Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory ovlivňující konzumaci alkoholu

Faktory ovlivňující konzumaci alkoholu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Tausch
Šetření:18. 04. 2012 - 23. 04. 2012
Počet respondentů:202
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku pro moji semestrální práci. Práce se týká faktorů ovlivňujících míru konzumace alkoholu.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12059,41 %59,41 %  
Muž8240,59 %40,59 %  

Graf

2. Výše vašeho pravidelného měsíčního příjmu, včetně kapesného (v korunách)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 000-5 0005728,22 %28,22 %  
5 000-12 0004823,76 %23,76 %  
0-20004220,79 %20,79 %  
12 000-20 0002612,87 %12,87 %  
20 000-30 000167,92 %7,92 %  
více než 30 000125,94 %5,94 %  
12 000-20 000              12 000-20 000      end_of_the_skype_highlighting10,5 %0,5 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou14069,31 %69,31 %  
3718,32 %18,32 %  
VOŠ104,95 %4,95 %  
83,96 %3,96 %  
SOU s výučním listem73,47 %3,47 %  

Graf

4. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let10350,99 %50,99 %  
15-20 let8039,6 %39,6 %  
30-40 let125,94 %5,94 %  
40-50 let73,47 %3,47 %  

Graf

5. Jste věřící (jakékoli náboženství) ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15276 %75,25 %  
ano4824 %23,76 %  

Graf

6. Žiji v obci s počtem obyvatel

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 500 0006431,68 %31,68 %  
5001-150003416,83 %16,83 %  
1-10002713,37 %13,37 %  
30001-100 0002311,39 %11,39 %  
100 001- 500 000209,9 %9,9 %  
1001-5000188,91 %8,91 %  
15001-30000146,93 %6,93 %  
5001-15000              5001-15000      end_of_the_skype_highlighting10,5 %0,5 %  
30001-100 000              30001-100 000      end_of_the_skype_highlighting10,5 %0,5 %  

Graf

7. Průměrný počet Vámi vypitých piv za jeden týden

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
06029,7 %29,7 %  
13316,34 %16,34 %  
22210,89 %10,89 %  
3178,42 %8,42 %  
5146,93 %6,93 %  
4115,45 %5,45 %  
1094,46 %4,46 %  
683,96 %3,96 %  
773,47 %3,47 %  
1552,48 %2,48 %  
ostatní odpovědi 12
20
25
8
18
80
24
167,92 %7,92 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.1
Minimum:0
Maximum:15
Variační rozpětí:15
Rozptyl:12.85
Směrodatná odchylka:3.58
Medián:2
Modus:0

Graf

8. Preferovaný druh piva

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10°5326,63 %26,24 %  
nepiji pivo4723,62 %23,27 %  
12°4522,61 %22,28 %  
11°4522,61 %22,28 %  
více94,52 %4,46 %  

Graf

9. Průměrný počet vypitých dcl vína za týden

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
07338,83 %36,14 %  
23719,68 %18,32 %  
41910,11 %9,41 %  
1126,38 %5,94 %  
394,79 %4,46 %  
694,79 %4,46 %  
563,19 %2,97 %  
763,19 %2,97 %  
842,13 %1,98 %  
1031,6 %1,49 %  
ostatní odpovědi 0.5
14
12
0.2
30
15
50
20
24
0.002
105,32 %4,95 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.1
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:5.42
Směrodatná odchylka:2.33
Medián:2
Modus:0

Graf

10. Průměrný počet vypitých panáků alkoholických nápojů do 20% alkoholu

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
011662,7 %57,43 %  
12614,05 %12,87 %  
2189,73 %8,91 %  
3105,41 %4,95 %  
573,78 %3,47 %  
621,08 %0,99 %  
1021,08 %0,99 %  
810,54 %0,5 %  
4010,54 %0,5 %  
0.210,54 %0,5 %  
ostatní odpovědi 0.000001 10,54 %0,5 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.67
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.28
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:0
Modus:0

Graf

11. Průměrný počet vypitých panáků alkoholických nápojů nad 20% alkoholu

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
07138,17 %35,15 %  
13820,43 %18,81 %  
22815,05 %13,86 %  
5168,6 %7,92 %  
3115,91 %5,45 %  
1052,69 %2,48 %  
631,61 %1,49 %  
2031,61 %1,49 %  
431,61 %1,49 %  
3021,08 %0,99 %  
ostatní odpovědi 7
15
8
11
100
0.5
63,23 %2,97 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.74
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:4.84
Směrodatná odchylka:2.2
Medián:1
Modus:0

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Průměrný počet Vámi vypitých piv za jeden týden

  • odpověď < 0 - 1 >:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepiji pivo na otázku 8. Preferovaný druh piva

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Výše vašeho pravidelného měsíčního příjmu, včetně kapesného (v korunách)

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Váš věk

5. Jste věřící (jakékoli náboženství) ?

6. Žiji v obci s počtem obyvatel

7. Průměrný počet Vámi vypitých piv za jeden týden

8. Preferovaný druh piva

9. Průměrný počet vypitých dcl vína za týden

10. Průměrný počet vypitých panáků alkoholických nápojů do 20% alkoholu

11. Průměrný počet vypitých panáků alkoholických nápojů nad 20% alkoholu

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Výše vašeho pravidelného měsíčního příjmu, včetně kapesného (v korunách)

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Váš věk

5. Jste věřící (jakékoli náboženství) ?

6. Žiji v obci s počtem obyvatel

7. Průměrný počet Vámi vypitých piv za jeden týden

8. Preferovaný druh piva

9. Průměrný počet vypitých dcl vína za týden

10. Průměrný počet vypitých panáků alkoholických nápojů do 20% alkoholu

11. Průměrný počet vypitých panáků alkoholických nápojů nad 20% alkoholu

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tausch, M.Faktory ovlivňující konzumaci alkoholu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://faktory-ovlivnujici-konzumac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.