Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > homosexuálne manželstvá vs. tradičná rodina

homosexuálne manželstvá vs. tradičná rodina

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marko Barvirčák
Šetření:21. 01. 2015 - 05. 02. 2015
Počet respondentů:527
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník sa týka referenda o rodine, ktoré sa uskutoční na Slovensku 7. februára
Dotazník je anonymný a je určený všetkým bez ohľadu na národnosť. 
Výsledky budú použité ako podklad pre seminárnu prácu.

Znenie referendových otázok: 4. otázka zamietnutá ústavným súdom
Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. 3. 2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

 

 • 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
   
 • 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
   
 • 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 •  
 •  
 •  
 •  

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena36068,31 %68,31 %  
muž16731,69 %31,69 %  

Graf

2. Vek

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
228516,13 %16,13 %  
216311,95 %11,95 %  
23519,68 %9,68 %  
20377,02 %7,02 %  
24377,02 %7,02 %  
25356,64 %6,64 %  
19275,12 %5,12 %  
26213,98 %3,98 %  
18152,85 %2,85 %  
27142,66 %2,66 %  
ostatní odpovědi 17
28
30
35
31
16
29
40
38
50
47
44
34
48
33
43
15
42
52
37
51
36
devätnásť
45
49
osemnásť
Styridsat
dvadsaťjeden
dvadsat
dvadsaťtri
258
39
14
Padesát.
54
78
55
60
Dvacet devět
čtyřicet devět let
32
padesát čtyři
devetnásť
sedmdesát
padesát
padesátpět
19 let
14226,94 %26,94 % 

Graf

3. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slobodný/á31760,15 %60,15 %  
v partnerstve10620,11 %20,11 %  
ženatý/á8015,18 %15,18 %  
zasnúbený/á152,85 %2,85 %  
iné91,71 %1,71 %  

Graf

4. Vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
študujem vysokú školu24045,54 %45,54 %  
vysokoškolské (dokončené)14026,57 %26,57 %  
stredná škola / gymnázium s maturitou (dokončené)11121,06 %21,06 %  
základné (dokončené)305,69 %5,69 %  
iné61,14 %1,14 %  

Graf

5. Národnosť

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká34565,46 %65,46 %  
slovenská18234,54 %34,54 %  

Graf

6. Zúčastnite sa referenda?

Resp. zúčastnili by ste sa referenda, ak by prebiehalo v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno37070,21 %70,21 %  
nie15729,79 %29,79 %  

Graf

7. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Skúste odpovedať aj v prípade, že sa referenda nezúčastnite/nezúčastnili by ste sa.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie31559,77 %59,77 %  
áno21240,23 %40,23 %  

Graf

8. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Skúste odpovedať aj v prípade, že sa referenda nezúčastnite/nezúčastnili by ste sa

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie32060,72 %60,72 %  
áno20739,28 %39,28 %  

Graf

9. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Skúste odpovedať aj v prípade, že sa referenda nezúčastnite/nezúčastnili by ste sa

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie28854,65 %54,65 %  
áno23945,35 %45,35 %  

Graf

10. Poznáte vo svojom okolí niekoho s homosexuálnou orientáciou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno43883,11 %83,11 %  
nie8916,89 %16,89 %  

Graf

11. Považujete sa za veriaceho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie31058,82 %58,82 %  
áno21741,18 %41,18 %  

Graf

12. Žijete v meste/na dedine?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v meste nad 50 000 obyvateľov26450,09 %50,09 %  
na dedine12523,72 %23,72 %  
v meste do 20 000 obyvateľov8315,75 %15,75 %  
v meste od 20 000 do 50 000 obyvateľov5510,44 %10,44 %  

Graf

13. Aký je Váš názor na registrované partnerstvá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
som za registrované partnerstvá42680,83 %80,83 %  
som proti registrovaným partnerstvám10119,17 %19,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

 • odpověď áno:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi som proti registrovaným partnerstvám na otázku 13. Aký je Váš názor na registrované partnerstvá?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlavie

2. Vek

3. Rodinný stav

4. Vzdelanie

5. Národnosť

6. Zúčastnite sa referenda?

7. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

8. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

9. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

10. Poznáte vo svojom okolí niekoho s homosexuálnou orientáciou?

11. Považujete sa za veriaceho?

12. Žijete v meste/na dedine?

13. Aký je Váš názor na registrované partnerstvá?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlavie

2. Vek

3. Rodinný stav

4. Vzdelanie

5. Národnosť

6. Zúčastnite sa referenda?

7. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

8. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

9. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

10. Poznáte vo svojom okolí niekoho s homosexuálnou orientáciou?

11. Považujete sa za veriaceho?

12. Žijete v meste/na dedine?

13. Aký je Váš názor na registrované partnerstvá?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Barvirčák, M.homosexuálne manželstvá vs. tradičná rodina (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://homosexualne-manzelstva-vs-t.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.