Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnota manželství z pohledu církví

Hodnota manželství z pohledu církví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Zachová
Šetření:27. 01. 2011 - 26. 02. 2011
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.77
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

DOTAZNÍK
k diplomové práci s názvem: Hodnota manželství z pohledu církví
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím o pár minut času a odpovědi na následující otázky

Odpovědi respondentů

1. Můj vztah k víře:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem naprostý ateista2741,54 %41,54 %  
jsem registrován (á) v církvi 2335,38 %35,38 %  
nejsem nikde registrován (a), ale nepovažuji se za nevěřícího913,85 %13,85 %  
nejsem nikde registrován (a)69,23 %9,23 %  

Graf

2. Mám potomka (myšleno výchovný vliv na něj):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4670,77 %70,77 %  
ano1929,23 %29,23 %  

Graf

3. Má víra ve Vaší rodině nějakou tradici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4061,54 %61,54 %  
Ano2538,46 %38,46 %  

Graf

4. Pokud ano, chcete v tradici pokračovat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1773,91 %26,15 %  
ne626,09 %9,23 %  

Graf

5. Co pro Vás znamená pojem „Svátost manželství“?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

abstraktní pojem. Dávám přednost výrazu "zodpovědnost za svou roli v manželství"

aj po 13,5 ročnom trvaní svojho manžela stále milujem,,, prežili sme veľmi ťažké obdobie,ale moja viera v našu lásku ma posilnila a podporila som manžela maximálne ako to šlo

akt, při kterém se dává muž ženě a žena muži a slíbí si, že se budou milovat a respektovat a stát při sobě až do konce svých dní.

Blbost!

Bohem stanovený řád mezi mužem a ženou, posvěcený k naplnění potřeb manželů a šíření lidské rasy:)

Být s milovanou osobou do smrti

být věrná svému muži

být věrný, mít lásku, úctu a věrnost k manželce

Církevně uzavřené manželství, které skrze svátost manželství je posvěcováno stálou přítomností Boha. Je to vzájemná smlouva mezi mužem a ženou stvrzená manželskou smlouvou (slibem), darování se a odevzdání se až do smrti jednoho z manželů.

církevní kecy

Církevní pojem

do našeho manželství vstupuje i Bůh, před ním si slibujeme, co chceme dodržet - je to posila, vnesení dalšího rozměru do manžeství

dvě prázdné slova vztah dvou lidí určitě není o podepsání hloupé smlouvy, která více omezuje než dává výhod

hodně

Je pro mě velmi důležitá

Jedinečný vztah mezi ženou a mužem, který by měl být založen na důvěře, toleranci a harmonii

jedna žena po zbytek života, to není problém, ovšem předtím si jich narazím dost abych věděl co se mi líbí

jen manželství - pokud možno až nás smrt nerozdělí

katolický termín :-)

krásné klišé

Láska a oddanost

manželé se budou podporovat až do smrti jednoho z nich

manželský svazek na zbytek života

Manželství bylo uzavřeno před Bohem a je třeba ho mezi sebe stále zvát.

manželství dle Písma

Manželství uzavřené mezi dvěma pokřtěnými.

manželství uzavřené v kostele

Monogamie, svazek na celý život, dodržení slibu přioddání

něco, co by měla zajišťovat morálka každého

Nemožnost rozvodu. Zásadně nesouhlasím.

Neporušitelnost svazku manželského z pohledu církve

nevím

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic, co by mělo něco společného s církví. Znamená to pro mě především úctu k tomu druhému a vzájemnou důvěru.

partnerství

Pojem související s křesťanstvím a odvozenými církvemi.

Pouhý pojem, nic víc. Záleží na člověku jak manželství a druhého člověka přijíma, ať je věřící či ne.

pravda

Rozhodně ho nespojuji s vírou jako takovou, ale myslím že manželství je velmi důležité

slib, že se svou drahou prožiji celý zbytek života.

