Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení spokojenosti se službami mobilních operátorů v ČR

Hodnocení spokojenosti se službami mobilních operátorů v ČR

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Šugra
Šetření:30. 10. 2013 - 11. 11. 2013
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studenti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, oboru Marketing a obchod. Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku týkající se spokojenosti spotřebitelů se službami mobilních operátorů v České republice, kteří využívají paušálních tarifů. Výsledky tohoto výzkumu budou použity jako podklad pro semestrální práci z předmětu řízení jakosti.

 

Děkujeme za spolupráci,

Martin Šugra, Karolína Šrámková a Helena Šňupíková.

Odpovědi respondentů

1. Vlastníte mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano90100 %100 %  

Graf

2. Využíváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Paušální tarifotázka č. 3, Předplacenou kartu, kredit → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Paušální tarif5763,33 %63,33 %  
Předplacenou kartu, kredit3336,67 %36,67 %  

Graf

3. Hodnocení služeb mobilních operátorů

Hmotné zajištění (1 = zcela nesouhlasím, 9 = zcela souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Hodnocení služeb mobilních operátorů

Spolehlivost (1 = zcela nesouhlasím, 9 = zcela souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Hodnocení služeb mobilních operátorů

Odpovědný přístup (1 = zcela nesouhlasím, 9 = zcela souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Hodnocení služeb mobilních operátorů

Jistota (1 = zcela nesouhlasím, 9 = zcela souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Hodnocení služeb mobilních operátorů

Empatie - pochopení (1 = zcela nesouhlasím, 9 = zcela souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů

(součet bodového ohodnocení všech oblastí musí dávat celkem 100 bodů. Čím více bodů, tím je oblast pro vás důležitější ).

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Hmotné zajištění24.2981232.63
Spolehlivost34.8251164.004
Odpovědný přístup23.8251151.408
Jistota27.4561126.038
Empatie (pochopení)21.9651219.016

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4375,44 %47,78 %  
Muž1424,56 %15,56 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let4070,18 %44,44 %  
41 - 50 let610,53 %6,67 %  
31 - 40 let610,53 %6,67 %  
do 20 let35,26 %3,33 %  
51 a více let23,51 %2,22 %  

Graf

11. Sociální status

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student/ka2442,11 %26,67 %  
Zaměstnaný/á2136,84 %23,33 %  
Podnikatel/ka58,77 %5,56 %  
Na mateřské47,02 %4,44 %  
Nezaměstnaný/á35,26 %3,33 %  

Graf

12. Váš mobilní operátor

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
T-mobile2751,92 %30 %  
Vodafone1325 %14,44 %  
O21121,15 %12,22 %  
Jiný11,92 %1,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Využíváte

