Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční chování domácností

Finanční chování domácností

Osoby se zdravotním postižením - zkušenosti na trhu práce
Pracujete nebo podnikáte jako OZP? Víte o možnosti čerpat daňovou slevu? Co byste chtěl(a) zlepšit v oblasti pracovní politiky pro OZP?

(veřejné výsledky 15. srpna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Slezák
Šetření:02. 04. 2021 - 16. 04. 2021
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Finance jsou něco, s čím přicházíme do styku každý den, a většinou nad tím ani moc nepřemýšlíme. Tento dotazník je zaměřen právě na finanční chování, na vztah mezi finančními návyky, finanční gramotností a celkovým hospodařením domácnosti. Jeho cílem je zjistit, které skutečnosti ovlivňují finanční situaci domácností nejvíce. Výsledky budou po jeho vyhodnocení veřejně dostupné a mohou sloužit právě k zamyšlení. Já osobně je využiji i ve své bakalářské práci.

Dotazník je určen všem, kteří někde bydlí, ať už sami, nebo se svojí rodinou. Pokud žijete společně, jako vícečlenná rodina, je to pro účely šetření ideální. Pokud např. zrovna studujete a dočasně bydlíte na koleji/bytě, můžete odpovídat sami za sebe, ale výsledky budou zajímavější, pokud odpovíte, jako byste stále byli doma. Kdybyste náhodou odpověď sami nevěděli, nebojte se doma zeptat.

Odpovědi respondentů

1. Vede si Vaše domácnost finanční záznamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7953,74 %53,74 %  
Ano3523,81 %23,81 %  
Jak u čeho3322,45 %22,45 %  

Graf

2. Vyhledáváte finanční vzdělání nad rámec toho, co se učí ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8356,46 %56,46 %  
Ano6443,54 %43,54 %  

Graf

3. Myslíte si, že školský systém v ČR dostatečně zahrnuje finanční vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10873,47 %73,47 %  
Nevím3020,41 %20,41 %  
Ano64,08 %4,08 %  
Netuším. Za mě se to neučilo a co se učí ted nemám páru.10,68 %0,68 %  
katastrofalne ho opomiji/ignoruje10,68 %0,68 %  
Podle mého názoru je oblast finanční gramotnosti omezena na velmi úzký okruh oblastí. Domnívám se, že by měly být například zdůrazněny i základní finanční produkty a principy toho, jak fungují. 10,68 %0,68 %  

Graf

4. Připravujete se finančně na důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8356,46 %56,46 %  
Ne6443,54 %43,54 %  

Graf

5. Jaký přístup máte k investicím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
už investuji4530,61 %30,61 %  
mám v plánu investovat4329,25 %29,25 %  
nebudu investovat2114,29 %14,29 %  
jsem skeptik2114,29 %14,29 %  
nevím1711,56 %11,56 %  

Graf

6. Jak velký si myslíte, že má inflace vliv na Vaše úspory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podstatný6544,22 %44,22 %  
malý4530,61 %30,61 %  
nevím1912,93 %12,93 %  
likvidační106,8 %6,8 %  
zanedbatelný85,44 %5,44 %  

Graf

7. Jak bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní byt5436,73 %36,73 %  
vlastní dům3825,85 %25,85 %  
nájemní bydlení2819,05 %19,05 %  
u příbuzných, známých1510,2 %10,2 %  
družstevní byt128,16 %8,16 %  

Graf

8. Kolik je v domácnosti dětí (do 18 let)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
09061,22 %61,22 %  
12617,69 %17,69 %  
22114,29 %14,29 %  
3 a více106,8 %6,8 %  

Graf

9. Jaké zdroje příjmů domácnost má?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnání13491,16 %91,16 %  
podnikání3121,09 %21,09 %  
sociální příjem2114,29 %14,29 %  
investice1610,88 %10,88 %  
ostatní138,84 %8,84 %  

Graf

10. Jaké nejvyšší vzdělání mají živitel/živitelé domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vysokoškolské, doktorské, vyšší odbornéotázka č. 11, střední s maturitouotázka č. 12, střední s vyučenímotázka č. 12, základníotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské, doktorské, vyšší odborné7651,7 %51,7 %  
střední s maturitou6242,18 %42,18 %  
střední s vyučením74,76 %4,76 %  
základní21,36 %1,36 %  