Společenský přežitek, když mezi lidmi existuje citový vztah, nepotřebují jej institucionalizovat

svatba v kostele, nerozlučnost svazku

Svátost manželství, je pojem, který se úzce pojí s náboženstvím a vztahem k víře. Jako ateista pro mě pojem svátost manželství nic neznamená, a na manželství pohlížím stejně jako zákon o rodině.

sviatost ktoru su udeluju dvaja snubenci pred Bohom prostrednictvom knaza je to manzelstvo ktore je posvatene samotnym bohom

Trapné vnucování celoživotní monogamie živočichům sériově monogamního druhu. Snaha dostat pod kontrolu sex (který byl v naprosté většině civilizací "cestou k bohům") a získat monopol na spojení s božstvy.

úcta a věrnost

V dnešní době už přežitek, pokud jde o věc jako takovou. Pro partnerský život podle mě není manželství důležité. Pokud ale pro někoho jiného smysl má (v zásadě u dlouhotrvajících svazků může mít přínos i ekonomický), nevidím v tom problém. Je to jen o pohledu na věc.

v dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí, jen my dva

V poslední době hluboké zamyšlení nad významem.

věrnost

věrnost

věrnost, pevnost vztahu, důvěra, upřímnost, spolehlivost

věrnost, upřímnost,

vůbec nic

Znamená to v dobrém i zlém dokud nás smrt nerozdělí

že manželství není na chvíli, ale na celý život

6. Pokud jste již absolvoval(a) obřad vstupu do manželství či se na tento akt chystáte, kde byl (bude) obřad?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kostel2142,86 %32,31 %  
jiné místo1632,65 %24,62 %  
obřadní síň 1224,49 %18,46 %  

Graf

7. Má, dle Vás, církevní obřad větší váhu, než úřední varianta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3553,85 %53,85 %  
ano3046,15 %46,15 %  

Graf

8. Pokud jste věřící, vadilo by Vám, kdyby byl partner jiného náboženského vyznání, než jste Vy (či zcela bez vyznání)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3147,69 %47,69 %  
nevím2335,38 %35,38 %  
ano1116,92 %16,92 %  

Graf

9. Jak byste v tomto případě řešil(a) výchovu vašich dětí (ve smyslu víry)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aj napriek tomu,že sme zmiešané manželstvo,manžel sa priklonil k mojej viere,,,sám navrhol svadbu v našom kostole a deti určite budú pokrstené a vychované tiež podľa jeho želania,čiže v mojej viere

dala bych jim možnost se podívat do kolektivu věřících rodin, asi bych i trvala na křtu, pokud by dítě nechtělo do kostela cchodit, tak bych jej nenutila, ale určitě bych se snažila mu vštípit křesťanské zásady

děti do dospělosti budeme vychovávat ve víře. Až budou dospělé, ať se sami rozhodnou zda budou aktivní katolíci, nebo ne.

Děti nejsou hloupé. Budou se držet toho, co vidí jako vzor, a měly by se rozhodnout samostatně a bez nátlaku, až budou vědět, jaké jsou různé varianty.

dohodou

Dohodou mezi partnery

dohodou. dítě by si vzalo z každého náboženství to hlavní a v dospělosti se pak rozhodlo kam se bude jeho duchovní život ubírat dál.

jak by chtěly ony, až by byly ve věku, kdy by věděly, o co se jedná

Jem katolík, tak bych se zavázala vychovávat děti v katolické víře.

jiné náboženství než rodiče

Jsem křesťan a bible v podstatě zakazuje (asi ví proč:), abychom si hledali nevěřící partnery...jiná situace je, když jsme manželé a později uvěříme a přijmeme Ježíše Krista do svého života...pak můžeme zůstat, ale nastanou asi nepříjemné chvíle...a jedna z nich je řešit tento problém...nevím, jak bych to řešil, vím však, že bych se je snažil vést ke Kristu

Kdybych měla věřícího přítele tolerovala bych jeho zvyky a nevadilo by mě to ani u dětí, ale ty bych do toho v žádném případě nedovolila nutit!

kompromisem

kompromisem

Museli bychom se na ni dohodnout a asi by to bylo v rámci jakéhosi rodinného ekumenismu.

