Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční gramotnost - pouze pro VŠ studenty

Finanční gramotnost - pouze pro VŠ studenty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Křečková
Šetření:21. 02. 2015 - 01. 03. 2015
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vypracovala jsem dotazník ke své bakalářské práci na téma Finanční gramotnost občanů České republiky. Dotazník je určen prezenčním studentům vysokých škol v České republice. Tímto bych vás chtěla poprosit o vyplnění následujících otázek. Dotazník je zcela anonymní. Děkuji za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2660,47 %60,47 %  
Muž1739,53 %39,53 %  

Graf

2. Věk (v letech, celé číslo):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221227,91 %27,91 %  
24716,28 %16,28 %  
25511,63 %11,63 %  
23511,63 %11,63 %  
21511,63 %11,63 %  
2624,65 %4,65 %  
2712,33 %2,33 %  
5112,33 %2,33 %  
2012,33 %2,33 %  
3212,33 %2,33 %  
ostatní odpovědi 28
34
39
36,98 %6,98 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.82
Minimum:21
Maximum:34
Variační rozpětí:13
Rozptyl:7.62
Směrodatná odchylka:2.76
Medián:23
Modus:22

Graf

3. Studovaný obor:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomický1227,91 %27,91 %  
Technický1023,26 %23,26 %  
Filozofický49,3 %9,3 %  
Pedagogický49,3 %9,3 %  
Přírodovědní24,65 %4,65 %  
Zemědělský24,65 %4,65 %  
Lékařský24,65 %4,65 %  
Marketing12,33 %2,33 %  
momentalne jazyk, drive pravni obor12,33 %2,33 %  
Veřejná správa a regionální rozvoj12,33 %2,33 %  
Ekomomicko technický12,33 %2,33 %  
iNFORMAČNÍ MANAGEMENT12,33 %2,33 %  
Právnický12,33 %2,33 %  
Sociologický12,33 %2,33 %  

Graf

4. Ročník studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Druhý ročník navazujícího magisterského studia nebo pátý ročník magisterského studia1432,56 %32,56 %  
Třetí ročník bakalářského/magisterského studia1330,23 %30,23 %  
Druhý ročník bakalářského/magisterského studia49,3 %9,3 %  
První ročník navazujícího magisterského studia nebo čtvrtý ročník magisterského studia36,98 %6,98 %  
První ročník bakalářského/magisterského studia36,98 %6,98 %  
první doktorského12,33 %2,33 %  
6. r. nestrukturovaneho mgr. studia12,33 %2,33 %  
prodluzuji v bakalarskem studiu, momentalne o rok12,33 %2,33 %  
Druhý roční VOŠ12,33 %2,33 %  
čtvrtý ročník bakalářského studia12,33 %2,33 %  
Doktorské studium12,33 %2,33 %  

Graf

5. Vlastníte běžný účet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4297,67 %97,67 %  
Ne12,33 %2,33 %  

Graf

6. Jaký je váš průměrný měsíční příjem? (mzda, kapesné, peníze z brigád, peníze od rodičů apod., uvádějte v korunách (Kč))

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10000716,28 %16,28 %  
600049,3 %9,3 %  
300049,3 %9,3 %  
700036,98 %6,98 %  
500036,98 %6,98 %  
124,65 %4,65 %  
50024,65 %4,65 %  
1500024,65 %4,65 %  
800024,65 %4,65 %  
3500024,65 %4,65 %  
ostatní odpovědi 2500
20000
1500
23000
10000000
18000
11500
1000
12000
9000
14000
3500
1227,91 %27,91 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8717.95
Minimum:500
Maximum:35000
Variační rozpětí:34500
Rozptyl:46563090.42
Směrodatná odchylka:6823.72
Medián:7000
Modus:10000

Graf

V následujících otázkách rozhodněte o pravdivosti tvrzení (ano – pravdivé, ne – nepravdivé).

