Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční situace rodin s dětmi v České republice

Finanční situace rodin s dětmi v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Fábry
Šetření:02. 09. 2012 - 15. 09. 2012
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Obracím se na rodiny i samoživitelky/le s dětmi s prosbou o anonymní vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je součástí mé bakalářské práce s názvem " Státní podpora rodin". Práce se zabývá otázkou, je-li poskytovaná pomoc rodinám s dětmi dostačující a jejich finanční situací.

Odpovědi respondentů

1. V jak velké obci žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 50 000 obyvatel2248,89 %48,89 %  
Do 6 000 obyvatel1635,56 %35,56 %  
Do 50 000 obyvatel48,89 %8,89 %  
Do 20 000 obyvatel36,67 %6,67 %  

Graf

2. Počet osob v domácnosti (rodiče + děti):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtyři osoby2146,67 %46,67 %  
Tři osoby1226,67 %26,67 %  
Pět a více osob715,56 %15,56 %  
Dvě osoby511,11 %11,11 %  

Graf

3. Počet dětí v domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvě2044,44 %44,44 %  
Jedno1840 %40 %  
Tři511,11 %11,11 %  
Čtyři a více24,44 %4,44 %  

Graf

4. Jak se změnila finanční situace Vaší rodiny po narození dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zhoršila se podstatně (o více jak 2 000 Kč)2453,33 %53,33 %  
Nezměnila se1226,67 %26,67 %  
Mírně se zhoršila (o méně než 2 000 Kč)715,56 %15,56 %  
Zlepšila se24,44 %4,44 %  

Graf

5. Jaký je celkový čistý příjem Vaší domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 001 Kč – 30 000 Kč1635,56 %35,56 %  
30 001 Kč – 45 000 Kč1533,33 %33,33 %  
Nad 45 000 Kč920 %20 %  
do 15 000 Kč511,11 %11,11 %  

Graf

6. Jaké měsíční náklady Vaše rodina na bydlení (nájem, hypotéka, SIPO, další):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 001 Kč – 10 000 Kč1431,11 %31,11 %  
Nad 15 000 Kč1328,89 %28,89 %  
10 001 Kč – 15 000 Kč1226,67 %26,67 %  
do 5 000 Kč613,33 %13,33 %  

Graf

7. Jak vysoké měsíční náklady má Vaše rodina na potraviny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 001 Kč – 10 000 Kč2964,44 %64,44 %  
do 5 000 Kč1124,44 %24,44 %  
10 001 Kč – 15 000 Kč48,89 %8,89 %  
15 001 Kč – více12,22 %2,22 %  

Graf

8. V jaké výši jsou náklady rodiny na ostatní nutné výdaje (např. automobil či autobus na cestu do práce či na nákupy, pravidelné výdaje za lékaře [dlouhodobá nemoc]):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 001 Kč – 4 000 Kč1737,78 %37,78 %  
Nad 6 000 Kč1124,44 %24,44 %  
do 2 000 Kč1022,22 %22,22 %  
4 001 Kč – 6 000 Kč715,56 %15,56 %  

Graf

9. Druh nutného výdaje:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
auto48,89 %8,89 %  
?24,44 %4,44 %  
Výdaje za léky12,22 %2,22 %  
nerozumím dotazu12,22 %2,22 %  
ropa12,22 %2,22 %  
cestování12,22 %2,22 %  
pojistky, obleceni, skolni pomucky12,22 %2,22 %  
živíme 6 velkých psů12,22 %2,22 %  
školka, cesta do práce12,22 %2,22 %  
jízdné tramvaj, internet12,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi benzín, průkazka MHD
doprava do práce, školka (poplatky, léky...)
opravy domu
benzín
MHD, telefony, automobil
jídlo
benzín, léky
auto, léky, kosmetika, knihy, noviny, oblečení
Skolne, stravne, transport, zdravotni a socialni pojisteni, pojisteni
léky
MHD, daně z majetku, pojištění
doprava
cesta do práce
potřeby pro děti, oblečení, potřeby do školy ...
oblečení a obuv pro děti, pleny, léky při krátkodobém marodění dětí, náklady na dopravu do zaměstnání
mhd, benzín, školní výdaje - jídelny, školné
potraviny, cestování do zaměstnání, lékaři, léky, oděvy,obuv, drogerie...
benzín, léky pro děti,
doprava tělesně postiženého wdítětete do školy, na rehabilitace, doprava do práce, školy, na nákupy
mobily, internet, granule pro psa, nafta, pojistky
příležitostně doprava, lékař
pojištění, střední školy-učebnice, lyžařs.+výcvik.kurzy.., telefon, internet..
postižené dítě, nutnost jezdit autem
školné
cestovné - jízdné za autobus, benzín
autobus na cestu dětí do školy, benzín na cestu do práce...
cesta do práce, lékaři
automobil na cestu do práce
benzín, cestování autobusem
MHD
nájem, služby, dojíždka do školy, léky
3168,89 %68,89 % 

