Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční a hospodářská krize

Finanční a hospodářská krize

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šmahaj
Šetření:18. 05. 2009 - 02. 06. 2009
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):26 / 24.11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:13,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení návštěvníci vyplnto.cz,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma „Finanční a hospodářská krize“. Pokyny k vyplnění jsou uvedeny u každé otázky. Dotazník je samozřejmě zcela anonymní. Těm, kteří se zúčastní, předem děkuji za názory a Váš čas.
 

 Jan Šmahaj
 

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem finanční a hospodářská krize?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

blbci novinari a nasledne zbytecne moc vykulenejch lidi

Bohatí bohatnou, chudí chudnou. Zrychluje se běžný nekrizový proces.

ekonomickou recesi, pokles tržeb maloobchodu, nejistotu z budoucnbostzi

Fáze hospodářského cyklu, kdy klesá skutečný produkt. Klesá výkon ekonomiky, snižují se výnosy a tím i poptávka po investicích.

finančí krize - krize finančních trhů, projevující se pádem trhů finančních instrumentů, nedostatkem likvidity, problémy v bankovním a pojišťovnickém sektoru, zamrznutím úvěrů hospodářská krize - prudký a náhlý pokles HDP

gfgdgdgdgd

hodně lidí nemá peníze a práci, krachují velké podniky, blbá nálada

Krize finančních institucí, krize podniků. Snížení celkové ekonomické aktivity

lavinovitě šířící se panika, ztráta důvěry v peníze

Malá kupní síla obyvatel, nezaměstnanost

málo práce, málo peněz...

min penez, nezamestanost, chudoba

Moc široká otázka na to sem vepsat odpověď...

nedostatek peněz a pracovní příležitosti

Nejasná představa, ztráta zaměstnání, nejístota, pokles životní úrovně...

Nemám přesnou představu, asi obavu, kdy lidé, podniky, přicházejí o peníze, o zaměstnání, nejistotu.

nezaměstnanost

nic

nižší produkce, vyšší nezaměstnanost, ceny akcií nižší

obavy o svou budoucnost, o své dítě

osobní finanční problémy, vyšší nezaměstnanost, strach ze ztráty zaměstnání

Peněžní ztáty podniků,propouštění,rušení míst,snižování příjmů,krachy bank..atd.

pokles ekonomiky, chudoba, politická manipulace

postupné selhávání, rozpadávání ekonomické infrastruktury

příjdu o místo a nemůžu splácet hypotéku

řetězová reakce

Situaci, ve které se zhorší životní úroveň většího množství lidí.

Snížení nebo stagnace růstu ekonomiky s dopadem na podniky

snížení poptávky veškerého zboží a služeb

snížení růstu HDP, růst nezaměstnanosti, pokles akciových trhů ...

strašení a příležitost pro firmy zbavit se pracovníků, příležitost trhu se zbavit špatných firem, zbytečná nezaměstnanost

to si nepředstavuju, to si uvědomuju co se děje kol a kol

Vlastně nevím jak to všechno na sebe navazuje, ale vím že se hodně propuštějí zaměstnanci, krachují firmy je menší zájem o byty, domy a auta, snižují se platy, zvyšují se ceny spotřebního zboží atd.

vzniká zpravidla z nadvýroby nebo vlivem spekulací a má za následek propouštění lidí z práce

zásah do pracovního a soukromého života, komplikace

Zejména si myslím, že "finanční a hospodářská krize" je pojem nepřesný, protože směšuje dvě odlišné záležitosti (byť někdy v kauzální souvislosti). Za finanční krizi obecně (a zjednodušeně) pokládám natolik výrazný nárůst ztrát některých stěžejních bank a finančních ústavů, že nejsou schopny ztráty pokrýt ze svých rezerv, platební neshopnost pak následně se šířící - jak vinou provázanosti světových finančních trhů a ztráty důvěry v jejich stabilitu - a způsobující pokles hodnoty investic i pád některých akciových trhů. Za hospodářskou krizi pokládám stav, kdy nemají firmy ani lidé dostatek financí, nastává tudíž pokles spotřeby a výroby, zvyšuje se nezaměstnanost etc.