7. RPSN je procentní údaj uváděný u spotřebitelských úvěrů a zahrnuje veškeré výdaje spojené s úvěrem rozpočítané na jeden rok.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2455,81 %55,81 %  
Nevím1227,91 %27,91 %  
Ne716,28 %16,28 %  

Graf

8. Variabilní úroková sazba je taková sazba, která se mění podle uvážení konkrétní banky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2455,81 %55,81 %  
Nevím1125,58 %25,58 %  
Ne818,6 %18,6 %  

Graf

9. Jistina je dlužná částka včetně zaplacených úroků z úvěru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2353,49 %53,49 %  
Ano1125,58 %25,58 %  
Nevím920,93 %20,93 %  

Graf

V následujících otázkách vyberte pouze jednu správnou odpověď.

10. Modelový příklad: Klient přijde do banky a vloží si na svůj běžný účet částku 1000 Kč. Banka úročí vklady na běžných účtech roční úrokovou sazbou 2 %. Nejvýše kolik korun si může klient vybrat z účtu za 1 rok, pokud pro jednoduchost zanedbáme ostatní poplatky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 1000 Kč, ale méně než 1200 Kč2660,47 %60,47 %  
Přesně 1200 Kč920,93 %20,93 %  
Nevím511,63 %11,63 %  
Méně než 1000 Kč24,65 %4,65 %  
Více než 1200 Kč12,33 %2,33 %  

Graf

11. Modelový příklad: Klient přijde do banky a vloží si na svůj spořicí účet částku 2000 Kč. Banka úročí vklady na spořicích účtech roční úrokovou sazbou 1 % a inflace v ekonomice je v průměrné roční výši 1 %. Kolik korun má klient na svém účtu za 1 rok, pokud pro jednoduchost zanedbáme ostatní poplatky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klient má na svém účtu více korun než na začátku spoření2148,84 %48,84 %  
Klient má na svém účtu stejné množství korun jako na začátku spoření1125,58 %25,58 %  
Nevím716,28 %16,28 %  
Klient má na svém účtu méně korun než na začátku spoření49,3 %9,3 %  

Graf

12. Představte si, že banka, u které máte uloženy peníze na běžném účtu, zkrachuje. Máte podle zákona nárok na náhradu škody? Pokud ano, v jaké výši?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, do výše 100 %, maximálně však 100 000 Eur1841,86 %41,86 %  
Nevím1432,56 %32,56 %  
Ano, do výše 70 %, maximálně však 70 000 Eur613,95 %13,95 %  
Ano, do výše 50%, maximálně však 50 000 Eur36,98 %6,98 %  
Ne24,65 %4,65 %  

Graf

V následujících otázkách vyberte správné odpovědi (1-4 odpovědí správně).

13. Jakou výhodu mají spořicí účty na rozdíl od běžných účtů? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Peníze uložené na spořicích účtech přináší zpravidla vyšší výnos3786,05 %86,05 %  
Úroky na spořicích účtech nejsou daněny 15% srážkovou daní511,63 %11,63 %  
Vklady jsou pojištěny do větší výše než na běžném účtu511,63 %11,63 %  
Nevím511,63 %11,63 %  
Úroky se na spořicím účtu připisují zpravidla častěji než na běžném účtu36,98 %6,98 %  

Graf

14. Co platí o termínovaném vkladu? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Termínovaný vklad může být úročen fixní nebo variabilní úrokovou sazbou2660,47 %60,47 %  
Úroky jsou daněny 15% daní1330,23 %30,23 %  
Nevím1125,58 %25,58 %  
Peníze na termínovaných účtech jsou méně zhodnocovány než na spořicím účtu613,95 %13,95 %  

Graf

15. Co platí o vkladních knížkách? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výše úrokových sazeb závisí na výpovědní lhůtě1944,19 %44,19 %  
Nevím1841,86 %41,86 %  
Výběry a vklady většinou nejsou zpoplatněny716,28 %16,28 %  
Jsou rozšířenější než termínované vklady511,63 %11,63 %  
Mají pouze hmatatelnou podobu36,98 %6,98 %  

