Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení komunistické minulosti v ČR

Hodnocení komunistické minulosti v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Milová
Šetření:22. 03. 2012 - 29. 03. 2012
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studenti ČZU v Praze a v rámci předmětu Průzkum veřejného mínění bychom vás rádi požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který si klade za cíl zhodnotit vnímání komunistické minulosti v ČR. 

 

Předem velice děkujeme za váš čas věnovaný tomuto dotazníku.

 

Pavla, Kuba, Monika, Tereza a Honza

Odpovědi respondentů

1. Jak hodnotíte období českých dějin mezi lety 1948 – 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativně4444,9 %44,9 %  
spíše negativně3434,69 %34,69 %  
spíše pozitivně1212,24 %12,24 %  
nevím77,14 %7,14 %  
pozitivně11,02 %1,02 %  

Graf

2. Myslíte si, že změna režimu (v roce 1989) s sebou přinesla změny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní6263,27 %63,27 %  
negativní1717,35 %17,35 %  
myslím, že nepřinesla žádné markantní změny66,12 %6,12 %  
pozitivní i negativní33,06 %3,06 %  
negativní i pozitivní22,04 %2,04 %  
přinesla jak pozitivní, tak negativní změny11,02 %1,02 %  
přinesla pozitivní i negativní změny, ale určitě je hodnotím kladně11,02 %1,02 %  
Jak v čem11,02 %1,02 %  
obojí, ale ty pozitivní převažují (zatím)11,02 %1,02 %  
pozitivní,ale všechno se dá zneužít...teď se už snad ani nedá mluvit o demokracii u nás11,02 %1,02 %  
nevím11,02 %1,02 %  
jak pozitivní, tak negativní11,02 %1,02 %  
spíše pozitivní11,02 %1,02 %  

Graf

3. V čem tyto pozitivní/negativní změny spatřujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

¨............

cestování znalost jazyků svobodněji se rozhodovat

Částečné omezení vlivu státu na život jedince. Bohužel, už zase se útlak a buzerace vrací.

demokracie

demokracie - svoboda slova, volby, tržní systém, určité ne úplné otevření hranic, zahraniční obchod...

Demokracie. Svoboda slova a pohybu. Tržní hospodářství.

dnešní politici jsou prasata

dodržování lidských práv, demokracie, možnost cestování

Dodržování základních občanských práv a svobod (možnost vycestovat do zahraničí, snížená cenzura médií, studium nezávislé na politické příslušnosti či původu rodiny apod., takřka neomezený přístup k informacím)

dostupnost zboží

jedno slovo stačí - svoboda

jen změna kabátů

Kladně hodnotím především svobodu, režim, kde jste volní a nikdo vás moc neomezuje.

konec komunismu

Konkurenční prostředí, volnost obchodu, lepší životní prostředí, lepší zdravotnictví a sociální péče, volnost cestování, lepší přístup ke vzdělání, atd.

liberalizace, otevřenost

lidé nemusí mít strach ze svých názorů určených na vládu, bez problémů mohou cestovat kamkoliv chtějí, sortiment spotřebního zboží se markantně rozrostl

lidi se mají lépe

máme demokracii! svobodu slova, cestování, nejsou represe, čistky apod!

Menší dohled bezpečnostních složek, pohybování se na hraně a za hranou zákona (viz. události po 1989, fondy, kampeličky, tunelování), negativní působení kapitalismu na lidi zvyklé na socialismus

Mnohokrát omýlaná svoboda - nejsme tolik izolování od zbytku světa (nejen fyzicky, ale i informačně); můžu říkat, co chci a nemám problémy s mocí/zákonem.

Možnost bez problémů cestovat mimo území ČR.

