Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fenomén dobrovolně bezdětných

Fenomén dobrovolně bezdětných

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Místecká
Šetření:23. 02. 2011 - 11. 03. 2011
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.87
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen výhradně pro dobrovolně bezdětné ženy a muže.

Vážení respondenti, jsem studentkou Univerzity T. Bati ve Zlíně, oboru sociální pedagogika. Píši diplomovou práci na téma "Fenomén dobrovolně bezdětných v České republice". Ve své práci se zaměřuji na zjištění, co Vás vedlo k rozhodnutí nemít děti. Dále bych ráda zjistila, jaký je postoj dobrovolně bezdětných vůči současným matkám, otcům a jejich dětem a jak na Vaše rozhodnutí reagovalo Vaše okolí. Dotazník je zcela anonymní a získaná data budou sloužit jako podklad pro zpracovanou práci.

Předem Vám děkuji za Váši ochotu a čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

Bc. Místecká Veronika

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11386,26 %86,26 %  
muž1813,74 %13,74 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let5138,93 %38,93 %  
26-30 let3224,43 %24,43 %  
31-35 let2216,79 %16,79 %  
15-20 let1612,21 %12,21 %  
46 let a více64,58 %4,58 %  
36-45 let43,05 %3,05 %  

Graf

3. V jakém partnerském vztahu v současnosti žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S dlouhodobým partnerem / partnerkou5945,04 %45,04 %  
Jsem bez partnera / partnerky4735,88 %35,88 %  
S manželem / manželkou1410,69 %10,69 %  
V novém vztahu s partnerem / partnerkou118,4 %8,4 %  

Graf

4. V současnosti žijete v domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodiči5441,22 %41,22 %  
S partnerem / partnerkou3425,95 %25,95 %  
Sám / sama2317,56 %17,56 %  
S manželem / manželkou139,92 %9,92 %  
S přáteli75,34 %5,34 %  

Graf

5. V současnosti žijete v městě / obci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 400 000 obyvatel5038,17 %38,17 %  
Do 20 000 obyvatel4030,53 %30,53 %  
50 001 - 100 000 obyvatel1511,45 %11,45 %  
100 001 - 400 000 obyvatel1410,69 %10,69 %  
20 000 - 50 000 obyvatel129,16 %9,16 %  

Graf

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5844,27 %44,27 %  
Vysokoškolské5340,46 %40,46 %  
Vyšší odborné107,63 %7,63 %  
Základní86,11 %6,11 %  
Středoškolské bez maturity21,53 %1,53 %  

Graf

7. Vyrůstal(a) jste v rodině

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S oběma rodiči (rodiče sezdáni)10378,63 %78,63 %  
Pouze s matkou1410,69 %10,69 %  
S matkou a nevlastním otcem96,87 %6,87 %  
Jiné (např. s prarodiči, jinými rodinnými příslušníky, v náhradní rodině apod.)43,05 %3,05 %  
S oběma rodiči (rodiče nesezdáni)10,76 %0,76 %  

Graf

8. Kolik jste měl(a) sourozenců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednoho7557,25 %57,25 %  
žádného, jsem jedináček3123,66 %23,66 %  
dva1712,98 %12,98 %  
tři53,82 %3,82 %  
čtyři a více32,29 %2,29 %  

Graf

9. Jak jste spokojen(a) se svým dětstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen(a)6247,33 %47,33 %  
Velmi spokojen(a)4131,3 %31,3 %  
Nespokojen139,92 %9,92 %  
Nevím86,11 %6,11 %  
Velmi nespokojen75,34 %5,34 %  

Graf

10. Jak hodnotíte svůj vztah s matkou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný5743,51 %43,51 %  
chvalitebný4635,11 %35,11 %  
dostatečný1410,69 %10,69 %  
dobrý118,4 %8,4 %  
nedostatečný32,29 %2,29 %  

Graf

11. Jak hodnotíte svůj vztah s otcem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný3929,77 %29,77 %  
chvalitebný3224,43 %24,43 %  
dobrý2619,85 %19,85 %  
nedostatečný1914,5 %14,5 %  
dostatečný1511,45 %11,45 %  

Graf

12. Jaký je Váš vztah k malým dětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše záporný4131,3 %31,3 %  
Neutrální3829,01 %29,01 %  
Spíše kladný2015,27 %15,27 %  
Zcela záporný2015,27 %15,27 %  
Zcela kladný129,16 %9,16 %  