Graf

16. Co platí o stavebním spoření? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stát poskytuje příspěvky účastníkům stavebního spoření až do výše 2000 Kč ročně2762,79 %62,79 %  
Úvěr ze stavebního spoření lze použít pouze na financování bydlení2455,81 %55,81 %  
Stavební spoření je nabízeno pouze fyzickým osobám1944,19 %44,19 %  
Nevím511,63 %11,63 %  
Úvěr ze stavebního spoření lze sjednat hned po uzavření smlouvy o stavebním spoření12,33 %2,33 %  

Graf

17. Co je to překlenovací úvěr? (krátce vysvětlete; pokud nevíte, nechte pole prázdné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do doběhu ss18,33 %2,33 %  
úvěr, poskytovaný stav. spořitelnou, který lze poskytnout ještě před splněním podmínek pro získání řádného úvěru. dražší.18,33 %2,33 %  
půjčená částka před samotným poskytnutím úvěru18,33 %2,33 %  
asi uver na nejake prechodne obdobi, nez se neco 'preklene' (napr. nejaka tiziva fin. situace), nutno dolozit, az se napr. dosahne urc. zisku, uz by si takto pujcit neslo...?18,33 %2,33 %  
krátkodobý úvěr18,33 %2,33 %  
pokud nedosáhnu na úvěr ze stavebního spoření, vezmu si nejprve překlenovací úvěr, do doby než bych měl mít nárok na úvěr ze staveb.spoření18,33 %2,33 %  
Překlenovací úvěr je úvěr, který si můžeme sjednat, pokud máme stavební spoření a potřebujeme více peněz na např. stavbu domu, tak můžeme využít tohoto úvěru.18,33 %2,33 %  
Úvěr na krátkou dobu např než vyinkasuju peníze od odběratelů18,33 %2,33 %  
Krátkodobý, zpravidla vysoce úročený úvěr. (na "překlenutí" nedostatku cash flow ) 18,33 %2,33 %  
Úvěr v překlenovacím období, kdy má klient již půjčené peníze, ale zatím nedosáhl na podmínky dané spořitelnou na poslkytnutí úvěru (nemá naspořenu cílovou částku nebo má nízkou bonifikaci)18,33 %2,33 %  
ostatní odpovědi úvěr který je poskytován na mezi období
po naspoření určité částky, se začínásplácet úvěr
216,67 %4,65 % 

Graf

18. Jaká tvrzení o půjčce a úvěru je pravdivá? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1330,23 %30,23 %  
Smlouva o půjčce nemusí mít písemnou formu1227,91 %27,91 %  
Předmětem úvěru mohou být finanční prostředky, stejně tak i jiný hmotný majetek1125,58 %25,58 %  
Úvěr může být sjednán pouze za konkrétním účelem uvedeným ve smlouvě1125,58 %25,58 %  
K úvěru i půjčce musí být vždy sjednána povinnost platit úroky1125,58 %25,58 %  

Graf

19. Co platí o spotřebitelských úvěrech? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lze je využít na financování soukromých potřeb klienta2455,81 %55,81 %  
Jsou poskytovány pouze fyzickým osobám1637,21 %37,21 %  
Banka si ověřuje, zda je klient schopen úvěr splácet1534,88 %34,88 %  
Nevím1125,58 %25,58 %  
Úvěry jsou poskytovány osobám od 15 let věku716,28 %16,28 %  

Graf

20. Jaká tvrzení o hypotečních úvěrech jsou pravdivá? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hypoteční úvěry lze sjednat pouze na financování bydlení2148,84 %48,84 %  
Podmínkou poskytnutí hypotečního úvěru je zástavní právo k nemovitosti2148,84 %48,84 %  
Mohou sloužit k refinancování jiných úvěrů1023,26 %23,26 %  
Nevím1023,26 %23,26 %  
Pokud je dlužník v důchodovém věku, je nutná účast spoludlužníka920,93 %20,93 %  