Graf

10. Jak vysoké měsíční částky vynakládáte na koníčky a hobby:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 1 000 Kč2555,56 %55,56 %  
1 001 Kč – 3 000 Kč1328,89 %28,89 %  
nad 5 000 Kč48,89 %8,89 %  
3 001 Kč – 5 000 Kč36,67 %6,67 %  

Graf

11. Jak vysoké jsou Vaše měsíční úspory:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 3 0001635,56 %35,56 %  
1 Kč - 1 000 Kč1226,67 %26,67 %  
Žádné1226,67 %26,67 %  
1 001 Kč – 3 000 Kč511,11 %11,11 %  

Graf

12. Pobíráte některý příspěvek od státu? Uveďte jaký:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2044,44 %44,44 %  
rodičovský příspěvek511,11 %11,11 %  
žádný24,44 %4,44 %  
mateřská24,44 %4,44 %  
mateřskou, pak přejdu na rodičák 12,22 %2,22 %  
rodičovský, přídavek na dítě12,22 %2,22 %  
RP12,22 %2,22 %  
ne, jsem čistý plátce12,22 %2,22 %  
rodičovská12,22 %2,22 %  
příspěvek na dítě12,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi rodičák
ne, po ukončení rodičovské podpory rok neberu ani korunu
na dítě
pnp
na autop, na péči o příbuzného
PPM
rodičovský příspěvěk, příspěvek na dítě, (daňový bonus na děti a vrácení daně za vyživovanou manželku-vztahující se výhody k manželovo platu))
nemám nárok, nejsem cikán
invalidní důchod
RP, příspěvek na bydlení, přídavek na děti
1022,22 %22,22 % 

Graf

13. Myslíte si, že podpora státu pro rodiny s dětmi je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2760 %60 %  
Částečně715,56 %15,56 %  
Nevím613,33 %13,33 %  
Ano511,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Počet osob v domácnosti (rodiče + děti):

  • odpověď Čtyři osoby:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dvě na otázku 3. Počet dětí v domácnosti:

3. Počet dětí v domácnosti:

  • odpověď Dvě:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čtyři osoby na otázku 2. Počet osob v domácnosti (rodiče + děti):
  • odpověď Jedno:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tři osoby na otázku 2. Počet osob v domácnosti (rodiče + děti):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jak velké obci žijete:

2. Počet osob v domácnosti (rodiče + děti):

3. Počet dětí v domácnosti:

4. Jak se změnila finanční situace Vaší rodiny po narození dítěte:

5. Jaký je celkový čistý příjem Vaší domácnosti:

6. Jaké měsíční náklady Vaše rodina na bydlení (nájem, hypotéka, SIPO, další):

7. Jak vysoké měsíční náklady má Vaše rodina na potraviny:

8. V jaké výši jsou náklady rodiny na ostatní nutné výdaje (např. automobil či autobus na cestu do práce či na nákupy, pravidelné výdaje za lékaře [dlouhodobá nemoc]):

10. Jak vysoké měsíční částky vynakládáte na koníčky a hobby:

11. Jak vysoké jsou Vaše měsíční úspory:

12. Pobíráte některý příspěvek od státu? Uveďte jaký:

13. Myslíte si, že podpora státu pro rodiny s dětmi je dostatečná?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jak velké obci žijete:

2. Počet osob v domácnosti (rodiče + děti):

3. Počet dětí v domácnosti:

4. Jak se změnila finanční situace Vaší rodiny po narození dítěte:

5. Jaký je celkový čistý příjem Vaší domácnosti:

6. Jaké měsíční náklady Vaše rodina na bydlení (nájem, hypotéka, SIPO, další):

7. Jak vysoké měsíční náklady má Vaše rodina na potraviny:

8. V jaké výši jsou náklady rodiny na ostatní nutné výdaje (např. automobil či autobus na cestu do práce či na nákupy, pravidelné výdaje za lékaře [dlouhodobá nemoc]):

10. Jak vysoké měsíční částky vynakládáte na koníčky a hobby:

11. Jak vysoké jsou Vaše měsíční úspory:

12. Pobíráte některý příspěvek od státu? Uveďte jaký:

13. Myslíte si, že podpora státu pro rodiny s dětmi je dostatečná?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fábry, B.Finanční situace rodin s dětmi v České republice (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://financni-situace-rodin-s-det.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.