Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Gamblerství

Gamblerství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Viktorie Malá
Šetření:07. 03. 2015 - 13. 03. 2015
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Moc všechny prosím o vyplnění.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

gamblerství

Odpovědi respondentů

1. Prosím, vyberte Vaši věkovou kategorii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 29 let4346,24 %46,24 %  
30 – 49 let1718,28 %18,28 %  
15 – 18 let1617,2 %17,2 %  
50 – 79 let1415,05 %15,05 %  
14 let a méně33,23 %3,23 %  

Graf

2. Prosím, vyberte Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6468,82 %68,82 %  
Muž2931,18 %31,18 %  

Graf

3. Jak často hrajete hry na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec4649,46 %49,46 %  
Občas3436,56 %36,56 %  
Denně99,68 %9,68 %  
Vícekrát denně44,3 %4,3 %  

Graf

4. Kolikrát jste vsadili ve hře finanční částku na štěstí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy5660,22 %60,22 %  
2 - 5x1920,43 %20,43 %  
Více než 5x1313,98 %13,98 %  
Jednou55,38 %5,38 %  

Graf

5. Hráli jste někdy ruletu o finanční částku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neměl jsem příležitost5862,37 %62,37 %  
Ano1516,13 %16,13 %  
Ne, ale byl jsem přítomen1212,9 %12,9 %  
Ne, ale byl jsem vyzýván88,6 %8,6 %  

Graf

6. Setkal jste se někdy s gamblerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4144,09 %44,09 %  
Ano, závislý byl/je můj známý3941,94 %41,94 %  
Ano, závislý byl/je můj blízký přítel99,68 %9,68 %  
Ano, sám jsem byl/jsem závislý44,3 %4,3 %  

Graf

7. Jste pro snížení počtu heren?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednoznačně ano5053,76 %53,76 %  
Spíše ano3436,56 %36,56 %  
Spíše ne77,53 %7,53 %  
Jednoznačně ne22,15 %2,15 %  

Graf

8. Co podle Vás pro gamblera hra znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost velké výhry4144,09 %44,09 %  
Adrenalin3638,71 %38,71 %  
Nejsem si jistý/á1212,9 %12,9 %  
Zábavu44,3 %4,3 %  

Graf

9. Považujete se sami za riskující osobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5559,14 %59,14 %  
Jednoznačně ne2526,88 %26,88 %  
Spíše ano88,6 %8,6 %  
Jednoznačně ano55,38 %5,38 %  

Graf

10. Jak podle Vás člověk nejčastěji propadne gamblerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlákají ho automaty se slibovanými výhrami5255,91 %55,91 %  
Začne hrát jen tak pro zábavu3133,33 %33,33 %  
Jiný důvod77,53 %7,53 %  
Doporučení od zlákaných přátel33,23 %3,23 %  

Graf

11. Odhadněte počet gamblerů v ČR.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 – 50 0004346,24 %46,24 %  
50 000 – 90 0002526,88 %26,88 %  
Více než 90 0001718,28 %18,28 %  
Méně než 20 00088,6 %8,6 %  

Graf

12. Podle Vás ohodnoťte závažnost patologického hráčství (gamblerství), 8 je maximum.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – 64447,31 %47,31 %  
7 – 84043,01 %43,01 %  
3 – 477,53 %7,53 %  
1 – 222,15 %2,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Prosím, vyberte Vaši věkovou kategorii.

2. Prosím, vyberte Vaše pohlaví.

3. Jak často hrajete hry na internetu?

4. Kolikrát jste vsadili ve hře finanční částku na štěstí?

5. Hráli jste někdy ruletu o finanční částku?

6. Setkal jste se někdy s gamblerem?

7. Jste pro snížení počtu heren?

8. Co podle Vás pro gamblera hra znamená?

9. Považujete se sami za riskující osobu?

10. Jak podle Vás člověk nejčastěji propadne gamblerství?

11. Odhadněte počet gamblerů v ČR.

12. Podle Vás ohodnoťte závažnost patologického hráčství (gamblerství), 8 je maximum.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Prosím, vyberte Vaši věkovou kategorii.

2. Prosím, vyberte Vaše pohlaví.

3. Jak často hrajete hry na internetu?

4. Kolikrát jste vsadili ve hře finanční částku na štěstí?

5. Hráli jste někdy ruletu o finanční částku?

6. Setkal jste se někdy s gamblerem?

7. Jste pro snížení počtu heren?

8. Co podle Vás pro gamblera hra znamená?

9. Považujete se sami za riskující osobu?

10. Jak podle Vás člověk nejčastěji propadne gamblerství?

11. Odhadněte počet gamblerů v ČR.

12. Podle Vás ohodnoťte závažnost patologického hráčství (gamblerství), 8 je maximum.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malá, V.Gamblerství (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://gamblerstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.