Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Globalizace a její projevy

Globalizace a její projevy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Čerpáková
Šetření:04. 06. 2012 - 08. 06. 2012
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane, vážená paní, dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je nástrojem výzkumu zabývajícím se globalizací a jejími projevy na českém obchodním trhu. Výzkum je součástí diplomové práce, jejímž předmětem je právě globalizace včetně jejich projevů na českém trhu.  Děkuji Vám za čas obětovaný vyplnění tohoto dotazníku.                  

Bc. Lucie Čerpáková 

Odpovědi respondentů

1. Zajímá Vás ekonomické světové dění? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9393 %93 %  
ne66 %6 %  
nevím11 %1 %  

Graf

2. Z jakých zdrojů nejčastěji čerpáte informace? ( více odpovědí, max.3).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet9494 %94 %  
televize5858 %58 %  
noviny, časopisy4747 %47 %  
rozhlas88 %8 %  
jiné ...................................................................................................................................55 %5 %  

Graf

3. Setkali jste se už s pojmem „globalizace“? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9999 %99 %  
nevím11 %1 %  

Graf

4. Co si pod pojmem „globalizace“ představujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sjednocování22 %2 %  
sjednocení trhu22 %2 %  
propojenost světa22 %2 %  
sjednocení světa22 %2 %  
společenské, ekonomické, dopravní... spojení a vzájemné ovlivňování se na velké vzdálenosti11 %1 %  
stírání rozdílů, sjednocování, sílící vliv nejbohatších11 %1 %  
různé změny společnosti11 %1 %  
zcelosvětování11 %1 %  
propojení trhů11 %1 %  
propojení světa např. ekonomicky, kulturně, atd.11 %1 %  
ostatní odpovědi Celosvětová ekonomika a politika.
propojení, spojení světa
celosvětový proces sjednocování cen, výrobků
sbližování ekonomiky, kultury a národů
přibližování a propojování jednotlivých společností a vznik jednoho velkého celku (ekonomická, kulturní sociální oblast)
celosvetove rozsireni, spojeni
zvysujici se hospodářska závislost všech zemí
Ztrata narodnich, mistnich, osobnich hodnot v ramci nekolika jednotlivcu
Jedna vlada pro cely svet, stejne zakony a normy pro cely svet
propojení zemí v různých svérách ekonomika, kultura finance a pod
celosvětové propojení
celosvětový problém a Vaškovu Klausovu přenášku
celý svět je člověku na dosah ruky, je propojen
globalni dostupnost zbozi, sluzeb i informaci, (temer) volny trh
Globalizace je oblibeny medialni termin vyjadrujici snizovani rozdilu mezi jednotlivymi zememi/regiony.
rozvoj, pokrok, v ruznych oborech
propojování trhů všech světových zemí, dělba práce v planetárním měřítku
proces, který vede k propojení trhů
Prorůstání kultur.
Propojení trhů celého světa
změny ve společnosti vedoucí k propojení různých sektorů na celosvětové úrovni
propojování celého světa do jednoho celku, vymazávání lokálních rozdílů
Provázanost ekonomik všech světových států, připodobňování jejich trhu a životního stylu.
světová propojenost
spojování světa
sjednocení všeho
změna společnosti
život na naší planetě
Propojení tržních ekonomik
abstraktní pojem