 • odpověď Paušální tarif:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=7 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=8 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že vzhled prodejny bude poutat pozornost=8 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že vzhled prodejny bude poutat pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou řádně upraveni=7 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou řádně upraveni=8 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zařízení v prodejně operátora bude vypadat moderně=7 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zařízení v prodejně operátora bude vypadat moderně=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=8 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály mého mobilního operátora jsou poutavé=5 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály mého mobilního operátora jsou poutavé=6 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály mého mobilního operátora jsou poutavé=7 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora jsou řádně upraveni=7 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora jsou řádně upraveni=8 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora jsou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení prodejen mého mobilního operátora vypadá moderně=7 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení prodejen mého mobilního operátora vypadá moderně=8 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení prodejen mého mobilního operátora vypadá moderně=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena tarifů mého mobilního operátora odpovídá výhodám plynoucím z tarifu=7 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena tarifů mého mobilního operátora odpovídá výhodám plynoucím z tarifu=8 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infolinky mého mobilního operátora pomáhají řešit problémy zákazníků se službou=7 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infolinky mého mobilního operátora pomáhají řešit problémy zákazníků se službou=8 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infolinky mého mobilního operátora pomáhají řešit problémy zákazníků se službou=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita služeb mého mobilního operátora je vysoká=7 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita služeb mého mobilního operátora je vysoká=8 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj mobilní operátor mě vždy včas upozorní na končící smlouvu s ním=8 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj mobilní operátor mě vždy včas upozorní na končící smlouvu s ním=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že cena tarifů mobilních operátorů bude odpovídat jejich výhodnosti=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že kvalita služeb mobilních operátorů bude vysoká=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že mě operátor včas upozorní na končící paušální smlouvu=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že mi infolinky mobilních operátorů pomohou řešit můj problém=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsluha v prodejně mého mobilního operátora je rychlá=6 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsluha v prodejně mého mobilního operátora je rychlá=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsluha v prodejně mého mobilního operátora je rychlá=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že obsluha v prodejně bude rychlá=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že v případě neznalosti klienta nabídne prodejce vhodnou alternativu řešení=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že v případě neznalosti klienta nabídne prodejce vhodnou alternativu řešení=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služeb=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služeb=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci prodejen ochotně pomohou řešit můj problém=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V případě neznalosti klienta prodejce mého mobilního operátora vždy nabídne vhodnou alternativu řešení=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V případě neznalosti klienta prodejce mého mobilního operátora vždy nabídne vhodnou alternativu řešení=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služby=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služby=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služby=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora ochotně pomáhají řešit zákazníkův problém=6 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora ochotně pomáhají řešit zákazníkův problém=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora ochotně pomáhají řešit zákazníkův problém=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora ochotně pomáhají řešit zákazníkův problém=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že personál bude mít dostatečné znalosti=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou ochotní=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou zdvořilí=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci mobilních operátorů budou působit důvěryhodně=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora má dostatečné znalosti=7 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora má dostatečné znalosti=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora má dostatečné znalosti=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou ochotní=7 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou ochotní=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou ochotní=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou zdvořilí=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou zdvořilí=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora působí důvěryhodně=7 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora působí důvěryhodně=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora působí důvěryhodně=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj mobilní operátor věnuje individuální přístup k zákazníkovi=6 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj mobilní operátor věnuje individuální přístup k zákazníkovi=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám od mobilních operátorů individuální přístup k zákazníkovi=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám od personálu mobilních operátorů nabídnutí nejvýhodnějšího řešení pro klienta=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba bude přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou rozumět specifickým potřebám zákazníkům=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou rozumět specifickým potřebám zákazníkům=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora nabízí nejvýhodnějšího řešení pro klienta=6 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora nabízí nejvýhodnějšího řešení pro klienta=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba poboček mého mobilního operátora je přijatelná pro všechny zákazníky=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba poboček mého mobilního operátora je přijatelná pro všechny zákazníky=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba poboček mého mobilního operátora je přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora rozumějí specifickým potřebám zákazníkům=6 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora rozumějí specifickým potřebám zákazníkům=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora rozumějí specifickým potřebám zákazníkům=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Empatie (pochopení)=10 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Empatie (pochopení)=20 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zajištění=10 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zajištění=20 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jistota=20 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jistota=30 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpovědný přístup=10 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpovědný přístup=20 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolehlivost=20 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolehlivost=30 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 9. Pohlaví
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 9. Pohlaví
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 - 30 let na otázku 10. Věk
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/ka na otázku 11. Sociální status
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnaný/á na otázku 11. Sociální status
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi O2 na otázku 12. Váš mobilní operátor
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi T-mobile na otázku 12. Váš mobilní operátor
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vodafone na otázku 12. Váš mobilní operátor

3. Hodnocení služeb mobilních operátorů

 • odpověď Zařízení prodejen mého mobilního operátora vypadá moderně=9:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů

4. Hodnocení služeb mobilních operátorů

 • odpověď Očekávám, že cena tarifů mobilních operátorů bude odpovídat jejich výhodnosti=9:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora jsou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj mobilní operátor mě vždy včas upozorní na končící smlouvu s ním=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že obsluha v prodejně bude rychlá=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že mi infolinky mobilních operátorů pomohou řešit můj problém=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci prodejen ochotně pomohou řešit můj problém=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení prodejen mého mobilního operátora vypadá moderně=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsluha v prodejně mého mobilního operátora je rychlá=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita služeb mého mobilního operátora je vysoká=7 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou zdvořilí=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že kvalita služeb mobilních operátorů bude vysoká=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám od personálu mobilních operátorů nabídnutí nejvýhodnějšího řešení pro klienta=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že vzhled prodejny bude poutat pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služeb=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora má dostatečné znalosti=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba bude přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora ochotně pomáhají řešit zákazníkův problém=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora rozumějí specifickým potřebám zákazníkům=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že mě operátor včas upozorní na končící paušální smlouvu=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
 • odpověď Očekávám, že kvalita služeb mobilních operátorů bude vysoká=9:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora nabízí nejvýhodnějšího řešení pro klienta=6 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že obsluha v prodejně bude rychlá=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zařízení v prodejně operátora bude vypadat moderně=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba poboček mého mobilního operátora je přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že vzhled prodejny bude poutat pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že mi infolinky mobilních operátorů pomohou řešit můj problém=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci mobilních operátorů budou působit důvěryhodně=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály mého mobilního operátora jsou poutavé=6 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora rozumějí specifickým potřebám zákazníkům=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
 • odpověď Očekávám, že mě operátor včas upozorní na končící paušální smlouvu=9:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita služeb mého mobilního operátora je vysoká=7 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj mobilní operátor mě vždy včas upozorní na končící smlouvu s ním=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora jsou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou zdvořilí=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora ochotně pomáhají řešit zákazníkův problém=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že obsluha v prodejně bude rychlá=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
 • odpověď Očekávám, že mi infolinky mobilních operátorů pomohou řešit můj problém=9:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba poboček mého mobilního operátora je přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že vzhled prodejny bude poutat pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora má dostatečné znalosti=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály mého mobilního operátora jsou poutavé=6 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že obsluha v prodejně bude rychlá=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů

