Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Existuje šance populačního růstu?

Existuje šance populačního růstu?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Korec
Šetření:10. 06. 2010 - 09. 07. 2010
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Téměř všechny sociologické studie, prognózy a  politické komentáře hovoří o poklesu porodnosti jako danosti, která se extrémním způsobem promítá do krize důchodových a zdravotních systémů, poklesu životní úrovně budoucích důchodců, zvýšení počtu obyvatel Evropy žijících na hranici chudoby a značné kulturní a hodnotové proměny evropských zemí.

Je zajímavé, že až na několik starších výjimek v zahraničním tisku se politická prohlášení a komentáře zcela vyhýbají výzvám nabádajícím ke včasnému zakládání rodin, či většímu počtu dětí.

Hypoteticky můžeme uvažovat, že řada vnitřních a kulturních okolností takovým vyjádřením brání, přestože snad existuje potlačená osobní i společenská potřeba - a že by tedy takováto vyjádření a kulturní a mediální posun vyvolal novou populační vlnu.

K ověření zajímavosti této hypotézy slouží tento předběžný průzkum.

Děkuji za vyplnění.

 Výsledky a interpretace umístím na www.sweb.cz/pavel.korec

Odpovědi respondentů

1. S ohledem na úvodní text si myslím, že jasná prohlášení doprovázená mediální a kulturní podporou rodičovství, by v ČR způsobila:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malý nárůst, který by výrazněji neovlivnil krizi důchodového a zdravotního systému.2942,65 %42,65 %  
Mírný populační nárůst, který by zmírnil krizi důchodového a zdravotního systému.1927,94 %27,94 %  
Nulový, či zcela zanedbatelný růst populace.1623,53 %23,53 %  
Dostatečný populační růst, který by podstatnou měrou vyřešil většinu očekávaných obtíží důchodového a zdravotního systému45,88 %5,88 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 18 letotázka č. 3, 19-23 letotázka č. 3, 24-28 letotázka č. 3, 29-33 letotázka č. 3, 34-38 letotázka č. 3, 39-43 letotázka č. 3, 44-48 letotázka č. 3, 49-53 letotázka č. 3, 54-58 letotázka č. 3, nad 59 letotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24-28 let1826,47 %26,47 %  
19-23 let1623,53 %23,53 %  
44-48 let913,24 %13,24 %  
34-38 let913,24 %13,24 %  
49-53 let68,82 %8,82 %  
29-33 let34,41 %4,41 %  
nad 59 let34,41 %4,41 %  
39-43 let22,94 %2,94 %  
54-58 let11,47 %1,47 %  
do 18 let11,47 %1,47 %  

Graf

3. Na vás osobně by měla taková doporučení (pokud by byla nabídnuta v době vašich úvah o rodině) vliv takový, že byste (býval/a) raději plánoval/a následující počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22333,82 %33,82 %  
31420,59 %20,59 %  
01217,65 %17,65 %  
4913,24 %13,24 %  
1710,29 %10,29 %  
511,47 %1,47 %  
811,47 %1,47 %  
611,47 %1,47 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.11
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.51
Směrodatná odchylka:1.23
Medián:2
Modus:2

Graf

4. Zatímco nyní máte + plánujete, nebo si představujete či ve svém životě uvažujete o počtu dětí:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22638,24 %38,24 %  
31927,94 %27,94 %  
0913,24 %13,24 %  
1811,76 %11,76 %  
434,41 %4,41 %  
622,94 %2,94 %  
811,47 %1,47 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.08
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.03
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Pokud by bylo doporučení zakládat rodinu a mít děti dříve, v kolika letech byste za těchto okolností měl/a první dítě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251423,33 %20,59 %  
30813,33 %11,76 %  
24813,33 %11,76 %  
28813,33 %11,76 %  
26610 %8,82 %  
2746,67 %5,88 %  
3246,67 %5,88 %  
2335 %4,41 %  
2923,33 %2,94 %  
3711,67 %1,47 %  
ostatní odpovědi 46
34
23,33 %2,94 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.96
Minimum:24
Maximum:32
Variační rozpětí:8
Rozptyl:6.07
Směrodatná odchylka:2.46
Medián:26
Modus:25

Graf

6. Zatímco nyní plánujete, myslíte si, či uvažujete a nebo jste měl/a první dítě ve vašem věku:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26711,67 %10,29 %  
30711,67 %10,29 %  
32610 %8,82 %  
29610 %8,82 %  
25610 %8,82 %  
2858,33 %7,35 %  
2735 %4,41 %  
2435 %4,41 %  
2123,33 %2,94 %  
3123,33 %2,94 %  
ostatní odpovědi 23
33
35
40
0
22
39
37
46
34
1321,67 %19,12 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.48
Minimum:22
Maximum:37
Variační rozpětí:15
Rozptyl:11.69
Směrodatná odchylka:3.42
Medián:28.5
Modus:26