Graf

11. Jaký typ vzdělání mají živitel/živitelé domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
technika a informatika2735,53 %18,37 %  
humanitní2026,32 %13,61 %  
ekonomický1925 %12,93 %  
přírodní vědy911,84 %6,12 %  
právo a veřejná správa810,53 %5,44 %  
učitelství a sport810,53 %5,44 %  
medicína67,89 %4,08 %  
zemědělství a veterina67,89 %4,08 %  
kultura a umění33,95 %2,04 %  

Graf

12. Jaký je věk živitele/živitelů domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 až 35 let6544,22 %44,22 %  
35 až 50 let5940,14 %40,14 %  
50 až 65 let2315,65 %15,65 %  
do 25 let1510,2 %10,2 %  
více jak 65 let53,4 %3,4 %  

Graf

13. Jak vysoké měsíční příjmy má Vaše domácnost, při přepočtu na 1 člena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 až 40 0006846,26 %46,26 %  
10 000 až 20 0004429,93 %29,93 %  
40 000 až 60 000149,52 %9,52 %  
do 10 000117,48 %7,48 %  
60 000 až 100 00074,76 %4,76 %  
víc jak 100 00032,04 %2,04 %  

Graf

14. Jak vysoké má Vaše domácnost dluhy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez dluhů9665,31 %65,31 %  
víc jak 500 0002315,65 %15,65 %  
100 000 – 500 000149,52 %9,52 %  
do 20 00064,08 %4,08 %  
20 000 – 50 00053,4 %3,4 %  
50 000 – 100 00032,04 %2,04 %  

Graf

15. Pracujete ve stejném oboru, jako je Vaše školské vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7651,7 %51,7 %  
Ano7148,3 %48,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Připravujete se finančně na důchod?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi už investuji na otázku 5. Jaký přístup máte k investicím?

10. Jaké nejvyšší vzdělání mají živitel/živitelé domácnosti?

 • odpověď vysokoškolské, doktorské, vyšší odborné:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekonomický na otázku 11. Jaký typ vzdělání mají živitel/živitelé domácnosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní na otázku 11. Jaký typ vzdělání mají živitel/živitelé domácnosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi technika a informatika na otázku 11. Jaký typ vzdělání mají živitel/živitelé domácnosti?

15. Pracujete ve stejném oboru, jako je Vaše školské vzdělání?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10 000 na otázku 13. Jak vysoké měsíční příjmy má Vaše domácnost, při přepočtu na 1 člena?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vede si Vaše domácnost finanční záznamy?

2. Vyhledáváte finanční vzdělání nad rámec toho, co se učí ve škole?

3. Myslíte si, že školský systém v ČR dostatečně zahrnuje finanční vzdělání?

4. Připravujete se finančně na důchod?

5. Jaký přístup máte k investicím?

6. Jak velký si myslíte, že má inflace vliv na Vaše úspory?

7. Jak bydlíte?

8. Kolik je v domácnosti dětí (do 18 let)

9. Jaké zdroje příjmů domácnost má?

10. Jaké nejvyšší vzdělání mají živitel/živitelé domácnosti?

11. Jaký typ vzdělání mají živitel/živitelé domácnosti?

12. Jaký je věk živitele/živitelů domácnosti?

13. Jak vysoké měsíční příjmy má Vaše domácnost, při přepočtu na 1 člena?

14. Jak vysoké má Vaše domácnost dluhy?

15. Pracujete ve stejném oboru, jako je Vaše školské vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vede si Vaše domácnost finanční záznamy?

2. Vyhledáváte finanční vzdělání nad rámec toho, co se učí ve škole?

3. Myslíte si, že školský systém v ČR dostatečně zahrnuje finanční vzdělání?

4. Připravujete se finančně na důchod?

5. Jaký přístup máte k investicím?

6. Jak velký si myslíte, že má inflace vliv na Vaše úspory?

7. Jak bydlíte?

8. Kolik je v domácnosti dětí (do 18 let)

9. Jaké zdroje příjmů domácnost má?

10. Jaké nejvyšší vzdělání mají živitel/živitelé domácnosti?

11. Jaký typ vzdělání mají živitel/živitelé domácnosti?

12. Jaký je věk živitele/živitelů domácnosti?

13. Jak vysoké měsíční příjmy má Vaše domácnost, při přepočtu na 1 člena?

14. Jak vysoké má Vaše domácnost dluhy?

15. Pracujete ve stejném oboru, jako je Vaše školské vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Slezák, J.Finanční chování domácností (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://financni-chovani-domacnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.