Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnotová orientácia a kvalita života seniorov

Hodnotová orientácia a kvalita života seniorov

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Sikoraiová
Šetření:17. 01. 2011 - 22. 01. 2011
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážené dámy a vážení páni,
Tento dotazník bude slúžiť ako podkladový materiál pre našu diplomovú prácu.
Je anonymný a dobrovoľný, preto Vás prosíme odpovedajte pravdivo a na každú otázku.
Poučenie: v každej otázke označte písmenom X vždy jednu z ponúkaných možností v otázke číslo 10 máte možnosť označiť tri z ponúkaných možností.

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6051,72 %51,72 %  
muž5648,28 %48,28 %  

Graf

2. Vek

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6876,03 %6,03 %  
4454,31 %4,31 %  
2454,31 %4,31 %  
7154,31 %4,31 %  
4543,45 %3,45 %  
6143,45 %3,45 %  
6443,45 %3,45 %  
2543,45 %3,45 %  
6643,45 %3,45 %  
6543,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi 22
35
38
43
67
75
83
58
63
74
78
76
31
46
30
21
72
42
73
79
60
81
69
37
26
23
48
49
20
39
77
19
88
62
87
7060,34 %60,34 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:55.35
Minimum:22
Maximum:81
Variační rozpětí:59
Rozptyl:322.57
Směrodatná odchylka:17.96
Medián:62.5
Modus:68

Graf

3. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vydatá4034,48 %34,48 %  
slobodný/á2319,83 %19,83 %  
vdovec/vdova2319,83 %19,83 %  
rozvedený/á2118,1 %18,1 %  
druh/družka97,76 %7,76 %  

Graf

4. Zdravotný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravý/a5043,1 %43,1 %  
malé zdravotné problémy4538,79 %38,79 %  
väčšie zdravotné problémy1412,07 %12,07 %  
vážne ochorenie76,03 %6,03 %  

Graf

5. Vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredoškolské5143,97 %43,97 %  
vysokoškolské3227,59 %27,59 %  
učňovské2218,97 %18,97 %  
základné119,48 %9,48 %  

Graf

6. Miesto bydliska

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v meste8775 %75 %  
na vidieku2925 %25 %  

Graf

7. Spôsob bývania

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastný byt, dom5244,83 %44,83 %  
v domácom prostredí u rodiny4135,34 %35,34 %  
v zariadení pre seniorov2319,83 %19,83 %  

Graf

8. Ako by sa dal charakterizovať Váš súčasný život ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
toto sú najlepšie roky môjho života3731,9 %31,9 %  
môj život má čoraz väčší zmysel3126,72 %26,72 %  
môj život by mohol byť šťastnejší2521,55 %21,55 %  
môj život má čoraz menší zmysel1210,34 %10,34 %  
pre mňa už nemá zmysel robiť si plány do budúcnosti119,48 %9,48 %  

Graf

9. Čo pre Vás znamená voľný čas ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čas, kedy sa venujem koníčkom a záľubám4034,48 %34,48 %  
čas, kedy odpočívam3328,45 %28,45 %  
poznávanie nových vecí, vzdelávanie sa ( knihy, internet, kurzy, škola, krúžky)1916,38 %16,38 %  
venovanie sa domácim prácam1311,21 %11,21 %  
čas, kedy neviem čo by som mal robiť119,48 %9,48 %  

Graf

10. Akým aktivitám sa vo svojom voľnom čase venujete ?(maximálne 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čítanie kníh, časopisov 7161,21 %61,21 %  
sledovanie televízie 7060,34 %60,34 %  
športové aktivity 3126,72 %26,72 %  
záhradkárske práce3025,86 %25,86 %  
koncerty, divadlo2118,1 %18,1 %  
cestovanie 1916,38 %16,38 %  
bohoslužby1815,52 %15,52 %  
vzdelávanie, kurzy 1714,66 %14,66 %  
tvorivá činnosť ( maľovanie, hrnčiarstvo, rezbárstvo...) 1613,79 %13,79 %  
turistika1512,93 %12,93 %  
ručné práce 1512,93 %12,93 %  
oddychujem21,72 %1,72 %  
rodina10,86 %0,86 %  
počítače - čo je súčasne aj druhá práca10,86 %0,86 %  
PC10,86 %0,86 %  
miestny bar10,86 %0,86 %  
riešenie vzťahov10,86 %0,86 %  
KAMARATI,RODINA....10,86 %0,86 %  
jazdím na koni10,86 %0,86 %  
deti a rodina10,86 %0,86 %  
pletenie z papiera10,86 %0,86 %  
tancovanie10,86 %0,86 %  
gitara10,86 %0,86 %  
internet10,86 %0,86 %  
prechádzky10,86 %0,86 %  
oddych10,86 %0,86 %  
chodim na pivo10,86 %0,86 %  
chovám papagáje10,86 %0,86 %  
charita10,86 %0,86 %  
chov psov10,86 %0,86 %  
pečenie zákuskov10,86 %0,86 %  
hrám karty10,86 %0,86 %  

