Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Golfová hřiště

Golfová hřiště

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Svobodová
Šetření:22. 01. 2011 - 27. 01. 2011
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

děkuji za Váš čas, který věnujete mému dotazníku.

Dotazník je součástí mé bakalářské práce a má za úkol zjistit názor veřejnosti na golfová hřiště a jejich vliv na vzhled krajiny a životní prostředí.

Odpovědi respondentů

1. Máte Vy nebo Vaši známí ve svém okolí nějaké golfové hřiště nebo se pohybujete v jeho okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4260 %60 %  
ne2332,86 %32,86 %  
nevím57,14 %7,14 %  

Graf

2. Využíváte součástí golfových hřišť (jako jsou bruslařské dráhy atp.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5477,14 %77,14 %  
příležitostně1318,57 %18,57 %  
ano34,29 %4,29 %  

Graf

3. Co si myslíte o zabezpečení golfových hřišť (např. proti létajícím míčkům)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující3854,29 %54,29 %  
dobré2434,29 %34,29 %  
nedostačující68,57 %8,57 %  
velmi dobré22,86 %2,86 %  

Graf

4. Jaký je Váš názor na začlenění golfových hřišť v krajině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše přirozené3042,86 %42,86 %  
spíše nepřirozené1927,14 %27,14 %  
přirozené1115,71 %15,71 %  
nepřirozené1014,29 %14,29 %  

Graf

5. Jaký je Váš názor na vliv golfových hřišť na životní prostředí (ŽP)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný vliv3144,29 %44,29 %  
zhorštení ŽP2332,86 %32,86 %  
zlepšení ŽP1622,86 %22,86 %  

Graf

6. Považujete golfová hřiště za součást městské zeleně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3651,43 %51,43 %  
ano3448,57 %48,57 %  

Graf

7. Líbí se vám golfová hřiště jako zelená část města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4260 %60 %  
ne2840 %40 %  

Graf

8. Myslíte si, že golfová hřiště zlepšují/zhoršují charakter krajiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše zlepšují2840 %40 %  
spíše zhoršují2434,29 %34,29 %  
zlepšují1318,57 %18,57 %  
zhoršují57,14 %7,14 %  

Graf

9. Myslíte si, že současná výstavba golfových hřišť zasahuje negativně do životního prostředí? (Pokud ano, jak?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano protože je to trávník sloužící pro potřeby obyvatelstva. Komplex sloužící stejně jako například koupaliště. Zvířata tam nesmí, a proto se nedá mluvit o "zeleni", či zlepšení životního prostředí.

ano

ano

Ano - kácí se zdravé stromy, mění se přirozený ráz krajiny

ANO - úprava terénu, likvidace přirozené fauny a flóry (může mít za následek snížení počtu daného druhu)

ano - vykácení stromů

Ano zasahuje negativně na životní prostředí, protože ničí krajinu.

Ano, konkrétně plánovaná výstavba hřiště FGRP v oblasti Natura 2000

ano, narušení biotopu, nepřirozený stav

ano, není to přirozená krajina

ano, omezuje se tím plocha přirozené krajiny (lesy, louky)

Ano, pouze speciální trávník bez možnosti dalších přírodnin

Ano, snížení počtu živočišných druhů

ano, v některých případech se kácí lesy

ANO, viz Klánovický les, kácení

I území je třeba v kontextu trvale udržitelného rozvoje chápat jako neobnovitelný zdroj. Je samozřejmě potřeba rozlišit, KDE je nová výstavba plánována - zda se jedná o zábor nového území, nebo jde o rekultivaci území již kdysi využívaného(brownfields).

Lidkviují přirozenou zeleň - tzn. plocha, na které hřiště vyroste se musí např. vykácet, upravit povrch, tak aby vyhovoval, atd. Je to samozřejmě lepší (hezčí) než když se plocha zastaví domy, ale ve své podstatě je to totéž. Narušuje to původní ráz krajiny i biodiverzitu této oblasti (samozřejmě záleží na ploše hřiště).

Má negativní vliv na živočichy, kteří v daném místě sídlí.