N/A (nedostal bych se do této situace)

nechal bych jim volnost v rozhodnutí

nějak předpokládám, že dva lidi odlišné víry by spolu být nemohli :D

Nejsem věřící a nepovedu k víře ani své děti.

Nevím

Nevychovával bych dítě směrem k víře, víra je záležitostí zralé osobnosti, která se dokáže sama rozhodnout kam bude názorově a ideově směřovat, je to intimní věc.

nijak, víra je osobní rozhodnutí jedince, nikdo nemá právo svou víru vnucovat druhým

obracela bych je na víru sama

Pán bůh je jen jeden:-)

Písmo

pokud bych se za takového nevdala, nevím, proč to řešit

Snažila bych se, aby znaly hodnoty a základy z obou stran...

Takovou partnerku bych si nikdy nevzal - právě kvůli názorovým konfliktům v dalším životě který může dospět k rozpadu manželství. Je to hodně podceňovaná oblast...

V případě rozdílných církví (ale křesťanských) by to šlo nějakou dohodou. O variantě nevěřící nebo nekřesťan neuvažuji. Pokud by k tomu snad došlo, prosazovala bych křesťanské pojetí.

vedl je k víře

vzala bych si ho pouze v případě, že by mé víře nebránil a nechal mě děti k víře vést

x x

zalezi ci by bol neveriaci alebo inej viery ak neveriaci tak potom by to znamenalo, ze akceptuje moje vierovyznanie, cize deti by sa potom mohli vychovavat v mojej viere ak inej viery asi by islo o dohodu

10. Prosím, vyjádřete svůj postoj k následujícím řádkům: Kristus prohlašuje: "Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj" (Mt 19, 6). Pavel píše: "Žena od svého muže ať neodchází. Odejde-li však přece, musí zůstat neprovdána anebo se zase smířit se svým mužem. Právě tak muž se nesmí se svou ženou rozvést" (l Kor 7,10 n.). Katolická církev proto pokládá dokonané manželství křesťanských manželů zásadně za nerozlučítelné.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

...

1. Bůh nic nespojil. Co člověk vytvořil, to může i zrušit. 2. Dlaší lidský výmysl, který nemá žádné rozumné opodstatnění. 3. Nemám co dodat.

a práve to je tá chyba,,, nikdy by som sa nechcela rozviesť,ale čo také týrané ženy? majú žiť peklo na zemi? nemajú nárok na trochu šťastia,ak ich môže mať rád iný partner? vadí mi na katolíckej cirkvi,že rozhodujú o tom,čo sami odmietajú a to je manželstvo a rodina,,,ako môžu kázať o výchove detí,ktoré sa odmietli splodiť? naozaj si myslia,že práve toto kázal Ježiš Kristus?

Ano, je to tak a souhlasím s tím.

bláboly

Bláznovství. Například když manžel bude manželku bít a rozvedou se, tak přece ta chudinka nebude do konce života svobodná. Nebo naopak, když bude například žena muže podvádět, tak nevidím jediný důvod k tomu, aby po rozvodu zůstával svobodný. Přijde mi to jako hloupost.

blbost

co bůh spojil... no pokud to opravdu spojil, tak ve chvíli, kdy dva lidi pocítili potřebu si padnout do náruče...určitě ne během nějakého obřadu :D lidi by spolu určitě neměli zůstávat z povinnosti nebo setrvačnosti

Dost naivní, lidé se rozvádějí a rozvádět budou. Nikdo nechce setrvávat v nefungujícím manželství.