Globální ekonomiky, globální politické rozhodávní, globální kulturní problémy... řešení problémů a pohled na svět jak ona celek, napříč všemi státy světa
sbližování světa
celosvětové
všechno je všude na světě stejné
"sdružování, sbližování, spolupráce" jednotlivích mezinárodních organizací, států apod.
stejné zboží ve většině států, snižování rozdílů mezi státy, odstaňování hranic
dopad lidského dění na stále větší část populace
V ekonomice vyrovnání rozdílů mezi zeměmi, na trhu postupná celosvětová unifikace
spojení zemí, kultur, národů, ekonomik, politiky atd. ... prostě "spojení světa"
různé změny ve společnosti, které pak ovlivňují další věci
propojení jednotlivých regionů světa ve smyslu kulturním, ekonomickým, politickým
propojení jednotlivých částí v jeden větší celek
změnu a dění ve společnosti, ekonomice
Postupná celosvětová unifikace v mnoha sférách, od komunikace až po kulturu
strukturované směšování kultur a ekonomik
Světový ráz
Proces kdy se jednotlivé části světa "propojují" ať se to týká ekonomiky, cestovního ruchu, komunikace. Vzdálenosti se "zkracují" a firmy působí globálně, ne pouze lokálně.
celosvětové propojování ekonomiky, politiky, kultury, životního prostředí...
oteplování světa
změny společnosti, které jsou celosvětové
internacionalizace sortimentu, standardizace, pohled na "celek", potirani lokalnich specifik...
Sjednocovnání kultur, jednotný svět - unifikace světa
propojovani vsech koupu sveta se zbytkem
vsude se prodava vsechno,
stírání geografických vzdáleností, větší propojenost všech oblastí života v celosvětovém měřítku
sjednocení, provázanost světa
celosvětové problémy
propojenost ekonomiky, kultury, politiky na celosvětové úrovni
propojování společností, zvyšování vlivu nadnárodních organizací, propojení zemí na politické úrovni
zkracování vzdáleností, multioborová propojenost
spojování různých kultur, míst , lidí
Propojení ekonomické, kulturní, technické, jazykové, atd... celého současného světa.
proces vzájemného propojování osudů lidí
propojení světa
Sjednocení světové společnosti
sblizovani kooperace
sjednocování trhů
rychlejší tempo, otevřenost ekonomik, možné problémy
Firmy nabízejí po celém světě stejné produkty, dorozumívají se anglicky a všechny země a situace v nich působí na ostatní, ovlivňují se a jsou na sobě závislé.
rozšiřování působení obchodu a ekonomikvyspělých zemí do rozvojových zemí, např. McDonald, CocaCola...součástí je i přistěhovatelství
odstraňování byrokratických bariér
proces propojování "všeho" mezi státy v rámci celého světa.
propojování světa ve všech oblastech...
vedení celého světa
velcí pohlcují menší
celosvětovost
celosvětový společenský proces, vedoucí k stále vyšší vzájemné propojenosti a závislosti všech oblastí světa.
viz slovník, wikipedie, google... přece nebudu psát definici
l
propojování různých kultur do jednoho celku
světové propojení - všeho
Znamená rostoucí propojenost současného světa ve všech oblastech života lidí, tj. v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, technické i politické.
dostupnost všeho, omezení soukromí
spojovaní všeho ve světě - společné skrz národy
propojení kultur a zemí
šířením tržní ekonomiky i do oblastí, které od ní původně byly izolovány.
8686 %86 % 

