Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Gamblerství v České republice

Gamblerství v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matěj Poloprutský
Šetření:28. 02. 2015 - 06. 03. 2015
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):18 / 7.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento průzkum se zaměřuje na fenomén gamblerství (hazardu) v české společnosti. Cílem je zjistit, jaký typ lidí nejčatěji propadá hazardu, z jakých důvodů a s jakými důsledky.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6062,5 %62,5 %  
Muž3637,5 %37,5 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Vyberte, prosím, kategorii, kam spadá Váš dosažený věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-28 let6062,5 %62,5 %  
28-38 let1313,54 %13,54 %  
48-58 let1010,42 %10,42 %  
38-48 let99,38 %9,38 %  
méně než 18 let44,17 %4,17 %  

Graf

Gamblerstvím se rozumí činnost, kdy reálné peníze vhodíte do výherních automatů, rulety a podobných zařízení k tomu určených, či vsadíte v živé hře (například v kasínu), nebo různé formy sázení přes internet, či jakýkoliv jiný hazard. (V tomto průzkumu se nazaměřuji na loterii či výherní losy.)

3. Máte osobní zkušenost s gamblerstvím?

V případě, že nemáte osobní zkušenost s gamblerstvím, pro Vás dotazník zde končí. Děkuji za Váš čas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6365,63 %65,63 %  
Ano3334,38 %34,38 %  

Graf

4. Jak často hrajete hazardní hry? (Případně jak často jste v minulosti hrál/a, za předpokladu, že již hazardní hry nehrajete.)

Snažte se, prosím, odpovědět co možná nejpřesněji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkusil jsem to více než jednou1133,33 %11,46 %  
Zkusil jsem to pouze jednou721,21 %7,29 %  
Častěji než jednou za měsíc515,15 %5,21 %  
Častěji než jednou za rok39,09 %3,13 %  
Častěji než jednou za týden39,09 %3,13 %  
Častěji než jednou za půl roku26,06 %2,08 %  
Denně26,06 %2,08 %  

Graf

5. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) schopen/schopna měsíčně vložit do hazardních her?

Tím se rozumí, že vklady mohou být i z výher v hazardních hrách v daném měsíci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10001957,58 %19,79 %  
1000-2999721,21 %7,29 %  
3000-599939,09 %3,13 %  
20000 a více39,09 %3,13 %  
10000-1999913,03 %1,04 %  

Graf

6. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) nejvíce schopen/schopna měsíčně prohrát v hazardních hrách?

Tím se rozumí, že všechny peníze, které za měsíc vložíte do hazardních her, prohrajete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 10001957,58 %19,79 %  
1000-2999824,24 %8,33 %  
20000 a více26,06 %2,08 %  
6000-999926,06 %2,08 %  
3000-599913,03 %1,04 %  
10000-1999913,03 %1,04 %  

Graf

7. Z jakých důvodů hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?

Vzestupně seřaďte odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Za vidinou zisku2.2121.44
Jako cílenou zábavu2.4241.82
Jako způsob zahnání nudy31.394
Přizpůsobení se kolektivu3.5761.638
Jiné3.7881.803

Graf

8. Hrajete (hrál/a jste) hazardní hry v podnapilém stavu?

Podnapilým stavem se rozumí stav po požití jakéhokoliv množství alkoholu.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1133,33 %11,46 %  
spíše souhlasím927,27 %9,38 %  
souhlasím824,24 %8,33 %  
spíše nesouhlasím39,09 %3,13 %  
nevím26,06 %2,08 %  

Graf

9. Když začnete (začal/a jste) hrát hazardní hru, je (bylo) to rozhodnutí spíše impulsivní, nebo plánované?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
impulsivně vs. plánovaně2-1-0-1-2-0.4242.244

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. Hazardní hry hrajete (hrál/a) jste spíše sám/sama, nebo spíše kolektivně?