Možná trochu, ale nijak významně

Myslím si, že je lepší vybudovat kvalitní golfové hřiště, než cpát radnici peníze do kapes.

myslím si, že moc ne, pokud ano, tak jen minimálně.

Myslím, že může narušit životní prostředí pro živočišné druhy specifické v dané oblasti. Upravením půdy, vykácením stromů je ničeno mnoho druhů rostlin a mnoho živočichů může být zahubeno pro potěšení horních deseti tisíc.

Na tuto otázku nedokážu odpovědět ano ani ne. Situaci kolem výstavby golfových hřišť sice nijak zvlášť nesleduji. Nicméně si myslím, že golfová hřiště mají pozitivní vliv na to, že se o konkrétní území i okolní krajinu více dbá. Na druhou stranu jsou s provozem golfových hřišť spojena i negativa, jako zvýšení automobilového provozu, apod.

ne pozn. k otázce 11 - když nemáš peníze, tak tam nelez ;) pozn. k otázce 12 - kdo má BMW, MHD nepotřebuje

ne

NE

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne , lepší než supermarket

ne,, pokud se kvůli hřišti nesbourá park, zahrada nebo něco podobného.

ne,nepokud neporuší výrazně krajinu (např:umělé kopce..)

Ne.

nedokážu posoudit

nemyslím

Nemyslím si že by zasahovala negativně.

Nemyslím si.

nevím

nevim

nevim

Nevím.

nezasahuje negativně

ničením přirozeních krajin,potoků a tým ubývá různorodost živočichů v okolí ale golfové hřiště je lepší jak továrna či nějaká jiná budova.

podla mna to zavisi na tom, co bolo na mieste golfoveho ihriska pred tym.., ak tam bol les, tak je to negativny zasah, ak to bolo pred tym nejako zdevastovane (halda..), tak to nie je negativny zasah

Pokud se kvuli nem kaci lesy nebo jinak znehodnocuje prirozena krajina, pak ano. Pokud se stavi na jinak nevyuzivanem nebo zanedbanem miste, pripadne zlepsi charakter krajiny, potom je to zcela v poradku.

případ od případu , v některých lokalitách mohou stav krajiny a její upravenost zlepšit

spíše ano, chtějí kvůli výstavbě golfu vykácet několik hektarů lesa, aby zajemci o golf měli kde parkovat...

výstavby samotná ano-jako každá stavba,ale hřiště které zde vzniknou příliž ne.

Záměr udělat komerční golfové hřiště z veřejné rekreační zelené plochy se mi nelíbí. Golfová hřiště mají svůj význam jako komerční volnočasová aktivita, ale raději bych je viděla třeba v okolí města, než přímo ve městech, kde jejich realizace sníží plochu 'volné' zeleně

Zasahuje, pokud jsou zřizována namísto parků, lesů (zeleně) v oblastech měst, kde (vzhledem k povaze hřiště) přírodu znepřístupňují širší veřejnosti. Pokud jde o ekologické hledisko, velmi záleží na okolnostech. Zda dojde k narušení lesů a úkrytu zvěře, jakým způsobem je hřiště ošetřováno apod.

10. Myslíte si, že golfové hřiště zvyšuje prestiž lokality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6085,71 %85,71 %  
ne1014,29 %14,29 %  

Graf

11. Jaký je Váš názor na finanční dostupnost návštěvy hřišť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nedostupné4057,14 %57,14 %  
spíše dostupné1927,14 %27,14 %  
nedostupné811,43 %11,43 %  
dostupné34,29 %4,29 %  

Graf

12. Jaký je Váš názor na dostupnost těchto hřišť z hlediska dopravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dostupné3550 %50 %  
dostupné1724,29 %24,29 %  
spíše nedostupné1622,86 %22,86 %  
nedostupné22,86 %2,86 %  

Graf

13. Myslíte si, že z přítomnosti golfových hřišť plynou nějaké výhody pro město/městskou část? (Pokud ano – jaké?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-např. zvýší malebnost, atraktivitu prostředí

ano - turistická atrakce

ano, hlavně ekonomické, může to zvýšit atraktivitu rekreačního střediska, přilákat turisty

Ano, kvůli zeleni.