Myslím si, že češi potřebují mít nad sebou pevnou ruku, která je povede... s demokracíí mají češi možnost rychle nakrást, rozkrást a napakovat se legálně.

negativní: chování politiků,placení...horší kvalita života,potraviny...pozitivní:možnost vycestovat,svoboda

Není práce,nejsou na nic peníze, prostě to tu jde do hoven.

nevím

Nevymahatelnost práva, rozkrádání státu a veřejného majetku, sobeckost lidí, okrádání lidí státem a vybranými jedinci

nezaměstnanost, placená lékařská péče,...

Obecně: uvolnění společenského napětí.

otevření hranic, možnostvyjádřit svůj názor bez hrozby postihu, svobodné volby

otevření hranic, zvětšení trhu, změna ekonomiky

pád totalitního režimu- pokus o přechod k demokracii

politická svoda

pozitivní - otevřeli se hranice, možnosti ve vycestování, víc práv negativní - stálé nejsou peníze, rozkradeno

pozitivní - svoboda, negativní - morálka

pozitivní je svoboda a demokracie. negativní je větší nejistota ve společnosti, zvyšování sociálních rozdílů, celková blbá nálada mezi lidmi (v reakci na chování politiků).

pozitivní spatřuji v tom, že máme svobodu volby a možnost uplatnit svá práva. negativní je to podle mě v tom, že demokracie nefunguje úplně tak, jak by měla :)

Pozitivní změny - pád totality, svoboda slova, svoboda podnikání Negativní změny - horší sociální zabezpečení pro nezaměstnané atd.

pozitivní-svoboda slova, náboženství, negativní - rozkradení státních podniků, privatizace, přísun drahých šuntů ze zahraničí.

Pozitivní: Svoboda pro věřící, např. v práci s dětmi Vyšší životní úroveň Negativní: mizerná demokracie (přemíra nekontrolované svobody) mizerné zákony a žádné postihy největším škůdcům mároda...

Přerod z totalitního režimu na "demokrcii". I když dnešní demokracie se kolikrát od komunismu příliš neliší.

Přinesla změny, ale nedostála svému očekávání z řad veřejnosti....Přesto samozřejmě hodnotím pozitivně:)

Rozvoj soukromého podnikání, konec cenzury, svoboda pohybu osob, pluralita

smíme cestovat do zahraničí, ale málokdo na to má; smíme více říkat co si myslíme; nemáme jistotu zaměstnání

společenská opožděnost a uzavřenost

Spousta věcí je jinak, máme více možností jak ke konání dobrých věcí, tak ke konání špatných věcí.

Stejně jako před rokem 1989 nám vládnou komunisti, jenže nejsou rudí ale oranžoví a modří. Vše se rozkrádá daleko veřejněji než předtím, domácí podniky museli ustoupit zahraničním, většinou méně kvalitním, hlavně co se potravinářství a zemědělství týče. Demokracie je jen slovo! Zásady a pravidla demokracie zde nefungují v žádném případě. Stále je zde totalismus. Všichni to ví a jen málokdo to přizná.

svoboda

Svoboda

svoboda (slova, cestovani, trhu)

svoboda cestování, rozvoj ekonomiky, zlepšení kvality zboží

svoboda cestování, svoboda projevu, možnost studia, otevření hranic, rozšíření trhu

svoboda pohybu, nebýt postihován za odlišný názor (vězení, nemožnost studovat, pracovat ve vybraném oboru), návrat soukromého vlastnictví, větší sortiment zboží (včetně dříve zakázaných spisovatelů, hudebních skupin...)

Svoboda projevu a lidských práv. Demokracie.

svoboda projevu, možnost cestování a soukromého podnikání, zrušení JZD a jiného státního majetku, svoboda při volbách, možnost studovat na vysokých školách aniž by to někdo zakazoval z důvodu špatného kádrového posudku/sobečtější lidé, chování politiků, větší korupční skandály a tunelování

svoboda projevu, možnost cestovat do všech jiných zemí, nemuset mít strach projevit veřejně svůj názor

svoboda projevu, podnikání, pol. pluralita

svoboda slova

Svoboda slova, možnost cestování...

svoboda slova, možnost cestovat, možnost studovat, žít bez každodenního strachu atd.

svoboda slova, tržní ekonomika

svoboda slova.svoboda podnikani atd

Svoboda všeho druhu

Svoboda vycestovat, projevit svůj názor a případný nesouhlas, žít kdekoli a pracovat na rozmanitých pracovních pozicích, mít alespoň o něco větší vliv na chod naší země a větší kontrolu nad svým osudem.