1 znamená rozhodně sám, 2 znamená spíše sám, 3 pak znamená občas sám a občas kolektivně, 4 znamená spíše kolektivně a 5 znamená rozhodně kolektivně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
sám/sama vs. kolektivně1-2-3-4-53.2422.608

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Při hazardní hře:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Piji alkohol vs. Nepiji alkohol2-1-0-1-2-0.1522.068
Kontroluji čas vs. Nekontroluji čas2-1-0-1-2-0.032.211
Mám přehled o svých penězích vs. Nemám přehled o svých penězích2-1-0-1-2-1.0611.875

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

Obrázky slouží pro snazší orientaci.

12. Finance na hazardní hry pocházejí (pocházely) z:

Jaký je (byl) zdroj financí pro Vaše hazardní hry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


vlastní mzdy

ridinného rozpočtu


z jakéhokoliv druhu půjčky

kombinace předchozích možností

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní mzdy2266,67 %22,92 %  
ridinného rozpočtu515,15 %5,21 %  
kombinace předchozích možností515,15 %5,21 %  
z jakéhokoliv druhu půjčky13,03 %1,04 %  

Graf

13. Kde hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?

1 znamená často, 4 znamená vůbec

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
V herně2.3331.434
V kasínu2.8481.583
Přes internet2.6971.605

Graf

14. Považujete se za osobu závislou na hazardu (gamblera)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2781,82 %28,13 %  
souhlasím39,09 %3,13 %  
nevím26,06 %2,08 %  
Ano13,03 %1,04 %  

Graf

Vyplňte i v případě, že jste již s hazardem skončil/a (V tom případě odpovědí ,,Ano")

15. Chtěl/a jste někdy s hazardem skončit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17, Nevímotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1751,52 %17,71 %  
Ne1133,33 %11,46 %  
Nevím515,15 %5,21 %  

Graf

16. Plánujete vyhledat (vyhledal/a jste) odbornou pomoc při Vašem rozhodnutí s hazardem skončit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1777,27 %17,71 %  
Ano418,18 %4,17 %  
Nevím14,55 %1,04 %  

Graf

17. Je něco, co byste ohledně svého vztahu ke gamblerství rád/a zmínil/a?

(Postřehy, pocity, zajímavosti)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Asi ne

dobra zabava

Dvacet korun do automatu nebo poker s kamarády kde je vstupní vklad padesát korun nevidím jako problém

Hraji poker...často se diskutuje, zda se jedná o hazard či nikoliv...záleží to na Vašem úhlu pohledu.

Chvíli to byla zábava, ale pak mě to začalo nudit, takže mě to k závislosti nijak nelákalo.

Já nejsem gambler, ale můj otec byl.

Moje gamblerství proběhlo v 90. letech min. století po rošíření hracích automatů téměř do každé restaurace. Měl jsem vztahové problémy v rodině a rešil je i tímto způsobem. V průběhu času jsem ze dne na den přestal pít veškerý alkohol a současně hrát automaty. Z obou závislostí jsem se dostal sám, bez pomoci tzv. "odborníků", kteří vůbec neví, co to závislost je.

Naštěstí jsem se z toho dostala vlastní vůlí, ale je to hrozná věc. Herní automaty by měly být odsunuty z center měst a obcí někam hodně daleko.

Ne

Nejsem závislá na hraní, pouze znám takové osoby

nic

Nikdy jsem nehrála... mám pouze zkušenost ve svém bezprostředním okolí

Občas jsem si zahrál, nevyhrával jsem, skončil jsem s tím.

zkusila jsem to pouze jednou, každopádně gamblerství upřímně spíš nenávidím.

18. Napadají Vás nějaké připomínky, výtky či komentáře k tomuto dotazníku?

Budu rád za zpětnou vazbu, abych se v budoucnu mohl vyvarovat případným chybám. Děkuji.

 

 

<h3><span style="font-family:comic sans ms,cursive;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Toto je poslední otázka. Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc a Váš čas!</span></span></h3>

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dotazník se námlíbil

Jako osobní zkušenost by měl být brán širší kontext

Měl jsem osobní zkušenost s gamblerstvím, že jím byl můj otec. Zadal jsem u třetí otázky ano a zbytek dotazníků jsem jen proklikal.