Graf

11. Aká je Vaša predstava najkrajšieho prežitia staroby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
venovanie sa koníčkom, záľubám, záujmom3731,9 %31,9 %  
byť sebestačný fyzicky pri bežných úkonoch 3631,03 %31,03 %  
byť osožný pre rodinu a príbuzných a pomáhať im2925 %25 %  
starostlivosť rodiny o mňa1412,07 %12,07 %  

Graf

12. Ktorá z daných možností je dôležitá pre Váš pocit plnohodnotného života ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravie3328,45 %28,45 %  
dobré rodinné vzťahy2622,41 %22,41 %  
finančná istota1815,52 %15,52 %  
sebestačnosť1714,66 %14,66 %  
kontakt s ľuďmi119,48 %9,48 %  
udržovanie kontaktov s priateľmi a rovesníkm65,17 %5,17 %  
venovanie sa záľubám a koníčkom54,31 %4,31 %  

Graf

13. Je dôležitá príprava na dôchodkový vek a zmeny s tým spojené ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno včas pred nástupom do dôchodku ( zhruba od 40-tich rokov)6051,72 %51,72 %  
tesne pred nástupom do dôchodku3731,9 %31,9 %  
po nástupe do dôchodku119,48 %9,48 %  
nie je potrebná86,9 %6,9 %  

Graf

14. V akej oblasti je podľa Vás dôležitá príprava na dôchodok ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v oblasti financií ( sociálne príspevky, stravovanie, ošetrovné)7362,93 %62,93 %  
v oblasti zmien v organizme ( telesné, psychické)2319,83 %19,83 %  
v oblasti sociálnych možností ( vzdelávanie, kluby dôchodcov, záujmové aktivity)1613,79 %13,79 %  
vo všetkých32,59 %2,59 %  
vo všetkých oblastiach10,86 %0,86 %  

Graf

15. Od koho by ste prijali poradenstvo pri príprave na dôchodok

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám si hľadám informácie cez médiá ( knihy, internet, televízia, časopisy)2824,14 %24,14 %  
od priateľov2622,41 %22,41 %  
od sociálneho pracovníka2017,24 %17,24 %  
od príbuzných1512,93 %12,93 %  
od ľudí v dôchodku 1412,07 %12,07 %  
od lekára1311,21 %11,21 %  

Graf

16. Sú vo Vašom okolí možnosti vzdelávania seniorov a rôzne formy aktivít pre seniorov ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem6051,72 %51,72 %  
áno4236,21 %36,21 %  
nie1412,07 %12,07 %  

Graf

17. . Považujete ďalšie vzdelávanie sa v dôchodkovom veku za hodnotný spôsob využitia voľného času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno5648,28 %48,28 %  
nie, považujem to za zbytočné3429,31 %29,31 %  
neviem 2622,41 %22,41 %  

Graf

18. Čo vo Vašom prípade najviac negatívne ovplyvní rozhodnutie vzdelávať sa v seniorskom veku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotný stav6455,17 %55,17 %  
finančné prostriedky2723,28 %23,28 %  
nedostatočné možnosti vzdelávania a aktivít v okolí bydliska1613,79 %13,79 %  
nemám záujem sa vzdelávať54,31 %4,31 %  
nedostatok voľného času43,45 %3,45 %  

Graf

19. Čo vo Vašom prípade najviac pozitívne ovplyvní rozhodnutie vzdelávať sa v seniorskom veku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnosť byť užitočný vo vyššom veku4236,21 %36,21 %  
potreba získavať nové vedomosti3631,03 %31,03 %  
získanie nových priateľstiev a kontaktov2118,1 %18,1 %  
podpora rodiny97,76 %7,76 %  
ovplyvnenie priateľmi86,9 %6,9 %  

Graf

20. . Prijali by ste v dôchodkovom veku pomoc sociálneho pracovníka a v akej forme ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí 3832,76 %32,76 %  
pomoc pri bežných každodenných záležitostiach ( stravovanie, osobná hygiena, ošetrovanie) 3126,72 %26,72 %  
sprostredkovanie informácií o možnostiach prospešného využitia voľného času vo svojom okolí 1512,93 %12,93 %  
iba pomoc pri umiestnení do zariadenia pre seniorov 108,62 %8,62 %  
pomoc sociálneho pracovníka považujem za zbytočnú a nepotrebnú 97,76 %7,76 %  
pomoc pri odchode zo zamestnania a nástupe do dôchodku 86,9 %6,9 %  
sprostredkovanie informácií o možnostiach prospešného využitia voľného času vo svojom okolí 32,59 %2,59 %  
pomoc pri bežných každodenných záležitostiach ( stravovanie, osobná hygiena, ošetrovanie) 21,72 %1,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Spôsob bývania