Graf

13. Obtěžuje Vás pozornost malých dětí a pobyt s nimi? (např. povídání s dětmi, hraní s dětmi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4735,88 %35,88 %  
Spíše ne4131,3 %31,3 %  
Zcela jistě ano2418,32 %18,32 %  
Zcela jistě ne139,92 %9,92 %  
Nevím64,58 %4,58 %  

Graf

14. Jste tolerantní vůči rodičům s malými dětmi? (např. v restauraci, na dovolené,na koncertě)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5138,93 %38,93 %  
Spíše ne5038,17 %38,17 %  
Nevím1813,74 %13,74 %  
Zcela jistě ano64,58 %4,58 %  
Zcela jistě ne64,58 %4,58 %  

Graf

15. V případě že jste žena, jak byste řešila případné těhotenství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potratem7666,67 %58,02 %  
Dítě bych si nechala a vychovala jej3631,58 %27,48 %  
Dítě bych dala po porodu k adopci21,75 %1,53 %  

Graf

16. V kolika letech jste se rozhodl(a) nemít dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před 20 rokem7859,54 %59,54 %  
V období mezi 21- 25 lety3325,19 %25,19 %  
V období mezi 26 - 30 lety1511,45 %11,45 %  
V období mezi 36 - 40 lety21,53 %1,53 %  
V období mezi 31 - 35 lety21,53 %1,53 %  
V 41 letech a později10,76 %0,76 %  

Graf

17. Myslíte si, že Vaše rozhodnutí nemít děti je trvalé a neměnné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela jistě ano4534,35 %34,35 %  
Spíše ano4131,3 %31,3 %  
Spíše ne1712,98 %12,98 %  
Nevím1511,45 %11,45 %  
Zcela jistě ne139,92 %9,92 %  

Graf

18. Na základě jakého důvodu jste se rozhodl(a) nemít děti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

_

-

- potřeba VOLNOSTI, SVOBODY, NECHUŤ komukoliv PODŘIZOVAT svůj život- touha po KLIDNÉM a TICHÉM domově bez rušivých elementů - upřednostnění svého OSOBNÍHO ROZVOJE před rozvojem někoho jiného na můj úkor - vzhledem k flexibilitě mé práce a výši mého platu mám možnost značnou část roku strávit spolu s manželem a mou matkou CESTOVÁNÍM - chci toho za svůj život vidět co nejvíce, chci se nerušeně věnovat svému manželovi, své matce, svým zájmům (cestování, četba sci-fi, fotografování, šachy, šerm, střelba, divadlo) - příčí se mi absolutní závislost kohokoliv na mé osobě, nelíbí se mi představa, že pořízení dítěte změní život trvale, již není cesty zpět, je to na doživotí - odpor k těhotenství a porodu (možné trvalé zdravotní následky porodu - fyzické i psychické) - absence rodičovských pudů - nesnáším dětský pláč - vyvolává ve mně prudký odpor a vztek, obecně nesnáším malé děti, starší, se kterými je již možný normální dialog, už snesu (ovšem ne natolik, abych se např. pokoušela o adopci či pěstounskou péči) - nemám potřebu někomu předávat své zkušenosti - nechuť přerušovat svoji kariéru, ztížit své pracovní uplatnění (nestudovala jsem 3 vysoké školy a nenaučila se 8 světových jazyků, abych měnila plínky a šišlala na ječící dítě)

.

.

.....

absence mateřského pudu

Absence mateřských pudů.

bojim se výchovy a vlivu zkažené společnosti na dítě

Celková nechuť rodit a muset zůstat s dítětem. Představa vlastního dítěte je stejná, jako představa dlouhodobého vězení, o zákonné odpovědnosti za toho tvora nemluvě. Ovšem v případě potřeby postarat se např. o neteř a synovce není problém (samozřejmě bych se jich ujala), jen ať mne nikdo nenutí plodit vlastní. Od malinka jsem si uměla představit, že bych byla babička, ale představa být matkou byla vždycky stejně vzdálená, jako představa vlastního života na Jupiteru, tj. asi by to nějak šlo, ale s velkým sebezapřením a nelibostí.

celkově strach z těhotenství, strach, že dítě nevychovám dobře, strach, že ho nepřijmu (nemám totiž ráda děti), také nebudu mít čas a pochybuju, že si najdu partnera

celoživotní zodpovědnost na kterou nejsem připravená. maniodepresivita, stav naší společnosti

částečná neplodnost, partner který také po dítěti netouží.

dlouhé a náročné studium bez možnosti dostatečných finančních prostředků na dítě

Dnešní doba je natolik zlá, že nemám potřebu do ní přivádět potomky.

do 25 mám v plánu studovat a zatím nemám takový vztah jaký bych si pro utvoření rodiny představovala

Dokončení studia, vybudování zázemí pro budoucí dítě.