I přes sňatek v kostele nejsme proti rozvodům.

já taky

je to blbost, když si lidé přestanou rozumět tak at se opustí

Je to naprostý nesmysl. Pokud mi manžel přestane vyhovovat, tak ho opustím, a samozřejmě se nebudu omezovat v tom, abych si našla jiného, více vyhovujícího. Člověka, který si myslí že "protože Bůh spojil" tak se nemůže dát rozvést považuji za ubožáka. Proboha lidi, proberte se!!!!! Manžel či manželka se změnil a už ho nemilujete? Rozvod a nový vztah!!! Nenechte si Bohem kazit život!

je to nepřípustné zotročování lidí

Je to otázka víry

Je to postoj jedné z mnoha církví existujících na tomto světě.

je to pouze teorie

je to směšný

Jsme jen lidé, i katolická církev souhlasí s rozvody

Katolická církev je svinstvo

Katolická církev je systém, ne víra, pokud člověk skutečně věří (ať už v cokoli), dokáže si sám vysvětlit písmo svaté. Nemusí se jím řídit doslova tak, jak mu např katolická církev diktuje. (s prominutím)

Katolická církev trvá na tom co platilo před stovkami let a nedokáže flexibilně reagovat na to, že svět se mění, v posledních letech čím dál rychleji. má předpojatý pohled na svět, daný možná i tím, že v jejím čele stojí osoby, pro něž je z důvodu věku již složité reagovat na změny, které hledají svou vlastní životní jistotu v neměnném Písmu, chytají se jí jako větve a odmítají se jí pustit. A bohužel berou sebou své stádo, které věří v ideály, ale bohužel i v církev jako samozvaného a rádoby neomylného představitele Boha na zemi.

Krásná teorie a krásná snaha katolické církve, jak to přece jen "obejít" - raději se šťourá a hledá nějaká i maličkost, aby se prohlásilo manželství za neplatné od začátku, než uznat rozvod. Je to jistě složitější, ale takto bych to stručně vyjádřila (z pohledu praktikující katoličky).

Manželství by se nemělo rozvádět. Jsou ale případy, kdy je nutné, aby se manželé rozdělili - např. manžel agresivní alkoholik, zneužívání, týrání...

manželství je vážná věc. člověk dá celý svůj život jedné osobě a v případě, že z nějakého důvodu nefunguje, může odejít, ale je k němu pořád vázán. A každý kdo bere manželství vážně, by to tak měl také cítit.

možná hezké, ale jinak blbost - neřeší např. domácí násilí

Můj postoj? Diskriminace ženy a neuznávání jejích práv. Jako ateistka se můžu těžko vyjadřovat k obsahu. Jsem názoru, že člověk má život ve svých rukou a bůh je bytost, jíž si lidé vymysleli.

myslím si, že je to nesmysl, nemá cenu za každou cenu něco udržovat, když to nefunguje

Něco na tomto tvrzení bude, ale zas tak úpně s tím nesouhlasím, myslím, že když se lidé přestanou milovat, neměli by v manýelství dál přetrvávat a trápit se

Nejen katolická. Každá církev založená na Božím slově (Bibli) je celoživotní, monogamní....

Nejenom katolická, ale i mnohé další protestantské, v podstatě souhlasím...do manželství jsem šel s tím, že není cesta zpět...je to nezrušitelný závazek před Pánem...

nepodstatné

Nesouhlasím, manželství by mělo být rozlučitelné, je zbytečné, aby spolu zůstávali lidé, kterým to dlouhodobě neklape.

nic

platí Písmo

podle mého názoru tyto slova vyjadřují, že je nutná spousta ohledu, tolerance a pomoci mezi manželi. Vztah by neměl být postaven tak, že pokud přijde nějaký problém je řešením automaticky rozchod, ale řešením je řešit tento problém.

Pokud se vyskytne nějaký závažný problém (například nevěra jednoho z manželů) a jeden druhému už nemůže důvěřovat, pak by bylo lepší, kdyby každý šel svou cestou.

Pro mě, jako nevěřící osobu, to nic neznamená.