 • odpověď vlastný byt, dom:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 35 - 48 > na otázku 2. Vek

10. Akým aktivitám sa vo svojom voľnom čase venujete ?(maximálne 3)

 • odpověď čítanie kníh, časopisov :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi väčšie zdravotné problémy na otázku 4. Zdravotný stav
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zariadení pre seniorov na otázku 7. Spôsob bývania
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pre mňa už nemá zmysel robiť si plány do budúcnosti na otázku 8. Ako by sa dal charakterizovať Váš súčasný život ?
 • odpověď sledovanie televízie :
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi väčšie zdravotné problémy na otázku 4. Zdravotný stav
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zariadení pre seniorov na otázku 7. Spôsob bývania
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pre mňa už nemá zmysel robiť si plány do budúcnosti na otázku 8. Ako by sa dal charakterizovať Váš súčasný život ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čas, kedy neviem čo by som mal robiť na otázku 9. Čo pre Vás znamená voľný čas ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi od lekára na otázku 15. Od koho by ste prijali poradenstvo pri príprave na dôchodok
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi starostlivosť rodiny o mňa na otázku 11. Aká je Vaša predstava najkrajšieho prežitia staroby?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi môj život má čoraz menší zmysel na otázku 8. Ako by sa dal charakterizovať Váš súčasný život ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vdovec/vdova na otázku 3. Rodinný stav
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 73 - 88 > na otázku 2. Vek
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi učňovské na otázku 5. Vzdelanie

16. Sú vo Vašom okolí možnosti vzdelávania seniorov a rôzne formy aktivít pre seniorov ?

 • odpověď neviem:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základné na otázku 5. Vzdelanie

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlavie

2. Vek

3. Rodinný stav

4. Zdravotný stav

5. Vzdelanie

6. Miesto bydliska

7. Spôsob bývania

8. Ako by sa dal charakterizovať Váš súčasný život ?

9. Čo pre Vás znamená voľný čas ?

10. Akým aktivitám sa vo svojom voľnom čase venujete ?(maximálne 3)

11. Aká je Vaša predstava najkrajšieho prežitia staroby?

12. Ktorá z daných možností je dôležitá pre Váš pocit plnohodnotného života ?

13. Je dôležitá príprava na dôchodkový vek a zmeny s tým spojené ?

14. V akej oblasti je podľa Vás dôležitá príprava na dôchodok ?

15. Od koho by ste prijali poradenstvo pri príprave na dôchodok

16. Sú vo Vašom okolí možnosti vzdelávania seniorov a rôzne formy aktivít pre seniorov ?

17. . Považujete ďalšie vzdelávanie sa v dôchodkovom veku za hodnotný spôsob využitia voľného času?

18. Čo vo Vašom prípade najviac negatívne ovplyvní rozhodnutie vzdelávať sa v seniorskom veku ?

19. Čo vo Vašom prípade najviac pozitívne ovplyvní rozhodnutie vzdelávať sa v seniorskom veku?

20. . Prijali by ste v dôchodkovom veku pomoc sociálneho pracovníka a v akej forme ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlavie

2. Vek

3. Rodinný stav

4. Zdravotný stav

5. Vzdelanie

6. Miesto bydliska

7. Spôsob bývania

8. Ako by sa dal charakterizovať Váš súčasný život ?

9. Čo pre Vás znamená voľný čas ?

10. Akým aktivitám sa vo svojom voľnom čase venujete ?(maximálne 3)

11. Aká je Vaša predstava najkrajšieho prežitia staroby?

12. Ktorá z daných možností je dôležitá pre Váš pocit plnohodnotného života ?

13. Je dôležitá príprava na dôchodkový vek a zmeny s tým spojené ?

14. V akej oblasti je podľa Vás dôležitá príprava na dôchodok ?

15. Od koho by ste prijali poradenstvo pri príprave na dôchodok

16. Sú vo Vašom okolí možnosti vzdelávania seniorov a rôzne formy aktivít pre seniorov ?

17. . Považujete ďalšie vzdelávanie sa v dôchodkovom veku za hodnotný spôsob využitia voľného času?

18. Čo vo Vašom prípade najviac negatívne ovplyvní rozhodnutie vzdelávať sa v seniorskom veku ?

19. Čo vo Vašom prípade najviac pozitívne ovplyvní rozhodnutie vzdelávať sa v seniorskom veku?

20. . Prijali by ste v dôchodkovom veku pomoc sociálneho pracovníka a v akej forme ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sikoraiová, J.Hodnotová orientácia a kvalita života seniorov (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hodnotova-orientacia.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.