Dozivotni starpsti, ohledy, konec svobody.

Důvodů je několik

Důvodů je spousta (zdravotní stav, manžel ho též nechce, genetika, zážitky z dětství...), ale podstata je asi ta, že po mateřství vůbec netoužím. Nevím zda jsem to o sobě napsala výstižně, velmi těžko se to popisuje.

ekonomicky

filosofické důvody

finance

finance

financni situace, strach ze to nezvladnu

finančně náročné

finanční důvody, nechci dětem obětovat svůj život

Globálně: Před katastrofickým zánikem úpadkové civilizace není moudré plodit děti. Lokálně: V našem Tunelstánu je rodičovství ekonomicky zcela nevýhodné. Zejména, když současná vláda korupce a deforem naši ekonomiku bezostyšně likviduje. Personálně: Nemám čas ani prostředky zakládat a živit rodinu.

Hlavní důvod: prostě tam chybí to chtění.

Hypotéka, kariéra, partnerská nejistota

chci mít děti, ale až se stálým partnerem

chci se nejdříve věnovat osobnímu rozvoji

Chybně položená otázka. Nikdy nedošlo k tomu, že bych se rozhodla děti nemít. Já jsem se jen nerozhodla je mít. Z tohoto hlediska jsem vlastně otázku děti ano/ne nikdy neřešila.Váš dotaz je tak pro mě mě stejně absurdní, jako kdybyste se mě ptala: "Na základě jakého důvodu jste se rozhodla nestat se kosmonautem/neučit se mongolsky/apod." Asi jediná smysluplná odpověď by zde totiž byla: "Nikdy jsem neviděla jediný důvod, proč bych měla. A vlastně mě to nikdy ani nenapadlo." Chybně položená je i otázka 16 - opět předpokládá situaci volby. Bezdětnost ovšem nemusí být zvolená, může být - ze subjektivního hlediska bezdětného - daná.

Já ti něco povim. Za to, že dáváš dotazník na DIPLOMOVOU PRÁCI na vyplnto, si dej několik facek! Samovýběr neni vědecký nástroj a že ho používáš pro diplomku je na pěst! Doufám, že tenhle hnus neobhájíš! Navíc se nauč formulovat věty (viz otázka 20)..

je to prilis oemzujici zavazek a k detem nemam vztah

Je to ve mně zakódované celý život. Nemám k nim vztah a mít je by mi zničilo celý život.

Jediným důvodem proč nechci mít děti je to, že nemám touhu je mít.

Jejich přítomnosto mě obtěžuje, snížení životní úrovně, strach o zaměstnání

Jsem gay a dva muži obvykle děti nemají.

jsem ještě mladá a studuji a nejsem zaopatřená

Jsem ještě moc mladý, ale později nějaké děti asi budou

jsem na to ještě mladá

K dětem mám chladný vztah (děti mi nic neříkají), vzhledem k cestování (za kariérou i za poznáním) bych na děti neměl čas zůstávám nezávislý (nejen finančně), přelidněnost planety, ekologické důsledky, bylo by sobecké přivést dítě do světa, ve kterém má nejistou budoucnost, zbytečné hádky s partnerkou kvůli dětem (podle mne právě děti jsou škůdci vztahu, nikoliv manželství), zdravotní problémy, negativní změny partnerky těhotenstvím počínaje, sexuální život, mohu se plně věnovat práci, partnerce, koníčkům, atd.,

kariéra

kariéra

kariéra

kariéra

kariéra, cestování

Kariéra.

Klid a soukromí

Kvůli kariéře

Kvůli nemoci.

