Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení spokojenosti zaměstnanců s manažerskou prací nadřízených

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců s manažerskou prací nadřízených

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Barcalová
Šetření:28. 02. 2012 - 04. 03. 2012
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentkou třetího ročníku oboru Manažerská studia - Řízení lidských zdrojů na Univerzitě J. A. Komenského v Praze a chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož odpovědi mi budou sloužit ke zpracování mé bakalářské práce s tématikou „Lidé – největší bohatství firmy“.
Tento dotazník je určen jen lidem v zaměstnaneckém poměru a je zaměřen na spokojenost zaměstnanců s manažerskými dovednostmi nadřízených.

Předem děkuji za čas strávený vyplňováním dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Váš nadřízený je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4951,58 %51,58 %  
muž4648,42 %48,42 %  

Graf

2. Kolik let je Vašemu nadřízenému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-45 let3738,95 %38,95 %  
26-35 let3132,63 %32,63 %  
46-55 let1515,79 %15,79 %  
56 a více let99,47 %9,47 %  
Do 25 let33,16 %3,16 %  

Graf

3. Jaké je vzdělání Vašeho nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7073,68 %73,68 %  
SŠ s maturitou1313,68 %13,68 %  
66,32 %6,32 %  
nevím55,26 %5,26 %  
VOŠ11,05 %1,05 %  

Graf

4. Jak dlouho pracujete v týmu Vašeho současného nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky3840 %40 %  
Do 1 roku2930,53 %30,53 %  
5 a více let2122,11 %22,11 %  
3-5 let77,37 %7,37 %  

Graf

5. Hodnotíte svůj vztah s nadřízeným jako dobrý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4244,21 %44,21 %  
spíše ano3637,89 %37,89 %  
spíše ne1313,68 %13,68 %  
ne44,21 %4,21 %  

Graf

6. Hodnotíte odborné znalosti nadřízeného jako dobré?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4446,32 %46,32 %  
spíše ano3233,68 %33,68 %  
spíše ne1515,79 %15,79 %  
ne44,21 %4,21 %  

Graf

7. Hodnotíte manažerské dovednosti nadřízeného jako dobré?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3334,74 %34,74 %  
ano2223,16 %23,16 %  
spíše ne2122,11 %22,11 %  
ne1920 %20 %  

Graf

8. Jste spokojený/á jakým způsobem s Vámi nadřízený komunikuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3435,79 %35,79 %  
spíše ne2829,47 %29,47 %  
spíše ano2324,21 %24,21 %  
ne1010,53 %10,53 %  

Graf

9. Cítíte se být Vaším nadřízeným oceněn/a a uznáván/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3233,68 %33,68 %  
ano2728,42 %28,42 %  
spíše ne2425,26 %25,26 %  
ne1212,63 %12,63 %  

Graf

10. Podporuje Vás nadřízený ve Vašem profesním a osobnostním rozvoji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3637,89 %37,89 %  
spíše ne2728,42 %28,42 %  
spíše ano2223,16 %23,16 %  
ne1010,53 %10,53 %  

Graf

11. Míváte se svým nadřízeným pravidelné schůzky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4143,16 %43,16 %  
spíše ne2223,16 %23,16 %  
ne1616,84 %16,84 %  
spíše ano1616,84 %16,84 %  

Graf

12. Máte jasnou představu, jaké plnění úkolů a cílů od Vás nadřízený očekává?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4345,26 %45,26 %  
spíše ano3132,63 %32,63 %  
spíše ne1818,95 %18,95 %  
ne33,16 %3,16 %  

Graf

13. Řekli byste o Vašem nadřízeném, že je empatický a vnímavý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3637,89 %37,89 %  
spíše ne2223,16 %23,16 %  
ano2122,11 %22,11 %  
ne1616,84 %16,84 %  

Graf

14. Zajímá se nadřízený o Vaše názory, připomínky či podněty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3334,74 %34,74 %  
spíše ano3031,58 %31,58 %  
spíše ne2223,16 %23,16 %  
ne1010,53 %10,53 %  

Graf

15. Máte možnost od nadřízeného získávat průběžně zpětnou vazbu na Váš pracovní výkon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3233,68 %33,68 %  
spíše ne2728,42 %28,42 %  
spíše ano2122,11 %22,11 %  
ne1515,79 %15,79 %  

Graf

16. Setkáváte se s Vaším nadřízeným i mimo zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5355,79 %55,79 %  
spíše ne 1717,89 %17,89 %  
ano1414,74 %14,74 %  
spíše ano1111,58 %11,58 %  

Graf

17. Řekli byste, že Váš nadřízený je člověk na správném místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3334,74 %34,74 %  
ano2627,37 %27,37 %  
ne2021,05 %21,05 %  
spíše ne1616,84 %16,84 %  

Graf

18. Máte ke svému nadřízenému důvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3132,63 %32,63 %  
spíše ano3031,58 %31,58 %  
ne1717,89 %17,89 %  
spíše ne1717,89 %17,89 %  

Graf

19. Nemáte obavy oznámit svému nadřízenému, že se Vám něco nezdařilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3031,58 %31,58 %  
spíše ne2728,42 %28,42 %  
ano2021,05 %21,05 %  
spíše ano1818,95 %18,95 %  

