Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hledání míst

Hledání míst

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Román
Šetření:05. 12. 2015 - 19. 12. 2015
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Určitě máte svá oblíbená místa. Myslíte na ně pokaždé, když se jdete najíst, pobavit atd. Co však, když oblíbené místo přestane vyhovovat nebo se mu jednoduše vzdálíte? Úkolem dotazníku je v 10 jednoduchých otázkách zjistit, jak se při hledání nových míst rozhodujete a jak Vás při tom podpořit.

Odpovědi respondentů

1. Jaká jsou Vaše oblíbená místa mimo domov?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příroda (např. park, les, stezka, vyhlídka)4981,67 %81,67 %  
pohostinství (např. kavárna, restaurace, bar, jídelna)4066,67 %66,67 %  
kultura (např. divadlo, kino, kluby, koncert)3558,33 %58,33 %  
sportoviště (např. hřiště, bazén, posilovna, sauna)2033,33 %33,33 %  
ubytování (např. hotel, penzion, kolej)1321,67 %21,67 %  
památky11,67 %1,67 %  
hai11,67 %1,67 %  

Graf

2. Pro jaké účely využíváte svá oblíbená místa?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpočinkové5896,67 %96,67 %  
zábavné4066,67 %66,67 %  
vzdělávací2541,67 %41,67 %  
sportovní2135 %35 %  
rodinné2033,33 %33,33 %  
pracovní711,67 %11,67 %  
sexuální58,33 %8,33 %  
hai11,67 %1,67 %  

Graf

3. S kým svá oblíbená místa navštěvujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám4371,67 %71,67 %  
s přáteli4270 %70 %  
s partnerem či partnerkou3050 %50 %  
s rodinnou2846,67 %46,67 %  
s domácím mazlíčkem1118,33 %18,33 %  
s kolegou či klientem711,67 %11,67 %  
hai11,67 %1,67 %  

Graf

4. Co dělá Vaše oblíbená místa specifickými?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita či stav (např. ovzduší, čistota, obraz, zvuk, atmosféra)3864,41 %63,33 %  
lidé (např. přátelé, hosté, návštěvníci)3661,02 %60 %  
činnost nebo účel (např. bruslení, seznamování)2949,15 %48,33 %  
vybavení (např. osvětlení, odpočívadlo, bowling)2542,37 %41,67 %  
terén (např. asfalt, beton, umělé hřiště, svah)2440,68 %40 %  
cenové podmínky (např. vstup zdarma, forma účtování)2440,68 %40 %  
služby (např. půjčování kol, masáž, občerstvení, wifi)2237,29 %36,67 %  
líbí se mě11,69 %1,67 %  
hai11,69 %1,67 %  
gstroslužby11,69 %1,67 %  
A pro mě především duch, charisma, co mě dobíjí.11,69 %1,67 %  

Graf

5. Čím byste se při hledání nového místa nejvíce řídil(a)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Komu byste rád(a) sdělil(a) věcnou informaci o skvělém místě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konkrétním lidem nebo skupině lidí4379,63 %71,67 %  
sám/sama sobě (do budoucna)2648,15 %43,33 %  
veřejně komukoli1935,19 %31,67 %  

Graf

7. Kdybyste pro tyto účely měl(a) aplikaci, jak byste takové místo popsal(a)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Jak zajímavé by pro Vás byly následující funkce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Kde byste hledal(a) nová místa?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v okolí aktuální polohy (chcete najít nejbližší)4680,7 %76,67 %  
v okolí zadaného místa (plánujete výlet a hledáte zajímavá místa)4273,68 %70 %  
na určené trase (cestujete a nechcete se moc vzdalovat od naplánované trasy)3256,14 %53,33 %  
zohlednění více míst (poblíž více přátel)1119,3 %18,33 %  
hai11,75 %1,67 %  
Je to jedno.11,75 %1,67 %  

