Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hledání dobré práce

Hledání dobré práce

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Kudrnová
Šetření:24. 09. 2015 - 23. 10. 2015
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

měla jsem velmi dobrou práci, ale bohužel, pracovní poměr byl ukončen. Našla jsem si tedy jinou, ale není to takové, jak jsem si přála/představovala. Rozhodla jsem se tedy hledat práci jinou, ale když jsem četla nabídky, přišlo mi zvláštní, koho zaměstnavatelé hledají a co nabízejí. Rozhodla jsem se tedy, založit si www stránky, na kterých upřímně popisuji, co hledám, o co zájem nemám a co nabízím. Jednou skupinou lidí jsem byla doslova hnána holí, co že si to o sobě myslím. Prosím vás o názor, co si o stránkách  www.mimovlnu.cz a tomuto způsobu hledání práce myslíte vy. Výsledky použiji na další práci na stránkách.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6971,88 %71,88 %  
Muž2829,17 %29,17 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253839,58 %39,58 %  
26-332829,17 %29,17 %  
42-491414,58 %14,58 %  
34-411212,5 %12,5 %  
50-5755,21 %5,21 %  

Graf

3. Vaše pracovní zařazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec.4445,83 %45,83 %  
Student.2627,08 %27,08 %  
Nezaměstnaný.1111,46 %11,46 %  
Na mateřské dovolené.77,29 %7,29 %  
Majitel firmy.66,25 %6,25 %  
Zaměstancec.33,13 %3,13 %  

Graf

4. Co si myslíte o tomto způsobu hledání práce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to odvážné.3839,58 %39,58 %  
Je to nesmysl.2728,13 %28,13 %  
Je to super nápad.2526,04 %26,04 %  
Je to drzé.66,25 %6,25 %  

Graf

5. Co podle vás tato stránka o člověku vypovídá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to upřímný člověk a umí si říct, co chce.5355,21 %55,21 %  
Je to člověk, který nic nenabízí a chce všechno.2121,88 %21,88 %  
Je to snílek, taková práce neexistuje.1616,67 %16,67 %  
Je to povaleč, který ve skutečnosti nechce "dělat".66,25 %6,25 %  

Graf

6. co si myslíte o požadavcích na zaměstnavatele uvedených na stránkách

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas se dá najít, ale je to o známých a o náhodě.5759,38 %59,38 %  
Je to naprosto normální, takhle by to mělo fungovat.3031,25 %31,25 %  
Šílené, takhle to nikde nefunguje.99,38 %9,38 %  

Graf

7. Co si myslíte o požadavcích zaměstnavatelů na zaměstnance uváděných v inzerátech v poměru ke mzdě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nabízejí tolik, za kolik jsou ochotni lidé dělat. A ti jdou bohužel pod cenu, protože jsou vděční za jakoukoli práci.3637,5 %37,5 %  
Hodně chtějí, málo nabízí.3132,29 %32,29 %  
V inzerátech to zní "hůř" než to pak doopravdy je, kromě mzdy. Tu dodrži.1515,63 %15,63 %  
Je to akorát. Nabízejí tolik, co odpovídá odvedené práci.99,38 %9,38 %  
Zbytečně přeplácí.55,21 %5,21 %  

Graf

8. Co si myslíte o člověku, který si založil tyto stránky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je odvážný a ví co chce.6668,75 %68,75 %  
Bude to potížista.2323,96 %23,96 %  
Je nehorázně drzý.77,29 %7,29 %  

Graf

9. Kdybyste mohli někoho zaměstnat, koho byste zaměstnali raději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověka s názorem, který ví co chce a nebojí se o to říct. Na druhé straně vždy udělá co po něm žádám.7578,13 %78,13 %  
Člověka, který jde s davem. Nevybočuje z řady.1212,5 %12,5 %  
Jen pracuje a pracuje, mlčí, co mu řeknu to udělá. Nemá vlastní nápady ani názor.55,21 %5,21 %  
Člověka s názorem, který ví co chce a nebojíse o to říct. Na druhé straně vždy udělá co po něm žádám.44,17 %4,17 %  

Graf

10. Zaměstnali byste takového člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6971,88 %71,88 %  
Ne2728,13 %28,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Co podle vás tato stránka o člověku vypovídá

  • odpověď Je to upřímný člověk a umí si říct, co chce.:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to super nápad. na otázku 4. Co si myslíte o tomto způsobu hledání práce

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše pracovní zařazení

4. Co si myslíte o tomto způsobu hledání práce

5. Co podle vás tato stránka o člověku vypovídá

6. co si myslíte o požadavcích na zaměstnavatele uvedených na stránkách

7. Co si myslíte o požadavcích zaměstnavatelů na zaměstnance uváděných v inzerátech v poměru ke mzdě?

8. Co si myslíte o člověku, který si založil tyto stránky.

9. Kdybyste mohli někoho zaměstnat, koho byste zaměstnali raději?

10. Zaměstnali byste takového člověka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše pracovní zařazení

4. Co si myslíte o tomto způsobu hledání práce

5. Co podle vás tato stránka o člověku vypovídá

6. co si myslíte o požadavcích na zaměstnavatele uvedených na stránkách

7. Co si myslíte o požadavcích zaměstnavatelů na zaměstnance uváděných v inzerátech v poměru ke mzdě?

8. Co si myslíte o člověku, který si založil tyto stránky.

9. Kdybyste mohli někoho zaměstnat, koho byste zaměstnali raději?

10. Zaměstnali byste takového člověka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kudrnová, J.Hledání dobré práce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://hledani-dobre-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.