Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní komunikace

Firemní komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Sikorová
Šetření:25. 10. 2011 - 09. 11. 2011
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):14 / 9.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Vysoké školy ekonomické a tento průzkum je součástí mé připravované bakalářské práce.

Jedná se o dotazník zaměřený na firemní komunikaci, komunikaci s IT oddělením a řešení problémů. Cílem je získat informace o formách komunikace uvnitř firmy a zda se využívají helpdeskové aplikace.

Dotazník zabere jen pár minut a já děkuji, že jste si je našli na jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte komunikaci u vás ve firmě? Jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s občasnými nedorozuměními4550 %50 %  
s častými nedorozuměními2123,33 %23,33 %  
bezproblémovou1820 %20 %  
problémovou66,67 %6,67 %  

Graf

2. V čem myslíte, že u vás spočívá úspěch/neúspěch firemní komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v osobní komunikaci4954,44 %54,44 %  
v nastavených pravidlech 4246,67 %46,67 %  
v používaných technologiích 3134,44 %34,44 %  
v neporozumění 2022,22 %22,22 %  
v četnosti 1718,89 %18,89 %  

Graf

3. Jak často komunikujete s IT oddělením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3437,78 %37,78 %  
zřídka2123,33 %23,33 %  
denně1718,89 %18,89 %  
často 1415,56 %15,56 %  
vůbec44,44 %4,44 %  

Graf

4. Pokud s IT oddělením řešíte určitý problém, jakou formu komunikace upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neosobní (telefonickou, elektronickou)4550 %50 %  
osobní (z očí do očí) 4550 %50 %  

Graf

5. Máte pocit, že je komunikace s pracovníky IT obtížná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6471,11 %71,11 %  
ano2628,89 %28,89 %  

Graf

6. Pokud ano, v čem vidíte hlavní nedostatky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neschopnost IT pochopit požadavek1038,46 %11,11 %  
nesrozumitelná formulace řešení934,62 %10 %  
vaše neschopnost formulovat požadavek830,77 %8,89 %  
nedostatek času830,77 %8,89 %  

Graf

7. Využíváte ve firmě, kde pracujete, helpdesk pro komunikaci s IT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6066,67 %66,67 %  
ano3033,33 %33,33 %  

Graf

8. Jste s touto formou zadávání požadavků spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně spokojen1860 %20 %  
zcela spokojen723,33 %7,78 %  
zcela nespokojen310 %3,33 %  
převážně nespokojen26,67 %2,22 %  

Graf

9. Využíváte všechny možnosti, které vám daná technologie nabízí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, snažím se využívat vše, co mi daný produkt nabízí1550 %16,67 %  
ne, využívám jen to, co potřebuji1240 %13,33 %  
nevím, co vše mi daná technologie nabízí310 %3,33 %  

Graf

10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
rychlost vs. zdlouhavostalternativní-0.40.84
jednoduchost vs. složitostalternativní-0.20.96
přehlednost vs. nepřehlednostalternativní-0.4670.782
snadná formulace požadavku vs. nutnost vyplňování formulářealternativní0.20.96

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Uvítali byste toto řešení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3965 %43,33 %  
ano2135 %23,33 %  

Graf

12. Jakou formou u vás nyní komunikace s IT probíhá převážně? Pomocí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní schůzky2745 %30 %  
telefonického rozhovoru2135 %23,33 %  
písemného sdělení1220 %13,33 %  

Graf

13. Setkali jste se někdy s některou z následujících helpdeskových aplikací? Pokud ne, doplňte název jiné aplikace:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1118,97 %12,22 %  
Bugzilla813,79 %8,89 %  
ne712,07 %7,78 %  
RT – Request Tracker 610,34 %6,67 %  
Zendesk610,34 %6,67 %  
OTRS – Opensource Ticket Request System 46,9 %4,44 %  
Vlastní vývoj v Lotus Notes11,72 %1,11 %  
s zadnou jsem se nesetkal...blbe postaveny dorazni11,72 %1,11 %  
Unicorn Universe :)11,72 %1,11 %  
Kayako11,72 %1,11 %  
MQC11,72 %1,11 %  
máme interní systém11,72 %1,11 %  
máme vlastní HELPDESK11,72 %1,11 %  
s žádnout11,72 %1,11 %  
žádná11,72 %1,11 %  
Trac11,72 %1,11 %  
máme vlastní aplikaci 11,72 %1,11 %  
mam dojem ze pouzivame Oracle11,72 %1,11 %  
nevim11,72 %1,11 %  
nevim, nikdy jsem je nepouzila11,72 %1,11 %  
Mantis11,72 %1,11 %  
s žádnou11,72 %1,11 %  

Graf

14. V čem vidíte klady / zápory dané aplikace?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
má českou lokalizaci vs. nemá českou lokalizaci alternativní-0.3940.784
uživatelsky přívětivé prostředí vs. uživatelsky nepřívětivé prostředí alternativní-0.4550.672
jednoduché ovládání vs. složité ovládáníalternativní-0.2730.804
nemusí se instalovat vs. nutnost instalacealternativní-0.4240.669
přehledný vs. nepřehlednýalternativní-0.3030.757
nabízí zajímavé funkce vs. nabízí pouze základní funkcealternativní-0.3030.757
neplacený vs. placenýalternativní-0.4240.669

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pokud s IT oddělením řešíte určitý problém, jakou formu komunikace upřednostňujete?

