Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Festival v Zámeckém parku v Kunraticích

Festival v Zámeckém parku v Kunraticích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Němcová
Šetření:02. 09. 2011 - 12. 09. 2011
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.88
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Nápad uspořádat v Kunratickém zámeckém parku a přilehlé Sokolovně multižánrový festival se zrodil po shrnutí stavu kulturního dění v Kunraticích zejména pro mladou a střední generaci. Mnoho prostoru je věnováno dětem a seniorům, avšak pro nás mladé je prostoru poskrovnu, pokud vůbec nějaký je. Krátkým dotazníkovým průzkumem chceme zjistit veřejné mínění obyvatel Kunratic a přilehlých městských částí o pořádání akce tohoto typu. 

 

Vzhledem k tomu, že považujeme kulturní dění v Kunraticích za lehce jednostranné a nenápadité, rádi bychom tuto situaci změnili a proto přicházíme s nápadem multižánrového festivalu, jehož hlavní náplní by měla být hudební produkce spolu s velmi pestrým doprovodným programem (divadelní představení, workshopy, přednášky, filmová projekce). Rádi bychom vám ukázali tvorbu mladých umělců, divadelních souborů a kreativních lidí, kteří nám všem předvedou, že kultura neznamená jen zapnout si televizi nebo si sednout do hospody.

 

Místo případného konání: Kunratický zámecký park a areál TJ Sokol Kunratice

Termín: červen 2012

 

Žádáme o řádné vyplnění následujího dotazníku, vaše preference mohou pomoci vytvořit festival, který uspokojí co nejširší spektrum návštěvníků.

Odpovědi respondentů

1. Jaká je maximální částka, kterou byste byli ochotni zaplatit za jednodenní vstupné (za předpokladu, že na festivalu vystoupí kvalitní interpreti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 300 Kč3342,86 %42,86 %  
do 200 Kč2329,87 %29,87 %  
do 400 Kč911,69 %11,69 %  
do 100 Kč79,09 %9,09 %  
500 Kč a více56,49 %6,49 %  

Graf

2. Seřaďte na stupnici od jedné do šesti (1 nejoblíběnější, 6 nejméně oblíbený) vaše preference uvedených hudebních žánrů

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Rock2.1821.785
Taneční hudba3.6623.367
Pop3.5192.016
Ska/reggae3.1692.036
Punk3.8962.509
Folk4.5712.609

Graf

3. Seřaďte na stupnici od jedné do pěti (1 největší riziko, 5 nejmenší riziko) při účasti na hudebních festivalech?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
špatného počasí2.1822.175
krádeží3.6361.712
finanční náročnosti3.2731.549
nedostatečného hygienického zázemí2.6231.663
fronty na občerstvení3.2861.529

Graf

4. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-305774,03 %74,03 %  
30-501823,38 %23,38 %  
50-10011,3 %1,3 %  
0-1811,3 %1,3 %  

Graf

5. Zúčastnili byste se hudebního festivalu v Kunraticích (v areálu Zámeckého parku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2739,71 %35,06 %  
Určitě ano2333,82 %29,87 %  
Nevím1420,59 %18,18 %  
Spíše ne22,94 %2,6 %  
Určitě ne22,94 %2,6 %  

Graf

6. Místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné3038,96 %38,96 %  
Praha - Kunratice2431,17 %31,17 %  
Praha 111215,58 %15,58 %  
Libuš33,9 %3,9 %  
Vestec33,9 %3,9 %  
Jesenice22,6 %2,6 %  
Krč11,3 %1,3 %  
Lhotka11,3 %1,3 %  
Šeberov11,3 %1,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je maximální částka, kterou byste byli ochotni zaplatit za jednodenní vstupné (za předpokladu, že na festivalu vystoupí kvalitní interpreti)

2. Seřaďte na stupnici od jedné do šesti (1 nejoblíběnější, 6 nejméně oblíbený) vaše preference uvedených hudebních žánrů

3. Seřaďte na stupnici od jedné do pěti (1 největší riziko, 5 nejmenší riziko) při účasti na hudebních festivalech?

4. Věk

5. Zúčastnili byste se hudebního festivalu v Kunraticích (v areálu Zámeckého parku)?

6. Místo bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je maximální částka, kterou byste byli ochotni zaplatit za jednodenní vstupné (za předpokladu, že na festivalu vystoupí kvalitní interpreti)

2. Seřaďte na stupnici od jedné do šesti (1 nejoblíběnější, 6 nejméně oblíbený) vaše preference uvedených hudebních žánrů

3. Seřaďte na stupnici od jedné do pěti (1 největší riziko, 5 nejmenší riziko) při účasti na hudebních festivalech?

4. Věk

5. Zúčastnili byste se hudebního festivalu v Kunraticích (v areálu Zámeckého parku)?

6. Místo bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Němcová, M.Festival v Zámeckém parku v Kunraticích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://festival-v-zameckem-parku-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.