Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Exkurze a vzdělávání

Exkurze a vzdělávání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Bezpalcová
Šetření:14. 02. 2021 - 20. 02. 2021
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosím o vyplnění dotazníku na téma exkurze a vzdělávání. Cílem je zjistit kolik lidí upřednostňuje tuto vzdělavací formu a zda o ní jeví zájem. Vyplnění dotazníku zabere pár minut.

Odpovědi respondentů

1. Rád/a se účastním exkurzí a mám o takové akce zájem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4291,3 %91,3 %  
ne48,7 %8,7 %  

Graf

2. Získávám více informací než při studiu doma nebo ve škole

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3065,22 %65,22 %  
nevím1123,91 %23,91 %  
ne510,87 %10,87 %  

Graf

3. Mám zájem o exkurzi z důvodu, že budu více informovaná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2145,65 %45,65 %  
spíše souhlasím1839,13 %39,13 %  
spíše nesouhlasím48,7 %8,7 %  
nevím24,35 %4,35 %  
nesouhlasím12,17 %2,17 %  

Graf

4. Mám zájem o exkurzi jen proto, že nemusím být ve škole

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1839,13 %39,13 %  
spíše souhlasím1123,91 %23,91 %  
nesouhlasím919,57 %19,57 %  
souhlasím510,87 %10,87 %  
nevím36,52 %6,52 %  

Graf

5. Nerad/a chodím na exkurze

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4393,48 %93,48 %  
souhlasím36,52 %6,52 %  

Graf

6. Z exkurzí si většinou nic nepamatuji

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3780,43 %80,43 %  
souhlasím715,22 %15,22 %  
nevím24,35 %4,35 %  

Graf

7. O takové akce se nezajímám

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4495,65 %95,65 %  
souhlasím24,35 %4,35 %  

Graf

8. Více se dozvím z televize nebo internetu než z exkurzí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3167,39 %67,39 %  
nevím919,57 %19,57 %  
souhlasím613,04 %13,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Rád/a se účastním exkurzí a mám o takové akce zájem

2. Získávám více informací než při studiu doma nebo ve škole

3. Mám zájem o exkurzi z důvodu, že budu více informovaná

4. Mám zájem o exkurzi jen proto, že nemusím být ve škole

5. Nerad/a chodím na exkurze

6. Z exkurzí si většinou nic nepamatuji

7. O takové akce se nezajímám

8. Více se dozvím z televize nebo internetu než z exkurzí

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Rád/a se účastním exkurzí a mám o takové akce zájem

2. Získávám více informací než při studiu doma nebo ve škole

3. Mám zájem o exkurzi z důvodu, že budu více informovaná

4. Mám zájem o exkurzi jen proto, že nemusím být ve škole

5. Nerad/a chodím na exkurze

6. Z exkurzí si většinou nic nepamatuji

7. O takové akce se nezajímám

8. Více se dozvím z televize nebo internetu než z exkurzí

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bezpalcová, D.Exkurze a vzdělávání (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://exkurze-a-vzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.