Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Financování politických stran v ČR

Financování politických stran v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Labaštová
Šetření:21. 06. 2008 - 12. 07. 2008
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

Dovolte mi Vás požádat o účast v průzkumu na téma "Financování politických stran v ČR". Uvedená data, která jsou zcela anonymní, budou použita jako podklad pro moji diplomovou práci se stejným tématem.


Předem všem děkuji za spolupráci.

Veronika Labaštová

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o politické dění v naší republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13076,92 %76,92 %  
ne3923,08 %23,08 %  

Graf

2. Zúčastnil(a) jste se posledních voleb do Parlamentu ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12272,19 %72,19 %  
ne4727,81 %27,81 %  

Graf

3. Kdyby se dnes konaly volby do PČR, kterou stranu byste volil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ODS7242,6 %42,6 %  
ČSSD3721,89 %21,89 %  
nevolil(a) bych2917,16 %17,16 %  
SZ127,1 %7,1 %  
KSČM63,55 %3,55 %  
KDU-ČSL31,78 %1,78 %  
SNK-ED21,18 %1,18 %  
nevim21,18 %1,18 %  
Evropské demokraty10,59 %0,59 %  
zatim nevim10,59 %0,59 %  
vůbec nevím10,59 %0,59 %  
SNK - ED 10,59 %0,59 %  
Ještě nevím,poslední dobou je ve vladě nějakýchaos10,59 %0,59 %  
NS10,59 %0,59 %  

Graf

4. Politické strany jsou financovány ze dvou základních zdrojů - státních a soukromých. Jakým procentem si myslíte, že se podílí na jejich celkových příjmech financování státní (ze státního rozpočtu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 % - 40 %5733,73 %33,73 %  
41 % - 60 %4426,04 %26,04 %  
61 % - 80 %4325,44 %25,44 %  
0 % - 20 %158,88 %8,88 %  
81 % - 100 %105,92 %5,92 %  

Graf

5. Které ze zdrojů financování považujete za přijatelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
členské příspěvky14082,84 %82,84 %  
sponzorské dary9757,4 %57,4 %  
příjmy z podnikání strany8248,52 %48,52 %  
příspěvky ze státního rozpočtu4627,22 %27,22 %  

Graf

6. Které ze zdrojů financování považujete za nepřijatelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvky ze státního rozpočtu10964,5 %64,5 %  
příjmy z podnikání strany5130,18 %30,18 %  
sponzorské dary3218,93 %18,93 %  
členské příspěvky74,14 %4,14 %  

Graf

7. Od r. 1995 neexistuje orgán (tehdy NKÚ), který by se zabýval kontrolou hospodaření stran. Měl by se takový orgán zřídit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12473,37 %73,37 %  
nevím3218,93 %18,93 %  
ne137,69 %7,69 %  

Graf

8. V současné době nemají strany stanovený limit týkající se výdajů na volební kampaň. Měl by se takovýto limit uzákonit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9757,4 %57,4 %  
ne5532,54 %32,54 %  
nevím1710,06 %10,06 %  

Graf

9. Přispíváte straně, se kterou sympatizujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16698,22 %98,22 %  
ano31,78 %1,78 %  

Graf

10. Jste členem (členkou) nějaké strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne a ani o tom neuvažuji13278,11 %78,11 %  
ne, ale do budoucna o tom uvažuji3218,93 %18,93 %  
ano52,96 %2,96 %  

Graf

11. Jak by měl podle Vás vypadat nejpřijatelnější model financování stran?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze ze soukromých zdrojů6236,69 %36,69 %  
25 % ze státního rozpočtu a 75 % ze soukromých zdrojů5834,32 %34,32 %  
50 % ze státního rozpočtu a 50 % ze soukromých zdrojů2514,79 %14,79 %  
75 % ze státního rozpočtu a 25 % ze soukromých zdrojů137,69 %7,69 %  
pouze ze státního rozpočtu42,37 %2,37 %  
nevim21,18 %1,18 %  
členské příspěvky10,59 %0,59 %  
ať si na to vydělají10,59 %0,59 %  
z příspěvků straníků10,59 %0,59 %  
převážně ze soukr. + příspěvky ap.10,59 %0,59 %  
je mi to jedno10,59 %0,59 %  

