Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fyzické tresty předškolních dětí v rodičovské výchově

Fyzické tresty předškolních dětí v rodičovské výchově

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kochánková
Šetření:29. 06. 2013 - 02. 07. 2013
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Jmenuji se Lucie Kochánková a jsem studentkou 3. ročníku oboru Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v ČB.
Ve své bakalářské práci se zabývám tělesnými tresty v rodičovské výchově. Cílem práce je zjistit, jaké výchovné styly rodiče užívají a jaký je jejich pohled na fyzické tresty.
Pokud jste rodičem dítěte ve věku od 3 do 7 let, je dotazník určen přímo pro Vás. Pokud máte dítě starší či dospělé, dotazník prosím vyplňte s ohledem na to, jak jste přistupovali k dítěti v tomto věku. Jestliže dítě nemáte, dotazník prosím nevyplňujte.
Dotazník je anonymní, zahrnuje pouze základní demografické údaje. Vyplnění zabere zhruba 5 minut. Poskytnuté informace budou dále zpracovány a použity ve zmiňované práci. Jejím cílem je zjistit, jaké výchovné styly u nás převažují, jaký názor mají rodiče na fyzické tresty a zda se sociální model stále přenáší z generace na generaci.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost, spolupráci, upřímné zodpovězení otázek a za čas, který věnujete k vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6257,94 %57,94 %  
Muž4542,06 %42,06 %  

Graf

2. Vyberte jednu charakteristiku výchovy, o které si myslíte, že jí převážně používáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na dítě mám vyšší nároky a požadavky, které jsou pro dítě srozumitelné a akceptovatelné, protože náš vztah je velmi kladný a založený na vzájemné důvěře. Snažím se být přísný/á, důsledný/á, ale i laskavý/á. Jsem pro dítě blízkým člověkem, ale i autoritou.3229,91 %29,91 %  
Ve výchově uplatňuji partnerský rovnocenný vztah. Zastávám demokratický způsob výchovy. Vzájemně si rozumíme. Dítě mé požadavky respektuje a přijímá je. Nebojí se mi s čímkoliv svěřit. Tresty uplatňuji minimálně.2422,43 %22,43 %  
S dítětem máme přátelský vztah. Ve výchově jsem přísný/á, ale někdy dítěti zanechávám i značnou volnost. O mé výchově by se dalo mluvit jako o „laskavé přísnosti“.2119,63 %19,63 %  
Dokud je dítě poslušné, nechávám mu volnost. Když se poté začne chovat nepatřičně, potrestám ho. Vyžaduji po něm plnění úkolů, které občas zapomenu zkontrolovat.1110,28 %10,28 %  
S dítětem máme velmi přátelský až kamarádský vztah. Požadavkům, které na něj kladu, dobře rozumí, přijímá je a plní bez nutnosti kontroly.76,54 %6,54 %  
Výchovu bych charakterizoval/a jako velmi laskavou. Na dítě kladu minimální požadavky. Chovám se k dítěti velmi přátelsky, snažím se mu ve všem vyjít vstříc. Někdo by mohl tvrdit, že dítě rozmazluji, ale chci zkrátka pro dítě jen to nejlepší.65,61 %5,61 %  
Na dítě kladu rozumné až vysoké nároky a požadavky, které následně kontroluji. Poslušnost dítěte je pro mě důležitá. Dobrý výkon dítěte beru spíše za samozřejmost. Ve výchově se neobejdu bez trestů.54,67 %4,67 %  
Nechávám dítěti maximální volnost. Nepoužívám tresty. Řídím se heslem, že dítě jistě „jednou přijde k rozumu“ nebo „ať se rozhodne podle sebe a samo pak uvidí následky“.10,93 %0,93 %  

Graf

3. Ve výchově preferuji užívání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše odměn než trestů.6257,94 %57,94 %  
Tresty i odměny stejnou mírou.4239,25 %39,25 %  
Spíše trestů než odměn.32,8 %2,8 %  

Graf

4. Užil/a jste či užíváte ve výchově tělesné tresty? (Tzn. facka, pohlavek, výprask rukou či předmětem - např. vařečkou, nucení vykonat dřepy či kliky, stání na hanbě, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ve výjimečných situacích se to párkrát stalo5652,34 %52,34 %  
Ne, netrestám nebo trestám jinak.2321,5 %21,5 %  
Ano, občas2321,5 %21,5 %  
Ano, tělesné tresty užívám ve výchově často.32,8 %2,8 %  
Ano, ve výjimečných situacích párkrát stalo21,87 %1,87 %  

Graf

5. V případě, že nepotrestáte dítě tělesným trestem, potrestáte ho (můžete zaškrtnout více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přirozeným důsledkem (např. když něco rozlije, tak si to utře)7570,09 %70,09 %  
Vynadáním5046,73 %46,73 %  
Zákaz hraní na počítači4844,86 %44,86 %  
Zákazem sledování televize3835,51 %35,51 %  
Vykonáním domácí práce navíc2927,1 %27,1 %  
Pošlu ho např. za dveře, aby se „zklidnilo“2422,43 %22,43 %  
Zákazem konzumace sladkostí2018,69 %18,69 %  
Vyhrožuji mu např. čertem, bubákem…1715,89 %15,89 %  
Odebráním oblíbené hračky1312,15 %12,15 %  
Odmítnutím komunikace s dítětem1211,21 %11,21 %  
Vůbec ho netrestám43,74 %3,74 %  
domluvou10,93 %0,93 %  
zákaz účasti na budoucí zábavě10,93 %0,93 %  