Graf

5. Máte pocit, že se Vás globalizace dotýká a ovlivňuje Vás? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, každý den se setkávám s něčím „globálním“5353 %53 %  
spíše ano4242 %42 %  
spíše ne44 %4 %  
ne, s ničím „globálním“ se nesetkávám11 %1 %  

Graf

6. Jakou oblast podle Vás globalizace nejvíce ovlivňuje? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomickou5050 %50 %  
obchodní2323 %23 %  
kulturní1010 %10 %  
sociální88 %8 %  
politickou66 %6 %  
vzdělávací11 %1 %  
vědní11 %1 %  
jiné ....................................................................................................................................11 %1 %  

Graf

7. Jaké má podle Vás globalizace ekonomické důsledky? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní4848 %48 %  
spíše negativní3939 %39 %  
negativní99 %9 %  
pozitivní44 %4 %  

Graf

8. Vyjmenujte, prosím, alespoň 3 pozitivní/negativní ekonomické důsledky globalizace.( podle toho, zda jste v předchozí otázce zvolili pozitivní nebo negativní odpověď).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
x33,03 %3 %  
nevím33,03 %3 %  
propojenost trhů, nejsme závislí na místní produkci, větší možnosti ve volbě produktů11,01 %1 %  
úpadek národních firem, diktování cen, člověk se stává jen konzumentem a loutkou11,01 %1 %  
devalvace měny, ztáta konkurenceschopnosti menších firem, zánik menších kvalitních firem11,01 %1 %  
nezaměstnanost,krach firem, korupce11,01 %1 %  
ekonomické zaostávání méně rozvinutých zemí, zatížení chudých obyvatel rozvojových zemí, vznik nadnárodních společností 11,01 %1 %  
ekomický propad, většina lidí žije v materiální nouzi, globalizace v politice vede spíše k autoritativnímu než demokratickému řízení11,01 %1 %  
Každý pokles ekonomiky v nějakém státě ovlivňuje stát sousední.Umělé ekonomické bubliny v některých státech které potápí zbytek světa.Snadné přelívání pěnez za hranice.11,01 %1 %  
Zdražování, sociální rozdíly, nestabilita11,01 %1 %  
ostatní odpovědi sjednocení cen, kvality, nižší náklady
Euro,EU :nerovne podminky pro vsechny staty
hospodářská krize, nutnost znalosti cizích jazyků, nezaměstnanost
prohloubení sociálních rozdílů, oslabení jednotlivých národů,nezaměstnanost
mizi identita danych statu (spolecnosti), bankrot malych nezavislych podnikatelu
likvidace mensich zivnostniku,likvidace zemedelstvi a chovu
Ztrata ekonomickych vyhod oblasti, multikulturismus, obohaceni jednotlivcu
1. snazeji se bude dat ovladnout cely svet svetovou vladou (III. sv. valka),2. vytrati se kulturni rozdily(jazyk, recepty, kultura),3. zmizi konkurence produktu mezi staty(stejne produkty vsude),4. nebude mozne proti svetove vlade protestovat
pomoc rozvojovým státům v různých oblastech,společné vědecké výzkumy,možnost cestování po celém světě
slabí táhnou ke dnu ostatní, růst konkurence, znehodnocení měny (EURO)
vyšší inflace, slabší růst HDP, nezaměstnanost
dostupnost zbozi a sluzeb, pristup lidi i subjektu na cizi trhy, moznost sirsiho kulturniho poznani a rozvoje
globalni dostupnost zbozi, lepsi zivotni uroven,
hlad, rasismus, ekologie
vyšší efektivita díky specializaci, nebezpečí světové fiskální a monetární unie, větší bohatství pro všechny
stejná kvalita, snižování nákladů, dostupnost zboží
Třeba situace s Řeckem.
mění se kultury, prohlubují se sociální rozdíly mezi vyspělými zeměmi a rozvojovými zeměmi, ekologie
větší závyslost na celosvětové dění,
mizí charakteristická místní řemesla a výrobky; rychlé šíření ekonomických krizí; menší politická stabilita kvůli nutnosti tvorby kompromisů mezi zcela odlůišnými zeměmi a politikami
nestabilita díky odlišnosti kultur, zrychlující se tempo života, prohlubování sociálních rozdílů
potlačování národních tradic, stírání kulturních rozdílů, omezení hospodářské soběstačnosti malých států
stejná kvalita výrobků, snížení výrobních nákladů, lepší dostupnost zboží
nuda nuda nuda vše stejné
ekonomický růst, růst globálně obchodovatelného zboží, rychlost přímých investičních toků
ničení národních kultur, nezaměstnanost, sjednocování zemí v jednotnou unii, které přispívá k zvyšování ekonomických krizí
krize v jednom statu unie, strhne ostatni státy s sebou, spatna menova politika, nerovnomernost mezi lidmi
Zrychlená výměna informací, větší obchodní možnostispolečnost se rychleji rozvíjí
