Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Event management - průzkum v oblasti pořádání eventů

Event management - průzkum v oblasti pořádání eventů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Stružková
Šetření:05. 03. 2014 - 12. 03. 2014
Počet respondentů:149
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku na téma "Event management - průzkum pořádání eventů" pro účely vyhotovení diplomové práce na stejné téma.

Dotazník je určen pro respondenty zabývajícíh se pořádáním eventů - akcí - jak na straně koncového klienta, tak na straně agentury akce zajišťující či zástupců hotelů.

Předem moc děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Při pořádání eventů zastupujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Agenturu, hotel organizující konference a společenské akce pro koncového klientaotázka č. 2, Firmu nebo společnost, tedy koncového klientaotázka č. 2, Žádné eventy nepořádám/neorganizuji, nepatřím do výše uvedných skupin → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firmu nebo společnost, tedy koncového klienta7651,01 %51,01 %  
Žádné eventy nepořádám/neorganizuji, nepatřím do výše uvedných skupin4731,54 %31,54 %  
Agenturu, hotel organizující konference a společenské akce pro koncového klienta2617,45 %17,45 %  

Graf

2. Kolik eventů průměrně zorganizujete v průběhu kalendářního roku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 35048,08 %33,56 %  
Vice jak 63028,85 %20,13 %  
4 – 62423,08 %16,11 %  

Graf

3. Jaké druhy eventů nejčastěji pořádáte/organizujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Meetingy, firmení konference5755,88 %38,26 %  
Společenské akce (svatby, gala večeře, večírky)2019,61 %13,42 %  
Konference, kongresy1110,78 %7,38 %  
Incetivy – workshopy, teambuldingy109,8 %6,71 %  
Výstavy, veletrhy43,92 %2,68 %  

Graf

4. S jakým časovým předstihem obvykle plánujete Vaší akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 3 měsíce před plánovaným termínem5250,98 %34,9 %  
6 – 3 měsíce před plánovaným termínem3534,31 %23,49 %  
1 rok – 6 měsíců před plánovaným termínem1413,73 %9,4 %  
Vice než 1 rok před plánovaným termínem10,98 %0,67 %  

Graf

5. Jaký je průměrný počet účastníků Vašich akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 50 osob5150 %34,23 %  
Mezi 50 – 100 osobami3433,33 %22,82 %  
Vice než 150 účastníků109,8 %6,71 %  
Mezi 100 – 150 účastníky76,86 %4,7 %  

Graf

6. Které z následujících kritérií je pro Vás nejdůležitější při výběru prostor pro Váš event?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poměr ceny a kvality4948,04 %32,89 %  
Kvalita servisu a technické vybavení2423,53 %16,11 %  
Lokalita1817,65 %12,08 %  
Zkušenost43,92 %2,68 %  
Cena32,94 %2,01 %  
Komunikace21,96 %1,34 %  
Flexibilita10,98 %0,67 %  
Benefity a bonusy10,98 %0,67 %  

Graf

7. Které z následujících kritérií je pro Vás naopak nejméně důležité při výběru prostor pro Váš event?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Benefit a bonusy6866,67 %45,64 %  
Lokalita1413,73 %9,4 %  
Cena76,86 %4,7 %  
Zkušenost76,86 %4,7 %  
Poměr ceny a kvality32,94 %2,01 %  
Flexibilita21,96 %1,34 %  
Komunikace10,98 %0,67 %  

Graf

8. Jaká je dle Vašich zkušeností nejdůležitější fáze pořádání eventů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plánování eventu5654,9 %37,58 %  
Realizace evetu3635,29 %24,16 %  
Event controlling – zpětná vazba109,8 %6,71 %  

Graf

9. Jaký krok faze PLÁNOVÁNÍ je dle Vašich zkušeností nejdůležitjší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naplánování časového harmonogramu fází eventu (plánování, realizace, controlling)4140,2 %27,52 %  
Rozdělení kompetencí, komunikace2120,59 %14,09 %  
Stanovení cílové skupiny (jejich identifikace)1716,67 %11,41 %  
Volba druhu akce1312,75 %8,72 %  
Stanovení rozpočtu109,8 %6,71 %  

Graf

10. Jaký krok faze REALIZACE je dle Vašich zkušeností nejdůležitjší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajištění služeb – catering, technika, ubytování4039,22 %26,85 %  
průběh akce1817,65 %12,08 %  
Stanovení realizačního týmu1110,78 %7,38 %  
Přesný časový harmonogram1110,78 %7,38 %  
Výběr místa konání76,86 %4,7 %  
Propagace eventu76,86 %4,7 %  
Název eventu, sestavení scénáře54,9 %3,36 %  
všech sedm kritérií - komplexnost a vyváženost10,98 %0,67 %  
dodržení naplánovaného10,98 %0,67 %  
je to souhra všech položek, nelze říci jen jednu10,98 %0,67 %  