Především jde o to, že manželství nespojil Bůh, ale kněz nebo osoba k tomuto pověřená, takže osoby k tomu pověřené mohou za určitých okolností tento svazek zrušit

přežité zásady

Přijde mi to zcestné...

s

S tímto zásadně nesouhlasím, protože ne každé soužití je funkční a nechctěla bych být spojena do konce života s někým, kdo mě například týrá, ponižuje nebo si jednoduše nerozumíme. Je to trápení pro oba partnery. Připraví se tak o možnost mít kvalitní vztah s někým jiným...

Sňatek je velmi důležitý a nezvratný krok v našem životě, proto by k němu mělo dojít po velké přípravě a značném uvážení.

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Souhlasím s tím.

Stejný postoj jako u otázky č. 5 z pohledu ateisty.

suhlasim

To katolíkům zrovna moc nezávidím. Máme přece spoustu případů, kdy je rozvod řešením (např. domácí násilí)..

toto je naprosto nejhorší a nejstrašnější věc!!! má matka žije 15 let v rozbitém manželství, které funguje jen na papíře- nežijí spolu, rozvést se z "morálních" důvodů nehodlá, i přesto že je je neustále vydírána (právě slibem AŽ DO SMRTI!) ponižována a okrádána. Na manželství musí být oba, nikoliv jen jeden. A druhý člověk aby tohoto zneužíval. Jako dítě jsem víru hluboce uznávala a brala církev za přínosnou, která dělá lidi lepšími, teď akorát vidím, jak hloupé zákony plodí slzy a bezmoc. Čili můj postoj k těmto řádkům je: Je mi líto, že takovou blbost mohl vůbec někdo zapsat!!! nebo blbě přeložit. Bůh by určitě nechtěl aby lidé trpěli, aby děti v rozbitých rodinách trpěly!

V ,,dokonalém" manželství se není potřeba rozvádět nebo odloučit, ale pokud manželství nefunguje a není jiné řešení, je rozvod nejlepším řešením.

v některých případech může být rozvod nevyhnutelný

V praktickém životě v této době, kdy se těměř každé druhé manželství rozvádí, nepoužitelné

V tom případě klade katolická církev na člověka větší nároky než Bůh. :-) Přímo v uvedeném oddíle (viz Mt 19,9) Ježíš uvádí případ, kdy je rozvod přípustný (nevěra jednoho z partnerů).

vcelku souhlasím

Výrok krásný, ale do doby, kdy je 50% sňatků rozvedených nepoužitelný...

x

Zásadně nesouhlásím. Kromě toho si myslím, že tato slova Pavla jsou v rozporu s ježíšovými názory a vycházejí ze židovského modelu podřízenosti ženy.

zastarale nazory, nesvobodne rozhodovani pro lidi..proste nesmysl

Zcela souhlasím

11. Podle evropského statistického úřadu Eurostat má Česko nejvyšší rozvodovost v EU (rozvádí se 48 % manželství). Myslíte si, že může být jedním z nejčastějších příčinou rozvodů v České republice manželská nevěra?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4061,54 %61,54 %  
ne2538,46 %38,46 %  

Graf

12. Stojí si, dle Vašeho názoru, křesťanské rodiny v počtu rozvodů lépe než nekřesťanská manželství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4366,15 %66,15 %  
ne2233,85 %33,85 %  

Graf

13. Můj současný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný(á)2233,85 %33,85 %  
ženatý - vdaná2233,85 %33,85 %  
žiji v partnerském vztahu2132,31 %32,31 %  

Graf

14. Můj věk je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-252843,08 %43,08 %  
26-301116,92 %16,92 %  
15-20812,31 %12,31 %  
31-35812,31 %12,31 %  
36-4069,23 %9,23 %  
46 a více23,08 %3,08 %  
41-4523,08 %3,08 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4670,77 %70,77 %  
Muž1929,23 %29,23 %  

Graf

16. Pokud Vás téma zaujalo a máte chuť se rozepsat, uvítám Vaši poznámku, podnět, myšlenku, zkušenost. Zde je prostor:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Čekala jsem dotazník o manželství z pohledu církví - podle názvu. Ale zatím byl dotazník zaměřen pouze a jenom na katolicismus.