Graf

7. Jakou míru (1=žádnou, 5=velkou) by ve vašem rozhodování v uvedeném hypotetickém případě morální podpory rodičovství měla:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Snaha zajistit sebe (děti se o mě ve stáří postarají)2.6912.008
Odpovědnost vůči společnosti, národu, zachování kultury2.3381.606
Skutečnost, že s věkem porodnost a i šance na osvojení dítěte klesá2.9561.836
Vědomí, že čas strávený s partnerem a dětmi není méně hodnotný než čas v singl nebo bezdětném páru3.2792.113
Pokračování našeho rodu2.9121.845

Graf

8. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3652,94 %52,94 %  
žena3247,06 %47,06 %  

Graf

9. Současný počet všech vašich dětí

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03754,41 %54,41 %  
11217,65 %17,65 %  
3811,76 %11,76 %  
268,82 %8,82 %  
422,94 %2,94 %  
622,94 %2,94 %  
811,47 %1,47 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.9
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.47
Směrodatná odchylka:1.21
Medián:0
Modus:0

Graf

10. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, praktikující věřící (pravidelný účastník shromáždění) → konec dotazníku, Ano, člen sboru, církve a pravidelně nepraktikuji → konec dotazníku, Ano, mimo církve a náboženské organizace → konec dotazníku, Věřím, ale moje víra není vyhraněná ke konkrétnímu náboženství → konec dotazníku, Spíše nevěřím → konec dotazníku, Jsem ateista → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, praktikující věřící (pravidelný účastník shromáždění)2739,71 %39,71 %  
Jsem ateista2333,82 %33,82 %  
Věřím, ale moje víra není vyhraněná ke konkrétnímu náboženství913,24 %13,24 %  
Spíše nevěřím68,82 %8,82 %  
Ano, mimo církve a náboženské organizace22,94 %2,94 %  
Ano, člen sboru, církve a pravidelně nepraktikuji11,47 %1,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Vaše pohlaví

  • odpověď muž:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 6 > na otázku 9. Současný počet všech vašich dětí

10. Jste věřící?

  • odpověď Ano, praktikující věřící (pravidelný účastník shromáždění):
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 6 > na otázku 9. Současný počet všech vašich dětí

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. S ohledem na úvodní text si myslím, že jasná prohlášení doprovázená mediální a kulturní podporou rodičovství, by v ČR způsobila:

2. Váš věk

3. Na vás osobně by měla taková doporučení (pokud by byla nabídnuta v době vašich úvah o rodině) vliv takový, že byste (býval/a) raději plánoval/a následující počet dětí:

4. Zatímco nyní máte + plánujete, nebo si představujete či ve svém životě uvažujete o počtu dětí:

5. Pokud by bylo doporučení zakládat rodinu a mít děti dříve, v kolika letech byste za těchto okolností měl/a první dítě?

6. Zatímco nyní plánujete, myslíte si, či uvažujete a nebo jste měl/a první dítě ve vašem věku:

7. Jakou míru (1=žádnou, 5=velkou) by ve vašem rozhodování v uvedeném hypotetickém případě morální podpory rodičovství měla:

8. Vaše pohlaví

9. Současný počet všech vašich dětí

10. Jste věřící?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. S ohledem na úvodní text si myslím, že jasná prohlášení doprovázená mediální a kulturní podporou rodičovství, by v ČR způsobila:

2. Váš věk

3. Na vás osobně by měla taková doporučení (pokud by byla nabídnuta v době vašich úvah o rodině) vliv takový, že byste (býval/a) raději plánoval/a následující počet dětí:

4. Zatímco nyní máte + plánujete, nebo si představujete či ve svém životě uvažujete o počtu dětí:

5. Pokud by bylo doporučení zakládat rodinu a mít děti dříve, v kolika letech byste za těchto okolností měl/a první dítě?

6. Zatímco nyní plánujete, myslíte si, či uvažujete a nebo jste měl/a první dítě ve vašem věku:

7. Jakou míru (1=žádnou, 5=velkou) by ve vašem rozhodování v uvedeném hypotetickém případě morální podpory rodičovství měla:

8. Vaše pohlaví

9. Současný počet všech vašich dětí

10. Jste věřící?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Korec, P.Existuje šance populačního růstu? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://existuje-sance-populacniho-rustu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.