Graf

11. Jaký krok fáze EVENT CONTROLLINGU je dle Vašich zkušeností nejdůležitjší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhodnocení obsahové části eventu – silné a slabé stránky eventu4241,18 %28,19 %  
Vyhodnocení eventu z hlediska komunikačního mixu – zprávy médií, vnímání účastníků3534,31 %23,49 %  
Vyhodnocení ekonomické stránky eventu2221,57 %14,77 %  
obsah a ekonomická stránka10,98 %0,67 %  
poměr výsledku eventu v závislosti na vynaložených finančních prostředcích10,98 %0,67 %  
opět vše je důležité10,98 %0,67 %  

Graf

12. Na jaký druh služeb, které využíváte při realizaci eventu, je pro Vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Catering6664,71 %44,3 %  
Technika2221,57 %14,77 %  
Ubytování1413,73 %9,4 %  

Graf

13. U výše uvedených služeb je pro Vás nejdůležitější faktor:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita7977,45 %53,02 %  
Cena2322,55 %15,44 %  

Graf

14. Na jaký z bodů při průběhu akce kladete největší důraz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spolehlivost3635,29 %24,16 %  
Komunikace a srozumitelné potvrzování detailů3231,37 %21,48 %  
Dodržení časového harmonogramu1514,71 %10,07 %  
Flexibilita109,8 %6,71 %  
Koordinace dodavatelů služeb87,84 %5,37 %  
vše musí zapadat! podivně strukturovaný dotazník10,98 %0,67 %  

Graf

15. Pohlaví respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6967,65 %46,31 %  
Muž3332,35 %22,15 %  

Graf

16. Věk respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 – 405150 %34,23 %  
26 – 302120,59 %14,09 %  
40 – 501413,73 %9,4 %  
50 a více98,82 %6,04 %  
18 – 2576,86 %4,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Při pořádání eventů zastupujete:

 • odpověď Firmu nebo společnost, tedy koncového klienta:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 50 osob na otázku 5. Jaký je průměrný počet účastníků Vašich akcí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 – 3 na otázku 2. Kolik eventů průměrně zorganizujete v průběhu kalendářního roku?

7. Které z následujících kritérií je pro Vás naopak nejméně důležité při výběru prostor pro Váš event?

 • odpověď Benefit a bonusy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesný časový harmonogram na otázku 10. Jaký krok faze REALIZACE je dle Vašich zkušeností nejdůležitjší?

13. U výše uvedených služeb je pro Vás nejdůležitější faktor:

 • odpověď Kvalita:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita servisu a technické vybavení na otázku 6. Které z následujících kritérií je pro Vás nejdůležitější při výběru prostor pro Váš event?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Při pořádání eventů zastupujete:

2. Kolik eventů průměrně zorganizujete v průběhu kalendářního roku?

3. Jaké druhy eventů nejčastěji pořádáte/organizujete?

4. S jakým časovým předstihem obvykle plánujete Vaší akci?

5. Jaký je průměrný počet účastníků Vašich akcí?

6. Které z následujících kritérií je pro Vás nejdůležitější při výběru prostor pro Váš event?

7. Které z následujících kritérií je pro Vás naopak nejméně důležité při výběru prostor pro Váš event?

8. Jaká je dle Vašich zkušeností nejdůležitější fáze pořádání eventů?

9. Jaký krok faze PLÁNOVÁNÍ je dle Vašich zkušeností nejdůležitjší?

10. Jaký krok faze REALIZACE je dle Vašich zkušeností nejdůležitjší?

11. Jaký krok fáze EVENT CONTROLLINGU je dle Vašich zkušeností nejdůležitjší?

12. Na jaký druh služeb, které využíváte při realizaci eventu, je pro Vás nejdůležitější?

13. U výše uvedených služeb je pro Vás nejdůležitější faktor:

14. Na jaký z bodů při průběhu akce kladete největší důraz?

15. Pohlaví respondenta:

16. Věk respondenta:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Při pořádání eventů zastupujete:

2. Kolik eventů průměrně zorganizujete v průběhu kalendářního roku?

3. Jaké druhy eventů nejčastěji pořádáte/organizujete?

4. S jakým časovým předstihem obvykle plánujete Vaší akci?

5. Jaký je průměrný počet účastníků Vašich akcí?

6. Které z následujících kritérií je pro Vás nejdůležitější při výběru prostor pro Váš event?

7. Které z následujících kritérií je pro Vás naopak nejméně důležité při výběru prostor pro Váš event?

8. Jaká je dle Vašich zkušeností nejdůležitější fáze pořádání eventů?

9. Jaký krok faze PLÁNOVÁNÍ je dle Vašich zkušeností nejdůležitjší?

10. Jaký krok faze REALIZACE je dle Vašich zkušeností nejdůležitjší?

11. Jaký krok fáze EVENT CONTROLLINGU je dle Vašich zkušeností nejdůležitjší?

12. Na jaký druh služeb, které využíváte při realizaci eventu, je pro Vás nejdůležitější?

13. U výše uvedených služeb je pro Vás nejdůležitější faktor:

14. Na jaký z bodů při průběhu akce kladete největší důraz?

15. Pohlaví respondenta:

16. Věk respondenta:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stružková, T.Event management - průzkum v oblasti pořádání eventů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://event-management-pruzkum-v-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.