Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní školky

Firemní školky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bára Chalupská
Šetření:20. 04. 2011 - 06. 05. 2011
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

tento dotazník má přispět ke zjištění, zda by bylo v České republice vhodné zakládat firemní školky. Několik málo firem již svojí školku má a vzhledem k babyboomu posledních let bude zajímavé sledovat, jak na tento trend budou reagovat další firmy. Vaše odpovědi mi pomohou vytvořit analýzu této situace, která bude součástí mého marketingového výzkumu v rámci studia.

 

Děkuji za Váš čas

 

Bára Ch.

Odpovědi respondentů

1. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, mám jedno dítěotázka č. 2, ano, mám více dětíotázka č. 2, zatím děti nemám, ale plánuji je v budoucnu mítotázka č. 4, ne a neplánuji je → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím děti nemám, ale plánuji je v budoucnu mít5851,79 %51,79 %  
ano, mám více dětí3127,68 %27,68 %  
ano, mám jedno dítě1816,07 %16,07 %  
ne a neplánuji je54,46 %4,46 %  

Graf

2. Navštěvují/navštěvovaly vaše děti mateřskou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4, zatím ne, ale budou ji navštěvovatotázka č. 4, zatím ne a ani ji navštěvovat nebudou → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4489,8 %39,29 %  
zatím ne, ale budou ji navštěvovat48,16 %3,57 %  
ne12,04 %0,89 %  

Graf

3. Měli jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy v místě vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2354,76 %20,54 %  
ne1945,24 %16,96 %  

Graf

4. Uvítali byste zřízení školky ve firmě, kde jste zaměstnáni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9084,11 %80,36 %  
ne1715,89 %15,18 %  

Graf

5. Domníváte se, že by vzhledem k babyboomu posledních let měly firmy vážně uvažovat o zřizování vlastních školek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9689,72 %85,71 %  
ne1110,28 %9,82 %  

Graf

6. Očekáváte, že ve firemní školce dostane vaše dítě lepší péči a vzdělání než v běžné MŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8175,7 %72,32 %  
ano2624,3 %23,21 %  

Graf

7. Měli by mít učitelé ve firemních školkách srovnatelné vzdělání jako učitelé v běžných MŠ nebo považujete za dostačující, kdyby zde byli přítomni pouze vychovatelé (i bez patřičného vzdělání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, určitě by měli mít nejméně srovnatelné vzdělání8074,77 %71,43 %  
nevím, záleží hlavně na jejich vztahu k dětem2523,36 %22,32 %  
ne, stačí vychovatelé21,87 %1,79 %  

Graf

8. Požadovali byste, aby firemní školka poskytovala nějaké "extra bonusy" vašemu dítěti (např. anglicky hovořící učitelé, bio strava, individuální přístup, široká nabídka zájmových kroužků atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, nějaký bonus bych uvítal/a, ale není to podmínkou6762,62 %59,82 %  
ne, považuji za dostačující styl výchovy a vzdělávání známý z běžných MŠ3028,04 %26,79 %  
ano, považuji to za samozřejmost109,35 %8,93 %  

Graf

9. Co považujete za největší bonus firemní školky pro rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přizpůsobení doby provozu školky pracovní době zaměstnanců7368,22 %65,18 %  
ušetření času za ranní/odpolední cesty do MŠ5955,14 %52,68 %  
možnost vrátit se dříve do práce po mateřské dovolené5551,4 %49,11 %  
možnost mít dítě nablízku celý den4037,38 %35,71 %  
možnost umístit dítě do školky dříve než dosáhne věku 3 let3028,04 %26,79 %  
možnost online sledování kamerového záznamu dění ve školce43,74 %3,57 %  

Graf

10. Domníváte se, že by mohly být firemní školky považovány za pozitivní diskriminaci zaměstnanců, kteří mají děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, věřím, že všichni zaměstnanci najdou pro firemní školku pochopení7671,03 %67,86 %  
nevím, nikdy jsem nad tím neuvažoval/a2220,56 %19,64 %  
ano, bezdětní zaměstnanci mohou protestovat proti benefitu, který sami využívat nemohou98,41 %8,04 %  

Graf

11. Kolik byste byli ochotni měsíčně platit za umístění vašeho dítěte ve firemní školce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000 - 2000 Kč4642,99 %41,07 %  
do 1000 Kč3229,91 %28,57 %  
více než 2000 Kč1816,82 %16,07 %  
pouze nutné výdaje na stravování1110,28 %9,82 %  

