Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení kulturního a společenského života v Mladé Boleslavi

Hodnocení kulturního a společenského života v Mladé Boleslavi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Sajdlová
Šetření:27. 04. 2016 - 11. 05. 2016
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:94,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který byl vytvořen v rámci mé bakalářské práce. Zjištěné informace budou následně využity při návrhu strategie pro udržení pozice na trhu a zvýšení počtu návštěvníků. Děkuji za váš čas a upřímné odpovědi!.

Odpovědi respondentů

1. Jste spokojen/a s nabídkou kulturních a společenských aktivit v Mladé Boleslavi

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10290,27 %90,27 %  
Ne108,85 %8,85 %  
nevím10,88 %0,88 %  

Graf

2. Jaký typ akcí pořádaných v Mladé Boleslavi nejčastěji vyhledáváte? (zvolte alespoň jednu možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konzerty5044,25 %44,25 %  
Jarmark4237,17 %37,17 %  
Akce pro děti2824,78 %24,78 %  
Jiné119,73 %9,73 %  
Divadlo65,31 %5,31 %  
Sportovní akce32,65 %2,65 %  
sportovní21,77 %1,77 %  
Svatováclavská jízda, a ostatní Rally10,88 %0,88 %  
divadlo, výstavy10,88 %0,88 %  
Akce pro seniory10,88 %0,88 %  
divadlo, cestovatelské přednášky10,88 %0,88 %  
promítání filmů, divadla, přednášky10,88 %0,88 %  
letní kce na Karmeli10,88 %0,88 %  
pohybové aktivity - aquaerobic, turistické akce, zájezdy10,88 %0,88 %  
Divadlo, ples10,88 %0,88 %  
výstavy, akce na Krásné louce10,88 %0,88 %  
letecký den10,88 %0,88 %  
žádné10,88 %0,88 %  
divadlo, opera10,88 %0,88 %  
sportovní události10,88 %0,88 %  
sport. utkání, divadlo10,88 %0,88 %  
univerzita třetího věku, výlety službě škole10,88 %0,88 %  
muzejní noc10,88 %0,88 %  
divadlo, přednášky10,88 %0,88 %  
vybíráme náhodně, podle aktuelní nabídky10,88 %0,88 %  

Graf

3. Jaký dopravní prostředek používáte k návštěvě akcí konaných ve městě a okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Automobil4842,48 %42,48 %  
Pěšky3228,32 %28,32 %  
Autobus1916,81 %16,81 %  
Kolo119,73 %9,73 %  
Vlak21,77 %1,77 %  
Motocykl10,88 %0,88 %  

Graf

4. Znáte projekt "Metalová cesta"? (Naučná stezka Mladou Boleslaví, která Vás zavede do historických zákoutí města a upozorní na pamětihodnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, slyším o tomto projektu poprvé3530,97 %30,97 %  
Ano, poslechl jsem si minimálně 1 panel3329,2 %29,2 %  
Ano, ale nikdy jsem žádný panel nepoužil/a2824,78 %24,78 %  
Ano, poslechl/a jsem si již všechny zastavení a doporučuji všem návštěvníkům města1715,04 %15,04 %  

Graf

5. Hodnocení spokojenosti života v Mladé Boleslavi

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Doporučil/a byste návštěvu Mladé Boleslavi svým přátelům

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10189,38 %89,38 %  
Ne1210,62 %10,62 %  

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7465,49 %65,49 %  
Muž3934,51 %34,51 %  

Graf

8. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 50 let4539,82 %39,82 %  
Více než 65 let2522,12 %22,12 %  
51 - 65 let2421,24 %21,24 %  
19 - 30 let1513,27 %13,27 %  
Do 18 let43,54 %3,54 %  

Graf

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6053,1 %53,1 %  
Vysokoškolské2623,01 %23,01 %  
Vyučen2017,7 %17,7 %  
základní65,31 %5,31 %  
Vyšší odborné10,88 %0,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Hodnocení spokojenosti života v Mladé Boleslavi

  • odpověď Množství stravovacích a ubytovacích služeb=Ano:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úroveň stravovacích a ubytovacích služeb=Ano na otázku 5. Hodnocení spokojenosti života v Mladé Boleslavi
  • odpověď Množství veřejných toalet=Ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Jste spokojen/a s nabídkou kulturních a společenských aktivit v Mladé Boleslavi
  • odpověď Parkování=Ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita komunikcí=Ne na otázku 5. Hodnocení spokojenosti života v Mladé Boleslavi

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste spokojen/a s nabídkou kulturních a společenských aktivit v Mladé Boleslavi

2. Jaký typ akcí pořádaných v Mladé Boleslavi nejčastěji vyhledáváte? (zvolte alespoň jednu možnost)

3. Jaký dopravní prostředek používáte k návštěvě akcí konaných ve městě a okolí?

4. Znáte projekt "Metalová cesta"? (Naučná stezka Mladou Boleslaví, která Vás zavede do historických zákoutí města a upozorní na pamětihodnosti)

5. Hodnocení spokojenosti života v Mladé Boleslavi

6. Doporučil/a byste návštěvu Mladé Boleslavi svým přátelům

7. Pohlaví

8. Věk

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste spokojen/a s nabídkou kulturních a společenských aktivit v Mladé Boleslavi

2. Jaký typ akcí pořádaných v Mladé Boleslavi nejčastěji vyhledáváte? (zvolte alespoň jednu možnost)

3. Jaký dopravní prostředek používáte k návštěvě akcí konaných ve městě a okolí?

4. Znáte projekt "Metalová cesta"? (Naučná stezka Mladou Boleslaví, která Vás zavede do historických zákoutí města a upozorní na pamětihodnosti)

5. Hodnocení spokojenosti života v Mladé Boleslavi

6. Doporučil/a byste návštěvu Mladé Boleslavi svým přátelům

7. Pohlaví

8. Věk

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sajdlová, J.Hodnocení kulturního a společenského života v Mladé Boleslavi (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://hodnoceni-kulturniho-a-spole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.