Graf

21. Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou? (krátce vysvětlete; pokud nevíte, nechte pole prázdné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
+-14 %2,33 %  
debetní karta - platí se vlastními penězi, kreditní - půjčují se od banky14 %2,33 %  
kreditní=půjčka, debetní=čerpání vlastích peněz14 %2,33 %  
Debetní je běžná, slouží k placení a výběru peněz, které klient reálně má na svém účtě. S kreditní kartou může čerpat i peníze, které reálně nemá.14 %2,33 %  
debetní = platební protředek k penězům uloženým na mém účtu, kreditní = peníze půjčené, tj. dluh14 %2,33 %  
při platbě debetní kartou odchází peníze z mého účtu rovnou, zatímco u kreditní se platby určitné období nasčítávají a já dluh posléze hromadně uhradím. 14 %2,33 %  
u kreditni karty si 'pujcuji' penize od banky, kdezto u debetni jde o moje penize, ktere jsem na ucet vlozila (zalezi, kolik sama na uctu mam, z toho cerpam)14 %2,33 %  
debetní = platební, nelze jít do mínusu, kreditní = kontokorent, lze jít do mínusu14 %2,33 %  
obě slouží k nákupu14 %2,33 %  
debetní - čerpám vlastní peníze z běžného/spořícího účtu, kreditní - půjčuji si peníze od banky14 %2,33 %  
ostatní odpovědi debetní k.:utrácím svoje prachy, kreditní: utrácím peníze banky
Debetní karta je karta, která slouží k běžnému účtu (máme zde svoje vlastní peníze) a kreditní karta je karta, kde máme půjčené peníze (úvěr)
kreditní: jsou půjčené peníze od banky. debetní: jsou uložené penize na úctu
Pokud platíme kreditní formou, čerpáme peníze "z úvěru" (nebo jak to nazvat) od banky, které posléze musíme splatit. Při platbě debetní kartou hospodaříme pouze s vlastními penězi na účtu (tento typ karty je také proto rozšířenější)
debetní- vlastní peníze, kreditní-krátkkodobá půjčka
kreditní karta povoluje přečerpání
Pri používání debetní karty čerpám peníze revnou ze svého účtu, pri pouziti kreditni karty mi vznika neuroceny dluh ktery pak jednorazove zaplatim
na kreditní kartě nejsou finanční prostředky naše, co vyčerpáme z kreditní karty, musíme zase zpět uhradit
Debetní karta je karta sloužící k výběrům / platbám z běžného účtu, kreditní karta je forma úvěru, předplacení..
debetní disponuje s penezi klienta. Kreditní karte využívá peněz banky a ty si pak bere od klienta.
debetní - na účtu mám peníze které můžu prostřednictvím karty využívat; kreditní - při placení kartou mohu jít i "do mínusu" tzn. půjčit si prostřednictvím karty určitou částku peněz od banky, které musím do určité doby vrátit
na kreditní můžu jít do mínusu
Debetní kartou se platí přímo s účtu, na kterém jsou uloženy peníze. Kreditní kartou se platí z kreditního účtu, na který se nespoří. Obvykle každý měsíc se "bez poplatků" peníze půjčené na kreditní kartu splácejí.
u debetní karty lze jít do mínusu
debet - mépeníze, kreditka - půjčené (lze čerpat bezúročné období)
1560 %34,88 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Co platí o termínovaném vkladu? (více možností)

  • odpověď Termínovaný vklad může být úročen fixní nebo variabilní úrokovou sazbou:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předmětem úvěru mohou být finanční prostředky, stejně tak i jiný hmotný majetek na otázku 18. Jaká tvrzení o půjčce a úvěru je pravdivá? (více možností)

15. Co platí o vkladních knížkách? (více možností)

  • odpověď Nevím:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 14. Co platí o termínovaném vkladu? (více možností)

18. Jaká tvrzení o půjčce a úvěru je pravdivá? (více možností)

  • odpověď Nevím:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 19. Co platí o spotřebitelských úvěrech? (více možností)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk (v letech, celé číslo):

3. Studovaný obor:

4. Ročník studia:

5. Vlastníte běžný účet?

6. Jaký je váš průměrný měsíční příjem? (mzda, kapesné, peníze z brigád, peníze od rodičů apod., uvádějte v korunách (Kč))

7. RPSN je procentní údaj uváděný u spotřebitelských úvěrů a zahrnuje veškeré výdaje spojené s úvěrem rozpočítané na jeden rok.

