Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > FACEBOOK ME!

FACEBOOK ME!

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Charvát
Šetření:29. 04. 2011 - 06. 05. 2011
Počet respondentů:140
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.2
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Zdravím,

prosím o vyplnění mého dotazníku. Výsledky dotazníku použiji ve své seminární práci na téma: Facebook jako sociálně psychologický fenomén.  

Odpovědi respondentů

1. Máte účet na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13294,29 %94,29 %  
ne85,71 %5,71 %  

Graf

2. Jak dlouho máte účet na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky5138,64 %36,43 %  
Vice jak 2 roky5138,64 %36,43 %  
Rok2317,42 %16,43 %  
Pár měsíců75,3 %5 %  

Graf

3. Kolik času denně strávíte na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 60 minut4131,06 %29,29 %  
1 - 2 hodiny3828,79 %27,14 %  
2 a více hodin3325 %23,57 %  
5 - 10 minut2015,15 %14,29 %  

Graf

4. Užíváte aplikaci Facebook ve svém mobilním telefonu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10378,03 %73,57 %  
ano2921,97 %20,71 %  

Graf

5. Jaká je Vaše nejčastější činnost na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konverzace s přáteli9370,45 %66,43 %  
Prohlížení profilů přátel5037,88 %35,71 %  
Sdílení statusů, odkazů a fotografií4735,61 %33,57 %  
Komentování a lajkování příspěvků přátel4332,58 %30,71 %  
Hraní her1511,36 %10,71 %  
Jiná činnost1511,36 %10,71 %  

Graf

6. Za jakým účelem vkládáte na Facebook fotografie, odkazy a statusy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod7556,82 %53,57 %  
Nevkládám3022,73 %21,43 %  
Kvůli zviditelnění se2317,42 %16,43 %  
Kvůli zdvihnutým palcům a komentářům1813,64 %12,86 %  
Z nudy1511,36 %10,71 %  

Graf

7. Jaký pocit ve Vás vyvolá skutečnost, když je Vámi vložený příspěvek olajkován, popř. kladně ohodnocen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný4836,36 %34,29 %  
Jiný3828,79 %27,14 %  
Pocit uznání 3022,73 %21,43 %  
Pocit zadostiučinění1511,36 %10,71 %  
Pocit, že jsem milován/a 139,85 %9,29 %  
Pocit respektu64,55 %4,29 %  

Graf

8. Jsou všichni Vaši přátelé na Facebooku Vašimi skutečnými přáteli?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9571,97 %67,86 %  
ano3728,03 %26,43 %  

Graf

9. Čeho se bojíte, v případě že se delší dobu nepřihlásíte na Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebojím se ničeho9975 %70,71 %  
Ztratím informace2619,7 %18,57 %  
Neuvidím fotky75,3 %5 %  
Jiný strašák75,3 %5 %  
Kamarádi se mi vzdálí53,79 %3,57 %  

Graf

10. Myslíte si, že to jak se na Facebooku chováte a jaký obraz sami sebe představujete, je pro ostatní důležité?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7556,82 %53,57 %  
ano5743,18 %40,71 %  

Graf

11. Jsou všechny informace, které o sobě ve svém profilu uvádíte pravdivé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11990,15 %85 %  
ne139,85 %9,29 %  

Graf

12. Považujete čas strávený na Facebooku za dobře strávený?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10277,27 %72,86 %  
ano3022,73 %21,43 %  

Graf

13. Myslíte si, že jste na Facebooku závislý/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9975 %70,71 %  
ano3325 %23,57 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8967,42 %63,57 %  
muž4332,58 %30,71 %  

Graf

15. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 6851,52 %48,57 %  
16 - 20 5642,42 %40 %  
26 - 30 53,79 %3,57 %  
30 a více 32,27 %2,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte účet na Facebooku?

2. Jak dlouho máte účet na Facebooku?

3. Kolik času denně strávíte na Facebooku?

4. Užíváte aplikaci Facebook ve svém mobilním telefonu?

5. Jaká je Vaše nejčastější činnost na Facebooku?

6. Za jakým účelem vkládáte na Facebook fotografie, odkazy a statusy?

7. Jaký pocit ve Vás vyvolá skutečnost, když je Vámi vložený příspěvek olajkován, popř. kladně ohodnocen?

8. Jsou všichni Vaši přátelé na Facebooku Vašimi skutečnými přáteli?

9. Čeho se bojíte, v případě že se delší dobu nepřihlásíte na Facebook?

10. Myslíte si, že to jak se na Facebooku chováte a jaký obraz sami sebe představujete, je pro ostatní důležité?

11. Jsou všechny informace, které o sobě ve svém profilu uvádíte pravdivé?

12. Považujete čas strávený na Facebooku za dobře strávený?

13. Myslíte si, že jste na Facebooku závislý/á?

14. Jste:

15. Váš věk je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte účet na Facebooku?

2. Jak dlouho máte účet na Facebooku?

3. Kolik času denně strávíte na Facebooku?

4. Užíváte aplikaci Facebook ve svém mobilním telefonu?

5. Jaká je Vaše nejčastější činnost na Facebooku?

6. Za jakým účelem vkládáte na Facebook fotografie, odkazy a statusy?

7. Jaký pocit ve Vás vyvolá skutečnost, když je Vámi vložený příspěvek olajkován, popř. kladně ohodnocen?

8. Jsou všichni Vaši přátelé na Facebooku Vašimi skutečnými přáteli?

9. Čeho se bojíte, v případě že se delší dobu nepřihlásíte na Facebook?

10. Myslíte si, že to jak se na Facebooku chováte a jaký obraz sami sebe představujete, je pro ostatní důležité?

11. Jsou všechny informace, které o sobě ve svém profilu uvádíte pravdivé?

12. Považujete čas strávený na Facebooku za dobře strávený?

13. Myslíte si, že jste na Facebooku závislý/á?

14. Jste:

15. Váš věk je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Charvát, J.FACEBOOK ME! (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://facebook-me.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.