Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Facebook - je návykový?

Facebook - je návykový?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Píšťková
Šetření:07. 05. 2010 - 12. 05. 2010
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):14 / 14.03
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pouze pro uživatele Facebooku a jeho výsledky využiji jako podklad k seminární práci.

Výsledky budou po ukončení a vyhodnocení dotazníků veřejně přístupné.

 

Odpovědi respondentů

1. Jak jste se poprvé o síti Facebook dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od přátel8788,78 %89,69 %  
z médií (televize, rádio, internet..)55,1 %5,15 %  
jinak44,08 %4,12 %  
prostřednictvím reklamy22,04 %2,06 %  

Graf

2. Jak dlouho máte profil na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 2 roky4747,96 %48,45 %  
půl roku až rok3131,63 %31,96 %  
méně než půl roku1010,2 %10,31 %  
déle než 2 roky1010,2 %10,31 %  

Graf

3. Jak často navštěvujete tuto stránku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně8081,63 %82,47 %  
několikrát týdně1212,24 %12,37 %  
méně často44,08 %4,12 %  
několikrát měsíčně22,04 %2,06 %  

Graf

4. Navštěvujete tuto stránku i v práci / ve škole /mimo domov?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6367,02 %64,95 %  
ne3132,98 %31,96 %  

Graf

5. Jaké činnosti se na Facebooku nejčastěji věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtení příspěvků a komentářů jiných lidí6364,29 %64,95 %  
sledování profilů ostatních lidí1111,22 %11,34 %  
psaní příspěvků, komentářů99,18 %9,28 %  
jiné99,18 %9,28 %  
hraní her66,12 %6,19 %  

Graf

6. Kolik máte na Facebooku přátel?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200 - 1004646,94 %47,42 %  
100 - 501616,33 %16,49 %  
300 - 2001616,33 %16,49 %  
méně než 501010,2 %10,31 %  
více než 3001010,2 %10,31 %  

Graf

7. Znáte opravdu všechny osoby, které máte v přátelích?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7375,26 %75,26 %  
ne2424,74 %24,74 %  

Graf

8. Když zapnete počítač, je návštěva Facebooku jedna z prvních věcí, kterou uděláte?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6567,01 %67,01 %  
ne3232,99 %32,99 %  

Graf

9. Už se vám někdy stalo, že jste se na této stránce tzv. „zapomněli“ a zmeškali nějakou povinnost?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7173,96 %73,2 %  
ano2526,04 %25,77 %  

Graf

10. Myslíte si, že může být tato síť návyková?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9193,81 %93,81 %  
nevím33,09 %3,09 %  
ne33,09 %3,09 %  

Graf

11. Cítíte se na této síti závislí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5859,79 %59,79 %  
ano2323,71 %23,71 %  
nevím1616,49 %16,49 %  

Graf

12. Vaše pohlaví je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6970,41 %71,13 %  
muž2929,59 %29,9 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je (případně vzdělání, kterého dosáhnete až dostudujete):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5758,76 %58,76 %  
středoškolské3637,11 %37,11 %  
základní33,09 %3,09 %  
ani jedno z uvedených11,03 %1,03 %  

Graf

14. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 205152,04 %52,58 %  
21 - 253434,69 %35,05 %  
26 - 3077,14 %7,22 %  
méně než 1533,06 %3,09 %  
36 a více22,04 %2,06 %  
31 - 3511,02 %1,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Cítíte se na této síti závislí?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Když zapnete počítač, je návštěva Facebooku jedna z prvních věcí, kterou uděláte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak jste se poprvé o síti Facebook dozvěděl/a?

2. Jak dlouho máte profil na Facebooku?

3. Jak často navštěvujete tuto stránku?

4. Navštěvujete tuto stránku i v práci / ve škole /mimo domov?

5. Jaké činnosti se na Facebooku nejčastěji věnujete?

6. Kolik máte na Facebooku přátel?

7. Znáte opravdu všechny osoby, které máte v přátelích?

8. Když zapnete počítač, je návštěva Facebooku jedna z prvních věcí, kterou uděláte?

9. Už se vám někdy stalo, že jste se na této stránce tzv. „zapomněli“ a zmeškali nějakou povinnost?

10. Myslíte si, že může být tato síť návyková?

11. Cítíte se na této síti závislí?

12. Vaše pohlaví je:

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je (případně vzdělání, kterého dosáhnete až dostudujete):

14. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak jste se poprvé o síti Facebook dozvěděl/a?

2. Jak dlouho máte profil na Facebooku?

3. Jak často navštěvujete tuto stránku?

4. Navštěvujete tuto stránku i v práci / ve škole /mimo domov?

5. Jaké činnosti se na Facebooku nejčastěji věnujete?

6. Kolik máte na Facebooku přátel?

7. Znáte opravdu všechny osoby, které máte v přátelích?

8. Když zapnete počítač, je návštěva Facebooku jedna z prvních věcí, kterou uděláte?

9. Už se vám někdy stalo, že jste se na této stránce tzv. „zapomněli“ a zmeškali nějakou povinnost?

10. Myslíte si, že může být tato síť návyková?

11. Cítíte se na této síti závislí?

12. Vaše pohlaví je:

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je (případně vzdělání, kterého dosáhnete až dostudujete):

14. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Píšťková, H.Facebook - je návykový? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://facebook-je-navykovy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.