Graf

12. Výroční finanční zprávy jsou podle platného právního řádu veřejné, ale není zákonem stanovená povinnost jejich zveřejnění. Mělo by ale k němu dojít?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15994,08 %94,08 %  
ne105,92 %5,92 %  

Graf

13. Důvěřujete politickým stranám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13680,47 %80,47 %  
pouze té, kterou volím2313,61 %13,61 %  
ano105,92 %5,92 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10059,17 %59,17 %  
muž6940,83 %40,83 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 2611467,46 %67,46 %  
27 - 402313,61 %13,61 %  
41 - 602011,83 %11,83 %  
15 - 18116,51 %6,51 %  
61 a více10,59 %0,59 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7343,2 %43,2 %  
bakalářské3520,71 %20,71 %  
magisterské2514,79 %14,79 %  
středoškolské s výučním listem158,88 %8,88 %  
vyšší odborné127,1 %7,1 %  
základní95,33 %5,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Zúčastnil(a) jste se posledních voleb do Parlamentu ČR?

  • odpověď ne:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 na otázku 15. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o politické dění v naší republice?

2. Zúčastnil(a) jste se posledních voleb do Parlamentu ČR?

3. Kdyby se dnes konaly volby do PČR, kterou stranu byste volil(a)?

4. Politické strany jsou financovány ze dvou základních zdrojů - státních a soukromých. Jakým procentem si myslíte, že se podílí na jejich celkových příjmech financování státní (ze státního rozpočtu)?

5. Které ze zdrojů financování považujete za přijatelné?

6. Které ze zdrojů financování považujete za nepřijatelné?

7. Od r. 1995 neexistuje orgán (tehdy NKÚ), který by se zabýval kontrolou hospodaření stran. Měl by se takový orgán zřídit?

8. V současné době nemají strany stanovený limit týkající se výdajů na volební kampaň. Měl by se takovýto limit uzákonit?

9. Přispíváte straně, se kterou sympatizujete?

10. Jste členem (členkou) nějaké strany?

11. Jak by měl podle Vás vypadat nejpřijatelnější model financování stran?

12. Výroční finanční zprávy jsou podle platného právního řádu veřejné, ale není zákonem stanovená povinnost jejich zveřejnění. Mělo by ale k němu dojít?

13. Důvěřujete politickým stranám?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o politické dění v naší republice?

2. Zúčastnil(a) jste se posledních voleb do Parlamentu ČR?

3. Kdyby se dnes konaly volby do PČR, kterou stranu byste volil(a)?

4. Politické strany jsou financovány ze dvou základních zdrojů - státních a soukromých. Jakým procentem si myslíte, že se podílí na jejich celkových příjmech financování státní (ze státního rozpočtu)?

5. Které ze zdrojů financování považujete za přijatelné?

6. Které ze zdrojů financování považujete za nepřijatelné?

7. Od r. 1995 neexistuje orgán (tehdy NKÚ), který by se zabýval kontrolou hospodaření stran. Měl by se takový orgán zřídit?

8. V současné době nemají strany stanovený limit týkající se výdajů na volební kampaň. Měl by se takovýto limit uzákonit?

9. Přispíváte straně, se kterou sympatizujete?

10. Jste členem (členkou) nějaké strany?

11. Jak by měl podle Vás vypadat nejpřijatelnější model financování stran?

12. Výroční finanční zprávy jsou podle platného právního řádu veřejné, ale není zákonem stanovená povinnost jejich zveřejnění. Mělo by ale k němu dojít?

13. Důvěřujete politickým stranám?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Labaštová, V.Financování politických stran v ČR (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://financovani-politickych-stran-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.