Svoboda vyznání, sdružování, cestování, dostupnost zboží...

svoboda, cestování, větší výběr zboží

svoboda, demokracie

Svoboda, možnost volby, cestování, větší výběr všeho...

svoboda, tržní ekonomika, zrušení pravidla, že se budou mít všichni stejně dobře, přestože někteří pracují a jiní se flákají

Svoboda, volnost pohybu, zákaz cenzury, volný trh, kapitalismus. Nevýhoda - staří komanči jsou stále u moci a lidi dosud nikdo nepřeučil, že jim do huby nebude dávat stát, ale musí se naučit starat sami.

Svoboda. volnost trhu.

špatná možnost studia, nezaměstnanost, ilegální přistěhovalci a romové, nedostatečné tresty za porušení zákona, nedostupnost českých výrobků, malá šance na dovolenou

špatná politická situace

tržní ekonomika a demokracie

v celé společnosti,

v ekonomické sféře

V možnosti dalšího vývoje společnosti, a to podle její úrovně jak morální, mravní, ekonomické, společenské atp., tj. podle toho jaká je společnost, takové si vytváří podmínky do dalšího období.

v životní úrovni

Ve svobodě

Ve všem je sledován jen krátkodobý ekonomický zisk. Zanikla řada státem podporovaných aktivit všeobecně prospěšných, které však neměly měřitelnou přímou finanční návratnost.

ve všem!

ve všem... od jídla, oblečení, cestování až po finance

Velmi negativním aspektem je hodnotový rozpad společnosti. Naopak velmi oceňuji informační svobodu.

Větší informovanost o dění, rozšíření nabídky služeb,

větší svoboda ale větší problémy

větší svoboda jednotlivce ale také větší zodpovědnost člověka za sebe sama

větší svoboda jednotlivce, přístup k výrobkům a kvalitnějšímu zboží, zvýšení bezpečnosti, možnost cestovat, ...

Větší svoboda lidem, byl odstraněn tvrdý komunismus, vláda předána OF, ale přesto zůstala z části komunistická vůle. Pomalé otevírání hranic.

větší volnost, ve všem

více svobod, nikoli však absolutní svoboda

vice svobodneho rozhodovani, konec strachu "neco udelat"

Volnost

volnost pohybu, větší informovanost

volnst cestovani, vzdelani, souboje politickych stran

vysoká míra nezaměstnanosti

zadlužení státu; "bordel" v politice; jsou plné obchody věcí, ale není za co nakupovat :-)

zmeny nic moc , jen na oko a vladnouci garnitura si stejne dela co chce.-)

Zrušení tržního hospodářství, exodus mozků, zaškrcení umění

4. Jak hodnotíte své znalosti o tomto období české historie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný4747,96 %47,96 %  
dobrý2424,49 %24,49 %  
výborný1515,31 %15,31 %  
dostatečný88,16 %8,16 %  
nedostatečný44,08 %4,08 %  

Graf

5. Vaše znalosti o době komunismu pochází především z/ze:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školy6970,41 %70,41 %  
vyprávění pamětníků6970,41 %70,41 %  
literatury4950 %50 %  
internetu3838,78 %38,78 %  
televize3737,76 %37,76 %  

Graf

6. Myslíte si, že se Vaší rodině vedlo za dob socialismu lépe, než teď?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5960,2 %60,2 %  
nevím2121,43 %21,43 %  
ano1818,37 %18,37 %  

Graf

7. Pokud ano, v čem si Vaše rodina po roce 1989 pohoršila?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

..

