Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > homeopatická léčba

homeopatická léčba

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Tvrdíková
Šetření:09. 12. 2015 - 17. 12. 2015
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je součástí seminární práce na gymnaziální úrovni. Dotazník je určen pro všechny věkové kategoie. 

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7978,22 %77,45 %  
Muž2221,78 %21,57 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-305150,5 %50 %  
0-183029,7 %29,41 %  
31-551918,81 %18,63 %  
56-10010,99 %0,98 %  

Graf

3. Užívám pravidelně léky:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5150,5 %50 %  
Ano3433,66 %33,33 %  
Občasně1615,84 %15,69 %  

Graf

4. Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Syntetika3756,06 %36,27 %  
Nevím1928,79 %18,63 %  
Homeopatika1015,15 %9,8 %  

Graf

5. Preferuji:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přírodní látky6364,95 %61,76 %  
Chemické látky3435,05 %33,33 %  

Graf

6. Setkal/a jste se už někdy s homeopatickou léčbou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jednou, či dvakrát4242 %41,18 %  
Ano, ale nevyužil/a jsem ji2222 %21,57 %  
Ne, nesetkal/a2222 %21,57 %  
Ano, pravidelně ji praktikuji1414 %13,73 %  

Graf

7. Pokud jste užíval/a homeopatika, byl účinek:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlepšení stavu jsem nezpozoroval/a3454,84 %33,33 %  
Pozitivní, vyléčil mě2743,55 %26,47 %  
Můj stav se zhoršil11,61 %0,98 %  

Graf

8. Myslíte si, že homeopatická léčba je účinná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen u některých stavů4544,55 %44,12 %  
Ne1918,81 %18,63 %  
Nevím1918,81 %18,63 %  
Ano1817,82 %17,65 %  

Graf

9. Máte pocit, že by měl být tento způsob léčby více propagován?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4443,56 %43,14 %  
Ne3332,67 %32,35 %  
Nevím2423,76 %23,53 %  

Graf

10. Požádal/a byste svého lékaře o homeopatika, kdybyste byl/a přesvědčen/a o jejich účinku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7272 %70,59 %  
Ne2828 %27,45 %  

Graf

11. Máte někoho ve vašem okolí, kdo se homeopatickou léčbou zabývá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5353 %51,96 %  
Ano4747 %46,08 %  

Graf

12. Myslíte, že celková populace je skeptická k otázce přírodního léčitelství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5858 %56,86 %  
Ano2323 %22,55 %  
Spíše ne1818 %17,65 %  
Ne11 %0,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Preferuji:

 • odpověď Přírodní látky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Myslíte si, že homeopatická léčba je účinná?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pravidelně ji praktikuji na otázku 6. Setkal/a jste se už někdy s homeopatickou léčbou?

9. Máte pocit, že by měl být tento způsob léčby více propagován?

 • odpověď Ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Myslíte si, že homeopatická léčba je účinná?

11. Máte někoho ve vašem okolí, kdo se homeopatickou léčbou zabývá?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pravidelně ji praktikuji na otázku 6. Setkal/a jste se už někdy s homeopatickou léčbou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Věková kategorie:

3. Užívám pravidelně léky:

4. Pokud ano, jaké?

5. Preferuji:

6. Setkal/a jste se už někdy s homeopatickou léčbou?

7. Pokud jste užíval/a homeopatika, byl účinek:

8. Myslíte si, že homeopatická léčba je účinná?

9. Máte pocit, že by měl být tento způsob léčby více propagován?

10. Požádal/a byste svého lékaře o homeopatika, kdybyste byl/a přesvědčen/a o jejich účinku?

11. Máte někoho ve vašem okolí, kdo se homeopatickou léčbou zabývá?

12. Myslíte, že celková populace je skeptická k otázce přírodního léčitelství?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Věková kategorie:

3. Užívám pravidelně léky:

4. Pokud ano, jaké?

5. Preferuji:

6. Setkal/a jste se už někdy s homeopatickou léčbou?

7. Pokud jste užíval/a homeopatika, byl účinek:

8. Myslíte si, že homeopatická léčba je účinná?

9. Máte pocit, že by měl být tento způsob léčby více propagován?

10. Požádal/a byste svého lékaře o homeopatika, kdybyste byl/a přesvědčen/a o jejich účinku?

11. Máte někoho ve vašem okolí, kdo se homeopatickou léčbou zabývá?

12. Myslíte, že celková populace je skeptická k otázce přírodního léčitelství?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tvrdíková, L.homeopatická léčba (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://homeopaticka-lecba.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.