Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení nápoje Kofola

Hodnocení nápoje Kofola

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Ambrož
Šetření:25. 11. 2010 - 27. 11. 2010
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.98
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

prosím o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Jedná se o veřejný průzkum spokojenosti s nápojem Kofola. Data budou použity do bakalářské práce. Váš názor je tedy pro mě velice důležitý. Dotazník prosím vyplňujte podle pravdy, aby měl co největší vypovídací hodnotu.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Znáte nápoj Kofola?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano57100 %100 %  

Graf

2. Znáte i jiné produkty od Kofoly? Pokud ano, uveďte které.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2543,86 %43,86 %  
rajec610,53 %10,53 %  
neznám 610,53 %10,53 %  
top topic47,02 %7,02 %  
-35,26 %5,26 %  
RAJEC?11,75 %1,75 %  
rajec, jupik, orangina, caprisone11,75 %1,75 %  
Coca cola11,75 %1,75 %  
Nescafé, Jupí(k), Top Topic, RC Cola asi11,75 %1,75 %  
Rajec, Chito, RC Cola , Snip11,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi rajec, Jupí sirupy
Neznám.
Rajec, RC cola, snipp
kofola citrus
ano
Jupík
bez cukru, citrus,
Vinea
814,04 %14,04 % 

Graf

3. Jak často pijete Kofolu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za čtrnáct dní1424,56 %24,56 %  
Jednou za měsíc1322,81 %22,81 %  
Nepiji Kofolu1017,54 %17,54 %  
Jednou či víckrát za týden1017,54 %17,54 %  
Méně než jednou za měsíc814,04 %14,04 %  
Každý den23,51 %3,51 %  

Graf

4. Kolik litrů Kofoly přibližně vypijete za měsíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jeden litr2035,09 %35,09 %  
Dva litry1526,32 %26,32 %  
Nula litrů915,79 %15,79 %  
Více než čtyři litry610,53 %10,53 %  
Tři litry58,77 %8,77 %  
Čtyři litry23,51 %3,51 %  

Graf

5. Jste spokojeni s cenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, cena je přiměřená4578,95 %78,95 %  
Ne, mohla by být nižší1221,05 %21,05 %  

Graf

6. Jaké jiné produkty od Kofoly kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rajec3052,63 %52,63 %  
Top Topic1729,82 %29,82 %  
Nekupuji produkty od Kofoly1221,05 %21,05 %  
Vinea814,04 %14,04 %  
Jupí sirupy712,28 %12,28 %  
Orangina58,77 %8,77 %  
RC Cola35,26 %5,26 %  

Graf

7. Kde se nejčastěji setkáváte s Kofolou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V restauraci2849,12 %49,12 %  
V obchodě1526,32 %26,32 %  
Všechny předchozí odpovědi1017,54 %17,54 %  
V práci / ve škole47,02 %7,02 %  

Graf

8. Uvítali byste nový obal pro Kofolu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4276,36 %73,68 %  
ano1323,64 %22,81 %  

Graf

9. Jste spokojeni s chutí Kofoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Ne, chtěl bych jiné příchutěotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4581,82 %78,95 %  
Ne, chtěl bych jiné příchutě1018,18 %17,54 %  

Graf

10. Jaké nové příchutě Kofoly byste ocenili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malina660 %10,53 %  
Jiné330 %5,26 %  
Jahoda220 %3,51 %  
Višeň220 %3,51 %  
Třešeň110 %1,75 %  

Graf

11. Kupujete konkurenční výrobky (Coca Cola, Pepsi)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4375,44 %75,44 %  
ne1424,56 %24,56 %  

Graf

12. Jaké konkurenční výrobky kupujete nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Coca Cola3468 %59,65 %  
Fanta1326 %22,81 %  
Pepsi Cola1020 %17,54 %  
Sprite918 %15,79 %  
Tonic612 %10,53 %  
Voda24 %3,51 %  

Graf

13. Znáte reklamy na Kofolu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5392,98 %92,98 %  
ne47,02 %7,02 %  

Graf

14. Myslíte si, že Vás reklama na Kofolu ovlinila tak, že Vás stimulovala k její koupi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2950,88 %50,88 %  
nevím1526,32 %26,32 %  
ano1322,81 %22,81 %  

Graf

15. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3764,91 %64,91 %  
Muž2035,09 %35,09 %  

Graf

16. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-254070,18 %70,18 %  
16-20814,04 %14,04 %  
26-30712,28 %12,28 %  
10-1511,75 %1,75 %  
30 a více11,75 %1,75 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou3357,89 %57,89 %  
Vysokoškolské Bc.1526,32 %26,32 %  
Vysokoškolské (Ing., Mgr.)47,02 %7,02 %  
Základní35,26 %5,26 %  
Vyšší odborné11,75 %1,75 %  
Střední škola bez maturity11,75 %1,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte nápoj Kofola?

2. Znáte i jiné produkty od Kofoly? Pokud ano, uveďte které.

3. Jak často pijete Kofolu?

4. Kolik litrů Kofoly přibližně vypijete za měsíc?

5. Jste spokojeni s cenou?

6. Jaké jiné produkty od Kofoly kupujete?

7. Kde se nejčastěji setkáváte s Kofolou?

8. Uvítali byste nový obal pro Kofolu?

9. Jste spokojeni s chutí Kofoly?

11. Kupujete konkurenční výrobky (Coca Cola, Pepsi)?

12. Jaké konkurenční výrobky kupujete nejčastěji?

13. Znáte reklamy na Kofolu?

14. Myslíte si, že Vás reklama na Kofolu ovlinila tak, že Vás stimulovala k její koupi?

15. Pohlaví?

16. Věk?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte nápoj Kofola?

2. Znáte i jiné produkty od Kofoly? Pokud ano, uveďte které.

3. Jak často pijete Kofolu?

4. Kolik litrů Kofoly přibližně vypijete za měsíc?

5. Jste spokojeni s cenou?

6. Jaké jiné produkty od Kofoly kupujete?

7. Kde se nejčastěji setkáváte s Kofolou?

8. Uvítali byste nový obal pro Kofolu?

9. Jste spokojeni s chutí Kofoly?

11. Kupujete konkurenční výrobky (Coca Cola, Pepsi)?

12. Jaké konkurenční výrobky kupujete nejčastěji?

13. Znáte reklamy na Kofolu?

14. Myslíte si, že Vás reklama na Kofolu ovlinila tak, že Vás stimulovala k její koupi?

15. Pohlaví?

16. Věk?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ambrož, J.Hodnocení nápoje Kofola (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://hodnoceni-napoje-kof.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.