Zpomalení oběhu peněz, malá poptávka,nízký odbyt, vyšší nezaměstnanost, vyšší výdaje státu

Zvýšenou nezaměstnanost

zvyšující se nezaměstnanost a inflace, pokles HDP a kupní síly obyvatelstva...

že je nedostatek peněz, málo odbytu ... míň výroby ...

2. Máte podle Vašeho názoru dostatek informací o dopadu finanční a hospodářské krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3251,61 %51,61 %  
Ne1422,58 %22,58 %  
Nevím914,52 %14,52 %  
O situaci se nezajímám711,29 %11,29 %  

Graf

3. Odkud čerpáte informace o finanční a hospodářské krizi? (Možno zatrhnout více odpovědí).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet5487,1 %87,1 %  
Televize4674,19 %74,19 %  
Tisk3454,84 %54,84 %  
Rozhlas1320,97 %20,97 %  

Graf

4. Myslíte si, že finanční a hospodářská krize ovlivní nebo neovlivní Váš život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ovlivní2743,55 %43,55 %  
Ano, už ovlivnila1829,03 %29,03 %  
Ne, neovlivní1117,74 %17,74 %  
Nevím69,68 %9,68 %  

Graf

5. Kam byste podle Vašeho názoru zařadil/a Vaši domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácnost ani bohatá, ani chudá4064,52 %64,52 %  
Domácnost spíše chudá1016,13 %16,13 %  
Domácnost spíše bohatá914,52 %14,52 %  
Nevím11,61 %1,61 %  
Domácnost velmi chudá11,61 %1,61 %  
Domácnost velmi bohatá11,61 %1,61 %  

Graf

6. Máte v současné době problém vyjít se svým příjmem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, když se trochu uskromním2540,32 %40,32 %  
Ne, příjem mám na své náklady dostatečný1930,65 %30,65 %  
Ano vycházím jen tak, tak1524,19 %24,19 %  
Ano peníze mi nestačí, musím si půjčovat34,84 %4,84 %  

Graf

7. Byl/a jste v důsledku finanční a hospodářské krize nucen udělat změny v hospodaření s vlastními financemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3861,29 %61,29 %  
Ano2438,71 %38,71 %  

Graf

8. Pokud ANO, které?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dovolená

horší nabídka brigád, nenavýšení hodinové sazby u současného zaměstnání kvůli šetřením nákladů u "finanční krize"

kupuji jen to, co nezbytně potřebuji - jídlo

Kupuji levnější věci,dávám dětem menší kapesné a všeobecně se snažím šetřit

levnější dovolená, menší spotřeba benzínu, méně si vyhazuji z kopýtka, nekupuji zbytečnosti

Nakupovat určitě věci levněji na úkor kvality ...

odložil jsem nákup některých věcí...

omezení výdajů na cokoli, co není nutné k přežití

Omezili jsme výdaje, omezujeme se jen na nutné věci, dále odsun koupě bytu.

Omezit nákup zboží, které není nezbytně nutné, ale radost si i tak sem tam udělám.

omezit některé nákupy, přejít na levnější zboží

Omezit spoření

omezit výdaje

pokud na to nebudu mít, tak si to nebudu kupovat

Rozmýšlet a počítat, co koupím a také více šetřit.

Snížit pojistku, omezit nákupy.

ssdfdf

Určitě se omezit na jídle a i na jiných věcech např. kosmetika atd.

víc šetřit

více šetřím a kupuju jen základní potraviny

Více šetřit a rozmýšlet co koupím

všechny

zrušit účet v bance

Ztratil jsem jistou část investovaných peněz v akciových fondech, s kterými jsem počítal na budoucí pořízení auta, dnes už s nimi nepočítám a počkám jak celá situace dopadne, nijak výrazněji na mě krize nedopadla.