Graf

12. Domníváte se, že by měly být firemní školky alespoň částečně dotované státem nebo Evropskou unií?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8175,7 %72,32 %  
ne2624,3 %23,21 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8680,37 %76,79 %  
muž2119,63 %18,75 %  

Graf

14. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let4743,93 %41,96 %  
26 - 35 let3835,51 %33,93 %  
36 - 45 let1413,08 %12,5 %  
45 let a více87,48 %7,14 %  

Graf

15. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoké5046,73 %44,64 %  
maturita4340,19 %38,39 %  
vyšší odborné76,54 %6,25 %  
vyučení65,61 %5,36 %  
jiné10,93 %0,89 %  

Graf

16. Vaše bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha7469,16 %66,07 %  
menší město (do 50 tisíc obyvatel) 1816,82 %16,07 %  
vesnice 109,35 %8,93 %  
větší město (nad 50 tisíc obyvatel)54,67 %4,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte děti?

  • odpověď zatím děti nemám, ale plánuji je v budoucnu mít:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 25 let na otázku 14. Váš věk:

2. Navštěvují/navštěvovaly vaše děti mateřskou školu?

  • odpověď ano:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Měli jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy v místě vašeho bydliště?
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Měli jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy v místě vašeho bydliště?
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, mám více dětí na otázku 1. Máte děti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte děti?

2. Navštěvují/navštěvovaly vaše děti mateřskou školu?

3. Měli jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy v místě vašeho bydliště?

4. Uvítali byste zřízení školky ve firmě, kde jste zaměstnáni?

5. Domníváte se, že by vzhledem k babyboomu posledních let měly firmy vážně uvažovat o zřizování vlastních školek?

6. Očekáváte, že ve firemní školce dostane vaše dítě lepší péči a vzdělání než v běžné MŠ?

7. Měli by mít učitelé ve firemních školkách srovnatelné vzdělání jako učitelé v běžných MŠ nebo považujete za dostačující, kdyby zde byli přítomni pouze vychovatelé (i bez patřičného vzdělání)?

8. Požadovali byste, aby firemní školka poskytovala nějaké "extra bonusy" vašemu dítěti (např. anglicky hovořící učitelé, bio strava, individuální přístup, široká nabídka zájmových kroužků atd.)?

9. Co považujete za největší bonus firemní školky pro rodiče?

10. Domníváte se, že by mohly být firemní školky považovány za pozitivní diskriminaci zaměstnanců, kteří mají děti?

11. Kolik byste byli ochotni měsíčně platit za umístění vašeho dítěte ve firemní školce?

12. Domníváte se, že by měly být firemní školky alespoň částečně dotované státem nebo Evropskou unií?

13. Jste:

14. Váš věk:

15. Vaše dosažené vzdělání:

16. Vaše bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte děti?

2. Navštěvují/navštěvovaly vaše děti mateřskou školu?

3. Měli jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy v místě vašeho bydliště?

4. Uvítali byste zřízení školky ve firmě, kde jste zaměstnáni?

5. Domníváte se, že by vzhledem k babyboomu posledních let měly firmy vážně uvažovat o zřizování vlastních školek?

6. Očekáváte, že ve firemní školce dostane vaše dítě lepší péči a vzdělání než v běžné MŠ?

7. Měli by mít učitelé ve firemních školkách srovnatelné vzdělání jako učitelé v běžných MŠ nebo považujete za dostačující, kdyby zde byli přítomni pouze vychovatelé (i bez patřičného vzdělání)?

8. Požadovali byste, aby firemní školka poskytovala nějaké "extra bonusy" vašemu dítěti (např. anglicky hovořící učitelé, bio strava, individuální přístup, široká nabídka zájmových kroužků atd.)?

9. Co považujete za největší bonus firemní školky pro rodiče?

10. Domníváte se, že by mohly být firemní školky považovány za pozitivní diskriminaci zaměstnanců, kteří mají děti?

11. Kolik byste byli ochotni měsíčně platit za umístění vašeho dítěte ve firemní školce?

12. Domníváte se, že by měly být firemní školky alespoň částečně dotované státem nebo Evropskou unií?

13. Jste:

14. Váš věk:

15. Vaše dosažené vzdělání:

16. Vaše bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chalupská, B.Firemní školky (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://firemni-skolky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.