie může být zneužita
zneužití z pohledu pojišťovnictví
dědictví lační příbuzní zřejmě uplatí zdravotníka ...
lékaři, kteří se nechtějí starat o pacienta - bylo by pro ně snažší se ho "zbavit, rodina, které touží po majetku nemocném
nemohla
Odstranění "neproduktivních" lidí
úmyslné usmrcení, zabití
pokud by byla eutanazie dobře právně ošetřena a zdravotníci dobře proškoleni, pochybuji, že by k zneužívání často docházelo
nic mne nenapadá, kromě nějakého omylu lékařů - diagnostika, špatně zvolená léčba.
Majetkuchtivé příbuzenstvo nechá provést eutanazii u smrtelně nemocné babičky, aby získalo její peníze.
Zneužita by mohla být například sebevrahy. Případně psychicky labilním personálem zdravotnických zařízení.
kriminálníky, kteří si vždy najdou cestu k tomu, co chtějí...možné usmrcení nevinných životů
Manipulace s nemocným ve snaze přimět ho k souhlasu s eutanazií.
"odstranění" nevhodných lidí, zbavení se strarostí o blízké
V případě např. finančních podvodů, nebo na zakrytí trestného činu
rozhodování za osoby, které nejsou schopny plně projevit svůj názor, např. za účelem zisku z dědictví
nemožnost nemocného se svobodně rozhodnout
Legální eliminování nepohodlného člověka
Odstranění nepohodlného člena rodiny.
vražda nežádoucích, usmrcení pacientů se suicidiálnímy skolony
nebyli by usmrcováni jen skutečně nevyléčitelní trpící lidé
k vraždám
mohla by být zneužívána zejména u nesvéprávných lidí
Při pokusech o sebevraždu, demonstrativní sebevraždě, vyhruzky eutanázii
Dědictví ve prospěch pozůstalých, korupce
rodinnými příslušníky,kde nejsou dobré vztahy
usmrcení bez souhlasu
tlak rodiny
Pokud by měl blízký příbuzný právo rozhodnout za nemocného (např. pokud by byl v kómatu nebo byl duševně nemocný), tak by mohlo dojít k zneužití. Proto si myslím, že by se měla eutanazie provádět jen s přímým souhlasem dotyčného.
uspíšení dědictví, vyžadování eutanazie z důvodu deprese
dědictví
Všemi způsoby. např: vraždami "nepohodlných" pacientů
úmyslné usmrcení - vražda
Momentálně mě nic nenapadá
použití v případech, kde je určitá minimální naděje na zlepšení
Útěk před osobními problémy či dluhy
každý by si mohl přát zemřít
Zfalšovat souhlas a tak někoho umyslně zabít
vražda
rozhodnutí bez vědomí pocienta, podvodný souhlas.
zabití na žádost rodiny, kvůli majetku
nátlakem příbuzných
dedecek a babicka ujida nam chlebicka
mohlo by dojít k usmrcení, i když je vyléčení pravděpodobné, popř. zanedbání
dobrovolné sebevraždy bez konkrétního důvodu
?
paděláním podpisů atd
Nemyslím že by mohla být zneužitá
usmrceni zdravich lidi v depresivní fazi
Dědictví,finance na léčbu,málo času na starost o nemocného,msta
v pripade rozhodnuti okolí a blizkych a ne samotneho jedince ktery by totio mel podstoupit
tlak ze strany rodiny, strach umírajících, že budou někomu na obtíž
příbuzní přesvědčí danou osobu k eutanazii s vidinou finančního zisku (dědictví)
Teenageři kteří mají "hrozné" problémy
Lidé by se podvody zbavovali nevhodných lidí.
Pojišťovací podvody..?
jkzk
člověk by chtěl ukončit život aniž by měl bolesti či nevyléčitelnou nemoc, která velmi negativně ovlivňuje kvalitu jeho života.
nemyslím že by mohla být zneužita, resp. nevím
xx
vydírání, ovlivňování nedostatečně psychicky silných jedinců
donucení nemocného k souhlasu s eutanazií
Příbuznými.
7281,82 %79,12 % 

Graf

8. Slyšeli jste někdy o paliativní péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím, o co se jedná4246,15 %46,15 %  
Ne3841,76 %41,76 %  
Ano, ale nevím, o co přesně se jedná1112,09 %12,09 %  