Dělnické profese jsou málo finančně hodnocené a tím vzniká markantní propast mezi "chudáky" a naší "elitou" ... tyto propasti jsou z mého pohledu existenčně kruté

finance

finančně a časově

horší plat, strach ze ztráty zaměstnání

Horší zaměstnatelnost.

komunisté z rodiny museli do fabrik

Nedostatek peněz, tím, nemohou vycestovat, nemohou promluvit.

nejistota práce, extrémně drahé bydlení (nájemní byt RPG)

Nepohoršila

nevím

o otce

Rodiče přišly o práci, všechno začalo zdražovat..

v ničem

ve všem, hůře se hledá práce, mizerné sociální zabezpečení, předražená lékařská péče, drahá doprava,....

zaměstnání a tak byl každý měsíc příjem peněz a nemuselo se ponižovat při hledání nových zaměstnání. nedoceněno vdělání

8. Byl někdo z Vaší rodiny nebo Vašich blízkých perzekuován (postihován) komunistickým režimem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5455,1 %55,1 %  
ano4444,9 %44,9 %  

Graf

9. V případě že ano, upřesněte jakým způsobem byla tato osoba postihována.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

---

.

...

abc

Děda byl popraven za spolupráci s tajnou službou SRN

děda je Němec,nesouhlasili s režimem

Děda musel skončit, jako živnostník

děda nemohl učit na škole, mohl pouze projektovat a pracovat na dílnách v Tesle, moje máma nemohla chodit do náboženství a do kostela (mohla ale pak to mělo jasné následky)

Děda se potýkal s velkými problémy, aby mohl táta studovat vejšku.

dědeček uvězněn, protože prastrýc pomáhal lidem utíkat přes hranice, otec nesměl studovat

donucení k emigraci, vězení

hloupost - když odpovím NE tak proč se ptáte dál ?

Matka nebyla 2x po sobě přijata na VŠ kvůli politickým názorům svého otce (signatář Charty 77)

Mé rodině znárodnili soukromé řeznictví

můj děda byl popraven STB

Můj děda. Byl vyhnán ze statku jen s malým vozíkem, na kterém si mohl odnést jen základní věci.

ne

ne

NE

NE

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

nebyl

Nebyl nikdo.

nebyla

nebyla

nebyla

Nebyla

nebyla

nebyla perzekuována

nebyla postihována

nebyla postihována

nebyla postihována

nebyla postihována žádná osoba v mé rodině

nebyla, nebo o tom nevím

Nebyla.

Nebyla.

Nebyla....NEbo nevím

nebyli

nebylo možné této osobě dostudovat

nemám nikoho takového v rodině

nemoznost vyssiho vzdelani

nemožnost studova, zabrání majetku

Nemožnost vykonávání vystudované profese, zabavení majetku.

nepřijetí na vysokou školu, podřadná práce

neumožnění studii na VŠ

Nevím o tom.

nijak

nikd neměl problém s komunismem problém

nikdo nebyl postihován

nikdo nebyl postihován, nebo o tom nevím

nikdo nebyl víc než většina lidí

nucení ke spolupráci (udavačství)

obvineni z rozvraceni republiky, odneti svobody na 11 let a nasedne persekuce a sikana

odebrání majetku, donucení ke vstupu do JZD

odpověděla jsem NE

omezené podnikání, nemožnost studovat obor, který si vybrali, jinak v pohodě....

osobní věc, je mi líto..

politický vězeň

Politický vězeň - doly Jáchymov

Praděda byl v pracovním táboře v uranových dolech v Jáchymově.

problém dostat se na VŠ

Předpisy nesmyslných dodávek a nucený vstup do JZD, omezená možnost studia, nemožnost cestování a přísná kontrola i při výjezdu do sousedních soc. států

PTP

Rodina nebyla perzekuována. Ale systém vedl k pohodlnosti.

strejda byl v Jáchymově v dolech, děda musel do práce "denně 15km pěšky" a další strýc -kněz byl odklizen do pohraničí.

