Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Financování zdravotnictví

Financování zdravotnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslava Jebavá
Šetření:22. 07. 2011 - 06. 08. 2011
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Financování zdravotnictví je nejen v České republice velmi aktuálním tématem. Nejen společenské události a politická angažovanost v této problematice, ale především ekonomické a demografické trendy nastolují otázku potřeby změn. Zdraví je zcela specifickým statkem, a oblast zdravotnictví tak vyžaduje specifický přístup, a to i k otázce jeho financování, získávání potřebných zdrojů a jejich efektivního přerozdělování.

Odpovědi respondentů

1. Je podle Vás potřeba měnit současný systém financování zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4990,74 %90,74 %  
ne59,26 %9,26 %  

Graf

2. Kde vidíte ideální cestu k řešení problematiky financování zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nutná úplná či významná změna systému financování.otázka č. 3, Zaměřit se na dílčí úpravy současného systému financování.otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nutná úplná či významná změna systému financování.2653,06 %48,15 %  
Zaměřit se na dílčí úpravy současného systému financování.2346,94 %42,59 %  

Graf

3. Jakou by podle Vás měla mít podobu ona významná změna systému financování zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zavést nějaký ověřený model financování zdravotnictví aplikovaný v zahraničí.2076,92 %37,04 %  
Zvýšit spoluúčast pacientů.726,92 %12,96 %  
Navrátit se k systému, který u nás fungoval před rokem 1989.519,23 %9,26 %  
Zrušit povinné zdravotní pojištění a učinit zdravotní péči "klasickým" zbožím, za které si každý zaplatí sám.27,69 %3,7 %  
Zavést povinné soukromé zdravotní pojištění.27,69 %3,7 %  
Tržní principy ovšem garance bezplatného standardu13,85 %1,85 %  
Omezit poskytovanou péči, spotřebu léků, a tedy i výdaje zdravotního systému.13,85 %1,85 %  

Graf

4. Které dílčí úpravy shledáváte přínosnými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení průhlednosti financování zdravotnictví, vyšší kontrola finančních toků.2086,96 %37,04 %  
Zvýšení konkurence mezi pojišťovnami.1252,17 %22,22 %  
Zvýšení konkurence mezi poskytovateli zdravotní péče a dodavateli léčiv.1147,83 %20,37 %  
Změna způsobu oceňování lékařů a nemocnic (způsobu úhrad od pojišťoven).1147,83 %20,37 %  
Zvýšení důrazu na prevenci.1043,48 %18,52 %  
Do solidarity nezahrnovat nákladnou léčbu závislostí a chorob způsobených kouřením.1043,48 %18,52 %  
Zvýšení spolupráce a částečná přenos odpovědnosti na jiné rezorty (poplatky za znečišťování ŽP, spotřební daně z tabáku a lihovin do zdravotnictví apod.)1043,48 %18,52 %  
Sjednocení pravidel pro VZP a zaměstnanecké pojišťovny.834,78 %14,81 %  
Kvantitativní omezení nákupu léků.730,43 %12,96 %  
Zavedení generických léků.313,04 %5,56 %  
Zavření zadlužených nemocnic.28,7 %3,7 %  
vyšší platby na pojistném od lidí, kteří si vědomě14,35 %1,85 %  
ničí zdraví (kuřáci, obézní apod.)14,35 %1,85 %  
Zvednout vyměřovací základ pojistného pro OSVČ.14,35 %1,85 %  
Zrušení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).14,35 %1,85 %  
Nevím.14,35 %1,85 %  
Zavést systém občany volených zástupců pojištěnců, kteří smluvně zajišťovali s dodavateli služeb a výrobků, co za své pojistné pacienti dostanou.14,35 %1,85 %  

Graf

5. Myslíte, že bude zdravotní systém v roce 2025 fungovat efektivněji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2448,98 %44,44 %  
ano1326,53 %24,07 %  
ne1224,49 %22,22 %  

Graf

6. Jaký způsob zvýšení spoluúčasti pacientů byste byl ochoten/byla ochotna přijmout?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Navrhované rozdělení zdravotní péče na standard a nadstandard.1940,43 %35,19 %  
Soukromé připojištění.1736,17 %31,48 %  
Přímé platby za některé léky a zdravotnické služby.1429,79 %25,93 %  
Spoření na osobní účty.1021,28 %18,52 %  
Žádný.919,15 %16,67 %  
Nevím.48,51 %7,41 %  
proč další spoluúčast,když je zdr. pojištění?12,13 %1,85 %  
Nominální pojistné.12,13 %1,85 %  

Graf

7. Tipněte si, kolik podle Vás přibližně stojí fixní zubní rovnátka (obě patra)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50001224 %22,22 %  
100001122 %20,37 %  
1500048 %7,41 %  
400036 %5,56 %  
300036 %5,56 %  
20.00024 %3,7 %  
2000024 %3,7 %  
1200024 %3,7 %  
5000012 %1,85 %  
1400012 %1,85 %  
ostatní odpovědi 10.000
8000
10000000000000000
8500
18000
2000
17000
1200
500
918 %16,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8352.61
Minimum:20
Maximum:20000
Variační rozpětí:19980
Rozptyl:26771135.27
Směrodatná odchylka:5174.08
Medián:8250
Modus:5000

