Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homosexuální páry a adopce

Homosexuální páry a adopce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oskar Engler
Šetření:07. 10. 2011 - 21. 10. 2011
Počet respondentů:183
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
tímto dotazníkem chci upozornit na situaci u nás v Čechách.
Cituji: "Bude tedy Česká republika následovat demokraticky vyspělejší státy jak v rámci Evropské unie (Švédsko, Nizozemsko, Dánsko, Španělsko a další) tak mimo ni (Norsko, Island, většina Kanady a další) umožnující adopce stejnopohlavním párům?" z http://blisty.cz/art/51232.html.
Jaký je Váš názor na adopci dětí homosexuálními páry? Výsledky bych také rád zveřejnil před třídou v rámci předmětu český jazyk jako seminární práci.

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Akceptujete homosexuály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17796,72 %96,72 %  
ne63,28 %3,28 %  

Graf

2. Měli by podle vás mít homosexuální páry možnost adopce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9551,91 %51,91 %  
ne4625,14 %25,14 %  
jen někteří3619,67 %19,67 %  
nevím63,28 %3,28 %  

Graf

3. Jaký by podle Vás měla výchova homosexuálních párů vliv na vývoj dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na jednotlivcích11864,48 %64,48 %  
negativní3720,22 %20,22 %  
žádný1910,38 %10,38 %  
pozitivní94,92 %4,92 %  

Graf

4. Dokáže homosexuální rodič nahradit matku/otce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuálně6636,07 %36,07 %  
ano6032,79 %32,79 %  
ne4424,04 %24,04 %  
nevím137,1 %7,1 %  

Graf

5. Měli by být děti přiděleny spíše lesbičkám nebo gayům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezáleží na tom16187,98 %87,98 %  
lesbickým párům189,84 %9,84 %  
gayům42,19 %2,19 %  

Graf

6. Je lepší homosexuální rodina než ústav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15081,97 %81,97 %  
nevím2111,48 %11,48 %  
ne126,56 %6,56 %  

Graf

7. Myslíte si, že bude mít dítě vychovávané homosexuály problémy s předsudky ze strany společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na společnosti, ve které dítě žije9954,1 %54,1 %  
ano7540,98 %40,98 %  
ne94,92 %4,92 %  

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14478,69 %78,69 %  
muž3921,31 %21,31 %  

Graf

9. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2512367,21 %67,21 %  
25-403016,39 %16,39 %  
do 182513,66 %13,66 %  
40 a starší52,73 %2,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Měli by podle vás mít homosexuální páry možnost adopce?

  • odpověď ne:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Je lepší homosexuální rodina než ústav?
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi negativní na otázku 3. Jaký by podle Vás měla výchova homosexuálních párů vliv na vývoj dítěte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Akceptujete homosexuály?

2. Měli by podle vás mít homosexuální páry možnost adopce?

3. Jaký by podle Vás měla výchova homosexuálních párů vliv na vývoj dítěte?

4. Dokáže homosexuální rodič nahradit matku/otce?

5. Měli by být děti přiděleny spíše lesbičkám nebo gayům?

6. Je lepší homosexuální rodina než ústav?

7. Myslíte si, že bude mít dítě vychovávané homosexuály problémy s předsudky ze strany společnosti?

8. Jste:

9. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Akceptujete homosexuály?

2. Měli by podle vás mít homosexuální páry možnost adopce?

3. Jaký by podle Vás měla výchova homosexuálních párů vliv na vývoj dítěte?

4. Dokáže homosexuální rodič nahradit matku/otce?

5. Měli by být děti přiděleny spíše lesbičkám nebo gayům?

6. Je lepší homosexuální rodina než ústav?

7. Myslíte si, že bude mít dítě vychovávané homosexuály problémy s předsudky ze strany společnosti?

8. Jste:

9. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Engler, O.Homosexuální páry a adopce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://homosexualni-pary-a-adopce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.