9. Byl/a jste v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí „donucen“ využít finanční půjčku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5791,94 %91,94 %  
Ano58,06 %8,06 %  

Graf

10. Pokud ANO, jednalo se o půjčku od/z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Bankovního sektoru480 %6,45 %  
c) Rodiny120 %1,61 %  

Graf

11. Myslíte si, že finanční krize ovlivní nebo neovlivní Vaše pracoviště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neovlivní2540,32 %40,32 %  
Ano, už ovlivnila1829,03 %29,03 %  
Ano, ovlivní1320,97 %20,97 %  
Nevím69,68 %9,68 %  

Graf

12. Máte v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí obavy o své pracovní místo/pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám obavy2438,71 %38,71 %  
Mám mírné obavy1930,65 %30,65 %  
Situace se mne netýká (studuji, mateřská dovolená, pobírám starobní důchod...)1117,74 %17,74 %  
Mám velké obavy46,45 %6,45 %  
o práci kterou dělám se nebojím stojí za prd11,61 %1,61 %  
jsem OSVČ11,61 %1,61 %  
už u nás přestali propouštět11,61 %1,61 %  
Byl jsem propuštěn11,61 %1,61 %  

Graf

13. Byl byste ochoten/na, z důvodu ztráty zaměstnání v důsledku krize, přestoupit na nižší pozici v rámci Vašeho oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2845,16 %45,16 %  
Spíše ne1320,97 %20,97 %  
Určitě ano1117,74 %17,74 %  
Určitě ne1016,13 %16,13 %  

Graf

14. Byl byste ochoten/na, z důvodu ztráty zaměstnání v důsledku krize, zvolit si pracovní místo mimo Váš obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3353,23 %53,23 %  
Určitě ano1219,35 %19,35 %  
Spíše ne1016,13 %16,13 %  
Určitě ne711,29 %11,29 %  

Graf

15. Do jaké míry jste ochoten podstoupit případnou rekvalifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2946,77 %46,77 %  
Určitě ano1930,65 %30,65 %  
Určitě ne812,9 %12,9 %  
Spíše ne69,68 %9,68 %  

Graf

16. Jaký je Váš odhad trvání finanční a hospodářské krize? (Zapište počet měsíců)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
242032,26 %32,26 %  
121219,35 %19,35 %  
36711,29 %11,29 %  
634,84 %4,84 %  
1834,84 %4,84 %  
1523,23 %3,23 %  
6011,61 %1,61 %  
2811,61 %1,61 %  
811,61 %1,61 %  
2011,61 %1,61 %  
ostatní odpovědi 10
7
3
25
4
16
5
26.5
10000
30
100
1117,74 %17,74 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:20.51
Minimum:6
Maximum:36
Variační rozpětí:30
Rozptyl:75.92
Směrodatná odchylka:8.71
Medián:24
Modus:24

Graf

17. Zaznamenejte, prosím, jak jsou podle Vás níže uvedené oblasti v ČR zasaženy krizí? (Kde 1 - znamená nejméně, 5 - znamená nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Zaměstnanost3.7581.022
b) Zadluženost3.8061.027
c) Odbyt zboží3.4520.925
d) Stabilita měny2.9681.128
e) Mezilidské vztahy2.5321.313
f) Demokratické instituce2.5651.246

Graf

18. Myslíte si, že Česká republika je na tom v době krize, v porovnání s Polskem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše lépe3150 %50 %  
Stejně1829,03 %29,03 %  
Rozhodně lépe914,52 %14,52 %  
Spíše hůře46,45 %6,45 %  

Graf

19. Myslíte si, že Česká republika je na tom v době krize, v porovnání se Slovenskem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše lépe2133,87 %33,87 %  
Stejně1524,19 %24,19 %  
Rozhodně lépe1320,97 %20,97 %  
Spíše hůře1117,74 %17,74 %  
Rozhodně hůře23,23 %3,23 %  

Graf

20. Myslíte si, že Česká republika je na tom v době krize, v porovnání s Maďarskem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně lépe2641,94 %41,94 %  
Spíše lépe2337,1 %37,1 %  
Stejně1016,13 %16,13 %  
Spíše hůře34,84 %4,84 %  