8. Variabilní úroková sazba je taková sazba, která se mění podle uvážení konkrétní banky.

9. Jistina je dlužná částka včetně zaplacených úroků z úvěru.

10. Modelový příklad: Klient přijde do banky a vloží si na svůj běžný účet částku 1000 Kč. Banka úročí vklady na běžných účtech roční úrokovou sazbou 2 %. Nejvýše kolik korun si může klient vybrat z účtu za 1 rok, pokud pro jednoduchost zanedbáme ostatní poplatky?

11. Modelový příklad: Klient přijde do banky a vloží si na svůj spořicí účet částku 2000 Kč. Banka úročí vklady na spořicích účtech roční úrokovou sazbou 1 % a inflace v ekonomice je v průměrné roční výši 1 %. Kolik korun má klient na svém účtu za 1 rok, pokud pro jednoduchost zanedbáme ostatní poplatky?

12. Představte si, že banka, u které máte uloženy peníze na běžném účtu, zkrachuje. Máte podle zákona nárok na náhradu škody? Pokud ano, v jaké výši?

13. Jakou výhodu mají spořicí účty na rozdíl od běžných účtů? (více možností)

14. Co platí o termínovaném vkladu? (více možností)

15. Co platí o vkladních knížkách? (více možností)

16. Co platí o stavebním spoření? (více možností)

18. Jaká tvrzení o půjčce a úvěru je pravdivá? (více možností)

19. Co platí o spotřebitelských úvěrech? (více možností)

20. Jaká tvrzení o hypotečních úvěrech jsou pravdivá? (více možností)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk (v letech, celé číslo):

3. Studovaný obor:

4. Ročník studia:

5. Vlastníte běžný účet?

6. Jaký je váš průměrný měsíční příjem? (mzda, kapesné, peníze z brigád, peníze od rodičů apod., uvádějte v korunách (Kč))

7. RPSN je procentní údaj uváděný u spotřebitelských úvěrů a zahrnuje veškeré výdaje spojené s úvěrem rozpočítané na jeden rok.

8. Variabilní úroková sazba je taková sazba, která se mění podle uvážení konkrétní banky.

9. Jistina je dlužná částka včetně zaplacených úroků z úvěru.

10. Modelový příklad: Klient přijde do banky a vloží si na svůj běžný účet částku 1000 Kč. Banka úročí vklady na běžných účtech roční úrokovou sazbou 2 %. Nejvýše kolik korun si může klient vybrat z účtu za 1 rok, pokud pro jednoduchost zanedbáme ostatní poplatky?

11. Modelový příklad: Klient přijde do banky a vloží si na svůj spořicí účet částku 2000 Kč. Banka úročí vklady na spořicích účtech roční úrokovou sazbou 1 % a inflace v ekonomice je v průměrné roční výši 1 %. Kolik korun má klient na svém účtu za 1 rok, pokud pro jednoduchost zanedbáme ostatní poplatky?

12. Představte si, že banka, u které máte uloženy peníze na běžném účtu, zkrachuje. Máte podle zákona nárok na náhradu škody? Pokud ano, v jaké výši?

13. Jakou výhodu mají spořicí účty na rozdíl od běžných účtů? (více možností)

14. Co platí o termínovaném vkladu? (více možností)

15. Co platí o vkladních knížkách? (více možností)

16. Co platí o stavebním spoření? (více možností)

18. Jaká tvrzení o půjčce a úvěru je pravdivá? (více možností)

19. Co platí o spotřebitelských úvěrech? (více možností)

20. Jaká tvrzení o hypotečních úvěrech jsou pravdivá? (více možností)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křečková, L.Finanční gramotnost - pouze pro VŠ studenty (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://financni-gramotnost-pouze-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.