Graf

20. Byl by pro Vás nevyhovující nadřízený důvodem k odchodu, i v případě, že by Vaše pracovní pozice byla dobře finančně ohodnocena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4244,21 %44,21 %  
spíše ne2829,47 %29,47 %  
ano1920 %20 %  
ne66,32 %6,32 %  

Graf

21. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7376,84 %76,84 %  
muž 2223,16 %23,16 %  

Graf

22. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-354042,11 %42,11 %  
Do 252324,21 %24,21 %  
36-452122,11 %22,11 %  
46-5599,47 %9,47 %  
56 a více22,11 %2,11 %  

Graf

23. Jakého jste dosáhl vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4143,16 %43,16 %  
SŠ s maturitou4042,11 %42,11 %  
VOŠ99,47 %9,47 %  
55,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Hodnotíte svůj vztah s nadřízeným jako dobrý?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Cítíte se být Vaším nadřízeným oceněn/a a uznáván/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Máte ke svému nadřízenému důvěru?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Setkáváte se s Vaším nadřízeným i mimo zaměstnání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Jste spokojený/á jakým způsobem s Vámi nadřízený komunikuje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Řekli byste o Vašem nadřízeném, že je empatický a vnímavý?

6. Hodnotíte odborné znalosti nadřízeného jako dobré?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Hodnotíte manažerské dovednosti nadřízeného jako dobré?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Řekli byste, že Váš nadřízený je člověk na správném místě?

14. Zajímá se nadřízený o Vaše názory, připomínky či podněty?

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Řekli byste o Vašem nadřízeném, že je empatický a vnímavý?

16. Setkáváte se s Vaším nadřízeným i mimo zaměstnání?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Jste spokojený/á jakým způsobem s Vámi nadřízený komunikuje?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 6. Hodnotíte odborné znalosti nadřízeného jako dobré?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Cítíte se být Vaším nadřízeným oceněn/a a uznáván/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Řekli byste, že Váš nadřízený je člověk na správném místě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš nadřízený je:

2. Kolik let je Vašemu nadřízenému?

3. Jaké je vzdělání Vašeho nadřízeného?

4. Jak dlouho pracujete v týmu Vašeho současného nadřízeného?

5. Hodnotíte svůj vztah s nadřízeným jako dobrý?

6. Hodnotíte odborné znalosti nadřízeného jako dobré?

7. Hodnotíte manažerské dovednosti nadřízeného jako dobré?

8. Jste spokojený/á jakým způsobem s Vámi nadřízený komunikuje?

9. Cítíte se být Vaším nadřízeným oceněn/a a uznáván/a?

10. Podporuje Vás nadřízený ve Vašem profesním a osobnostním rozvoji?

11. Míváte se svým nadřízeným pravidelné schůzky?

12. Máte jasnou představu, jaké plnění úkolů a cílů od Vás nadřízený očekává?

13. Řekli byste o Vašem nadřízeném, že je empatický a vnímavý?

14. Zajímá se nadřízený o Vaše názory, připomínky či podněty?

15. Máte možnost od nadřízeného získávat průběžně zpětnou vazbu na Váš pracovní výkon?

16. Setkáváte se s Vaším nadřízeným i mimo zaměstnání?

17. Řekli byste, že Váš nadřízený je člověk na správném místě?

18. Máte ke svému nadřízenému důvěru?

19. Nemáte obavy oznámit svému nadřízenému, že se Vám něco nezdařilo?

20. Byl by pro Vás nevyhovující nadřízený důvodem k odchodu, i v případě, že by Vaše pracovní pozice byla dobře finančně ohodnocena?

21. Jste:

22. Kolik je vám let?

23. Jakého jste dosáhl vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš nadřízený je:

2. Kolik let je Vašemu nadřízenému?

3. Jaké je vzdělání Vašeho nadřízeného?

4. Jak dlouho pracujete v týmu Vašeho současného nadřízeného?

5. Hodnotíte svůj vztah s nadřízeným jako dobrý?

6. Hodnotíte odborné znalosti nadřízeného jako dobré?

7. Hodnotíte manažerské dovednosti nadřízeného jako dobré?

8. Jste spokojený/á jakým způsobem s Vámi nadřízený komunikuje?

9. Cítíte se být Vaším nadřízeným oceněn/a a uznáván/a?

10. Podporuje Vás nadřízený ve Vašem profesním a osobnostním rozvoji?

11. Míváte se svým nadřízeným pravidelné schůzky?

12. Máte jasnou představu, jaké plnění úkolů a cílů od Vás nadřízený očekává?

13. Řekli byste o Vašem nadřízeném, že je empatický a vnímavý?

14. Zajímá se nadřízený o Vaše názory, připomínky či podněty?

15. Máte možnost od nadřízeného získávat průběžně zpětnou vazbu na Váš pracovní výkon?

16. Setkáváte se s Vaším nadřízeným i mimo zaměstnání?

17. Řekli byste, že Váš nadřízený je člověk na správném místě?

18. Máte ke svému nadřízenému důvěru?

19. Nemáte obavy oznámit svému nadřízenému, že se Vám něco nezdařilo?

20. Byl by pro Vás nevyhovující nadřízený důvodem k odchodu, i v případě, že by Vaše pracovní pozice byla dobře finančně ohodnocena?

21. Jste:

22. Kolik je vám let?

23. Jakého jste dosáhl vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Barcalová, R.Hodnocení spokojenosti zaměstnanců s manažerskou prací nadřízených (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://hodnoceni-spokojenosti-zames.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.