Upírání možnosti studovat, potíže se získáním práce,...

uvězněním

Vězení, zabavení majetku, propadnutí věci, uranový důl

vězení, zákaz studia, ztráta zaměstnání a přesun na neadekvátní pozici

x

Z naší rodiny nebyl nikdo perzekuván. Toto nemůže být povinná otázka!

z politických důvodů musela otec odstoupit od funkce generálního ředitele jedné firmy, ale protože hned musel do zaměstnání , musel vzít podřadnou práci, ale vím, že si nikdy nestěžoval.

Za víru (od různých omezení studia a jiného až po vězení)

zabrání majetku

zadnym

zákaz bezmetorového létání před první praktickou zkouškou, ukončení studia na VŠ

zákaz opuštění území republiky, nemožnost uplatnění v oboru, nepřijetí dětí na střední školu

Zákaz studia

zákaz studia

zákaz studia, vycestování

zákaz výkonu profese

zatčení, uvěznění

Znárodnění majetku. Zákaz studia.

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221616,49 %16,33 %  
231515,46 %15,31 %  
201111,34 %11,22 %  
2188,25 %8,16 %  
2566,19 %6,12 %  
1944,12 %4,08 %  
2844,12 %4,08 %  
2644,12 %4,08 %  
2433,09 %3,06 %  
3433,09 %3,06 %  
ostatní odpovědi 27
39
30
32
moc
dvaadvacet
40
29
55
17
38
35
59
36
31
45
dvacetčtyři
56 let
padesát pět
2323,71 %23,47 % 

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5556,12 %56,12 %  
vysokoškolské3030,61 %30,61 %  
vyšší88,16 %8,16 %  
základní44,08 %4,08 %  
bez vzdělání11,02 %1,02 %  

Graf

12. V jakém bydlíte kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2727,55 %27,55 %  
Středočeský1818,37 %18,37 %  
Jihomoravský1010,2 %10,2 %  
Jihočeský88,16 %8,16 %  
Moravskoslezský88,16 %8,16 %  
Královéhradecký66,12 %6,12 %  
Plzeňský55,1 %5,1 %  
Vysočina44,08 %4,08 %  
Zlínský44,08 %4,08 %  
Pardubický33,06 %3,06 %  
Olomoucký33,06 %3,06 %  
Liberecký11,02 %1,02 %  
Karlovarský11,02 %1,02 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5556,12 %56,12 %  
muž4343,88 %43,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Byl někdo z Vaší rodiny nebo Vašich blízkých perzekuován (postihován) komunistickým režimem?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. V případě že ano, upřesněte jakým způsobem byla tato osoba postihována.

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď středoškolské:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 na otázku 10. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak hodnotíte období českých dějin mezi lety 1948 – 1989?

2. Myslíte si, že změna režimu (v roce 1989) s sebou přinesla změny:

4. Jak hodnotíte své znalosti o tomto období české historie?

5. Vaše znalosti o době komunismu pochází především z/ze:

6. Myslíte si, že se Vaší rodině vedlo za dob socialismu lépe, než teď?

8. Byl někdo z Vaší rodiny nebo Vašich blízkých perzekuován (postihován) komunistickým režimem?

9. V případě že ano, upřesněte jakým způsobem byla tato osoba postihována.

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. V jakém bydlíte kraji?

13. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak hodnotíte období českých dějin mezi lety 1948 – 1989?

2. Myslíte si, že změna režimu (v roce 1989) s sebou přinesla změny:

4. Jak hodnotíte své znalosti o tomto období české historie?

5. Vaše znalosti o době komunismu pochází především z/ze:

6. Myslíte si, že se Vaší rodině vedlo za dob socialismu lépe, než teď?

8. Byl někdo z Vaší rodiny nebo Vašich blízkých perzekuován (postihován) komunistickým režimem?

9. V případě že ano, upřesněte jakým způsobem byla tato osoba postihována.

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. V jakém bydlíte kraji?

13. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Milová, P.Hodnocení komunistické minulosti v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://hodnoceni-komunisticke-minul.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.