 • odpověď osobní (z očí do očí) :
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní schůzky na otázku 12. Jakou formou u vás nyní komunikace s IT probíhá převážně? Pomocí:

5. Máte pocit, že je komunikace s pracovníky IT obtížná?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neschopnost IT pochopit požadavek na otázku 6. Pokud ano, v čem vidíte hlavní nedostatky?

7. Využíváte ve firmě, kde pracujete, helpdesk pro komunikaci s IT?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi převážně spokojen na otázku 8. Jste s touto formou zadávání požadavků spokojeni?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, snažím se využívat vše, co mi daný produkt nabízí na otázku 9. Využíváte všechny možnosti, které vám daná technologie nabízí?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, využívám jen to, co potřebuji na otázku 9. Využíváte všechny možnosti, které vám daná technologie nabízí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychlost [alternativní] zdlouhavost: -1 na otázku 10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednoduchost [alternativní] složitost: -1 na otázku 10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednoduchost [alternativní] složitost: 1 na otázku 10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přehlednost [alternativní] nepřehlednost: -1 na otázku 10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi snadná formulace požadavku [alternativní] nutnost vyplňování formuláře: -1 na otázku 10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi snadná formulace požadavku [alternativní] nutnost vyplňování formuláře: 1 na otázku 10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Uvítali byste toto řešení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Uvítali byste toto řešení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní schůzky na otázku 12. Jakou formou u vás nyní komunikace s IT probíhá převážně? Pomocí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi písemného sdělení na otázku 12. Jakou formou u vás nyní komunikace s IT probíhá převážně? Pomocí:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi telefonického rozhovoru na otázku 12. Jakou formou u vás nyní komunikace s IT probíhá převážně? Pomocí:

10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?

 • odpověď jednoduchost [alternativní] složitost: -1:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi snadná formulace požadavku [alternativní] nutnost vyplňování formuláře: -1 na otázku 10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?
 • odpověď rychlost [alternativní] zdlouhavost: -1:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednoduchost [alternativní] složitost: -1 na otázku 10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi snadná formulace požadavku [alternativní] nutnost vyplňování formuláře: -1 na otázku 10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?
 • odpověď snadná formulace požadavku [alternativní] nutnost vyplňování formuláře: 1:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednoduchost [alternativní] složitost: 1 na otázku 10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?

14. V čem vidíte klady / zápory dané aplikace?

 • odpověď uživatelsky přívětivé prostředí [alternativní] uživatelsky nepřívětivé prostředí : -1:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízí zajímavé funkce [alternativní] nabízí pouze základní funkce: -1 na otázku 14. V čem vidíte klady / zápory dané aplikace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte komunikaci u vás ve firmě? Jako:

2. V čem myslíte, že u vás spočívá úspěch/neúspěch firemní komunikace?

3. Jak často komunikujete s IT oddělením?

4. Pokud s IT oddělením řešíte určitý problém, jakou formu komunikace upřednostňujete?

5. Máte pocit, že je komunikace s pracovníky IT obtížná?

6. Pokud ano, v čem vidíte hlavní nedostatky?

7. Využíváte ve firmě, kde pracujete, helpdesk pro komunikaci s IT?

8. Jste s touto formou zadávání požadavků spokojeni?

9. Využíváte všechny možnosti, které vám daná technologie nabízí?

10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?

11. Uvítali byste toto řešení?

12. Jakou formou u vás nyní komunikace s IT probíhá převážně? Pomocí:

13. Setkali jste se někdy s některou z následujících helpdeskových aplikací? Pokud ne, doplňte název jiné aplikace:

14. V čem vidíte klady / zápory dané aplikace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte komunikaci u vás ve firmě? Jako:

2. V čem myslíte, že u vás spočívá úspěch/neúspěch firemní komunikace?

3. Jak často komunikujete s IT oddělením?

4. Pokud s IT oddělením řešíte určitý problém, jakou formu komunikace upřednostňujete?

5. Máte pocit, že je komunikace s pracovníky IT obtížná?

6. Pokud ano, v čem vidíte hlavní nedostatky?

7. Využíváte ve firmě, kde pracujete, helpdesk pro komunikaci s IT?

8. Jste s touto formou zadávání požadavků spokojeni?

9. Využíváte všechny možnosti, které vám daná technologie nabízí?

10. Jaké výhody či nevýhody vidíte v používání helpdesku oproti ostatním druhům komunikace?

11. Uvítali byste toto řešení?

12. Jakou formou u vás nyní komunikace s IT probíhá převážně? Pomocí:

13. Setkali jste se někdy s některou z následujících helpdeskových aplikací? Pokud ne, doplňte název jiné aplikace:

14. V čem vidíte klady / zápory dané aplikace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sikorová, M.Firemní komunikace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://firemni-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.