A to jsem nejdřív odpověděla spíše pozitivní, ale to opravdu ekonomicky, pro malé společnosti. Negativní je eliminace malých zemědělců, řemeslníků apod., kteří nemohou konkurovat, velkým společnostem. Negativní:globální standardy vkusu a krásy a trendů.
možnost obchodování s různými měnami, celosvětová snaha o rešení ek. problémů, větší trh
dostupnost, rychlost, přehlednost
nic mě nenapadá, v předchozí otázce měla být možnost nevím
růst vzdělanosti, pracovní příležitosti, nové příležitosti pro hospodářství a ekonomiku
nezaměstnanost, dovoz nekvalitního zboží, potírání národních tradic
zneužívání dětské práce, zneužívání zemí třetího světa, ničení původních kultur
přístup k novým technologiím, informacím a hamburgerům McDonald´s :-)
sjednocování životního stylu/ masové přejímání zahraničních vzorů vlivem médií - postupný ústup odlišnosti obyvatel jednotlivých států/ myslím, že je to také neúměrně velká závislost na světové ekonomice a z toho plynoucí rizika..
nesmyslné zákony EU převáděné na ČR, rozšiřování islámu do Evropských zemí, chaos
menšiny se sestěhují - vznikají konflikty, nezaměstnanost, vliv médií
široká dostupnost výrobků všech světových značek, obchodní příležitosti pro firmy, nové možnosti ve výzkumu a vývoji
kultura, obchod, chování lidí
zvýšení úrovně, oproti tomu snížení chudoby, rozvoj zemí
Komunikace s kýmkoliv a kdykoliv, snadnější dostupnost informací, větší možnosti v cestování
potírání vlastní kulturní identity, ekonomickou destabilizaci, není český česnek a jsou drahá vejce
vytěsňování domácích výrobků, příchod zahraničních firem, příchod zahraničních zaměstnanců
Nové trhy, nové příležitosti, přístup k jinak nedostupným zrojům, zvyšování životní úraovně
ztráta pracovních míst, nebezpečí teroristických útoků, dostupnost drog tím, že se "ruší" hranice
kvalitní výrobky,cena,zaměstnanost
hroutící se ekonomika 1 státu, stahuje i státy ostatní; ztráta tradic; + zvyšování kvality výrobků
vyrovnávání rozdílů mezi nejlepsim a nejhorsim, snizovani nezamestnanosti - globalne, zvysovani zivotni urovne v mene rozvinutych zemich
rozsireni zbozi na ostatni trhy - snizeni nakladu na marketing, rust HDP jednotlivych zemi, transfer penez do mene rozvinutych statu
zdrazovani v ramci prizpusobeni se trhu, dovoz levneho z Asie a niceni obchodniku v zemi
podpora prodeje, prumyslu, dopray
větší trh, sirší možnosti uplatnění, využití zahraničních zdrojů
...
ek. rozvoj zaostalých zemí, větší a rychlejší dostupnost zboží,růst investic
snižování cen, širší nabídka na trhu, snižování nákladů
rozšíření trhu, konkurence, úspory z rozsahu
lepší dostupnost zboží, rychlejší komunikace, regulace cen
Svobodná výměna informací, urychlení vývoje, kompatibita, uspokojení požadavků zákazníků
urychluje vývoj, konkurenceschopnost, uspokojení zákazníků na celém světě
růst zaměstnanosti, vzdělanosti, migrace obyvatelstva
dopad na ostatní ekonomiky, prohloubení sociálních rozdílů, ne všechny kultury lze sjednotit
cestovani, mezinarodni pomoc, mir
tlak na cenu, zvyšování kvality, servis klientům
otevření ČR ekonomiky, možnost pracovat v zahraničí, možnost studovat v zahraničí
nižší náklady, větší výběr pro zákazníka, dostupnost technologií
dostupnost kvalitních produktů i v chudších částech světa, možnost pracovat i jinde (uplatnění pro přistěhovalce), mírné zvýšení životní úrovně obyvatel v chudších místech světa
vyšší efektivita díky dělbě práce, vyšší kvalita díky širší konkurenci, rychlejší šíření přínosných myšlenek
nadměrné spojování kultur, stírání rozdílu mezi státy, nadřazenost bohatých států
cestování bez hranic, propojení celého světe přes IT technologie, vzdělávání
nadměrný import výrobků, klesající odbyt výrobků tuzemských výrobců, menší patriotismus
zdražování,více dovozu než místních potravin,falšování potravin
snížení nákladů, sjednocení kvality, lepší dostupnost zboží
globální dělba práce, úspory z rozsahu, růst vzdělanosti
viz slovník, wikipedie, google...
l
konkurence, investování v zahraničí
velká provázanost a závislost jednotlivých zemí a společností
roste konkurenceschopnost, standardizace výrobků, snížení nákladů
bez komentáře
úspory z rozsahu, stejná kvalita zboží, lepší dostupnost zboží
malé šance na trhu pro domácí malé firmy, zvyšování importu, zvyšování spotřební daně
zaměstnanost, příliv peněz, větší prodej, konkurence, rychle se měnící trh, vysoké požadavky na zaměstnance
sílící pozice nadnárodních společností, nekontrolovatelný transfer finančního kapitálu, globalizace oslabuje roli národního státu.
8585,86 %85 % 