Ano, peníze, turismus, lukrativnost lokality.

ano, příjmy z turismu

Ano, turistika, peníze, ...

Ano, v ramci rekreace/turismu prijde do daneho mesta/mestske casti vice lidi, kteri znamenaji vice prijmu pro dane mesto/mestskou cast. Casto se take v ramci vystavby golfoveho hriste zlepsi dopravni dostupnost (lepsi pozemni komunikace,...) a zkultivuje okoli, take pribyvaji restaurace a mista pro volnocasove aktivity.

ano, začne tam jezdit více zbohatlíků a město/městská část na nich vydělává...

ANO,jsou blízko,je to další příležitost pro sport

dane

ekonomické výhody, přilákání lidí do okolí města

ekonomika

finanční

finanční výhody

finanční, je to hezké,elegntní

Golfová hřiště zvyšují návštěvnost daného města.

investice, lepší image městské části, platby od provozovatele golfového hřiště?

je to kus souvislé zeleně, o kterou se vlastník dobře stará

Je to velká zelená plocha, u které je relativní jistota, že nebude v nejbližší době zastavěna. Mnoho hřišť nabízí golfové programy pro děti, které jsou finančně srovnatelné s jinými kroužky. Zároveň vstup na golfová hřiště se stává čím dál tím finančně dostupnější.

jezdí tam podníkatelé

Již zmiňované zvýšení prestiže okolí. Možnost výstavby nových restauračních zařízení. Sportovní vyžití obyvatel.

Možná že to zvýší "turismus" ale myslím, že nijak drasticky.

Myslím si že městská část z toho může čerpat peníze

myslím, že spíše ne

návštěvníci hřiště např. mohou také vyrazit do města/městské části po skončení hry a z toho mohou plynout finance

ne

Ne

NE

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Nejspíš by měly zvyšovat turistický ruch. Ale záleží asi i na tom, jak je dané hřiště známé - jestli do toho městská část nevloží více peněz, než na konci vytěží.

Nemyslím si, že pro městskou část znamená golfové hřiště nějaké zásadní výhody, snad jen, že plocha golfového hřiště spadá do městské zeleni a město se o ni nemusí starat..

Neplynou žádné výhody, snad jen pro úzký okruh lidí.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

Nevím.

peníze prestiž

peníze

Peníze?

podpora turistickýho ruchu sice málo lidí ale o to bohatší (rozumej: víc utracející )

Pokud jde o správu, tak zřejmě přinášejí něco do rozpočtu obce (poplatky ze vstupu, daň z nemovitosti) a zmenšují plochu, o níž musí pečovat. Samotným obyvatelům přináší možnost pohybu na zdravém vzduchu, ideální pro rodiny. Problémem je ale velká prostorová náročnost - hřiště zabírají zelené prostory lidem, kteří o golf nemají zájem, nebo si ho nemohou dovolit.

Pokud je vlastníkem hřiště město a hřiště je hodně využíváno, pak určitě finanční výhoda. Krom toho možná zpestření krajiny

potencionální zákazníci

prestiž, úroveň, příjmy, kvalita prostředí

problematiku jsem nezkoumala, takže nevím. Ale tipla bych spíše méně než více

příliv lidí, kteří utratí v dané lokalitě své peníze

Rozhodně ano... Více udržované zeleně, klidná část města, sportovní možnost a náplň volného času pro obyvatele

Turistika - návštěvy kulturních památek, restaurací, nákupních středisek, lidé se chtějí po hře odreagovat, popřípadě oslavit výhru někde v klubu bo v baru

určitě ne

větší sportovní monosti pro movitější obyvatelé městské části :).

více peněz

viz. ot. 10 - zvyšuje prestiž lokality

vyšší prestiž, vyšší příjmy

vzhledem k cestovnímu ruchu, lidé často jezdí i do jiných měst, takže přináší finance

Zvýšená návštěvnost a popularita města či městské části

zvýšení atraktivity okolí pro turisty jako např.golfové hřiště u konopiště, karlštejn, benátek n.jizerou...vyšší návštěvnost restaurací, kaváren a jiných zařízení v okolí

zvýšení cestovního ruchu, využívání služeb....