5. Hodnocení služeb mobilních operátorů

 • odpověď Očekávám, že obsluha v prodejně bude rychlá=9:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora rozumějí specifickým potřebám zákazníkům=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
 • odpověď Očekávám, že v případě neznalosti klienta nabídne prodejce vhodnou alternativu řešení=9:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora jsou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou ochotní=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
 • odpověď Očekávám, že zaměstnanci ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služeb=9:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že obsluha v prodejně bude rychlá=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci prodejen ochotně pomohou řešit můj problém=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení prodejen mého mobilního operátora vypadá moderně=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora jsou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že vzhled prodejny bude poutat pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora ochotně pomáhají řešit zákazníkův problém=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
 • odpověď Očekávám, že zaměstnanci prodejen ochotně pomohou řešit můj problém=9:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora jsou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že obsluha v prodejně bude rychlá=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služeb=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že vzhled prodejny bude poutat pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora rozumějí specifickým potřebám zákazníkům=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů

6. Hodnocení služeb mobilních operátorů

 • odpověď Očekávám, že personál bude mít dostatečné znalosti=9:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zařízení v prodejně operátora bude vypadat moderně=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj mobilní operátor mě vždy včas upozorní na končící smlouvu s ním=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora rozumějí specifickým potřebám zákazníkům=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpovědný přístup=10 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou zdvořilí=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci prodejen ochotně pomohou řešit můj problém=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba bude přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že obsluha v prodejně bude rychlá=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že cena tarifů mobilních operátorů bude odpovídat jejich výhodnosti=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že kvalita služeb mobilních operátorů bude vysoká=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že mě operátor včas upozorní na končící paušální smlouvu=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služeb=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci mobilních operátorů budou působit důvěryhodně=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita služeb mého mobilního operátora je vysoká=7 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou ochotní=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora jsou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora ochotně pomáhají řešit zákazníkův problém=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou zdvořilí=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám od personálu mobilních operátorů nabídnutí nejvýhodnějšího řešení pro klienta=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že vzhled prodejny bude poutat pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vodafone na otázku 12. Váš mobilní operátor
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že mi infolinky mobilních operátorů pomohou řešit můj problém=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že v případě neznalosti klienta nabídne prodejce vhodnou alternativu řešení=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služby=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora má dostatečné znalosti=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/ka na otázku 11. Sociální status
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=7 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou rozumět specifickým potřebám zákazníkům=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám od mobilních operátorů individuální přístup k zákazníkovi=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
 • odpověď Očekávám, že zaměstnanci budou ochotní=9:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora jsou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že obsluha v prodejně bude rychlá=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci prodejen ochotně pomohou řešit můj problém=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou ochotní=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj mobilní operátor věnuje individuální přístup k zákazníkovi=6 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora rozumějí specifickým potřebám zákazníkům=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou zdvořilí=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že v případě neznalosti klienta nabídne prodejce vhodnou alternativu řešení=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služeb=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci mobilních operátorů budou působit důvěryhodně=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba bude přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zařízení v prodejně operátora bude vypadat moderně=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsluha v prodejně mého mobilního operátora je rychlá=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám od mobilních operátorů individuální přístup k zákazníkovi=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita služeb mého mobilního operátora je vysoká=7 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba poboček mého mobilního operátora je přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infolinky mého mobilního operátora pomáhají řešit problémy zákazníků se službou=8 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora ochotně pomáhají řešit zákazníkův problém=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou zdvořilí=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že kvalita služeb mobilních operátorů bude vysoká=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že mě operátor včas upozorní na končící paušální smlouvu=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že vzhled prodejny bude poutat pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora má dostatečné znalosti=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vodafone na otázku 12. Váš mobilní operátor
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že mi infolinky mobilních operátorů pomohou řešit můj problém=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena tarifů mého mobilního operátora odpovídá výhodám plynoucím z tarifu=7 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V případě neznalosti klienta prodejce mého mobilního operátora vždy nabídne vhodnou alternativu řešení=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služby=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora má dostatečné znalosti=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpovědný přístup=10 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/ka na otázku 11. Sociální status
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že personál bude mít dostatečné znalosti=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=7 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály mého mobilního operátora jsou poutavé=6 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora ochotně pomáhají řešit zákazníkův problém=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že cena tarifů mobilních operátorů bude odpovídat jejich výhodnosti=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám od personálu mobilních operátorů nabídnutí nejvýhodnějšího řešení pro klienta=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
 • odpověď Očekávám, že zaměstnanci budou zdvořilí=9:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba bude přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj mobilní operátor mě vždy včas upozorní na končící smlouvu s ním=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci prodejen ochotně pomohou řešit můj problém=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci mobilních operátorů budou působit důvěryhodně=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zařízení v prodejně operátora bude vypadat moderně=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že obsluha v prodejně bude rychlá=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba poboček mého mobilního operátora je přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora jsou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora ochotně pomáhají řešit zákazníkův problém=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou zdvořilí=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že vzhled prodejny bude poutat pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou ochotní=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že v případě neznalosti klienta nabídne prodejce vhodnou alternativu řešení=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci ochotně pomohou zákazníkům s výběrem služeb=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpovědný přístup=10 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/ka na otázku 11. Sociální status
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že zaměstnanci budou ochotní=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že kvalita služeb mobilních operátorů bude vysoká=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že mě operátor včas upozorní na končící paušální smlouvu=9 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
 • odpověď Očekávám, že zaměstnanci mobilních operátorů budou působit důvěryhodně=9:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba poboček mého mobilního operátora je přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že vzhled prodejny bude poutat pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
 • odpověď Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou zdvořilí=9:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora jsou ochotní=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů

7. Hodnocení služeb mobilních operátorů

 • odpověď Očekávám od mobilních operátorů individuální přístup k zákazníkovi=9:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
 • odpověď Očekávám od personálu mobilních operátorů nabídnutí nejvýhodnějšího řešení pro klienta=9:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora má dostatečné znalosti=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že obsluha v prodejně bude rychlá=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám od mobilních operátorů individuální přístup k zákazníkovi=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba poboček mého mobilního operátora je přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi V případě neznalosti klienta prodejce mého mobilního operátora vždy nabídne vhodnou alternativu řešení=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba bude přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodejny mého mobilního operátora poutají pozornost=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora rozumějí specifickým potřebám zákazníkům=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
 • odpověď Očekávám, že provozní doba bude přijatelná pro všechny zákazníky=9:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba poboček mého mobilního operátora je přijatelná pro všechny zákazníky=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám od mobilních operátorů individuální přístup k zákazníkovi=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů

8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů

 • odpověď Jistota=20:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Empatie (pochopení)=20 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů

9. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena tarifů mého mobilního operátora odpovídá výhodám plynoucím z tarifu=8 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vodafone na otázku 12. Váš mobilní operátor
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V případě neznalosti klienta prodejce mého mobilního operátora vždy nabídne vhodnou alternativu řešení=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál mého mobilního operátora má dostatečné znalosti=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/ka na otázku 11. Sociální status
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj mobilní operátor mě vždy včas upozorní na končící smlouvu s ním=8 na otázku 4. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora ochotně pomáhají řešit zákazníkův problém=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci mého mobilního operátora rozumějí specifickým potřebám zákazníkům=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů

10. Věk

 • odpověď 21 - 30 let:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Empatie (pochopení)=10 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci prodejen mého mobilního operátora jsou řádně upraveni=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že propagační materiály budou poutavé=9 na otázku 3. Hodnocení služeb mobilních operátorů
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpovědný přístup=10 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zajištění=10 na otázku 8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vlastníte mobilní telefon?

2. Využíváte

3. Hodnocení služeb mobilních operátorů

8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů

9. Pohlaví

10. Věk

11. Sociální status

12. Váš mobilní operátor

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vlastníte mobilní telefon?

2. Využíváte

3. Hodnocení služeb mobilních operátorů

8. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů

9. Pohlaví

10. Věk

11. Sociální status

12. Váš mobilní operátor

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šugra, M.Hodnocení spokojenosti se službami mobilních operátorů v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://hodnoceni-spokojenosti-se-sl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.