Graf

21. Který z uvedených států je podle Vás obecně nejlépe připraven vypořádat se s následky finanční a hospodářské krize? (Srovnejte státy dle pořadí 1 – nejlépe, 4 – nejhůře)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
a) Česká republika1.6290.685
b) Polsko2.4680.733
c) Slovensko2.2261.014
d) Maďarsko3.5160.959

Graf

22. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3658,06 %58,06 %  
Muž2641,94 %41,94 %  

Graf

23. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24711,29 %11,29 %  
2058,06 %8,06 %  
2558,06 %8,06 %  
2358,06 %8,06 %  
2958,06 %8,06 %  
3058,06 %8,06 %  
2646,45 %6,45 %  
2746,45 %6,45 %  
2223,23 %3,23 %  
3623,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi 38
28
32
54
43
33
21
52
45
53
55
47
35
1
34
42
15
1829,03 %29,03 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.55
Minimum:20
Maximum:52
Variační rozpětí:32
Rozptyl:50.69
Směrodatná odchylka:7.12
Medián:26.5
Modus:24

Graf

24. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Středoškolské s maturitou (včetně nástavby)2438,71 %38,71 %  
f) Vysokoškolské2337,1 %37,1 %  
e) Vysokoškolské do úrovně bakalář711,29 %11,29 %  
b) Vyučen / bez maturity46,45 %6,45 %  
a) Nedokončené23,23 %3,23 %  
d) Vyšší odobrné vzdělání23,23 %3,23 %  

Graf

25. Jaké je Vaše sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) Zaměstnanec3251,61 %51,61 %  
c) Student1524,19 %24,19 %  
f) Živnostník711,29 %11,29 %  
g) Podnikatel58,06 %8,06 %  
b) V domácnosti (nebo na mateřské dovolené)34,84 %4,84 %  

Graf

26. Velikost místa bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 90 000 obyvatel3658,06 %58,06 %  
vesnice do 999 obyvatel711,29 %11,29 %  
město s 5000 - 19 999 obyvateli711,29 %11,29 %  
obec 1000 - 1999 obyvatel58,06 %8,06 %  
obec s 2000 - 4999 obyvateli46,45 %6,45 %  
město s 20 000 - 90 000 obyvateli34,84 %4,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Byl/a jste v důsledku finanční a hospodářské krize nucen udělat změny v hospodaření s vlastními financemi?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi e) Mezilidské vztahy=1 na otázku 17. Zaznamenejte, prosím, jak jsou podle Vás níže uvedené oblasti v ČR zasaženy krizí? (Kde 1 - znamená nejméně, 5 - znamená nejvíce)

11. Myslíte si, že finanční krize ovlivní nebo neovlivní Vaše pracoviště?

 • odpověď Ne, neovlivní:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, neovlivní na otázku 4. Myslíte si, že finanční a hospodářská krize ovlivní nebo neovlivní Váš život?

12. Máte v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí obavy o své pracovní místo/pozici?

 • odpověď Nemám obavy:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, neovlivní na otázku 4. Myslíte si, že finanční a hospodářská krize ovlivní nebo neovlivní Váš život?

21. Který z uvedených států je podle Vás obecně nejlépe připraven vypořádat se s následky finanční a hospodářské krize? (Srovnejte státy dle pořadí 1 – nejlépe, 4 – nejhůře)

 • odpověď a) Česká republika=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně lépe na otázku 19. Myslíte si, že Česká republika je na tom v době krize, v porovnání se Slovenskem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) Slovensko=2 na otázku 21. Který z uvedených států je podle Vás obecně nejlépe připraven vypořádat se s následky finanční a hospodářské krize? (Srovnejte státy dle pořadí 1 – nejlépe, 4 – nejhůře)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Máte podle Vašeho názoru dostatek informací o dopadu finanční a hospodářské krize?