Graf

9. Myslíte si, že je hospicová péče natolik dostačující, abychom se problematikou eutanazie nemuseli zabývat?

Hospic pomáhá terminálně nemocným pacientům převážně s onkologickým onemocněním. Pobyt nemocného v hospici je dobrovolný a je zaměřen na zkvalitnění života v posledních chvílích. Tzn. uspokojit tělesné, duševní, sociální a spirituální potřeby člověka.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3134,44 %34,07 %  
nevím88,89 %8,79 %  
ano44,44 %4,4 %  
Ne.22,22 %2,2 %  
Není22,22 %2,2 %  
měla by být natolik dostačující, ale bohužel vzhledem k finanční náročnosti není - myslím, že volání po eutanázii není podmíněno snahou o možnost zemřít jako spíš strachem z katastrofálního stavu péče o umírající v ČR11,11 %1,1 %  
není a nemůže být - nemáme poznatky k tomu, aby mohla být11,11 %1,1 %  
myslím, že každý člověk má trochu jiné potřeby, někomu třeba hospicová péče stačí, někdo by dal přednost eutanazii, myslím, že jedna forma druhou nenahrazuje, že mohou platně existovat vedle sebe11,11 %1,1 %  
Eutanazie je něco jiného11,11 %1,1 %  
Péče je sice dostačující, ale i přesto je potřeba se problematikou eutanazie zabývat.11,11 %1,1 %  
ostatní odpovědi Nezáleží na tom, zda je dostačující či nikoliv, myslím si, že každý člověk má právo rozhodovat o svém životě, i jeho případném ukončení, sám.
Není kvalitní
to ne. člověk může být flustrován i tam, protože je sám. ale jako nejhorší vidím fyzickou bolest
Ne, nelze umístit každého do hospice a ne každému dostatečně účinkuje léčba bolesti a jiných velice nepříjemných příznaků jeho stavu
těžko říci
někdy uspokojení nemusí stačit bolest může být opravdu veliká
určitě ne, hospiců je málo
Hospicová péče určitě nemocným pomáhá zbavovat jejich bolesti a dopřát jim,co nejkvalitnější zbytek života, ale bohužel není tolik míst, aby se do hospicové péče mohl dostat každý a v ČR není i tolik hospiců
Ne.Lidé i nadále trpí.
Dostačující z hlediska poskytování
Ne, myslím že člověk by měl mít právo ukončit pokud možno důstojně svůj život, vyhnout se nesnesitelnému utrpení, stejně jako ušetřit své blízké, aby trpěli s ním.
Dost hospiců i mobilních, nemá nic společného s eutanázií. Nesnesitelné bolesti někdy nedokáže odstranit žádná péče a mohou i u zaopatřeného člověka vést k přání zemřít.
Neznám nikoho se zkušenostmi z hospice, takže nemůžu soudit.
Jsme v údajně demokratické společnosti, takže by měla být respektována a zohledňována přání a požadavky každého z nás.
myslím, že by mohla být na lepší úrovni
doufám, že dostatečná je, eutanazie by měla smysl pouze v opravdu výjimečných případech, které se ale těžce právně vymezují.
Ne. Hospicová péče není v naší republice dostatečně rozšířena.
určitě je v některých zařízeních vysoká, ale při sebelepší vůli to někdy prostě nestačí
Netroufám si rozhodnout
Je jich nedostatek
Hospicová pece je super věc, ale neresi problémy všech
moje maminka měla rakovinu-starala jsem se o ní,potom se dostala do poslední fáze,kdy už jsem nebyla schopna se o ni odborně postarat,než abych ji dala do nemocnice-zvolila jsem hospic,kde po 3 týdnech zemřela,při volbě eutan.nemusela poslední měsíc trpět
péče není dostačující
někdo se prostě nechce "dotrápit", je nutno to respektovat
Rozhodně není.
hospiců není dostatek, ale péče v nich bývá kvalitní
není, nikdy nebudou šťastní
Péče je na dobré úrovni, ale někdy to nestačí
nemyslím - je jich málo a jsou drahé
Není dostačující
Rozhodně ne.
myslím,ze je vzdy co zlepsovat.ale ty ktere jsem mohla navstivit byli velmi dobre propracocane.dulezity je i personál
Určitě ne, je nutná diskuze a rozšiřování povědomí o hospicové péči, rozšíření např. domácí hospicové péče.
nemám osobní zkušenost
Asi
Nevím, nemám žádné reference
jk,.
není v žádném případě
3842,22 %41,76 % 