Lidské rozmnožování je velice neestetické a nebezpečné, tedy pro ženy. Dítě by pro mě znamenalo 9 měsíců nevolností a nechat se osahávat od doktorů, aby pak přišla agónie při vystavování na kusy se trhajících rodidel polovině nemocnice (plus parta mediků na exkurzi, jak už to tak bývá). Po tomto nádherném zážitku zrození by následovaly trvalé následky (a alespoň nějaké má každá žena- inkontinence, hemoroidy, strie, nadváha, problémy v sexu, ...) a jako bonus by mi po tom všem zůstalo dítě - tedy někdo, o koho se budu muset dlouhodobě starat a komu budu muset obětovat svůj život. Navíc nechci vědět, co bych z něho vychovala a také se děsím, že by dítě bylo po mně (mám k sobě negativní vztah). Dětem navíc moc nerozumím, nechápu je, přijdou mi spíše zlé než roztomilé, ale už jsem potkala i pár takových, které byly poměrně sympatické, přesto si neumím představit strávit s někým takovým více času (natož všechen). Celkově nevěřím, že by život s dítětem byl lepší než bez něj, vidím kolem sebe, že člověku to podstatně více bere než dává. Navíc jsem samotář a před dítětem (alespoň po dobu, kdy by bylo malé) bych se těžko někam zavřela. Ačkoli z velké a harmonické rodiny, nejsem rodinný typ. Je to pro mě zkrátka po všech stránkách nevýhodné a neláká mě to, navíc bych byla mizerná matka (myslím, že bych byla schopna dítě nenávidět už za to, co mi způsobilo při těhotenství a porodu). Přesto toto všechno si vážím dobrých a zodpovědných rodičů a částečně i obdivuji ženy, které do toho všeho přes všechna rizika jdou kvůli tak nejistému výsledku (nemocné, mrtvé či nevyvedené dítě, výchova bez otce apod.), trochu mi to připomíná adrenalinový sport :-)

Mám dědičné zdravotní problémy, které by ohrozili jak mě tak dítě.Nikdy jsem k dětem netíhla a nemám mateřský cit.Nejsem rodinný typ.

Mít děti nepovažuji za povinnost a samozřejmost ale za svobodnou volbu. Ačkoli mi společnost dětí nevadí, netoužím po tom mít vlastní. Odpuzuje mě, jak drastickým zásahem do těla a zdraví ženy je těhotenství a porod. Také mi vyhovuje spíše prostý, skromný, nekonzumní způsob života - v rámci možností. To s dítětem není možné, protože je spojeno s neustálým kolotočem nakupování, utrácení... také mi to připadá jako příliš velká zodpovědnost v dnešní doě finanční nejistoty: pokud bych já a/nebo partner přišla o zaměstnání a měla finanční problémy, lépe se s takovou situací vyrovnává, když nejsem zodpovědná ještě za další osobu, která je na mě závislá.

Mit dite mi nic nerika.

Moje vnitrni prirozenost. Vedela jsem to o sobe jiz od konce detstvi, ze chut na mit deti, v porovnani s jinymi vrstevnicemi, u mne nikdy nebyla. Citim se stastna, ze jsem se takto narodila a nemam zadne biologicke hodiny a nutkani se mnozit.

momentálně není správná doba

Na základě mého vnitřního pocitu.

na základě nevhodných životních podmínek

Naprostý nezájem o rodičovskou roli, absence chtění mít dítě.

nebylo by to naplněním života, přijde mi těhotenství, porod, kojení, péče o dítě (pleny,..) jako nechutná záležitost, kterou nechci prožít

Necítím se na to dostatečně zodpovědná.

Necítím se na to, myslím, že nejsem ten typ na starání se o někoho

Necítím v sobě touhu po dětech, žádné mateřské pudy

nedostatek peněz

nehodlám přivést dalšího otroka do kapitalisticého koncentráku

nechci

Nechci je

nechci je

Nechci podstoupit, těhotenství, porod a kojení Navíc mám v životě jiné priority než mít dítě

nechci zaplňovat planetu takovým přemnoženým tvorem jako je člověk

Nechci, aby se mi celý svět zcvrknul do kočárku.

Nejspíše z pohodlnosti.

Nemám důvod.

nemám je ráda

Nemám je ráda,vadí mi

nemám konkrétní důvod - prostě to tak mám

nemám mateřský pud a mimina mě obtěžují

Nemám mateřský pud, děti jsou mi nepříjemné.Toto cítím od mala,např. sestřenice si půjčovala mimina a vozila je,a já to už jako cca 8 mi letá nechápala...