Graf

9. 9. Spojujete si globalizace se současnou ekonomickou krizí? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6565 %65 %  
ne2323 %23 %  
nevím1212 %12 %  

Graf

10. 10. Znáte nějakou nadnárodní společnost působící v České Republice? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8282 %82 %  
nevím1212 %12 %  
ne66 %6 %  

Graf

11. Vyjmenujte, prosím, alespoň 3 nadnárodní společnosti, které znáte a které v České Republice působí. (pouze v případě, že odpověď na předchozí otázku byla ano).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Honeywell, O2, T-mobile, Vodafone, Kraft foods11,25 %1 %  
Tesco, Shell, Billa, Kaufland,11,25 %1 %  
REWE, Tesco, Heineken11,25 %1 %  
Mc Donald´s, Ahold, Heineken11,25 %1 %  
Hyundai,RWE,Mittal steel ostrava a.s.11,25 %1 %  
Heineken Čr, Ahold, DHL11,25 %1 %  
KFC, Ahold, MC Donalds11,25 %1 %  
Hyundai, Vítkovice Steel, Arcelor Mittal 11,25 %1 %  
LUKOIL, THYSSENKRUPP, PROMOD11,25 %1 %  
leasplan, philip morris, kraft jacobs suchard11,25 %1 %  
ostatní odpovědi Tesco,Geis cz,Hyundai
Toyota, Panasonic, Henkel
Microsoft, Google, Hyundai
McDonalds, KFC, Coca Cola
Erste Group, Unilever, ArcelorMittal
IBM, Siemens, Tescan
Coca Cola, Microsoft, Volkswagen
IBM, Ahold, Coca Cola
Avon, Ahold, Mital
volkswagen, general motors, toyota motors
Telefonica, Apple, Shell
škoda auto, ikea, ahold
DHL, Likoil, Ahold
Coca Cola, IBM, MC Donalds
je jich mnoho
Apple, Coca Cola, Nestlé
Microsoft, GE capital, Siemens ....
telecom, siemens, huindai
GE, McDonalds, Ernst and Young
neznám
Unilever, Procter & Gamble, Coca-cola apod.
Coca Cola, Mc Donald, KFC
globus, amcico, partners
Nestlé, T-mobile, Ikea
Procter&Gamble, Tesko, Lidl
O2, Philips, Hyundai
Ahold, Siemens, ING Bank, Volkswagen
Škoda, Česká spořitelna, IKEA..
MAC DONALD, IBM, Coca-Cola
Hewlett Packard, TESCO, Mc Donalds
Procter and Gamble, Siemens, ArcellorMittal
T-Mobile, Telecom, ING, Adidas
Plzeňský Prazdroj, T-Mobile, Česká spořitelna
Coca cola, veškeré bankovní instituce, Ogilvy
McDonald, BP, Shell, Ogilvy
Tesco, Kaufland, Ahold
ABB, HSBC, Nestlé, Coca Cola, McDonals,...
coca cola, tesco, lidl
Ikea, PSA Peugeot Citroen, Mc Donnald
T-Mobile, O2, Vodafone
troufam si rict vetsina automobilek, odevni prumysl, obchodni retezce,...
t-mobile, starbucks, deloitte
vodafone, phillip morris, GM
PPF Group, Ahold, IKEA
banky, pojišťovny, restaurační řetězce, mobilní operátoři
Ikea, Skanska, Nestlé, HP, Ahold, Adecco, Eurotel, Philip Morris
Ikea, Ahold, IBM
IBM, Euler Hermes, Google, HP
Allianz, Mc Donalds, KPMG
KPMG, Allianz, HaM..
PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, Ernst&Young
Coca-Cola, PwC, McDonalds
Mc Donald, Coca-Cola, Tesco, KFC, Pepsi
VW, Arcelor-Mittal, Nestle,...
telefonica O2, Shimano, Hyundai,
Škoda holding, Siemens, Hyundai
Mc´Donald, Adidas, Zara
Hyundai, Shimano, Coca Cola
MC Donalds, Hyundai, IBM
Allianz, Coca-cola, nescafe
l
AXA, IKEA, Raiffeisenbank
Nestlé, IBM, Hyundai
obchodní řetězce, banky, automobilky atd.
Ikea, Avon, Coca Cola
McDonald's, KFC, Burger King
DHL, Toyota, Zara
Orco group, IGC, Google apps
CSC, EMG, DLF Trifolium, s.r.o.
MC Donalds, Coca Cola, IBM
7087,5 %70 % 