Ne

Pokyn k vyplnění "seřaďte vzestupně" není vhodný - vzestupně a sestupně jsou dost podobná slova a někdy se lehce prohodí jejich význam

U otazky na zacatku jsem dala ano, ze mam zkusenost, kvuli tomu, ze znam par lidi z okoli

Viz odpověď na předchozí otázku. P.S.: V současnosti je v každém městě poradna pro gemblery, oddlužení atp. Já si musel pomoci sám a jsem rád, že jsem v sobě tu sílu našel. Žádný alkohol, ani hraní mi v životě nechybí a dodnes mám výčitky ze své "alko-hrací epizody"...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Máte osobní zkušenost s gamblerstvím?

 • odpověď Ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkusil jsem to více než jednou na otázku 4. Jak často hrajete hazardní hry? (Případně jak často jste v minulosti hrál/a, za předpokladu, že již hazardní hry nehrajete.)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1000 na otázku 5. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) schopen/schopna měsíčně vložit do hazardních her?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1000 na otázku 6. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) nejvíce schopen/schopna měsíčně prohrát v hazardních hrách?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jako cílenou zábavu=2 na otázku 7. Z jakých důvodů hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jako způsob zahnání nudy=4 na otázku 7. Z jakých důvodů hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné=5 na otázku 7. Z jakých důvodů hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přizpůsobení se kolektivu=4 na otázku 7. Z jakých důvodů hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přizpůsobení se kolektivu=5 na otázku 7. Z jakých důvodů hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za vidinou zisku=1 na otázku 7. Z jakých důvodů hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za vidinou zisku=3 na otázku 7. Z jakých důvodů hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 8. Hrajete (hrál/a jste) hazardní hry v podnapilém stavu?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi impulsivně [2-1-0-1-2] plánovaně: -2 na otázku 9. Když začnete (začal/a jste) hrát hazardní hru, je (bylo) to rozhodnutí spíše impulsivní, nebo plánované?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám/sama [1-2-3-4-5] kolektivně: 5 na otázku 10. Hazardní hry hrajete (hrál/a) jste spíše sám/sama, nebo spíše kolektivně?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám přehled o svých penězích [2-1-0-1-2] Nemám přehled o svých penězích: -2 na otázku 11. Při hazardní hře:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní mzdy na otázku 12. Finance na hazardní hry pocházejí (pocházely) z:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přes internet=4 na otázku 13. Kde hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V herně=1 na otázku 13. Kde hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V kasínu=4 na otázku 13. Kde hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 14. Považujete se za osobu závislou na hazardu (gamblera)?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Chtěl/a jste někdy s hazardem skončit?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Chtěl/a jste někdy s hazardem skončit?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Plánujete vyhledat (vyhledal/a jste) odbornou pomoc při Vašem rozhodnutí s hazardem skončit?

5. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) schopen/schopna měsíčně vložit do hazardních her?

 • odpověď méně než 1000:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkusil jsem to více než jednou na otázku 4. Jak často hrajete hazardní hry? (Případně jak často jste v minulosti hrál/a, za předpokladu, že již hazardní hry nehrajete.)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1000 na otázku 6. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) nejvíce schopen/schopna měsíčně prohrát v hazardních hrách?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám/sama [1-2-3-4-5] kolektivně: 5 na otázku 10. Hazardní hry hrajete (hrál/a) jste spíše sám/sama, nebo spíše kolektivně?

6. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) nejvíce schopen/schopna měsíčně prohrát v hazardních hrách?

 • odpověď Méně než 1000:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkusil jsem to více než jednou na otázku 4. Jak často hrajete hazardní hry? (Případně jak často jste v minulosti hrál/a, za předpokladu, že již hazardní hry nehrajete.)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1000 na otázku 5. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) schopen/schopna měsíčně vložit do hazardních her?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám/sama [1-2-3-4-5] kolektivně: 5 na otázku 10. Hazardní hry hrajete (hrál/a) jste spíše sám/sama, nebo spíše kolektivně?