Graf

10. V jakém případě byste s legalizací eutanazie souhlasili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v případě terminálního (konečného) stadia nemoci doprovázeno neztišitelnými bolestmi7076,92 %76,92 %  
u všech osob i bez přítomnosti onemocnění1213,19 %13,19 %  
nikdy99,89 %9,89 %  

Graf

11. Myslíte, že by mohlo dojít k diagnostickému omylu, kdy by se na tomto základě nemocný rozhodl pro eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to možné6874,73 %74,73 %  
Nevím1314,29 %14,29 %  
Ne, není to možné1010,99 %10,99 %  

Graf

12. Souhlasíte s tím, že eutanazie je jediná možnost, jak nevyléčitelně nemocnému pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4347,25 %47,25 %  
Ano2628,57 %28,57 %  
Nevím2224,18 %24,18 %  

Graf

13. Zaškrtněte možnosti (i více), které by mohli nevyléčitelně nemocného člověka „přimět“ k volbě eutanazie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutišitelné bolesti7784,62 %84,62 %  
Nesoběstačnost3942,86 %42,86 %  
Zhoršený psychický stav3235,16 %35,16 %  
Pocit zátěže pro okolí/rodinu2931,87 %31,87 %  
Izolace od společnosti1819,78 %19,78 %  
Tlak ze strany příbuzných88,79 %8,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Zaškrtněte možnosti (i více), které by mohli nevyléčitelně nemocného člověka „přimět“ k volbě eutanazie.

  • odpověď Nesoběstačnost:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Izolace od společnosti na otázku 13. Zaškrtněte možnosti (i více), které by mohli nevyléčitelně nemocného člověka „přimět“ k volbě eutanazie.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste zdravotník nebo laik?

2. Co si představíte pod pojmem eutanazie?

3. Souhlasíte s legalizací eutanazie v Čr?

4. Znáte alespoň jeden stát, ve kterém je eutazie legální? Pokud ano uveďte jaký/jaké:

5. Představte si situaci, kdy Váš blízký trpí již dlouhou dobu nevyléčitelnou chorobou, která mu nesnesitelnými bolestmi velmi snižuje kvalitu života. Uvažovali byste o možnosti eutanazie?

6. Pokud by tento Váš blízký měl možnost podstoupit eutanazii, respektovali byste jeho rozhodnutí?

8. Slyšeli jste někdy o paliativní péči?

9. Myslíte si, že je hospicová péče natolik dostačující, abychom se problematikou eutanazie nemuseli zabývat?

10. V jakém případě byste s legalizací eutanazie souhlasili?

11. Myslíte, že by mohlo dojít k diagnostickému omylu, kdy by se na tomto základě nemocný rozhodl pro eutanazii?

12. Souhlasíte s tím, že eutanazie je jediná možnost, jak nevyléčitelně nemocnému pomoci?

13. Zaškrtněte možnosti (i více), které by mohli nevyléčitelně nemocného člověka „přimět“ k volbě eutanazie.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste zdravotník nebo laik?

2. Co si představíte pod pojmem eutanazie?

3. Souhlasíte s legalizací eutanazie v Čr?

4. Znáte alespoň jeden stát, ve kterém je eutazie legální? Pokud ano uveďte jaký/jaké:

5. Představte si situaci, kdy Váš blízký trpí již dlouhou dobu nevyléčitelnou chorobou, která mu nesnesitelnými bolestmi velmi snižuje kvalitu života. Uvažovali byste o možnosti eutanazie?

6. Pokud by tento Váš blízký měl možnost podstoupit eutanazii, respektovali byste jeho rozhodnutí?

8. Slyšeli jste někdy o paliativní péči?

9. Myslíte si, že je hospicová péče natolik dostačující, abychom se problematikou eutanazie nemuseli zabývat?

10. V jakém případě byste s legalizací eutanazie souhlasili?

11. Myslíte, že by mohlo dojít k diagnostickému omylu, kdy by se na tomto základě nemocný rozhodl pro eutanazii?

12. Souhlasíte s tím, že eutanazie je jediná možnost, jak nevyléčitelně nemocnému pomoci?

13. Zaškrtněte možnosti (i více), které by mohli nevyléčitelně nemocného člověka „přimět“ k volbě eutanazie.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kobolková, J.Eutanazie - pohled veřejnosti a zdravotního personálu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://eutanazie-pohled-verejnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.