Nemám ráda děti a nemyslím, že bych byla dobrou matkou. Navíc je tu menší problém s tím, že nesnáším fyzický kontakt, a to nejen s muži.

nemam rada deti, neumim s nimi jednat, mam hypoteku a na materkse bych ji nesplatila, obtezuje me ze porad rvou, zvraceji, vriskaji - kombinace vice faktoru

Nemám žádný důvod je mít.

nemoc dítěte

nenávidím je, protože řvou, smrdí, serou... Nechci si ničit postavu odporným pupkem a chci si užívat

Není kam spěchat, zakládat rodinu a mít dítě v situaci, kdy se zatím postarám sotva sám o sebe je nezodpovědnost.

Není to rozhodnutí, je to defaultní stav již od narození, či nejútlejšího věku.

Nerozhodla jsem se, prostě jsem si uvědomila, že je nechci.

netoužím po nich

netoužím po nich, obtěžují mne

Nevidím na tom, mít děti stále nic pozitivního. Radost z toho jak roste a jak je šikovné můžu mít i u štěňátka. Dítě zabírá čas a peníze, které se dají investovat mnohem lépe. A nevidím jediný důvod, proč si do života přidávat zbytečné problémy navíc.

nevidim v tom zadnou vyhodu

nevím

nevím

Nikdy jsem ani nepřemýšlela nad tím, že bych dítě jednou měla. Nemám k dětem vztah a můj životní styl se s mateřstvím sloučit nedá.

Nikdy jsem je neměla ráda, nerozumím jim, lezou mi na nervy.

Nikdy jsem se nerozhodovala, zda ANO, či NE. Už od ZŠ jsem věděla, že děti prostě nechci, žádné rozhodování neprobíhalo.

Obtěžuje mne trvalá přítomnost druhých lidí, většinu dne vyžaduji naprostý klid.

Omezení osobní svobody Děti jsou hloupý a není to rovnocenný partner pro komunikaci a volnočasové aktivity Žena zblbne, ztloustne, změní myšlení Muž je uvázán jen k bytu a práci. Děti nelze dobře vychovat - škodí moc velká přísnost i volnost a stejně ho ve vzdělávacích ústavech zkazí. Zbytek dojebe internet a televize. Nebezpečí narození postiženého dítěte Po narození potomka je rodič v podstatě odkázán jen do starého železa Nejsem majetkově tak na výši, takže vytvořit dalšího otroka do výroby nechci. Ekologicky jde planeta drancováním do hajzlu Za 40 let dojde ropa a čistá voda ještě dřív.

peeníze

po dobu studií a následné alespoň dvouleté praxe, kdyby přišlo dřív, přišlo by a vychovala bych jej :-)

Pozorování svého nejbližšího okolí mne utvrzuje denně v tom, že mít děti je víc přítěž, než poslání, nebo radost.

Prostě je nechci, co je na tom k vysvětlování? Otázka "proč nechceš" je na stejné úrovni jako "proč ti nechutná" nebo "proč se ti nelíbí".

proste nechci

prostě nechci

proste nechci, nikde nic netika, s manzelem mame stejny nazor, navic deti nici vztahy

Prostě postrádám jakékoliv chtění, vidím spoustu věcí, které by mi dítě vzalo x nenapadá mi nic, čím by zrovna mě obohatilo.

Protože je nechci.

protože nemám důvod, proč je mít

protože po nich nijak netoužím a mám ráda svůj svobodný život

Protože proto.

Protože studuji

Příliš starostí. Ale

rozhodla som sa nemat deti, kym im a aj sebe nebudem moct zabezpecit dostatocny komfort a zazemie...

rozchod

sociálních

spíše jsem usoudila, že je nepravděpodobné, že bych někdy nějaké měla, dalším důvodem jsou finance, nemohla bych si dovolit vychovávat dítě

Studijní důvody, důvody sociální a finanční závislosti na rodičích, v době prvního až x-tého rozhodnutí psychická nezralost

svoboda

Těch důvodů bylo víc. Hlavním důvodem je, že bych se nebyla schopna věnovat dítěti do míry, kterou by potřebovalo. Byla bych velmi špatným rodičem.

V rodičovství pro sebe nevidím žádný přínos. Mimochodem, ad bod 20) - "Co si podle Vás názor většiny lidí na lidi, kteří se rozhodnou být dobrovolně bezdětnými? "// člověk, který je schopen takto formulovat větu v dotazníku studuje vysokou školu? To se mi nechce věřit.

velký počet důvodů

více důvodů

viz odpoved na otazku c. 11

Vnitřní pocit, děti mi nic neříkají, už jako dítě jsem radši byla ve společnosti dospělých, než mezi dětmi.