Graf

12. Lze podle Vás globalizaci efektivně řídit? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemohou ji řídit ani bohaté ani chudé země3939 %39 %  
ano, bohaté a ekonomicky silné země mohou globalizaci řídit2020 %20 %  
nevím1818 %18 %  
ano, chudé a ekonomicky slabé země ale globalizaci řídit nezvládnou1818 %18 %  
jiné55 %5 %  

Graf

13. Při nákupu zboží preferujete spíše české nebo zahraniční zboží? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nerozlišuji, zda se jedná o české nebo zahraniční zboží5757 %57 %  
české4040 %40 %  
zahraniční33 %3 %  

Graf

14. Na nákup určité zboží (českého nebo zahraničního) má u Vás vliv především? ( více odpovědí, max.3).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita9494 %94 %  
cena7575 %75 %  
původ3232 %32 %  
doporučení znáných3030 %30 %  
jiné66 %6 %  
reklama44 %4 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6969 %69 %  
muž3131 %31 %  

Graf

16. Do jaké věkové kategorie patříte? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let5151 %51 %  
35-50 let2525 %25 %  
do 25 let1616 %16 %  
50-70 let88 %8 %  

Graf

17. Místo Vašeho bydliště? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 000 a více obyvatel3030 %30 %  
50 000 - 100 000 obyvatel2424 %24 %  
5000 - 50 000 obyvatel2020 %20 %  
100 000 - 500 000 obyvatel1313 %13 %  
do 5000 obyvatel1313 %13 %  

Graf

18. Z jakého kraje pocházíte? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moravskoslezský kraj3838 %38 %  
hlavní město Praha2727 %27 %  
olomoucký kraj77 %7 %  
jihomoravský kraj66 %6 %  
středočeský kraj55 %5 %  
zlínský kraj55 %5 %  
karlovarský kraj33 %3 %  
vysočina22 %2 %  
jihočeský kraj22 %2 %  
pardubický kraj11 %1 %  
liberecký kraj11 %1 %  
plzeňský kraj11 %1 %  
královehradecký kraj11 %1 %  
ústecký kraj11 %1 %  

Graf

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5252 %52 %  
středoškolské, s maturitou3737 %37 %  
vyšší odborné66 %6 %  
středoškolské, bez maturity55 %5 %  

Graf

20. Vaše ekonomická aktivita? (pouze 1 odpověď).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec5656 %56 %  
student1717 %17 %  
podnikatel1616 %16 %  
nezaměstnaný88 %8 %  
důchodce33 %3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Z jakých zdrojů nejčastěji čerpáte informace? ( více odpovědí, max.3).