12. Finance na hazardní hry pocházejí (pocházely) z:

 • odpověď vlastní mzdy:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkusil jsem to více než jednou na otázku 4. Jak často hrajete hazardní hry? (Případně jak často jste v minulosti hrál/a, za předpokladu, že již hazardní hry nehrajete.)
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám/sama [1-2-3-4-5] kolektivně: 5 na otázku 10. Hazardní hry hrajete (hrál/a) jste spíše sám/sama, nebo spíše kolektivně?

14. Považujete se za osobu závislou na hazardu (gamblera)?

 • odpověď nesouhlasím:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkusil jsem to více než jednou na otázku 4. Jak často hrajete hazardní hry? (Případně jak často jste v minulosti hrál/a, za předpokladu, že již hazardní hry nehrajete.)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 8. Hrajete (hrál/a jste) hazardní hry v podnapilém stavu?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1000 na otázku 5. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) schopen/schopna měsíčně vložit do hazardních her?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1000 na otázku 6. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) nejvíce schopen/schopna měsíčně prohrát v hazardních hrách?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám přehled o svých penězích [2-1-0-1-2] Nemám přehled o svých penězích: -2 na otázku 11. Při hazardní hře:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi V kasínu=4 na otázku 13. Kde hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přes internet=4 na otázku 13. Kde hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Chtěl/a jste někdy s hazardem skončit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Máte osobní zkušenost s gamblerstvím?

4. Jak často hrajete hazardní hry? (Případně jak často jste v minulosti hrál/a, za předpokladu, že již hazardní hry nehrajete.)

5. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) schopen/schopna měsíčně vložit do hazardních her?

6. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) nejvíce schopen/schopna měsíčně prohrát v hazardních hrách?

7. Z jakých důvodů hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?

8. Hrajete (hrál/a jste) hazardní hry v podnapilém stavu?

9. Když začnete (začal/a jste) hrát hazardní hru, je (bylo) to rozhodnutí spíše impulsivní, nebo plánované?

10. Hazardní hry hrajete (hrál/a) jste spíše sám/sama, nebo spíše kolektivně?

11. Při hazardní hře:

12. Finance na hazardní hry pocházejí (pocházely) z:

13. Kde hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?

14. Považujete se za osobu závislou na hazardu (gamblera)?

15. Chtěl/a jste někdy s hazardem skončit?

16. Plánujete vyhledat (vyhledal/a jste) odbornou pomoc při Vašem rozhodnutí s hazardem skončit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Máte osobní zkušenost s gamblerstvím?

4. Jak často hrajete hazardní hry? (Případně jak často jste v minulosti hrál/a, za předpokladu, že již hazardní hry nehrajete.)

5. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) schopen/schopna měsíčně vložit do hazardních her?

6. Kolik peněz (v Kč) jste (byl/a jste) nejvíce schopen/schopna měsíčně prohrát v hazardních hrách?

7. Z jakých důvodů hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?

8. Hrajete (hrál/a jste) hazardní hry v podnapilém stavu?

9. Když začnete (začal/a jste) hrát hazardní hru, je (bylo) to rozhodnutí spíše impulsivní, nebo plánované?

10. Hazardní hry hrajete (hrál/a) jste spíše sám/sama, nebo spíše kolektivně?

11. Při hazardní hře:

12. Finance na hazardní hry pocházejí (pocházely) z:

13. Kde hrajete (hrál/a jste) hazardní hry?

14. Považujete se za osobu závislou na hazardu (gamblera)?

15. Chtěl/a jste někdy s hazardem skončit?

16. Plánujete vyhledat (vyhledal/a jste) odbornou pomoc při Vašem rozhodnutí s hazardem skončit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poloprutský, M.Gamblerství v České republice (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://gamblerstvi-v-ceske-republic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.