Graf

6. Za jaké přestupky byste dítě fyzicky potrestal/a? (můžete zaškrtnout více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za úmyslné poničení nějaké věci6257,94 %57,94 %  
Za lhaní4844,86 %44,86 %  
Za porušení zákazu či pravidel stanovených rodiči3330,84 %30,84 %  
Za neuposlechnutí požadavku, který byl několikrát připomínán (např. „Vydrž chvíli potichu, než to vyřídím...“)2321,5 %21,5 %  
Za odmlouvání2018,69 %18,69 %  
Ne, dítě bych nikdy tělesně nepotrestal/a1816,82 %16,82 %  
Za sprosté slovo1312,15 %12,15 %  
Za rvačku se sourozencem či vrstevníkem1110,28 %10,28 %  
Za hádku se sourozencem či rodičem98,41 %8,41 %  
Za nepořádek v pokoji76,54 %6,54 %  
Za neúmyslné poničení nějaké věci21,87 %1,87 %  
kdyby mě na rovinu poslalo někam, případně na mě bylo sprosté, případně kdyby na mě vztáhlo ruku10,93 %0,93 %  
Za podraz( a osobní selhání-asi mé)10,93 %0,93 %  
místo vysvětlování - plesknutí přes zadek, ruku. Okamžité reagování na vznilkou situaci. posléze okomentování.10,93 %0,93 %  
život ohrožující nebezpečí (běhání ve vozovce)10,93 %0,93 %  
Vse reknu jednou. Podruhe jiz se neopakuji. Otec je velitel smecky . Dava jasne prikazy, nediskutuje o kompromisech s ditetem-s mladetem. Pak nasleduje odmena. V mem pripade ma me dite cokoliv na co si vzpomene. Ale musi poslouchat.. A dobre se ucit 10,93 %0,93 %  
zakázané činosti,které mohou ohrozit zdraví nebo život dítěte10,93 %0,93 %  
týrání zvířete10,93 %0,93 %  
za opakované vzdorování z kterého je patrné, že dítě si uzurpuje moji rodičovskou autoritu. Tedy objevují -li se znaky silného neakceptování autority.10,93 %0,93 %  
drzost10,93 %0,93 %  

Graf

7. Potrestali jste někdy fyzicky Vaše dítě neoprávněně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy. Vždy měl trest důvod.5147,66 %47,66 %  
Ano, už se mi to stalo a dítěti jsem se vždy omluvil/a3330,84 %30,84 %  
Ne, nikdy jsem dítě fyzicky nepotrestal/a1715,89 %15,89 %  
Ano, už se mi to stalo a dítěti jsem se neomluvil/a65,61 %5,61 %  

Graf

8. Kdo ve Vaší rodině používá při výchově více tělesné tresty častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matka4642,99 %42,99 %  
Otec3229,91 %29,91 %  
Nikdo2725,23 %25,23 %  
Někdo jiný21,87 %1,87 %  

Graf

9. Myslíte si, že tělesný trest zabrání k opakovanému špatnému chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5248,6 %48,6 %  
Spíše ne2826,17 %26,17 %  
Rozhodně ne1413,08 %13,08 %  
Rozhodně ano1312,15 %12,15 %  

Graf

10. Používali Vaši rodiče (či jiní vychovatelé) při výchově tělesných trestů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, párkrát za život mě potrestali4239,25 %39,25 %  
Ano, občas3936,45 %36,45 %  
Ano, velmi často1413,08 %13,08 %  
Ne, vždy našli jiné řešení.1211,21 %11,21 %  

Graf

11. Jestliže Vás Vaši rodiče fyzicky potrestali, cítili jste, že to byl oprávněný trest?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy jsme věděl/a důvod7578,13 %70,09 %  
Někdy jsem nevěděl/a, za co trest následoval1515,63 %14,02 %  
Nikdy jsem nechápal/a, za co mě trestá66,25 %5,61 %  

Graf

12. Kdo Vás v dětství častěji fyzicky trestal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matka5248,6 %48,6 %  
Otec3734,58 %34,58 %  
Nikdo1514,02 %14,02 %  
Někdo jiný32,8 %2,8 %  

Graf

13. Ztotožňujete se s výchovou Vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5349,53 %49,53 %  
Spíše ne2523,36 %23,36 %  
Rozhodně ano1816,82 %16,82 %  
Rozhodně ne1110,28 %10,28 %  