K ot. 12: Svátostné manželství má větší šanci na "přežití", neboť jeho garantem je Bůh, který při sňatku do tohoto vztahu vstupuje. Křesťané mají také větší smysl pro osobní oběť a snášení utrpení ve spojejí s Kristem.

Myslím, že vše podstatné už bylo řečeno. Snad jen (inspirován jiným dotazníkem) že celoživotní monogamní svazek je zároveň ochranou před pohromami typu AIDS. Neboli opačně řečeno - AIDS aj jsou důsledkem a tedy jakýmsi trestem za porušení "svátosti manželství"

Podle mě, problém v rozvodovosti je hlavně v tom, že lidé tuto věc neberou tak vážně jak by měli a před svatbou dostatečně nepoznají svého partnera. Neustále ve svém podvědomí mají uloženy zadní vrátka "kdyby to náhodou nevyšlo".

U otázky 12 mě zaujalo to slovo "lépe". Pokud je v nějaké skupině méně rozvodů, neznamená to, že si stojí "lépe" - naopak je rozvod mnohdy pozitivní záležitostí, a když vidím všechny ty nešťastné lidi, kterým by nejvíce prospěl rozvod, změna životního stylu a nový partner...

Velice mne toto téma zaujalo. Nejvíce to, že se tím někdo zabývá. Myslím si že svátost manželství , jak je popsána v Bibli, by měla odstranit promiskuitu, nevěru a utužit rodinu. Na druhou stranu v rodinách kde je násilí a nenávist a pouze jeden ničí druhého může setrvání ve svazku (který je BOHUŽEL také svazkem PRÁVNÍM se všemu co k tomu patří) naprosto zničit život celé rodině. Jsem ze tří dětí, ani jeden z mých sourozenců ani nejspíš do manželství nevstoupíme, protože nikdo nemáme v úmyslu zažít takové hrůzy, které jsme byly jako malé nuceny vídat a skončit jako maminka - nikdy. Podotýkám že to stále trvá a asi bude - dokud manželství smrt nerozdělí. Pro děti z takovéhoto svazku se pobyt doma stane utrpením. Rozvod u nefungujících manželství může být spása pro všechny... církev by měla vzít v potaz moderní dobu, nežijeme ve starověku.

Víra jako taková mi nevadí, ať si každý věří co chce, ale neuvěřitelně mě iritují různé příkazy a zákazy ve jménu víry (ať už jakékoliv), vraždění pro víru, celibát pro Boha, sebevraždy kvůli víře a podobné voloviny. Víra by neměla někoho omezovat a věřící by neměl omezovat své okolí. (nemyslím tím teď, že by měli všichni vraždit, urážet své matky a otce, krást hovado sousedovo, či jak to je a smilnit na každém rohu, to ne)

Víra v boha a pojmy jako katolická církev nemusí být slučitelné...

Zajímavý dotazník. Manželstvi je přežitek a má spíše negativní dopad na vztah a výchovu, protože v něm lidé chtějí zůstat za každou cenu, i když už pominul prvotní důvod pro svazek. Zkrátka je to k ničemu a soužití bez svazku je rozumější ;-)