  • odpověď televize:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. 10. Znáte nějakou nadnárodní společnost působící v České Republice? (pouze 1 odpověď).

17. Místo Vašeho bydliště? (pouze 1 odpověď).

  • odpověď 500 000 a více obyvatel:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlavní město Praha na otázku 18. Z jakého kraje pocházíte? (pouze 1 odpověď).

18. Z jakého kraje pocházíte? (pouze 1 odpověď).

  • odpověď hlavní město Praha:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 500 000 a více obyvatel na otázku 17. Místo Vašeho bydliště? (pouze 1 odpověď).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímá Vás ekonomické světové dění? (pouze 1 odpověď).

2. Z jakých zdrojů nejčastěji čerpáte informace? ( více odpovědí, max.3).

3. Setkali jste se už s pojmem „globalizace“? (pouze 1 odpověď).

5. Máte pocit, že se Vás globalizace dotýká a ovlivňuje Vás? (pouze 1 odpověď).

6. Jakou oblast podle Vás globalizace nejvíce ovlivňuje? (pouze 1 odpověď).

7. Jaké má podle Vás globalizace ekonomické důsledky? (pouze 1 odpověď).

9. 9. Spojujete si globalizace se současnou ekonomickou krizí? (pouze 1 odpověď).

10. 10. Znáte nějakou nadnárodní společnost působící v České Republice? (pouze 1 odpověď).

12. Lze podle Vás globalizaci efektivně řídit? (pouze 1 odpověď).

13. Při nákupu zboží preferujete spíše české nebo zahraniční zboží? (pouze 1 odpověď).

14. Na nákup určité zboží (českého nebo zahraničního) má u Vás vliv především? ( více odpovědí, max.3).

15. Jaké je Vaše pohlaví? (pouze 1 odpověď).

16. Do jaké věkové kategorie patříte? (pouze 1 odpověď).

17. Místo Vašeho bydliště? (pouze 1 odpověď).

18. Z jakého kraje pocházíte? (pouze 1 odpověď).

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (pouze 1 odpověď).

20. Vaše ekonomická aktivita? (pouze 1 odpověď).

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímá Vás ekonomické světové dění? (pouze 1 odpověď).

2. Z jakých zdrojů nejčastěji čerpáte informace? ( více odpovědí, max.3).

3. Setkali jste se už s pojmem „globalizace“? (pouze 1 odpověď).

5. Máte pocit, že se Vás globalizace dotýká a ovlivňuje Vás? (pouze 1 odpověď).

6. Jakou oblast podle Vás globalizace nejvíce ovlivňuje? (pouze 1 odpověď).

7. Jaké má podle Vás globalizace ekonomické důsledky? (pouze 1 odpověď).

9. 9. Spojujete si globalizace se současnou ekonomickou krizí? (pouze 1 odpověď).

10. 10. Znáte nějakou nadnárodní společnost působící v České Republice? (pouze 1 odpověď).

12. Lze podle Vás globalizaci efektivně řídit? (pouze 1 odpověď).

13. Při nákupu zboží preferujete spíše české nebo zahraniční zboží? (pouze 1 odpověď).

14. Na nákup určité zboží (českého nebo zahraničního) má u Vás vliv především? ( více odpovědí, max.3).

15. Jaké je Vaše pohlaví? (pouze 1 odpověď).

16. Do jaké věkové kategorie patříte? (pouze 1 odpověď).

17. Místo Vašeho bydliště? (pouze 1 odpověď).

18. Z jakého kraje pocházíte? (pouze 1 odpověď).

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (pouze 1 odpověď).

20. Vaše ekonomická aktivita? (pouze 1 odpověď).

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čerpáková, L.Globalizace a její projevy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://globalizace-a-jeji-projevy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.