Graf

10. Využil(a) byste aplikaci s popsanými funkcemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi rád(a), ale jen pasivně (hledání, sledování)2948,33 %48,33 %  
velmi rád(a) a aktivně (vkládání nových míst, hodnocení, komentování)1728,33 %28,33 %  
spíše ne1423,33 %23,33 %  

Graf

11. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let3051,72 %50 %  
26-40 let1627,59 %26,67 %  
41-65 let712,07 %11,67 %  
15-18 let35,17 %5 %  
více než 66 let23,45 %3,33 %  

Graf

12. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2950 %48,33 %  
žena2950 %48,33 %  

Graf

13. Město nejčastějšího výskytu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad milion obyvatel (Praha)1932,76 %31,67 %  
nad 10 tisíc obyvatel1322,41 %21,67 %  
do 10 tisíc obyvatel1322,41 %21,67 %  
nad 100 tisíc obyvatel1322,41 %21,67 %  

Graf

14. Povolání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3461,82 %56,67 %  
zaměstnanec2138,18 %35 %  
nezaměstnaný814,55 %13,33 %  
podnikatel712,73 %11,67 %  
mateřská dovolená47,27 %6,67 %  

Graf

15. Rodinný stav

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á4272,41 %70 %  
ženatý či vdaná915,52 %15 %  
rozvedený/á46,9 %6,67 %  
vdovec/vdova35,17 %5 %  

Graf

16. Děti

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné4475,86 %73,33 %  
do 21118,97 %18,33 %  
více než 235,17 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaká jsou Vaše oblíbená místa mimo domov?

 • odpověď kultura (např. divadlo, kino, kluby, koncert):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi s domácím mazlíčkem na otázku 3. S kým svá oblíbená místa navštěvujete?

4. Co dělá Vaše oblíbená místa specifickými?

 • odpověď lidé (např. přátelé, hosté, návštěvníci):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zohlednění více míst (poblíž více přátel) na otázku 9. Kde byste hledal(a) nová místa?
 • odpověď služby (např. půjčování kol, masáž, občerstvení, wifi):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi s domácím mazlíčkem na otázku 3. S kým svá oblíbená místa navštěvujete?

14. Povolání

 • odpověď student:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zohlednění více míst (poblíž více přátel) na otázku 9. Kde byste hledal(a) nová místa?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká jsou Vaše oblíbená místa mimo domov?

2. Pro jaké účely využíváte svá oblíbená místa?

3. S kým svá oblíbená místa navštěvujete?

4. Co dělá Vaše oblíbená místa specifickými?

5. Čím byste se při hledání nového místa nejvíce řídil(a)?

6. Komu byste rád(a) sdělil(a) věcnou informaci o skvělém místě?

7. Kdybyste pro tyto účely měl(a) aplikaci, jak byste takové místo popsal(a)?

8. Jak zajímavé by pro Vás byly následující funkce?

9. Kde byste hledal(a) nová místa?

10. Využil(a) byste aplikaci s popsanými funkcemi?

11. Věk

12. Pohlaví

13. Město nejčastějšího výskytu

14. Povolání

15. Rodinný stav

16. Děti

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká jsou Vaše oblíbená místa mimo domov?

2. Pro jaké účely využíváte svá oblíbená místa?

3. S kým svá oblíbená místa navštěvujete?

4. Co dělá Vaše oblíbená místa specifickými?

5. Čím byste se při hledání nového místa nejvíce řídil(a)?

6. Komu byste rád(a) sdělil(a) věcnou informaci o skvělém místě?

7. Kdybyste pro tyto účely měl(a) aplikaci, jak byste takové místo popsal(a)?

8. Jak zajímavé by pro Vás byly následující funkce?

9. Kde byste hledal(a) nová místa?

10. Využil(a) byste aplikaci s popsanými funkcemi?

11. Věk

12. Pohlaví

13. Město nejčastějšího výskytu

14. Povolání

15. Rodinný stav

16. Děti

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Román, J.Hledání míst (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://hledani-mist.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.