3. Odkud čerpáte informace o finanční a hospodářské krizi? (Možno zatrhnout více odpovědí).

4. Myslíte si, že finanční a hospodářská krize ovlivní nebo neovlivní Váš život?

5. Kam byste podle Vašeho názoru zařadil/a Vaši domácnost?

6. Máte v současné době problém vyjít se svým příjmem?

7. Byl/a jste v důsledku finanční a hospodářské krize nucen udělat změny v hospodaření s vlastními financemi?

9. Byl/a jste v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí „donucen“ využít finanční půjčku?

11. Myslíte si, že finanční krize ovlivní nebo neovlivní Vaše pracoviště?

12. Máte v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí obavy o své pracovní místo/pozici?

13. Byl byste ochoten/na, z důvodu ztráty zaměstnání v důsledku krize, přestoupit na nižší pozici v rámci Vašeho oboru?

14. Byl byste ochoten/na, z důvodu ztráty zaměstnání v důsledku krize, zvolit si pracovní místo mimo Váš obor?

15. Do jaké míry jste ochoten podstoupit případnou rekvalifikaci?

16. Jaký je Váš odhad trvání finanční a hospodářské krize? (Zapište počet měsíců)

17. Zaznamenejte, prosím, jak jsou podle Vás níže uvedené oblasti v ČR zasaženy krizí? (Kde 1 - znamená nejméně, 5 - znamená nejvíce)

18. Myslíte si, že Česká republika je na tom v době krize, v porovnání s Polskem

19. Myslíte si, že Česká republika je na tom v době krize, v porovnání se Slovenskem:

20. Myslíte si, že Česká republika je na tom v době krize, v porovnání s Maďarskem:

21. Který z uvedených států je podle Vás obecně nejlépe připraven vypořádat se s následky finanční a hospodářské krize? (Srovnejte státy dle pořadí 1 – nejlépe, 4 – nejhůře)

22. Pohlaví:

23. Věk:

24. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

25. Jaké je Vaše sociální postavení?

26. Velikost místa bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Máte podle Vašeho názoru dostatek informací o dopadu finanční a hospodářské krize?

3. Odkud čerpáte informace o finanční a hospodářské krizi? (Možno zatrhnout více odpovědí).

4. Myslíte si, že finanční a hospodářská krize ovlivní nebo neovlivní Váš život?

5. Kam byste podle Vašeho názoru zařadil/a Vaši domácnost?

6. Máte v současné době problém vyjít se svým příjmem?

7. Byl/a jste v důsledku finanční a hospodářské krize nucen udělat změny v hospodaření s vlastními financemi?

9. Byl/a jste v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí „donucen“ využít finanční půjčku?

11. Myslíte si, že finanční krize ovlivní nebo neovlivní Vaše pracoviště?

12. Máte v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí obavy o své pracovní místo/pozici?

13. Byl byste ochoten/na, z důvodu ztráty zaměstnání v důsledku krize, přestoupit na nižší pozici v rámci Vašeho oboru?

14. Byl byste ochoten/na, z důvodu ztráty zaměstnání v důsledku krize, zvolit si pracovní místo mimo Váš obor?

15. Do jaké míry jste ochoten podstoupit případnou rekvalifikaci?

16. Jaký je Váš odhad trvání finanční a hospodářské krize? (Zapište počet měsíců)

17. Zaznamenejte, prosím, jak jsou podle Vás níže uvedené oblasti v ČR zasaženy krizí? (Kde 1 - znamená nejméně, 5 - znamená nejvíce)

18. Myslíte si, že Česká republika je na tom v době krize, v porovnání s Polskem

19. Myslíte si, že Česká republika je na tom v době krize, v porovnání se Slovenskem:

20. Myslíte si, že Česká republika je na tom v době krize, v porovnání s Maďarskem:

21. Který z uvedených států je podle Vás obecně nejlépe připraven vypořádat se s následky finanční a hospodářské krize? (Srovnejte státy dle pořadí 1 – nejlépe, 4 – nejhůře)

22. Pohlaví:

23. Věk:

24. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

25. Jaké je Vaše sociální postavení?

26. Velikost místa bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmahaj, J.Finanční a hospodářská krize (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://financni-a-hospodarska-krize.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.