Graf

8. Tipněte si, kolik podle Vás stojí přibližně očkování proti tetanu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000612 %11,11 %  
500612 %11,11 %  
300510 %9,26 %  
200048 %7,41 %  
150036 %5,56 %  
20036 %5,56 %  
300036 %5,56 %  
1000024 %3,7 %  
250024 %3,7 %  
15024 %3,7 %  
ostatní odpovědi 100
800
700
1200
7000
750
100000000000000000
1800
250
4000
5000
8000
1428 %25,93 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1700
Minimum:150
Maximum:10000
Variační rozpětí:9850
Rozptyl:4411111.11
Směrodatná odchylka:2100.26
Medián:1000
Modus:1000

Graf

9. Proč je podle Vás zdravotnictví v ČR ztrátové?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatné hospodaření s disponibilními zdroji.4075,47 %74,07 %  
Faktický nedostatek objemu finančních prostředků ve zdravotnictví.1630,19 %29,63 %  
Nevím.35,66 %5,56 %  
Není ztrátové.35,66 %5,56 %  
je to děs :-D11,89 %1,85 %  
Myslím, že se na pojistném odvádí dostatek peněz11,89 %1,85 %  
peníze jdou jinam, než byly určeny11,89 %1,85 %  
mnoho socialismu, málo zodpovědnosti občanů11,89 %1,85 %  
neefektivnost a nehospodárnost s prostředky11,89 %1,85 %  
proto11,89 %1,85 %  
rozkradené vše!11,89 %1,85 %  
korupce11,89 %1,85 %  
Krade se co se dá!11,89 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kde vidíte ideální cestu k řešení problematiky financování zdravotnictví?

 • odpověď Nutná úplná či významná změna systému financování.:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zavést nějaký ověřený model financování zdravotnictví aplikovaný v zahraničí. na otázku 3. Jakou by podle Vás měla mít podobu ona významná změna systému financování zdravotnictví?
 • odpověď Zaměřit se na dílčí úpravy současného systému financování.:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do solidarity nezahrnovat nákladnou léčbu závislostí a chorob způsobených kouřením. na otázku 4. Které dílčí úpravy shledáváte přínosnými?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změna způsobu oceňování lékařů a nemocnic (způsobu úhrad od pojišťoven). na otázku 4. Které dílčí úpravy shledáváte přínosnými?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení důrazu na prevenci. na otázku 4. Které dílčí úpravy shledáváte přínosnými?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení konkurence mezi pojišťovnami. na otázku 4. Které dílčí úpravy shledáváte přínosnými?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení konkurence mezi poskytovateli zdravotní péče a dodavateli léčiv. na otázku 4. Které dílčí úpravy shledáváte přínosnými?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení průhlednosti financování zdravotnictví, vyšší kontrola finančních toků. na otázku 4. Které dílčí úpravy shledáváte přínosnými?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení spolupráce a částečná přenos odpovědnosti na jiné rezorty (poplatky za znečišťování ŽP, spotřební daně z tabáku a lihovin do zdravotnictví apod.) na otázku 4. Které dílčí úpravy shledáváte přínosnými?

4. Které dílčí úpravy shledáváte přínosnými?

 • odpověď Zvýšení průhlednosti financování zdravotnictví, vyšší kontrola finančních toků.:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení konkurence mezi pojišťovnami. na otázku 4. Které dílčí úpravy shledáváte přínosnými?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je podle Vás potřeba měnit současný systém financování zdravotnictví?

2. Kde vidíte ideální cestu k řešení problematiky financování zdravotnictví?

3. Jakou by podle Vás měla mít podobu ona významná změna systému financování zdravotnictví?

4. Které dílčí úpravy shledáváte přínosnými?

5. Myslíte, že bude zdravotní systém v roce 2025 fungovat efektivněji?

6. Jaký způsob zvýšení spoluúčasti pacientů byste byl ochoten/byla ochotna přijmout?

7. Tipněte si, kolik podle Vás přibližně stojí fixní zubní rovnátka (obě patra)?

8. Tipněte si, kolik podle Vás stojí přibližně očkování proti tetanu?

9. Proč je podle Vás zdravotnictví v ČR ztrátové?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je podle Vás potřeba měnit současný systém financování zdravotnictví?

2. Kde vidíte ideální cestu k řešení problematiky financování zdravotnictví?

3. Jakou by podle Vás měla mít podobu ona významná změna systému financování zdravotnictví?

4. Které dílčí úpravy shledáváte přínosnými?

5. Myslíte, že bude zdravotní systém v roce 2025 fungovat efektivněji?

6. Jaký způsob zvýšení spoluúčasti pacientů byste byl ochoten/byla ochotna přijmout?

7. Tipněte si, kolik podle Vás přibližně stojí fixní zubní rovnátka (obě patra)?

8. Tipněte si, kolik podle Vás stojí přibližně očkování proti tetanu?

9. Proč je podle Vás zdravotnictví v ČR ztrátové?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jebavá, J.Financování zdravotnictví (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://financovani-zdravotnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.