Graf

14. Vyberte výrok:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tělesné tresty používám méně než rodiče při mé výchově4441,12 %41,12 %  
Tělesné tresty používám stejně často jako rodiče při mé výchově2321,5 %21,5 %  
Rodiče tělesné tresty používali, ale já se obejdu bez nich1514,02 %14,02 %  
Rodiče tělesné tresty nepoužívali a já je také nepoužívám1514,02 %14,02 %  
Tělesné tresty používám častěji než rodiče při mé výchově87,48 %7,48 %  
Rodiče tělesné tresty nepoužívali, ale já je používám21,87 %1,87 %  

Graf

15. Už ve 33 zemích po celém světě jsou jakékoliv fyzické tresty zakázané. Jste pro, aby se zakázaly i v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7166,36 %66,36 %  
Ano1816,82 %16,82 %  
Nevím1816,82 %16,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Za jaké přestupky byste dítě fyzicky potrestal/a? (můžete zaškrtnout více odpovědí):

 • odpověď Za úmyslné poničení nějaké věci:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za sprosté slovo na otázku 6. Za jaké přestupky byste dítě fyzicky potrestal/a? (můžete zaškrtnout více odpovědí):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 9. Myslíte si, že tělesný trest zabrání k opakovanému špatnému chování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za rvačku se sourozencem či vrstevníkem na otázku 6. Za jaké přestupky byste dítě fyzicky potrestal/a? (můžete zaškrtnout více odpovědí):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za odmlouvání na otázku 6. Za jaké přestupky byste dítě fyzicky potrestal/a? (můžete zaškrtnout více odpovědí):

8. Kdo ve Vaší rodině používá při výchově více tělesné tresty častěji?

 • odpověď Nikdo:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo na otázku 12. Kdo Vás v dětství častěji fyzicky trestal?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, vždy našli jiné řešení. na otázku 10. Používali Vaši rodiče (či jiní vychovatelé) při výchově tělesných trestů?

12. Kdo Vás v dětství častěji fyzicky trestal?

 • odpověď Nikdo:
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, vždy našli jiné řešení. na otázku 10. Používali Vaši rodiče (či jiní vychovatelé) při výchově tělesných trestů?

15. Už ve 33 zemích po celém světě jsou jakékoliv fyzické tresty zakázané. Jste pro, aby se zakázaly i v České republice?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 9. Myslíte si, že tělesný trest zabrání k opakovanému špatnému chování?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Vyberte jednu charakteristiku výchovy, o které si myslíte, že jí převážně používáte:

3. Ve výchově preferuji užívání:

4. Užil/a jste či užíváte ve výchově tělesné tresty? (Tzn. facka, pohlavek, výprask rukou či předmětem - např. vařečkou, nucení vykonat dřepy či kliky, stání na hanbě, apod.)

5. V případě, že nepotrestáte dítě tělesným trestem, potrestáte ho (můžete zaškrtnout více odpovědí):

6. Za jaké přestupky byste dítě fyzicky potrestal/a? (můžete zaškrtnout více odpovědí):

7. Potrestali jste někdy fyzicky Vaše dítě neoprávněně?

8. Kdo ve Vaší rodině používá při výchově více tělesné tresty častěji?

9. Myslíte si, že tělesný trest zabrání k opakovanému špatnému chování?

10. Používali Vaši rodiče (či jiní vychovatelé) při výchově tělesných trestů?

11. Jestliže Vás Vaši rodiče fyzicky potrestali, cítili jste, že to byl oprávněný trest?

12. Kdo Vás v dětství častěji fyzicky trestal?

13. Ztotožňujete se s výchovou Vašich rodičů?

14. Vyberte výrok:

15. Už ve 33 zemích po celém světě jsou jakékoliv fyzické tresty zakázané. Jste pro, aby se zakázaly i v České republice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Vyberte jednu charakteristiku výchovy, o které si myslíte, že jí převážně používáte:

3. Ve výchově preferuji užívání:

4. Užil/a jste či užíváte ve výchově tělesné tresty? (Tzn. facka, pohlavek, výprask rukou či předmětem - např. vařečkou, nucení vykonat dřepy či kliky, stání na hanbě, apod.)

5. V případě, že nepotrestáte dítě tělesným trestem, potrestáte ho (můžete zaškrtnout více odpovědí):

6. Za jaké přestupky byste dítě fyzicky potrestal/a? (můžete zaškrtnout více odpovědí):

7. Potrestali jste někdy fyzicky Vaše dítě neoprávněně?

8. Kdo ve Vaší rodině používá při výchově více tělesné tresty častěji?

9. Myslíte si, že tělesný trest zabrání k opakovanému špatnému chování?

10. Používali Vaši rodiče (či jiní vychovatelé) při výchově tělesných trestů?

11. Jestliže Vás Vaši rodiče fyzicky potrestali, cítili jste, že to byl oprávněný trest?

12. Kdo Vás v dětství častěji fyzicky trestal?

13. Ztotožňujete se s výchovou Vašich rodičů?

14. Vyberte výrok:

15. Už ve 33 zemích po celém světě jsou jakékoliv fyzické tresty zakázané. Jste pro, aby se zakázaly i v České republice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kochánková, L.Fyzické tresty předškolních dětí v rodičovské výchově (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://fyzicke-tresty-predskolnich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.