zarazilo ma,keď manželova mama ma odmietla uznať za nevestu,lebo som evanielička,,,tvrdila,že ak sa nezosobášime v ich kostole,tak jej syn bude so mnou žiť len "na kope",,, povedala to do očí mojim rodičom,,,väčšiu urážku na seba som ešte asi nepočula,,, a ďalej ma zaráža,ako môže cirkev zatracovať umelé oplednenie,,, s manželom sa snažíme splodiť dieťatko dlhých 18 rokov,,, myslím si,že ak by Boh nechcel,aby to lekári riešili a pomáhali neplodným párom,nedal by im Boh rozum,aby na také niečo vôbec prišli,,,prečo nezakazujú liečiť napr. rakovinu? ani za to človek predsa nemôže,keď ju dostane! predsa Boh povedal Milujte sa a množte sa,ale nikde za tým nebol zákaz o liečbe neplodnosti,,, ani Ježiš si nevyberal,koho vylieči a koho nie,,,pomáhal všetkým bez rozdielu,,, alebo ma zaráža,ako môže katolícky kňaz rozhodovať o mojom prehrešku voči Bohu a určovať jeho mieru a následne si ľudia myslia,že ak sa pomodlia 20-30 zdravasov,bude im odpustené? ako môže kázať taký farár o deťoch a následne vyhodiť matku s malým dieťaťom z kostola,že to dieťa ruší,,, je toho veľa a naozaj som šťastná,že sa v minulosti našiel človek,ktorý sa postavil za nás za ľudí a podporil vznik novej cirkvi,kde sa nepredávajú odpustky,kde farári vedia,čo je rodina a šťastie mať deti a kde sa ženy rovnajú mužom,lebo aj ony môžu byť farárkami,,, všetci sme tu len krátky čas,tak prečo neveriť skutočne v Boha? prečo by sme mali veriť len v nejaké príkazy a zákazy cirkvi?

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Má víra ve Vaší rodině nějakou tradici?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Pokud ano, chcete v tradici pokračovat?

7. Má, dle Vás, církevní obřad větší váhu, než úřední varianta?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kostel na otázku 6. Pokud jste již absolvoval(a) obřad vstupu do manželství či se na tento akt chystáte, kde byl (bude) obřad?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Pokud ano, chcete v tradici pokračovat?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Pokud jste věřící, vadilo by Vám, kdyby byl partner jiného náboženského vyznání, než jste Vy (či zcela bez vyznání)?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obřadní síň na otázku 6. Pokud jste již absolvoval(a) obřad vstupu do manželství či se na tento akt chystáte, kde byl (bude) obřad?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem naprostý ateista na otázku 1. Můj vztah k víře:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Můj vztah k víře:

2. Mám potomka (myšleno výchovný vliv na něj):

3. Má víra ve Vaší rodině nějakou tradici?

4. Pokud ano, chcete v tradici pokračovat?

6. Pokud jste již absolvoval(a) obřad vstupu do manželství či se na tento akt chystáte, kde byl (bude) obřad?

7. Má, dle Vás, církevní obřad větší váhu, než úřední varianta?

8. Pokud jste věřící, vadilo by Vám, kdyby byl partner jiného náboženského vyznání, než jste Vy (či zcela bez vyznání)?

11. Podle evropského statistického úřadu Eurostat má Česko nejvyšší rozvodovost v EU (rozvádí se 48 % manželství). Myslíte si, že může být jedním z nejčastějších příčinou rozvodů v České republice manželská nevěra?

12. Stojí si, dle Vašeho názoru, křesťanské rodiny v počtu rozvodů lépe než nekřesťanská manželství?

13. Můj současný stav:

14. Můj věk je

15. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Můj vztah k víře:

2. Mám potomka (myšleno výchovný vliv na něj):

3. Má víra ve Vaší rodině nějakou tradici?

4. Pokud ano, chcete v tradici pokračovat?

6. Pokud jste již absolvoval(a) obřad vstupu do manželství či se na tento akt chystáte, kde byl (bude) obřad?

7. Má, dle Vás, církevní obřad větší váhu, než úřední varianta?

8. Pokud jste věřící, vadilo by Vám, kdyby byl partner jiného náboženského vyznání, než jste Vy (či zcela bez vyznání)?

11. Podle evropského statistického úřadu Eurostat má Česko nejvyšší rozvodovost v EU (rozvádí se 48 % manželství). Myslíte si, že může být jedním z nejčastějších příčinou rozvodů v České republice manželská nevěra?

12. Stojí si, dle Vašeho názoru, křesťanské rodiny v počtu rozvodů lépe než nekřesťanská manželství?

13. Můj současný stav:

14. Můj věk je

15. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zachová, J.Hodnota manželství z pohledu církví (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hodnota-manzelstvi-z-pohledu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.