Zvýšení přílivu turistů.

zvyšují návštěvnost měst/ městských částí , a pro místní obyvatelstvo zvyšují možnost vyššího výdělku

14. Jaký je váš názor na počet golfových hřišť v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
akorát4970 %70 %  
málo1217,14 %17,14 %  
hodně68,57 %8,57 %  
příliš mnoho22,86 %2,86 %  
příliš málo11,43 %1,43 %  

Graf

15. Hrajete nebo jste někdy hráli golf?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5071,43 %71,43 %  
ano2028,57 %28,57 %  

Graf

16. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14 - 256187,14 %87,14 %  
26 - 50912,86 %12,86 %  

Graf

17. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4564,29 %64,29 %  
pracující student1927,14 %27,14 %  
pracující68,57 %8,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Líbí se vám golfová hřiště jako zelená část města?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zlepšují na otázku 8. Myslíte si, že golfová hřiště zlepšují/zhoršují charakter krajiny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zlepšení ŽP na otázku 5. Jaký je Váš názor na vliv golfových hřišť na životní prostředí (ŽP)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi málo na otázku 14. Jaký je váš názor na počet golfových hřišť v ČR?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přirozené na otázku 4. Jaký je Váš názor na začlenění golfových hřišť v krajině?
 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřirozené na otázku 4. Jaký je Váš názor na začlenění golfových hřišť v krajině?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte Vy nebo Vaši známí ve svém okolí nějaké golfové hřiště nebo se pohybujete v jeho okolí?

2. Využíváte součástí golfových hřišť (jako jsou bruslařské dráhy atp.)?

3. Co si myslíte o zabezpečení golfových hřišť (např. proti létajícím míčkům)?

4. Jaký je Váš názor na začlenění golfových hřišť v krajině?

5. Jaký je Váš názor na vliv golfových hřišť na životní prostředí (ŽP)?

6. Považujete golfová hřiště za součást městské zeleně?

7. Líbí se vám golfová hřiště jako zelená část města?

8. Myslíte si, že golfová hřiště zlepšují/zhoršují charakter krajiny?

9. Myslíte si, že současná výstavba golfových hřišť zasahuje negativně do životního prostředí? (Pokud ano, jak?)

10. Myslíte si, že golfové hřiště zvyšuje prestiž lokality?

11. Jaký je Váš názor na finanční dostupnost návštěvy hřišť?

12. Jaký je Váš názor na dostupnost těchto hřišť z hlediska dopravy?

13. Myslíte si, že z přítomnosti golfových hřišť plynou nějaké výhody pro město/městskou část? (Pokud ano – jaké?)

14. Jaký je váš názor na počet golfových hřišť v ČR?

15. Hrajete nebo jste někdy hráli golf?

16. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

17. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte Vy nebo Vaši známí ve svém okolí nějaké golfové hřiště nebo se pohybujete v jeho okolí?

2. Využíváte součástí golfových hřišť (jako jsou bruslařské dráhy atp.)?

3. Co si myslíte o zabezpečení golfových hřišť (např. proti létajícím míčkům)?

4. Jaký je Váš názor na začlenění golfových hřišť v krajině?

5. Jaký je Váš názor na vliv golfových hřišť na životní prostředí (ŽP)?

6. Považujete golfová hřiště za součást městské zeleně?

7. Líbí se vám golfová hřiště jako zelená část města?

8. Myslíte si, že golfová hřiště zlepšují/zhoršují charakter krajiny?

9. Myslíte si, že současná výstavba golfových hřišť zasahuje negativně do životního prostředí? (Pokud ano, jak?)

10. Myslíte si, že golfové hřiště zvyšuje prestiž lokality?

11. Jaký je Váš názor na finanční dostupnost návštěvy hřišť?

12. Jaký je Váš názor na dostupnost těchto hřišť z hlediska dopravy?

13. Myslíte si, že z přítomnosti golfových hřišť plynou nějaké výhody pro město/městskou část? (Pokud ano – jaké?)

14. Jaký je váš názor na počet golfových hřišť v ČR?

15. Hrajete nebo jste někdy hráli golf?

16. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

17. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, J.Golfová hřiště (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://golfova-hriste.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.