Vzhledem k zdravotnímu stavu a neschopnosti udržet partnerský vztah

z profesních důvodů

zdravotní

zivotny styl

zkušenosti jiných

Žádný konkrétní důvod nevím - nikdy jsem po dítěti netoužila.

19. Kdo z Vašeho okolí ví o Vašem rozhodnutí nemít děti? (lze zatrhnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všichni4735,88 %35,88 %  
partner(ka)/manžel(ka)3929,77 %29,77 %  
přátelé3929,77 %29,77 %  
rodiče a blízká rodina3829,01 %29,01 %  
nikdo2116,03 %16,03 %  
spolupracovníci 139,92 %9,92 %  

Graf

20. Jaký je podle Vás názor většiny lidí na lidi, kteří se rozhodnou být dobrovolně bezdětnými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše záporný6851,91 %51,91 %  
Nevím3929,77 %29,77 %  
Zcela záporný129,16 %9,16 %  
Spíše kladný107,63 %7,63 %  
Zcela kladný21,53 %1,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V jakém partnerském vztahu v současnosti žijete?

 • odpověď S dlouhodobým partnerem / partnerkou:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi S partnerem / partnerkou na otázku 4. V současnosti žijete v domácnosti
 • odpověď S manželem / manželkou:
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi S manželem / manželkou na otázku 4. V současnosti žijete v domácnosti

4. V současnosti žijete v domácnosti

 • odpověď S manželem / manželkou:
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi S manželem / manželkou na otázku 3. V jakém partnerském vztahu v současnosti žijete?

15. V případě že jste žena, jak byste řešila případné těhotenství?

 • odpověď Potratem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela záporný na otázku 12. Jaký je Váš vztah k malým dětem?

16. V kolika letech jste se rozhodl(a) nemít dítě?

 • odpověď Před 20 rokem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela jistě ne na otázku 17. Myslíte si, že Vaše rozhodnutí nemít děti je trvalé a neměnné?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela záporný na otázku 12. Jaký je Váš vztah k malým dětem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. V jakém partnerském vztahu v současnosti žijete?

4. V současnosti žijete v domácnosti

5. V současnosti žijete v městě / obci

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Vyrůstal(a) jste v rodině

8. Kolik jste měl(a) sourozenců

9. Jak jste spokojen(a) se svým dětstvím?

10. Jak hodnotíte svůj vztah s matkou?

11. Jak hodnotíte svůj vztah s otcem?

12. Jaký je Váš vztah k malým dětem?

13. Obtěžuje Vás pozornost malých dětí a pobyt s nimi? (např. povídání s dětmi, hraní s dětmi)

14. Jste tolerantní vůči rodičům s malými dětmi? (např. v restauraci, na dovolené,na koncertě)

15. V případě že jste žena, jak byste řešila případné těhotenství?

16. V kolika letech jste se rozhodl(a) nemít dítě?

17. Myslíte si, že Vaše rozhodnutí nemít děti je trvalé a neměnné?

19. Kdo z Vašeho okolí ví o Vašem rozhodnutí nemít děti? (lze zatrhnout více možností)

20. Jaký je podle Vás názor většiny lidí na lidi, kteří se rozhodnou být dobrovolně bezdětnými?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. V jakém partnerském vztahu v současnosti žijete?

4. V současnosti žijete v domácnosti

5. V současnosti žijete v městě / obci

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Vyrůstal(a) jste v rodině

8. Kolik jste měl(a) sourozenců

9. Jak jste spokojen(a) se svým dětstvím?

10. Jak hodnotíte svůj vztah s matkou?

11. Jak hodnotíte svůj vztah s otcem?

12. Jaký je Váš vztah k malým dětem?

13. Obtěžuje Vás pozornost malých dětí a pobyt s nimi? (např. povídání s dětmi, hraní s dětmi)

14. Jste tolerantní vůči rodičům s malými dětmi? (např. v restauraci, na dovolené,na koncertě)

15. V případě že jste žena, jak byste řešila případné těhotenství?

16. V kolika letech jste se rozhodl(a) nemít dítě?

17. Myslíte si, že Vaše rozhodnutí nemít děti je trvalé a neměnné?

19. Kdo z Vašeho okolí ví o Vašem rozhodnutí nemít děti? (lze zatrhnout více možností)

20. Jaký je podle Vás názor většiny lidí na lidi, kteří se rozhodnou být dobrovolně bezdětnými?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Místecká, V.Fenomén dobrovolně bezdětných (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://fenomen-dobrovolne-bezdetnyc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.